torsdag 31 december 2015

Gott nytt år

Nu är det dags att lämna 2015 bakom oss och se fram mot nytt år med nya och gamla utmaningar. Året i regionen har präglats av att vi bildade egen region d.v.s. Landstinget tog över den verksamhet som tidigare kommunerna tillsammans med Landstinget drev i ett s.k. kommunalförbund. Hur har det första året blivit med denna ”nya” region?

Regionmajoriteten bryr sig allt mindre om sjukvården och lägger mer tid och resurser på annat än just det, exempel är miljonsponsring av Brynäs (som vi lyckades stoppa i sista sekund) nytt regionkontor i Stockholm och satsning på svarttaxiverksamhet. Regionstyrelsens ordförande yttrande ”att det är för mycket sjukvård i regionen” blir allt mer uppenbart att hon faktiskt menar det. Personalen fortsätter att fly från regionen och det blir allt svårare att hitta ny personal och majoriteten lägger mest fokus på att dölja problemen än att göra någonting åt dem. Regionmajoriteten har också blivit allt mer maktfullkomliga och har en mycket hätsk ton i debatten, detta har blivit allt mer uppenbart på Regionstyrelse/Regionfullmäktige och i media. Vart tog allt med samförstånd och breda lösningar vägen?

På nationellt håll så har vi en ny regering som visar att man inte klarar av uppdraget. Man har inga politiska lösningar till de utmaningar som finns och de få åtgärder man gör slår helt fel och förvärrar problemen istället. Den absolut största utmaningen som vi bara har sett börja på är den flyktingkris vi har i landet och i alla kommuner. Att det kommer upp mot 200000 flyktingar till Sverige på ett år sätter såklart våra system på mycket tuffa prov. Vi har ännu bara sett början av detta och detta kommer pågå i flera år framöver. Att Sverige växer med ett Uppsala varje år är såklart en tuff utmaning. Men med rätt insatser så kommer vi såklart att klara av det, som vi har gjort tidigare, men det kommer kräva mycket tid, engagemang och resurser.

Nu går vi in i ett nytt år med samma utmaningar men också en del nya. I Gävle tar Alliansens över ledningen av kommunen efter 96 år av sossestyre. Detta kommer kräva mycket tid och engagemang för att det ska fungera och för att vi ska kunna genomföra saker som gör Gävle till en ännu bättre kommun att bo och verka i.

På nationell nivå får vi se om regeringen kommer hålla ihop, ingen blir förvånad om den skulle spricka under året. En mer oförberedd och oense regering var länge sedan vi såg. Flyktingkrisen kommer fortsätta och nu måste det till åtgärder för att lösa de utmaningar som kommer med så kraftig befolkningsökning. Det handlar om jobb, bostäder, skolor, sjukvård o.s.v. I Regionen kommer vi fortsätta att driva på för en bättre sjukvård och för att våra medarbetare ska trivas att arbeta hos oss. Detta kommer vi göra medan majoriteten kommer fokusera på allt annat än just sjukvård. Mycket av kraften kommer läggas på nya storregioner. Vi har försökt tidigare och man har inte lyckats få till det med storregion men av någon anledning tror man att nu minsann ska det bli av och då till 2019. Detta kommer man försöka göra mot länsinvånarnas vilja och utan att ha förklarat till vilken nytta denna stora koloss till landsting kommer bli.

Nu är det bara att runda av 2015 men lite nyårsfirande så tar vi nya tag nästa år

Gott Nytt År

onsdag 30 december 2015

Fri oberoende media viktigt för demokratin

Att vi har en fri och oberoende media i Sverige är en viktig förutsättning för att vår demokrati ska fungera. Därför är det bra att man granskar makten och de som utövar den. Samtidigt som detta är viktigt så förstår jag hur jobbig en sådan granskning kan vara och att när man själv blir utsatt känner att media inte återger den sanna bilden.

Svenskarna har ett mycket stort förtroende för media vilket också är bra och viktigt. Däremot uppstår det problem när medias oberoende och objektivitet ifrågasätts. Det kommer i längden påverka vårt förtroende för dem och litar vi inte på att de är oberoende så kommer vi söka oss till andra nyhetskanaler.

