måndag 17 oktober 2022

Äntligen väljs en ny statsminister

 Idag väljer riksdagen en ny statsminister, äntligen!. Man har efter tuffa förhandlingar kommit fram till en överenskommelse som innebär att M,KD,L bildar regering som samarbetar med SD. Detta var något som moderaterna sa innan valet och nu levererar man. 

Det innebär att man nu har ett avtal som innebär såväl sakpolitik som ska genomföras men också hur man ska jobba för att få fram propositioner och budgetar till riksdagen. 

Självklart så måste partierna kompromissa på både sakinnehåll och hur man jobbar, men det viktigaste är att det finns tillit och en öppen och transparens mellan partierna. Det handlar nu inte längre om hur mycket man ska förnedra andra partier med, som Januariavtalet innebar, utan vad som förenar oss och vad kan vi hitta samsyn kring. I detta arbete får man inte såklart som man alltid vill men att hittar balansen är viktig.

Så idag väljs Ulf som statsminister, om inget oförutsett händer. Vilka som sedan blir ministrar får vi veta imorgon men jag är helt säker på att det kommer bli en stark laguppställning som direkt kan börja jobba med de viktiga reformerna som behövs.

Frågan många ställer sig nu regionalt är hur det går här. Som med alla förhandlingar/Samtal som sker så ska man hålla dem intern i en mindre krets. Men vi moderater har som ambition att göra det som man gör på nationell även på regional nivå d.v.s. hitta sakpolitik vi kan enas kring och samarbetsformer som alla känner att man kan jobba efter. Och min förhoppning är att vi ska lyckas som man gjort i andra regioner. Men hur det kommer gå vet vi inte än, men vi jobbar på för fullt och det får ta den tid som behövs. För regionen behöver ett nytt ledarskap och det kan endast ske om vi byter ut den sittande regionledningen.