tisdag 24 november 2015

Varför används idrottshallar till flyktingboende när Regionen har tomma lokaler?

Vi har under flera år diskuterat vad som ska hända med Regionens tomma lokaler. Vi vet att det finns tomma våningsplan på Sandvikens sjukhus, Söderhamns sjukhus och även på Södertullområdet. Vi har lagt olika förslag genom åren om hur dessa lokaler kan användas men inte fått något gehör från den politiska ledningen.

På regionfullmäktige förra veckan frågades om vilka lokaler man har erbjudit kommunerna och migrationsverket att användas för flyktingmottagande och svaret från regionråden var att man har erbjudit 90 platser på våra folkhögskolor. Det är bra men finns det inte mer vi kan göra från regionen för att hjälpa till i den flyktingkris som råder.

Därför följde vi upp den frågeställningen på dagens regionstyrelse för att ta reda på om man erbjudit några andra lokaler. Till vår förvåning så säger man att man har börjat med folkhögskolorna och avvaktar respons på det innan man går vidare. Vi frågade då konkret varför man inte föreslagit de tomma vårdavdelningar vi har i Sandviken, Söderhamn och på Södertull i Gävle. S-ledningen påstod att man har pratat med kommunerna och erbjudit detta men att de inte har visat något intresse. Självklart var vi tvungna att kolla med Gävle kommun varför man väljer att använda Valbo idrottshall som flyktingförläggning istället för de tomma lokaler som regionen erbjuder. Till vår förvåning så känner inte kommunen till att det finns lediga lokaler i regionen, lokaler som med små medel kan anpassas till tillfälligt flyktingboenden.

Vi vet att man i bl.a. Gävle väljer att använda skolornas idrottshallar för flyktingboenden och eleverna och våra föreningar tvingas ut från dessa lokaler. Varför ska vi göra om dessa lokaler som redan används för verksamhet när det finns tomma lokaler som dessutom är mycket bättre anpassade till tillfälliga flyktingboenden.

Så därför försökte vi idag få till ett beslut att regiondirektören skulle ta kontakt med kommunerna och migrationsverket för att hitta en framkomlig väg, men detta vägrade den s-ledda regionledningen.
Det kan vara lätt att prata om ansvarstagande och att vi alla ska hjälpa till att ta hand om de som kommer hit till Sverige och söker skydd, men från detta till att visa på handlingskraft är det tydligen långt för sosseledningen i regionen.

söndag 22 november 2015

Infekterad debatt om Movexum

På Regionfullmäktige i veckan beslutades att ge den lokala/regionala inkubatorn Movexum ett extra anslag på 4miljoner kronor. Tidigare har regionen och Vinnova tillsammans med tre kommuner finansierat denna verksamhet. Tydligen så fick man veta i våras att Vinnova skulle dra sig ur detta projekt vilket innebar att Movexum skulle få mindre resurser nästa år.

När frågan var uppe på regionstyrelsen den 28/10 så ställde vi moderater en del frågor om denna verksamhet. Vi önskade att se någon form av ekonomisk redovisning och vad man hade för avsikt att använda de 4 miljoner till som man ville ha från regionen. Vi förvägrades denna information och man började hota oss om vi inte gick med på detta så kommer Movexum att läggas ned. För att få fram önskade underlag så yrkade vi på återremiss. Då blev vi lovade att innan ärendet skulle upp på regionfullmäktige skulle vi få dessa siffror redovisade. Ett av de mest märkliga uttalanden från regionstyrelsens ordförande denna dag var att vi får acceptera att regionen är kommunernas plånbok! Detta är såklart helt oacceptabelt. Regionen kan aldrig vara finansiär åt kommunerna vilket innebär att vi kommer ta resurser från sjukvården och finansiera åtaganden som ligger på kommunerna.

Så i veckan när vi hade fullmäktige hade man inte lyckats få fram några underlag utan man fortsatte men att hota om att lägga ned Movexum om de inte fick dessa miljoner. Det blev en ganska infekterad diskussion där vi moderater fortsatte att kräva alla fakta på bordet, vad är det man mörkar egentligen? Vi kan bara notera att ingen annan organisation får miljonbidrag från regionen utan att redovisa vad man ska använda pengarna till. Ingen annan organisation får bidrag utan att skicka in en ansökan. Men nu helt plötsligt så måste man i sista stund skicka fram detta miljonärende under hot.

Inkubatorverksamhet är viktigt för att få fram nya företag. Den lilla information vi har om Movexum visar att de har gjort ett bra jobb genom åren, men det finns de som ifrågasätter den också. Men detta är i första hand ett kommunalt ansvar. Regionen har inte ensamt ansvar att utveckla det lokala näringslivet. Därför är det viktigt att man har en dialog med kommunerna om hur detta ska göras på bästa sätt och hur det ska finansieras, men det kan vi konstatera att man inte har haft.

Dagen efter regionfullmäktige blev det också känt att Gävle kommun inte längre tänker finansiera Movexum. Vad händer då med Movexum om de inte får miljonbidraget från Gävle kommun? Kommer Movexum att läggas ned, vilket hotet var om regionen inte hade skjutit till sina miljoner? Visste regionledningen om detta när vi diskuterade detta under regionfullmäktige? Varför hade inte vi denna information under fullmäktigedebatten?

