torsdag 16 november 2017

Nu växer vårdköerna igen

En av de viktigaste sjukvårdsfrågorna för väljarna är de långa och växande vårdköer. Vi kan se att köerna till vården växer allt snabbare till vården i länet, tyvärr så ser vi även att situationen blir bara värre.

När Alliansregeringen tillträdde 2006 så hade man identifierat de långa vårdköerna som ett av de stora problemen inom sjukvården.  Man kunde konstatera att det var en statisk kö som varken växte eller krympte vilket innebar att man klarade av att operera lika många patienter som sattes upp på väntelistan. För att komma tillrätta med detta så införde man ”kömiljarden” vilket innebar att man vände på logiken. Tidigare gav man extra medel till de som hade längst köer eftersom de hade störst behov, detta innebar att man premierade de som hade långa köer. Alliansen vände på logiken istället och lät de som hade korta köer dela på 1miljard kronor årligen.

Gävleborg var ett av de landsting som hade längst köer 2006 och med införandet av kömiljard och ett fokus från oss politiker i regionen så lyckades vi korta ned köerna till ett av de bästa landstingen, detta utan att lägga några egna extra medel. Vi lät istället de som lyckades hålla vårdgarantierna dela på den del av kömiljarden som regionen fick ta del av, man kan säga att vi hade en lokal kömiljard med samma logik som den nationella d.v.s. de som hade korta köer fick extra medel.

När den rödgröna regeringen tillträdde efter valet 2014 så meddelade man att kömiljarden skulle avskaffas och man införde en professionsmiljard istället(vad nu det är). Konsekvensen blev att köerna nu växer igen. Trots att denna logik är väldigt tydlig och enkel att förstå så bryr sig inte den politiska ledningen i regionen och man förnekar att Alliansregeringen gjorde något som faktiskt gav effekt.

Därför föreslår vi moderater att nationellt återinföra kömiljarden och jag anser att vi även ska göra detta lokalt. Att bara strunta i de behövande patienter som står i långa köer är inte humant och inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Dessutom är det samhällsekonomiskt vansinne eftersom dessa köer gör att människor inte kan arbeta.

Politik gör skillnad och väljarnas val gör skillnad, där är kömiljarden ett bra exempel.

onsdag 15 november 2017

”Det behövs fler vuxna inom politiken”


Att ha förmånen att ha ett förtroendeuppdrag är något stort. Att människor aktivt går till valurnorna vart fjärde år och väljer vilka personer som ska företräda dem är något stort som inte alla människor i världen har möjlighet till.

Men samtidigt som man får förtroende att representera andra så tar man även på sig att vara ett föredöme och förebild för andra. Vi politiker ska verkligen leva efter devisen ”leva som man lär”, detta gäller såväl att man betalar de skatter som vi gemensamt beslutat om eller uttrycker sig på ett sådant sätt som man vill att andra ska göra.

Det politiska samtalet kan ibland bli väldigt hårt och brutalt. Man lär sig även som politiker att utnyttja språket och sina uttrycksätt för att förminska och mobba andra. Detta är något som vi tyvärr alldeles för ofta får uppleva. När det händer så är vi dessutom dåliga på att påpeka detta och säga ifrån.

Detta förekommer inte bara mellan politiska motståndare och mellan partier utan det sker även helt öppet internt mellan partivänner inom samma parti. Vissa partier verkar ha som intern kultur att mobba andra för att själv göra karriär eller få personliga fördelar. Det finns även kulturen att det skapas undergrupper som sedan bekämpar andra grupper/personer inom partierna genom att baktala och förtrycka andra, detta för att tillskansa sig så mycket makt som möjligt. På något sätt så står de egna framgångarna före partiets och framgångar i de politiska sakfrågorna.

Därför känns det nu riktigt skönt att höra hur min nya partiledare lyfter dessa frågor, han har uttryckt sig som att det ”det behövs fler vuxna i politiken” vilket det faktiskt handlar om. Vi brukar även påminna om att sätta ”laget före jaget” vilket inte är självklart för alla.

Det finns helt enkelt mycket att jobba med de interna partikulturerna och jag hoppas och vill att vi moderater ska leda denna process. Kan vi få bort sådana oönskade beteenden hos oss så tror jag att våra förtroendevalda kommer trivas mer och vi kommer attrahera nya människor till politiken och till sist så kommer även väljarna se detta och då kommer förtroendet för oss att öka.

onsdag 1 november 2017

Havererat framtid(s)bygge

Den socialdemokratiska regionledningen har lagt mycket av sin politiska prestige i något som de kallar för Framtidsbygget. Det handlar om att man äntligen vill investera i våra sjukhus och man har därför arbetat fram projekt för Gävle och Hudiksvalls sjukhus. Detta var något som vi i oppositionen föreslog redan inför valet 2010, där vi presentera vår vision av våra två akutsjukhus.

Så nu har sossarna äntligen vaknat, i april förra året beslutade fullmäktige om ett byggprogram för Gävle och Hudiksvalls sjukhus som sedan har blivit kallat Framtidsbygget. I april förra året var tidplanen till byggstart 2018 och att allt skulle vara klart 2021. Man avsatte 5miljarder på dessa investeringar under perioden. Jag kan konstatera att kostnaden är väldigt mycket högre än vad vi tidigare sett i Gävleborg, dessa nya vårdlokaler(vårdavdelningar och mottagningar) kommer då kosta nästa dubbelt så mycket per kvadratmeter som vad vi spendera på vårt nya operationshus i Gävle. Innan man över huvud taget skulle sätta spaden i backen så planerar man dessutom att spendera 500miljoner i projekteringskostnader vilket motsvarar 1,5 operationshus.

Vi har tidigare fått veta att man redan spenderat 200miljoner och idag kom nya chockbesked. Man har gjort felaktig upphandling och har därför valt att avbryta hela projektet och ska nu göra en ny upphandling. Dessutom kommer man kasta allt det som man tidigare har producerat i papperskorgen vilket innebär att man flyttar 90miljoner från investeringsbudgeten till en förlustpost under regionstyrelsen. 90 miljoner åt h….e bara för att man inte har koll på läget.

När vi börjar ställa frågor om detta så tycker majoriteten att allt är i sin ordning. Vad är det för politisk ledning vi har? Varför är man inte rädd om de skattepengar vi har? Att bara kasta arbete för 90miljoner i sjön med en axelryckning är häpnadsväckande. Det verkar som man helt tappt greppet om de framtida investeringarna.  Inte nog med att man kastar iväg mångmiljonbelopp så skjuter man nu hela projektet på framtiden.

Det ser inte bättre ut än att hela Framtidsbygget har havererat fullständigt.