tisdag 28 februari 2017

Besök på ”Närakuten” i Gävle

Idag har jag besökt Södertull Hälsocentral i Gävle. Jag blev inbjuden för att höra om hur de planerat sin Närakut och få lite synpunkter på hur vårdvalet fungerar. Det var en bra träff där vi samtalade hur vår egen primärvård ser på uppdraget och frågan om konkurensneutralitet.

Närakuten är vår egen primärvård i Gävles sätt att organisera sin dropinverksamhet. Alla hälsocentraler har i princip någon form av dropin där man som patient kan söka sig utan att boka någon tid. Nu har man valt att alla regiondrivna hälsocentraler i Gävle ska använda Södertulls HC för dropinverksamhet. Det som känns lite olyckligt är att man kallar det för just närakut. Tanken i vårdvalet är att varje hälsocentral ska ta hand om sina egna patienter och nu är risken såklart att patienter från alla hälsocentraler kommer söka sig till Närakuten i Gävle.

Vi pratade även om vilka förutsättningar vi har att driva vår egen primärvård konkurrensneutralt. Jag fick en hel lista på saker som är konkurensnackdelar för vår egen primärvård. Exempel är vilka förutsättningar man har att hitta konkurensmässiga villkor för personalen, ofördelaktiga upphandlingar, extra åtaganden som inte finansieras, långsamma processer för att underhålla lokalerna o.s.v. Det är tråkigt att vi har skapat en organisation och struktur inom Regionen som inte har skapat möjlighet för våra egna att bedriva en konkurrensneutral verksamhet.

Vi moderater har tidigare föreslagit en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för vår egen verksamhet. Vi vill att våra egna hälsocentraler ska bedriva en bra verksamhet som ska ge de privata en rejäl match om att attrahera patienter och medarbetare. Jag är helt övertygad om med rätt styrning och flexibilitet så kan våra hälsocentraler vara minst lika attraktiva som de privata, men det kräver ett nytt sätt att tänka och ett nytt ledarskap.

Det kändes bra att få testa våra idéer och de togs emot väl. Nu krävs bara att vi får en annan politisk ledning så vi kan implementera dessa idéer.

tisdag 21 februari 2017

En dag på Ambulansen i Bollnäs

Jag har idag spenderat ett arbetspass på ambulansen i Bollnäs. Det var en hektisk förmiddag med ett par prio1-körningar där vi körde patienter både till akuten på Bollnäs sjukhus och Gävle sjukhus. Jag fick möjligheten att se rädda hjärnan-spåret och direkttransport av patient till PCI med misstänkt hjärtinfarkt. Jag har tidigare varit med ambulansen i Gävle och det märks vilka avståndsskillnader det kan vara för de som blir sjuk i Gävle respektive i Bollnäs. Jag fick till och med vara med och köra ikapp en buss där en person hade blivit hastigt sjuk och ringt 112. Det var en riktigt körig förmiddag och till slut så fick vi tid med en sen lunch. Resten av dagen var det lite lugnare med möjlighet att prata om det som händer inom ambulansen. Jourförslaget kom så klart upp och det känns skönt att man nu har dragit tillbaks det och är beredd att diskutera alternativa förslag.

Vår ambulanspersonal gör ett fantastiskt arbete och jag blir riktigt stolt att som politiker får vara en del av detta. Det är med stor empati och ett bra och professionellt bemötande från personalen som gör att patienterna känner sig trygga när ambulansen kommer. Det är inte många inom vården som får den tiden att verkligen prata med patienterna som ambulanspersonalen får när man transporterar patienterna till något av våra sjukhus, man hinner avhandla mycket när man spenderar 1h i att åka till Gävle. Även om läget är kritiskt så skapar man ett lugn hos patienten vilket är en bra början för fortsatt behandling.

Den skönaste kommentaren var ändå när man på vägen till sjukhuset frågade patient om eventuella allergier och får svaret, ”inte allergiskt mot något annat än sossar”.

Det är långa arbetspass för ambulansen, idag var det visserligen inte ett dygnspass jag var med på men när det blir en prio1-körning 1 timme innan passet tar slut så vet man inte när man kommer hem. För de som jobbar inom ambulansen är det helt klart svårt att planera tiden efter ett arbetspass, man vet aldrig när man kommer hem. Idag var den sista prio1 körningen falskt alarm så vi kunde sluta kl 1810 som schemat säger.

