måndag 31 december 2018

Nytt år nya utmaningar

Idag är det sista dagen som jag har rollen som kommunstyrelsens ordförande i Gävle. Jag tillträdde efter en turbulent tid i kommunen där det fattas en del tvivelaktiga beslut som tillslut landade på mig att städa upp.

Mandatperioden som gått har varit mycket lärorik och bra för Gävleborna. Genom att socialdemokraterna förlorade makten och Alliansen till slut kunde ta över ledningen har vi kunnat visat på ett nytt ledarskap. Det har varit nyttigt för våra tjänstemän och för alla politiker i kommunen. Att som socialdemokraterna tidigare kunnat styra i 100 år utan att behöva lyssna på oppositionen över huvud taget har inte varit bra för Gävle. Att då kunna bryta så långt maktinnehav är nyttigt i sig och banar väg för ett bättre Gävle.


Själv har jag i början haft rollen som fullmäktiges ordförande vilket är en roll utan direkt politisk makt. Den påminner lite om talmannens roll i riksdagen där jag haft som uppgift att få en bra och respektfull debatt i fullmäktige samt en del representation. Jag lyckades få till ett bättre klimat i fullmäktige där man respekterar varandra och inte använder tillmälen på varandra vilket inte är helt okontroversiellt. Jag fick även till det så vi slapp långa voteringar och kunde rösta via voteringssystem istället för manuella namnupprop.

Från Mars i år har jag haft rollen som kommunstyrelsens ordförande vilket har inneburit ett stort ansvar men också ett stort inflytande på Gävle och dess utveckling. Att kunna göra några stora förändringar under det dryga halvåret var inte möjligt men vi lyckades hålla ihop Alliansen och fullfölja det vi påbörjat. Tyvärr så höll inte Alliansen ihop efter valet vilket är mycket tråkigt, vi hade kunnat fortsätta samarbeta ytterligare fyra år och kanske till och med kunnat fortsätta leda kommunen tillsammans.

Jag är tacksam och stolt över den tid jag varit med och lett kommunen. Vi har gjort skillnad för människor på riktigt där vi kunnat höja kunskapsnivåerna i skolan, infört nya utbildningar anpassade efter företagens behov.

Vi har påbörjat en resa inom plan och bygglov där vi har kunnat lyfta fram behovet av en växande och fungerande stad där alla trafikslag behövs. Vi har fått stopp på ohämmade jakten på Gävlebor och fått en mer positiv attityd. När det gäller bygglovsprocessen har vi påbörjat förändringsarbetet av attityder från att alltid utgå från motstånd och nejsägare mot allt till att att vara mer positiv i kontakten med Gävleborna och se möjlighet istället för hinder.

Vi har även påbörjat förändring i planeringsprocesser och exploatering där vi behandlar alla lika och arbetar som en stor kommun. Jag har mött en del gnissel om detta men tillslut så är våra företagare och Gävlebor nöjda över att man känner sig mer rättvist behandlad. Det krävs inte längre ”rätt” kontakter för att kunna utveckla sin verksamhet i Gävle, utan alla ges samma möjligheter. Som kommunalråd har jag försökt vara så tillgänglig som möjligt, vilket har uppskattats av Gävleborna.
Till slut var det kul att vara med och få igenom en markförsäljning till Microsoft som ska etablera sig i kommunen. Det är nog det största som hänt i Gävle på många år, förutom maktskiftet 2016 såklart. Jag hoppas att de kommer igång snabbt och inte stöter på några nejsägare i kommunen utan att det går smidigt för deras etablering(som jag såklart hoppas alla etableringar ska uppleva)

Det har varit mycket lärorika år för mig och för moderaterna Gävle. Det är inte enkelt att leda en kommun utan det kräver god samarbetsförmåga och lyhördhet. Man måste även ändra mindset från opposition och vara emot till att faktiskt vara för och stå upp för kommunen och dess förvaltningar och tjänstemän. Inget parti kan diktera villkoren längre utan vi måste prata med varandra vilket är bra. Jag kommer ta med mig mina nya erfarenheter till mitt nygamla uppdrag i Regionen med ambitionen att bilda en ny majoritet 2022.

Nu återstår bara att önska den nya majoriteten lycka till. Och jag hoppas att vänstersvängen inte blir för skarp. Tyvärr så ser jag redan en återgång till den gamla S-maktfullkomligheten där man vill jaga bilister istället för utsläpp, man ignorerar oppositionen och risken är stor att maktpartiet har återuppstått(om det ens var borta).

lördag 15 december 2018

Ny tid med nygammal majoritet i kommunen

Valet gick inte så bra som vi moderater hade hoppats på men även om vi gjort ett mycket bättre val så hade inte läget förändrats så mycket efter valet. Vi var den mindre minoriteten efter valet 2104 och var lite mindre nu efter 2018. Vi lyckades få makten 2015 och vi har behållit den fram tills nu., Vi visade att det gick att ta över efter nästan 100 år socialistiskt styre, inte helt enkelt men det gick.

