måndag 31 mars 2014

Läget på akuten blir allt mer akut

Läget på akutmottagningen på Gävle sjukhus blir allt mer akut. Vi har tidigare läst om hur personalen flyr från akuten och att man har problem att rekrytera ny erfaren personal. Man har även påtalat att patientsäkerheten är hotad. Nu är läget så akut så att läkarna går ut med ett öppet brev till landstingsledningen där man skriver att man är en ”hårsmån” från att avsäga sig det medicinska ansvaret.

I förra veckan på landstingsstyrelsen kom denna fråga upp och ledningen bemötte då den kritik som framkommit i media inte stämde, detta publicerades även i länets tidningar. Man kunde då meddela att läget har stabilerat sig och personalen känner sig trygg i situationen. Ett mycket märkligt uttalande som inte stämmer enligt de olika kontakter jag har med personalen där och det vi kan även läsa om i tidningarna att läget inte är stabilt och lugnt.

I dagens tidning så skriver samtliga läkare på akuten under ett öppet brev där man bemöter ledningens lugnande besked. Kritiken är mycket allvarlig och jag hoppas verkligen att man nu inser allvaret och tar tag i situationen. Att blunda för kritik som dyker upp gör inte att problemen försvinner, utan det är snarare tvärt om. Problemen blir bara värre för varje dag som går utan att man gör något. Som vanligt så står den politiska ledningen helt vid sidan av och verkar inte bry sig, vilket gör läget ännu mer akut.

Jag är ute och besöker våra verksamheter i så stor utsträckning som möjligt, jag har tidigare praktiserat ett arbetspass på akuten i Gävle. Jag fick då en bra bild om hur arbetet går till där och jag fick mycket bra synpunkter på vad som kan bli bättre. På onsdag kväll ska jag gå med ett arbetspass med personalen på akuten i Hudiksvall. Det ska bli intressant att se hur det fungerar där och göra jämförelse mot akuten i Gävle.

Det är dags att även den politiska majoriteten ser verkligheten som den är och agerar. Länets patienter kan inte vänta till den 14 september för att då välja bort dagens socialdemokratiska landstingsledning, utan det krävs insatser redan nu!

måndag 24 mars 2014

Hur ser framtiden ut för sjukvården?

Länets tidningar har under de senaste dagarna haft en artikelserie om framtidens sjukvård och dess finansiering. I dagens tidning ges vi politiska partiers företrädare i landstinget möjlighet att ge sin syn på det detta.

Det finns olika scenarion för framtidens sjukvård. Detta är något som vi alla har diskuterat de senaste åren. Allt fler lever längre och andelen äldre kommer öka markant de kommande decennierna. Vi kan även förvänta oss att kraven på vad sjukvården ska erbjuda kommer att öka. Med en mindre andel av befolkningen som arbetar innebär att skatteintäkterna inte kommer öka i den takt som kostnaderna ökar.

Vad kan vi göra för att lösa denna utmaning?

Ska vi höja skatten, som socialisterna vill, så innebär det att vi kommer behöva höja skatten rejält. Det handlar om att höja skatten från dagens 11,50 per intjänad 100kr till 30-40kr per intjänad 100kr. Ett annat alternativ som vissa för fram är privata sjukförsäkringar. Det går även att minska landstingets åtagande vilket innebär att man får betala mer ur egen ficka.

Jag tror inte någon av dessa åtgärder löser sjukvårdens utmaningar. 

  • Den medicinsktekniska utvecklingen går mycket snabbt, vilket gör att vi kommer kunna göra mer än vad vi gör idag men också att det vi gör idag kan vi göra mycket effektivare i framtiden. Denna utveckling måste fortsätta och vi måste göra det vi kan för att den ska gå ännu snabbare. 


  • Vi måste även effektivisera arbetet där vi måste minska den onödiga administrationen och den nödvändiga administrationen ska göras på effektivare sätt. Våra datasystem ska underlätta för personalen och inte som idag öka tiden för administration. 