Tack ni som arbetade på ambulansen i Bollnäs idag.

söndag 19 februari 2017

BB i Hudiksvall återigen hotat

Då kan vi notera att BB i Hudiksvall återigen är hotat av nedläggning. Vi vet att det kan vara svårt att bemanna vården inför sommarsemestrarna. Vi har en verksamhet som har väldigt tight bemanning. Detta innebär att personalen får slita extra hårt när trycket på vården ökar eller när kollegorna ska ha semester. Det händer att ledningen då väljer att stänga vårdplatser för att underlätta schemaläggningen. Problemet är att behovet av vård följer inte automatiskt vårdens möjlighet att bemanna verksamheterna. Det är inte så att bara för att man minskar ned antal platser så minskar vårdbehoven. Att man däremot stänger viss planerad verksamhet som planerade operationer är något man däremot kan göra utan att det ställer till det allt för mycket.

Nu tänker man alltså stänga BB och förlossningen i Hudiksvall under några veckor i sommar för att på så sätt underlätta bemanningen av verksamheten i Gävle. Man skyller detta på att hela Sverige har brist på barnmorskor och att man inte kan gör något åt det.

Jag tycker det är oroande när man inte inser orsaken till de problem man själv har skapat. Det är alltså inte resten av landets fel att vi har stor brist på barnmorskor. Det beror helt enkelt på att man inte har lyckats vara en bra arbetsgivare som gör att våra medarbetare vill stanna kvar. Slutar dessutom många av våra medarbetare så kommer det försvåra rekryteringen av nya. De som eventuellt söker sig till oss frågar sig självklart varför så många slutat, tar de dessutom kontakt med dem får de höra hur de upplever Regionen som arbetsgivare och kanske väljer att söka jobb någon annan stans. Nu har man dessutom problem att få tag på hyrbarnmorskor vilket egentligen beror på exakt samma orsak som problemen med att behålla vår egen personal och rekrytera nya.

onsdag 15 februari 2017

Tung dag inom politiken idag.

I morse nåddes vi av det tragiska beskedet att vår riksdagsledamot Maggan avled i natt. När jag nåddes av detta blev jag både överrumplad och ledsen. Man möts av en stor tomhet och det är svårt att formulera i ord vad man känner i detta läge, vilket märks när vi ska ge kommentarer till media. Vi har vetat att hon varit sjuk under en tid men dagens besked kommer ändå som en chock och man kan aldrig vara förbered på ett sådant besked.

Maggan var en bestämd politiker med tydliga åsikter, när hon pratade så lyssnade man. Jag har inte träffat på någon annan politiker som kunde prata om äldrefrågor som hon, det var alltid med engagemang och värme men samtidigt oerhört tydligt. Hon drog sig aldrig för att säga till om något gjorts fel.

Personligen har hon betytt mycket, det var Maggan som var länsordförande före mig och det var hon som ordförande när jag tog på mig uppdraget som landstingsråd. Jag har alltid kunnat vänt mig till henne och varit säker på att alltid få ett ärligt svar.

Vi kommer alla sakna henne, politiken har blivit en profil fattigare.

Tack för allt Maggan!

måndag 6 februari 2017

Vårdvalet framtid är hotad

I dagens tidning kan vi läsa om en granskning av vårdvalet i Gävleborg eller Hälsoval Gävleborg som det kallas lokalt. Det var Alliansregeringen som införde vårdval i hela landet och man tvingade alla landsting att införa det men man fick utforma systemen efter sina förutsättning och behov. I Gävleborg gjorde vi en bred överenskommelse som jag tycker var en bra början. Förhoppningen var att vi tillsammans skulle fortsätta att utveckla systemet.

Nu har vi ett utskott under regionstyrelsen som förvaltar systemet och där är det en vänsterpartist som är ordförande, vilket i sig är konstigt. Att en person som skarpt ogillar valfrihet och mångfald av vårdgivare ska leda detta viktiga arbete kan inte bli annat än tokigt, vilket dagens mediabild är ett exempel på.

Media rapporterar om frustration hos de privata aktörerna som ska verka under samma villkor som de offentliga hälsocentralerna men eftersom de offentligt drivna kan driva sin verksamhet utan ekonomisk kontroll och gå med i princip hur stora underskott som helst så råder det inte konkurrensneutrala villkor. Detta har kritiserats av konkurrensverket och det pågår nu även juridiska processer i andra landsting.