Hade vi behållit våra mandat eller till och med gått fram en del så hade vi fortfarande varit i minoritet och varit beroende av stöd från andra partier. När sedan det framkom att våra f.d. Alliansvänner i kommunen hellre gick över till ett S-styre så blev jag lite förvånad och besviken. Men vi moderater måste rannsaka oss själva, hade vi kunnat förhandla annorlunda och vad hade hänt om vi fört samtalen på ett annat sätt efter årets val. Efter 2014, när läget var ungefär lika, så lyckades vi hålla ihop Alliansen trots att det fanns krafter som ville splittra oss.

Jag har mina förklaringar till varför det blev som det blev och där finns det såklart en stor orsak som beror på de interna stridigheterna inom mitt parti som såklart påverkar hur andra partier ser på oss moderater. Jag hoppas nu att den nya ledningen för M i Stadshuset verkligen gör allt man kan för att återfå en borgerlig ledning senast 2022. Tyvärr så har jag sett på många andra håll hur svårt det kan vara.

Det som även gör mig besviken är hur C och L väljer att beskriva det nya och gamla samarbetet. Enligt min mening och som jag uppfattat de övriga partiernas företrädare så har vi jobbat bra tillsammans, alla har varit lika viktiga. För att symbolisera detta så var det viktigt för oss M att alla partier bara hade ett kommunalråd och mantrat ett parti en röst var något som vägledde oss. När det har blivit diskussioner, som det såklart blir, så har jag alltid frågat om alla känner sig som vinnare. Ingen ska känna sig som förlorare i ett M-lett samarbete.

Sedan handlar politik om att få gehör för just sin politik och där kan man se en tydlig skillnad från den gamla ledningen till den nya. Vi var alla överens om det nya bibliotekets placering, nu blir det på gamla stället som kostar hundratals miljoner mer och som även blir ytterligare ett kulturhus. Vi var överens om att inte bygga kommunala parkeringshus, men nu ser det ut att bli fler av den varan. Man vill även i den nya majoriteten begränsa människors valfrihet inom omsorgen. Sedan när vi kommer till att sälja ytterligare lägenheter av allmännyttan så är det nu stopp, trots att de två Allianspartierna i majoriteten varit de mest drivande att sälja.

Som sagt så kommer det bli mycket nygammalt i Gävle vilket jag bara kan beklaga för Gävleborna. Men vi moderater kommer fortsätta arbeta för det vi tror på och för våra borgerliga värderingar, det som tidigare enade oss i Alliansen i Gävle.

fredag 7 december 2018

Rörig tid i politiken

Nu har det gått en tid sedan valet och vi kan konstatera att det är rörigt politiskt. Nationellt finns fortfarande ingen regering och vi vet inte om eller när det blir en sådan.
Regionalt fortsätter den styrande majoriteten som inget har hänt, dock lite försvagad.

Kommunalt så har två av Allianspartierna valt att alliera sig med socialdemokraterna istället. Resultatet i valet var inte så mycket annorlunda än förra valet utan Alliansen hade kunnat försökt att fortsätta leda kommunen i minoritet men så blev inte resultatet.

Anledningarna till detta är säkert flera men vi moderater måste verkligen fundera på om vi kunde ha fört samtalen med andra partier på annat sätt och om vår strategi verkligen var lyckad. Jag tror att vi hade kunnat få ihop det om vi verkligen hade velat det. Men nu blir det opposition i 4 år där borgerligheten är splittrad. Väljarnas dom över detta är något vi får se först om fyra år.

Inom partiet har det varit rörigt och det finns mycket man kan säga om våra interna processer. Men nu har våra fullmäktigegrupper i länets kommuner och i regionen bestämt hur laguppställningen ska se ut de kommande fyra åren. Vissa tycker säkert det blev väldigt bra andra tycker nog tvärt om.
För min egen del så kommer jag gå tillbaks till regionen och arbeta som regionråd vilket känns bra. När jag förra vintern fick frågan om jag kunde tänka mig att gå över till kommunen så tackade jag ja till det. Jag gjorde det inte för att jag inte tyckte jag hade mer att ge i regionen utan jag gjorde det för att partiet helt enkelt bad mig där det fanns ett mycket starkt stöd.

Den moderata fullmäktigegruppen valde nu efter valet en ny gruppledning och nytt kommunalråd i Gävle som jag önskar all lycka till. Jag kommer däremot fortsätta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande fram till årsskiftet, och jag säger som vår partiledare att nu kör vi ända in i kaklet. Sedan är det socialdemokraterna som återtar den yttersta makten. Jag har också sagt att jag alltid finns till hands om det är något den nya moderata ledningen vill ha hjälp med eller vill ha råd och tips, men annars kommer mitt fokus nu finnas i regionpolitiken.

Jag kommer däremot sitta kvar i kommunfullmäktige och förvalta det stöd som Gävleborna gav mig.