  • Vi ska göra det vi kan för att undvika att människor blir sjuka, detta innebär såväl förebyggande arbete men även göra det vi kan för tidig upptäckt av ohälsa.


  • Vi måste även få fler människor i arbete så att vi kan hålla uppe andelen som arbetar av befolkningen.


Vi kan konstatera att det finns skillnader hur vi politiker ser på hur vi ska lösa framtidens utmaningar. Från vänsterhåll ser vi att man regelbundet kommer höja skatter och skära ned i verksamheterna. Eller så gör man som oss ickesocialister där vi stödjer den medicinsktekniska utvecklingen och skapar förutsättningar för att fler i arbete och högre tillväxt.

Höstens riksdags- och landstingsval blir viktigt i detta vägval, skattehöjarlinjen mot arbetslinjen.

Vad ska hända med Sandvikens sjukhus?

Idag skriver Gefle Dagblad om min partikollegas AnneMaris interpellation om framtiden för Sandvikens sjukhus. Landstingsmajoriteten beslutade förra året att man ska lägga ned dagkirurgin i Sandviken. Tanken är att man ska starta upp motsvarande dagkirurgisk verksamhet på Gävle sjukhus istället. Ombyggnationen pågår för fullt och verksamheten i Sandviken upphör till sommaren. Man har där lyckats utveckla en verksamhet som är mycket effektiv och uppskattad av patienterna. Man blandar inte där akut verksamhet med planerad utan kan arbeta i lugn och ro.

Nu när de läggs ned så finns det ännu mer lediga ytor sjukhuset i Sandviken och det är inte önskvärt. Frågan AnnMari ställer är vad dessa tomma lokaler kostar och vilka planer majoriteten har med sjukhuset. Frågorna är mycket berättigade men frågan är om hon kommer få några svar innan valet. I tidningsartikeln påstår styrelsens ordförande att tomma lokaler inte kostar något utan det är bara rundgång på pengar. Detta är ett av alla anmärkningsvärda uttalanden från majoriteten. Det är klart att om man bygger nya lokaler i Gävle och de som används i Sandviken inte utnyttjas så blir kostnader kvar i Sandviken och nya kostnader uppstår i Gävle.

Till skillnad från majoriteten kommer vi i Samverkan att redovisa vår syn på våra sjukhus innan valet, där vi även kommer berätta hur vi ser på framtiden för Sandvikens sjukhus.

söndag 16 mars 2014

Taggade moderater mot valseger

I helgen har vi moderater haft utbildning för våra kandidater till riksdag/landsting och kommunerna. Nästan hundra personer samlades i Söderhamn för att gå igenom hur vi ska kampanja och vad som förväntas av våra kandidater.

Våra valsedlar till riskdag och landstinget är sedan länge klara och det återstår två kommuner i länet som under veckan kommer fastställa sina listor. Vi kan redan nu konstatera att vi har en mångfald av kandidater som speglar samhället på ett mycket bra sätt. Vi har en bra sammansättning av yngre,äldre, män, kvinnor och olika yrkesbakgrunder. Vi har även en förnyelse som innebär att 30-40% av alla kandidater är helt nya inom politiken. Det är extra kul att vi har lyckats få till många kandidater i våra mindre kommuner i länet. Vi har aldrig haft så många kandidater på våra listor som vi har inför valen 2014.

Intresset för oss moderater är mycket stort. Vi har under de senaste åren genomfört utbildning för nya intresserade, till dessa två utbildningsserier så har vi haft ca 100 anmälda och många av dem står nu på våra valsedlar och är förberedda att ta ett stort ansvar i våra kommuner och för länets utveckling.

Nu är det 182 dagar kvar till valet i september och vi kommer samtala och träffa så många väljare som möjligt fram till dess. Moderater i Gävleborg kommer göra allt vi kan för en återvald alliansregering, ny majoritet i landstinget och vi ska ta ingå i fler kommunmajoriteter i länet.