Är detta ett problem?

Ja, i högsta grad. Detta visar på hur ineffektivt den offentliga sektorn är i detta avseende. Man skulle kunna befara att de privata har sämre vård en de offentliga, men det är snarare tvärt om. De privata har inte problem med hyrläkare som våra egna har. När man mäter patientnöjdhet så är de privata mer populära än de offentlig drivna. Personalen trivs inte på våra egna, se bara vad som har hänt i Hofors.

Vad ska man då göra åt detta?

Jag tror inte att lösningen är att i efterhand kompensera de privata för de underskott de offentliga har gjort. Jag tror inte heller att det är ett problem att enstaka år går med underskott, men vi har haft dessa underskott i princip sedan vårdvalet startades. Däremot måste vi skapa villkor och organisatoriska modeller som är hållbara för framtiden, men det verkar inte vänstermajoriteten(S,V,MP och C!!) vara intresserad av.

Vi moderater har därför föreslagit:
  • Räkna upp anslagen till hälsocentralerna med 100mnkr, detta motsvarar vad man tidigare har dragit ned med för ett par år sedan.
  • Gör samma organisatoriska förändring som vi gjorde av folktandvården i början på 2000-talet. Detta innebär att man startar ett helägt regionbolag med egen balans- och resultaträkning. När detta gjordes inom folktandvården så lyckades man komma tillrätta med motsvarande problem som nu våra hälsocentraler har.
  • Varför kan vi inte låta personalen driva verksamheten mer fristående, testa på någon av våra hälsocentraler att driva den som ett personalkooperativ frikopplat från regionen. 
Det finns mycket att göra men tyvärr så är inte den styrande majoriteten med vänsterpartisten Alf Norberg intresserad av det.

onsdag 1 februari 2017

Välkommen vår nya regiondirektör

Idag började vår nya regiondirektör. Vi har i Regionen/Landstinget under många år diskuterat ledarskap och hur vi leder våra verksamheter. Det yttersta ansvaret för ett bra ledarskap finns såklart hos oss politiker och framförallt hos den styrande majoriteten. Genom ett bra ledarskap på högsta nivå skapar man ett klimat som sprider sig i organisationen.  Under dessa år jag varit aktiv har jag sett hur ledarskapet har förändrats till att bli allt mer auktoritärt och toppstyrt. Det har funnits en rädsla inom organisation att säga vad man tycker och många har valt att hålla tyst. Jag har sett alldeles för många medarbetare som kommit in i organisationen med stort engagemang men sedan tröttnat och lämnat igen. Det har uttryckts som att det funnits en våt filt över hela organisationen.

Vi har nu rekrytera en regiondirektör och jag hoppas att vi nu kan slita av den våta filten och få ett ledarskap som präglas av lyhördhet, närvaro och engagemang. Tyvärr har vi kvar den gamla politiska ledningen ett tag till så det finns såklart en risk att den fortsätter prägla organisationen men nästa år är det val och då har Gävleborgarna möjlighet att byta ut även den politiska ledningen.

Det finns mycket som den nya regiondirektören bör känna till om vår historia och den kultur som funnits, men kortfattat har jag några enkla råd


  • Var närvarande och tillgänglig för medarbetare och allmänheten.
  • Tveka inte att låta politikerna stå till svars för sina beslut, det behöver inte vara en tjänsteman som alltid ställs till svars inför allmänhet och medarbetare.
  • Låt verksamheterna få ta större ansvar och ge dem även de befogenheter som krävs för att kunna ta detta ansvar.
  • Var transparent och mörka inte för oss politiker eller för allmänheten om vad som händer. Även om det kan vara jobbigt när information kommer oss till del så tjänar du och vi andra på det i längden.


  • Var ärlig, finns det problem så erkänn det. Försök beskriv verkligheten som den uppfattas och försköna inte.
  • Lyssna till våra medarbetare, våga lyssna till andra än de närmaste underställda. Det finns mycket som inte har kommit fram genom åren i den hierarki som funnits.

Det finns många fler goda råd som jag kan ge vår nya direktör och jag är övertygad om att vi kommer ha ett gott samarbete och vi tillsammans kommer arbeta för en bättre sjukvård och för ett bättre Gävleborg.

Välkommen Johan!