Helt klart kan man ifrågasätta om den s-ledda regionledningen verkligen klarar av sitt uppdrag, att leda regionen! Det verkar som man kör på som om man hade egen majoritet i alla kommuner och inte behöver bry sig om andra.

Vi moderater står för ett annat ledarskap. Ett lyssnande ledarskap som arbetar för en bättre dialog med kommunerna där vi kan lösa våra lokala och regionala utmaningar tillsammans. Att istället för dialog hota andra kan aldrig vara en framkomlig väg. Tyvärr så måste invånarna och näringslivet i länet stå ut med ett misslyckat hotande ledar(s)kap ytterligare ett par år innan det kan bli en förändring.

fredag 13 november 2015

Miljonregn till länets kommuner

Igår presenterade regeringen sin förändring i budgeten, oklart om det var en ändring för 2015 eller 2016. Det vi kan konstatera är att man nu lånar pengar för att betala ut till kommunerna och landstingen för att kompensera för ökade kostnader för flyktingmottagande.

I första anblicken låter det som ett klokt beslut, men kommer dessa miljoner verkligen göra nytta?

Vi har tidigare fått extra miljoner från staten och det var i samband med finanskrisen. Syftet var då att förhindra att kommunerna och landstingen gjorde snabba och desperata åtgärder för att få ned kostnaderna. Det var då en kompensation för de tillfälligt minskade intäkterna som en finanskris innebar. Dessa miljoner kunde inte användas till ökade kostnader eftersom de endast var tillfälliga och ökade kostnader i form av fler anställda sträcker sig längre en ett budgetår. Slutsatsen blev sedan att dessa pengar endast gjorde att kommuner fick ett bättre resultat på sista raden än om de inte fått dessa pengar, vilket i sig kan vara bra men det var inte syftet.

Nu däremot så ges engångsresurser för att täcka kommunernas ökade kostnader för ökat flyktingmottagande. Detta flyktingmottagande är inte något som kommer gå över inom ett år utan dessa människor kommer stanna i Sverige under lång tid och många av dem kommer aldrig återvända. Det tar i snitt ca 7år innan de som kommer hit har etablerat sig i landet och kommer i arbete, att då kompensera kommunerna ett år hjälper inte särskilt mycket. Så pengarna kan inte användas för att exempelvis bygga fler skolor och anställa fler lärare.

Så med enkel mattematik så kan man konstatera att kommunerna inte kommer kunna öka sina kostnader med dessa pengar eftersom det är en engångsumma utan det kommer bli som sist d.v.s. det kommer läggas på sista raden i resultaträkningen.

Det som behöver göras istället är att få fler människor i jobb och att förkorta tiden för dessa flyktingar att komma i arbete, detta görs inte med att låna pengar för en engångsutbetalning. Däremot så behöver staten öka ersättningen per asylsökande och staten behöver ta ett ansvar som sträcker sig längre än de två år som gäller idag.

onsdag 11 november 2015

Bättre mat på sjukhusen

Regionen har nyligen genomfört en ny upphandling av matproduktionen till våra patienter på sjukhusen i länet. Vi kan konstatera att man nu kan producera maten 7miljoner billigare än tidigare, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att kostproduktionen kostar 40mnkr i det gamla avtalet.

Att våra patienter får en bra mat när de är inlagda på våra vårdavdelningar är oerhört viktigt. En bra mat som är näringsriktig och smakar bra bör göra att man blir friskare snabbare och det blir en bättre helhetsupplevelse på sjukhuset. Dessutom är det samma maträtter som serveras till vår personal och besökare som väljer att äta på sjukhusrestaurangen. Det finns många åsikter om den mat som har serverats, där vissa tycker det är riktigt god och andra tycker inte att den smakar något vidare. Personligen kan själv säga att det har varit både bra upplevelser men även en del riktiga bottennapp.

Inför den förra upphandlingen så pratade vi i politiken om vilka krav vi skulle ställa i upphandlingsunderlagen. Jag lyfte då frågan om att vi måste säkerställa att maten smakar bra och att det finns alternativ. Jag ansåg även att man kunde ha som standard att alla patienter ges möjlighet att beställa maträtt från en alacartmeny, allt för att skapa måltiden till något positivt under sjukhusvistelsen. Dessutom skulle jag vilja skapa möjlighet för ytterligare restauranger att etablera sig på våra sjukhusområden så det skapas mer valfrihet för patienter/besökare och personal. Jag fick inte gehör för dessa synpunkter vid förra upphandlingen och inför den nya upphandlingen så var vi oppositionspolitiker inte inblandade i processen, däremot antar jag att majoritetens politiker var inblandade och ställde sina krav på ekologisk mat och traineeplatser, vilket nu blev verklighet.

Jag vill att vi ska lyfta matkvalitén ytterligare på regionens sjukhus så att våra patienter/besökare och personal får den bästa sjukhusmaten i landet. Varför kan vi då inte ta de medel som nu frigörs och satsa dessa på att göra detta?