Vi ska även bryta socialdemokraternas maktmonopol i Gävleborg, det röda Gävleborg ska bli det nya blåa Gävleborg.

Psykosociala teamen behövs

Gefle Dagblad har tidigare gjort en uppföljning på hur vårdvalet har utvecklats i vårt län. I denna artikel kommenterar jag hur jag ser på vårdvalet och vad som blev bra och vad som vi behöver arbeta vidare med. Mina reflektioner har orsakat en del frågetecken, från såväl mina parti- och alliansvänner samt de som är verksamma inom vården.

Idag har vi ett vårdval som har ett relativt stort basuppdrag som dessutom kontinuerligt utökas utan att man för den delen tillför några nya resurser. Detta är inte hållbart över tid så vi behöver se över hur stort basuppdraget ska vara och hur det ska finansieras.

Dessutom vet vi att basuppdragets utformning gör det lite svårare för mindre aktörer att verka i systemet och kunna garantera en likvärdig vård. Vi vill ha en modell där både lite större vårdcentraler och lite mindre kan verka. Därför exemplifierade jag detta med att lyfta fram rebabiliteringen och de psykosociala teamen som möjliga områden kan flytta ur basuppdraget och göra som tilläggsuppdrag. (Idag så har inte alla vårdcentraler psykosociala team.) Vi vet att just dessa två uppdrag kan vara svårt för mindre vårdcentraler att uppfylla.

Primärvårdens psykosociala insatser är mycket viktiga, det är närmast patienterna vi ska arbeta med dessa frågor. Vi vet att den psykosociala ohälsan är en av de stora utmaningarna vi står inför inom hälso- och sjukvården. Jag vill alltså inte ta bort detta utan tvärtom, det krävs ytterligare resurser. Hur man exakt ska organisera detta tycker jag är väl värt att diskutera. Till detta måste vi även inkludera skolhälsovården för att fånga upp våra barn och ungdomar så tidigt som möjligt. Tidiga insatser på både skola och vårdcentraler är viktigt.

Jag hoppas att detta tydliggöra eventuella missförstånd, som tydligen har uppstått i samband med Gefle dagblads artikel.

onsdag 12 mars 2014

Rädda Valbobadet och busstrafik i norra Valbo

I helgen fick jag ta emot den första namninsamlingen. Det är bra att människor i länet engagerar sig och visar vad man tycker, där kan namninsamling vara ett bra och effektivt verktyg. Detta är också en märklig namninsamling där man kräver att Valbobadet ska få vara kvar och att man vill ha busstrafik till norra Valbo.

Frågan man kan ställa sig, vem är mottagaren av denna insamling. Är det kommunen som ansvarar för Valbobadet eller är det landstinget som ansvarar för bussarna i Valbo. Detta visar också hur människor ser på politik och samhällsproblem. Man vet inte vem som ansvarar för vad och man bryr sig inte heller utan man vill lyfta de frågor som är viktiga för dem. Att det nu blev landstinget denna gång kan bero på att Valbobadet verkar vara räddat, nu har även den politiska majoriteten i Gävle kommun kommit fram till att man inte ska riva badet.

Jag blev även kontaktad i fredags av den person som har samlat in underskrifterna där han beskrev behoven av just kollektivtrafiken och hur illa ställt det är i norra Valbo. Han tyckte vi skulle flytta trafiken från södra Valbo till de norra delarna istället. Frågan är om alla de som skrivit under denna namninsamling delar uppfattningen att minska trafiken i södra Valbo till förmån för de norra delarna. För några år sedan så hade man trafik i dessa delar men den röda s-majoriteten i kommunen valde då att lägga ned denna trafik.

Vad händer nu med denna fråga? Jag lämnade in namninsamlingarna på dagens landstingsstyrelse så de blir korrekt diarieförda. Jag har även kontaktat x-trafik för att ta reda på vad som då låg bakom förändringen och vilka möjligheter det finns att hitta lösningar i Valbo.

