lördag 28 oktober 2017

Halvtid i höstpolitiken

Nu har vi kommit halvtid in på hösteterminen inom politiken. Det har varit en turbulent höst inom moderaterna där vi har avsatt en partiledare, valt en ny och beslutat om delvis ny politik. Så här efter en tuff tid kan det vara bra att reflektera över vad som egentligen har hänt de senaste månaderna.

Det var en tuff start på hösten där delar av mitt parti ville att vår dåvarande partiledare skulle avgå. För mig är det viktig att stå upp för partiet och finns det problem så hanteras dessa internt. Jag var tydlig då att vi i Gävleborg avsätter inte partiledare genom media.  Vi står upp för vår partiledare tills dessa vi har en ny. Har vi synpunkter framför vi dessa internt inte via media. Jag har efter denna process fått mycket stöd för vårt sätt att agera och det känns bra.

Situationen blev såklart ohållbart och Anna valde därför att avgå. Det känns tråkigt att hon aldrig fick möjligheten att pröva sitt förtroende i ett allmänt val, men beslutet att lämna var hennes. Vi skulle sedan, återigen välja en ny partiledare under kort tid. Denna gång var vi noga med i länet att vi skulle ha en bra process där vi öppet skulle ta in nomineringar och diskutera vilken profil och person som vi tror skulle göra ett bra jobb. Vi gjorde även ett internt arbete där vi analyserade orsakerna till att vi tappat så mycket i opinionen. Även denna analys var viktig för att kunna göra ett nytt avstamp. Självklart så återkopplades detta till partiledningen helt enligt vår arbetsmodell att återkoppla internt och inte externt.

Sedan valde vi då Ulf och det känns riktigt bra. Återigen kommer vi tillbaks till våra värderingar och vad vi moderater står för, vilket jag har efterfrågat under en längre tid. Vi lämnade strategin att bara pumpa ut nya förslag och istället prata om vad vi vill uppnå och varför. Det känns även bra att vi har en partiledare som kan utrycka sig på ett sätt som man känner igen sig i och dessutom ger han oss övriga bra begrepp vi kan använda, exempelvis ”företagare ska uppskattas inte beskattas” och ”det krävs fler vuxna i politiken”

För ett par veckor sedan så genomförde vi vår arbetsstämma där vi lade fram vår politik inför valet. Jag kan konstatera att allt inte blev som jag ville men det känns ändå bra att vi nu har fortsatt i nya moderaternas anda d.v.s. att ständigt ompröva vår politik till dagens utmaningar.
Nu ser vi att opinionen gör historisk snabb vändning. Det som är viktigt är att vi inte får luta oss tillbaks utan fortsätta att arbeta för en ny moderateledd Alliansregering. Varför vi ska göra det är för att det är det som krävs för att vi ska se alla människor och ge dem de bästa förutsättningarna att forma sina liv.

Eller som Ulf utrycker sig, moderaterna ska vara ett parti för hoppfulla och Sverige ska vara ett land för hoppfulla.

måndag 9 oktober 2017

Slumpmässiga alkohol/drogtester, det var fel då och är fel nu

Nu är det dags för regionen att införa slumpmässiga alkohol- och drogtester och detta emot fackens vilja(vilket innebär medarbetarnas vilja). Beslutet fattade landstingsstyrelsen/regionstyrelsen 2013 och 2015 så det har alltså tagit fyra år att införa det.

Ingen ska såklart vara drogad eller alkoholpåverkad på jobbet och vid en första fundering så kan det låta som en bra idé att slumpmässigt testa all personal.

När beslutet togs så var vi i oppositionen emot förslaget. Däremot ville vi att man skulle utöka den testning som redan skedde av personalen som direkt påverkar patientsäkerheten. Det handlar om exempelvis ambulansförare, kirurger o.s.v. Det kan handla om att den som kör bil ska ha alkolås eller liknande tekniska lösningar. När det gällde alkohol så gjordes det redan då för dessa grupper men vi ville utöka med andra drogtester också, men det tyckte inte majoriteten då.

Vad är då problemet att testa all personal?

Förutom integritetsfrågan, som många för fram, så tror inte vi att detta kommer lösa problemet. Det som istället riskeras är att våra chefer kommer strunta i att se problem på arbetsplatsen och agera. Man kan tänka sig att man tänker att dessa saker kommer komma fram vid dessa tester, men eftersom de är slumpmässiga så kan det ta ganska lång tid innan den medarbetare som har problem testas. ¼ del av medarbetarna ska testas varje år så det kan gå bra många år innan alla är testade.
De som vill använda droger vet såklart även hur man ska undkomma sådana tester så frågan är om man kommer upptäcka någon över huvud taget. Det handlar om att inte genomföra den eller manipulera provet, vilket är ganska enkelt.

Istället är det den närmaste chefen som ska ha sådan koll och kompetens och kan avgöra om en medarbetare har problem och använder droger eller är berusad på jobbet. Genom att vara närvarande, samtala med och se sina medarbetare så kan dessa problem upptäckas tidigt och rätt åtgärder kan sättas in direkt. Nu riskerar man att hänvisa till dessa tester innan man tar tag i frågan.

Så majoriteten gör det som är enklast men det kommer såklart bli kontraproduktivt och skapa en massa missnöje hos medarbetarna och mindre engagerade chefer. Frågan kommer att komma upp igen när vi ska revidera dessa styrdokument inom kort och vi kommer då, återigen, göra allt för att stoppa detta vansinne.

söndag 8 oktober 2017

Uppladdning inför en viktig vecka

Moderaterna går in i en ny viktig era. Vi har precis valt ny partiledare som ikväll ska prövas för första gången i sin nya roll genom att delta i Agendas partiledardebatt. Senare i veckan har vi fyra dagars partistämma där vi ska bestämma om den framtida politiken.

Samtidigt som vi har en ny partiledare ska han också bygga upp det nya laget som ska leda moderaterna och Alliansens till valseger, vi har redan sett en del förändringar och det kommer säkert komma fler. Under den vecka som Ulf varit partiledare har han pratat på ett helt nytt sätt. Han har lyft fram våra värderingar och pratat om vad vi moderater vill åstadkomma. Han har redan lyckats sätta flera bra citat som sätter en helt ny politisk agenda. Ett av de som fått mest genomslag är att det behövs vara fler vuxna i politiken. Där pekar han på något som pågått länge inom politiken och som bara eskalerar, snabba korta angrepp som ger många klick på sociala medier.

Han har även pratat om att Sverige ska vara ett land för hoppfulla och vi moderater ska vara partiet för de hoppfulla. Det visar på att även om det finns problem och vi lever i en orolig omvärld så ska vi sikta framåt och tro på att vi faktiskt kan göra saker bättre.

På torsdag börjar arbetsstämman som ska sätta den nya politiken. Vi har under våren arbetat i arbetsgrupper för att forma de nya förslagen, detta har sedan partistyrelsen bearbetat och nu läggs dessa förslag fram på stämman. Det finns mycket bra förslag men samtidigt kan jag känna att det är lite för lite ny sjukvårdspolitik. De få förslag som finns är bra men det krävs mer för att vi ska få ordning på sjukvården. Det är kanske inte partistämman som ska slå fast den politiken utan den får vi göra lokalt och regionalt, det är ju ändå här hos oss vi kan göra skillnad för patienten. Staten får se till att regelverket är patientanpassat och skapar bra förutsättningar för oss lokalt.

Så denna söndag kommer jag spendera med att läsa på handlingarna inför stämman och självklart kommer jag se debatten ikväll.