Vi vet också att den traditionella median är på väg bort. Det är allt färre som läser papperstidningarna och man söker sig mer till gratissiter på nätet för att få information. För att kompensera detta så väljer vissa att skapa sina egna nyhetskanaler, där har vi Regionens ”Nord Korea” TV som ett desperat exempel.

Ett problem som blir allt mer uppmärksammat är att media inte hanterar de politiska partierna objektivt. Allt oftare påstås att journalister röstar vänster och att det skulle påverka mediabilden, om det är sant eller inte kan jag inte avgöra men bara att misstanken finns är problematisk. Vi vet också av studier att de politiska partierna granskas olika hårt. Exempelvis var granskningen av oss moderater under förra mandatperioden mycket tuffare jämfört med att exempelvis med att MP inte hade någon kritisk media över huvud taget. En moderat minister som inte betalade TV-licensen tvingade bort medans vi kan ha en vice statsminister som bl.a. använder förbjuden bottenfärg till sin båt.

Lokalt har jag också sett detta. Jag är en av de som fortfarande läser alla länets tidningar och följer vad som händer inom politiken i länet. Exempelvis i Hudiksvall under förra mandatperioden när Alliansen styrde kommunen var det en helt annan bevakning jämfört med när S styrde innan(och efter). Det är alltid mer relevant vad sossarna hittar på än vad Alliansen gör, detta helt oberoende av vem av dem som sitter i ledande ställning.

Därför ska det bli extra intressant att följa hur lokalmedia i Gävle nu kommer beskriva den
kommande Alliansledningen i kommunen. Kommer man granska dem på ett annat sätt än vad man tidigare gjorde med det rödgröna styret? Kommer man ge socialdemokraterna oproportionerligt mycket positiv media. Vi vet inte svaret på detta men själklart kommer vi följa detta mycket noga.

tisdag 15 december 2015

Så plötsligt händer det, 100 år av s-styre är över


Alliansledningen
Valet i Gävle förra året gick inte som vi moderater hade hoppats på, inget av de politiska blocken fick majoritet i fullmäktige. Efter många timmars förhandlingar så fick fullmäktige avgöra vilket av de politiska blocken som skulle få tillsätta de ledande positionerna i Gävle kommun. Omröstningen i fullmäktige slutade med att de rödgröna tog samtliga ordförandeposter.

Vår förhoppning var då att socialdemokraterna skulle ändra sitt ledarskap och vara mer öppet och inkluderande i sitt arbete. Tyvärr blev det inte så utan man fortsatte i sitt gamla manér.

Alliansen fortsatte att bedriva en aktiv oppositionspolitik och tack vare att det inte fanns någon tydlig majoritet, varken i nämnder eller i fullmäktige så har vi fått in mycket av Alliansens politik trots att vi inte haft kontroll över dagordningen. Det går att bedriva politik på det sättet men det tar mycket mer tid och energi för att få igenom sin politik.

När nu fullmäktige förra månaden skulle besluta om budget för nästa år så valde Sverigedemokraterna att fälla det rödgröna styret genom att rösta på Alliansens budget. Direkt efter det meddelade den sittande ledningen att de kommer lämna in sina avsägelser och lämna över ledningen till Alliansen från årskiftet.

Efter det genomförde vi samtal med de rödgröna partierna för att hitta en majoritet mellan något av de rödgröna partierna och Alliansen men signalerna var tydliga, de låter hellre oss i Alliansen ta över och att de själva kliver in i opposition. Alliansen har alltså inte vunnit makten utan socialdemokraterna har valt att lämna ifrån sig makten till oss för att vi ska genomföra vår budget.

Att få makten på detta sätt är kanske inte det man önskat sig och det lättaste sättet att få makten men vi i Alliansen är beredda att ta detta ansvar för Gävle och Gävlebornas skull. Så nu efter 96år kommer det vara en moderat styrelseordförande och en Alliansledning. Detta kommer inte bli lätt men jag är övertygad om att det finns en vilja hos alla partier att hitta bra lösningar.

Att det ändå har blivit möjligt beror på att vi har en av Sveriges starkaste Alliansen och ett långsiktigt arbete. Vi var väl förberedda inför valet och vi gjorde ett grundligt arbete inom Alliansen efter valet vilket nu gör detta tuffa arbete mycket enklare. Som Fredrik sa innan valet, den som inte är förberedd är oförberedd.