Det som ställer till det är att vår kollektivtrafik kommer gå med kraftiga underskott i år och landstingsmajoriteten har trots detta satsat på att utöka annan trafik. Det finns många önskemål på kollektivtrafiken men tyvärr så är resurserna begränsade. Vi kommer aldrig kunna tillgogose alla länsinvånares önskemål om trafik eftersom vi inte är beredda att skära ned i sjukvården för att lyfta över resurser till trafiken.

onsdag 5 mars 2014

Skolhälsovården viktig för sjukvården

Vi ser att våra ungdomar mår allt sämre idag. Vi hör alldeles för många berättelser om hur våra barn och ungdomar mår dåligt. Att få en dålig start i livet med psykisk och fysisk ohälsa är inte det samhälle som jag vill leva i.

Vi har inom oppositionen identifierat detta som en av samhällets stora utmaningar. I detta arbete är det viktigt att alla samhällsaktörer arbetar tillsammans. Alla pratar om bättre samverkan men tyvärr så ser vi att det brister på många ställen. Istället för att se till barnen och ungdomarnas bästa så träter man om vem som bär ansvaret.

För mig är det helt ointressant om ansvaret ligger på kommunen, landstinget eller på någon annan, det viktigaste är att vi skapar de bästa förutsättningar för våra barn att få en bra start i livet.

Igår besökte jag därför elevhälsan i Hofors för att höra hur de arbetar och hur de ser på detta. Hofors är ett mindre brukssamhälle som påminner mycket om den miljö jag själv växte upp i. Deras utmaningar ser annorlunda ut jämfört med de större kommunerna i länet. Det var mycket inspirerande att höra deras beskrivningar av hur de arbetar och hur miljön ser ut på skolorna. Att tidiga insatser ger stora framtida vinster, såväl ekonomiska men framförallt mänskliga, är helt uppenbart. Jag fick även möjlighet att testa av våra tankar och idéer hur vi i landstinget skulle kunna arbeta med detta och vi fick mycket positiv respons. Som en del i detta har vi i Samverkan Gävleborg prioriterat resurser till att gemensamt arbeta med utökade psykosociala resurser på våra skolor.

För att få en så komplett bild som möjligt så besökte vi även vårdcentralen i Hofors för att se och höra hur de arbetar. Även här syns Hofors utmaningar på ett tydligt sätt. Kan vi arbeta med tidiga insatser för våra ungdomar så kommer även sjukvårdens arbete att bli mycket lättare framöver.

måndag 3 mars 2014

Snart öppnar två nya vårdcentraler i Gävle.

I dagarna öppnas två nya vårdcentraler i Gävle centrum. Detta är en konsekvens av att landstinget har valt att stänga hälsocentralen Stortorget i Gävle. Landstingets motiv till stängningen är att man ska spara pengar eftersom primärvården går med kraftiga underskott. Man vill även minska kostnaderna för hyrläkare genom att flytta läkare från Stortorget till andra hälsocentraler.

Det är bra att de privata vårdgivarna nu går in och driver hälsocentraler där landstinget kastar in handuken, det är inte första gången det händer. Det finns en stor efterfrågan på hälsocentraler centralt i Gävle och detta visar sig genom att många nu aktivt listar sig på dessa centraler. Samtidigt som jag välkomnar dessa två nya centraler så är det tråkigt att vi i landstinget ger upp i kampen om patienterna. Varför kan inte vi driva hälsocentral i centrala Gävle när andra ser stora möjligheter. Varför kan vi inte arbeta som de privata gör?

Landstingsledningen räknade med att spara flera miljoner på denna nedläggning eftersom man räknade med att de flesta patienter skulle välja någon av landstingets egna centraler. Man räknade även med att läkarna på Stortorget skulle flytta med till någon annan landstingscentral.  Nu verkar det inte bli som ledningen tänkt, många listar sig på någon av de nystartade HC i Gävle. Läkare på andra centraler väljer dessutom att börja arbeta på dessa nya centraler så vi blir ännu mer beroende av dyra hyrläkarlösningar.