onsdag 27 februari 2013

Slut på sängar på Gävle sjukhus

Under flera år har vi haft problem med överbeläggningar på våra sjukhus. Allt för ofta får vi höra hur våra medarbetare hur man placeras patienter i pausrummen och i korridorer. Jag har även fått berättat för mig hur man skickar hem patienter trots att de inte är helt färdigbehandlade och att det innebär direkta risker för patienterna. Nu har läget blivit ännu allvarligare och idag fick vi höra på landstingsstyrelsen att det är så mycket överbeläggningar så sängarna har tagit slut. Idag på förmiddagen var det 72 patienter som låg på en överbeläggningsplats på våra sjukhus i länet och nu sätter tillgången på sängar stopp.

Orsakerna till dessa överbeläggningar är flera men ett av problemen är att de patienter som landstinget anser är färdigbehandlade inte kan tas om hand av kommunerna. Kommunerna tar inte sitt ansvar och skickar över problemet till landstinget. Genom att anklaga varandra löser vi inga problem och det är mycket anmärkningsvärt att ansvariga kommunal- och landstingsråd (från samma parti) inte kan sätta sig ned och komma överens och lösa problemet.

En konsekvens av detta är att man nu börjar skickar runt våra gamla patienter i länet. Att man som färdigbehandlad patient från Gävle bli skickad till Nordanstig för att någon dag senare bli skickad tillbaks till Gävle igen är inte ett värdigt sätt att behandla våra äldre.

Vi ifrån Samverkan Gävleborg kan aldrig acceptera att denna tafatthet från ansvariga politiker, i landsting och kommun, får drabba våra patienter på detta sätt. Vi har tidigare lyft fram konkreta förslag på hur vi kan minska dessa problem, och det krävs handlingskraft nu!

lördag 23 februari 2013

Varför anställer Landstinget fler kommunkationsstrateger?


Landstinget och regionen håller på och förbereder sig inför den eventuella regionkommunbildningen som kommer genomföras till 2015. Ett av de argument som regionivrarna tidigare har förespråkat är att vi slår samman de två organisationerna som idag arbetar med regionala frågor, Landstinget Gävleborg och Region Gävleborg, till en och vi kommer därför arbeta effektivare med dessa frågor i en ny organisation.

Alla partier har vart överens om att kostnaderna inte får öka för administration och politik, utan snarare kunna minskas. Därför blev jag mycket förvånad när jag idag läste länets lokaltidningar och såg att Landstinget söker ytterligare en kommunikationsstrateg, och den personen ska arbeta med regionala tillväxtfrågor eftersom vi kommer slå samman dagens regionala organ.

Om vi nu, som regionförespråkarna anser, ska arbeta mer effektivt så känns det väldigt märkligt att vi anställer fler administratörer i landstinget för detta. Effekten borde vara att vi kan minska på administrationen när två organisationer går samman, två kommunikationsavdelningar bör kunna bli en. 

Jag befarar nu att kostnaderna för såväl politik som administration kommer växa istället för att minska som vi blivit lovade. Det finns helt klart skäl att ställa en del frågor om detta på kommande möten. 

torsdag 21 februari 2013

Seminarium om tokiga idéer för tillväxt


Idag har jag deltagit på ett mycket märkligt seminarium. Det skulle handla om regional hållbar tillväxt, vilket är ett intressant och viktigt ämne men tänk vad tokigt det kan bli. 

Förmiddagen bestod i två personer delgav sin syn på detta ämne vilket innebar att man pratade om jämställdhet där man tyckte att sex timmars arbetsdag skulle lösa våra regionala tillväxt.  Kvinnan som pratade om miljö hade konstiga resonemang där slutsatsen var att vi skulle skrota försvaret för att skapa tillväxt. Man märkte att det fanns en tydlig vänsterinriktning på presentationerna där EU och fria rörelsen av varor och tjänster var av ondo.

Ett område som behandlades grundligt var kommunernas upphandling och då framförallt om lokalproducerad mat. Genom lokal upphandling så ska vi tydligen skapa tillväxt i länet. Frågan blir då, vad händer om alla länder och regioner tillämpar samma sätt? Om alla köper papper från den lokala marknaden så får Korsnäs, Stora Enso och Iggesunds bruk stänga igen. Sandvik är visserligen världsledande i sin bransch men även de skulle drabbas hårt om alla handlade lokalt.

Det är genom vår exportindustri och våra entreprenörer vi har skapat vårt välstånd i Sverige. Att nu helt plötsligt säga att detta ska ersättas med lokalproducerad mat och sex timmars arbetsdag blir bara för stolligt för att kunna tas seriöst.

Jag tror, till skillnad från dagens föreläsare, på en stark lokal marknad och starka företag som har avsättning för sina varor i vår omvärld. Vi politiker ska skapa förutsättning för fler företag som kan växa och för fler entreprenörer att få förverkliga sina idéer. Först då kan vi skapa tillväxt i länet som blir hållbar över tid.

onsdag 20 februari 2013

Dagkirurgin i Sandviken läggs nu ned

Idag på landstingsfullmäktige fattade landstingsmajoriteten det definitiva beslutet om att lägga ned dagkirurgin i Sandviken. In i det sista var utgången osäker av omröstningen. Frågan var om majoritetens egen interna oppositionspolitiker från Hudiksvall skulle rösta med oss i oppositionen eller inte. Hon har tidigare uttalat sig om att vi i oppositionen har en bättre sjukvårdspolitik och utifrån detta fanns möjligheten att hon skulle stödja oss i vårt förslag att utveckla dagkirurgin i Sandviken istället för att avveckla den som övriga politiker i majoriteten har föreslagit.

Till sist var nog hotet om att en fortsättning av verksamheten i Sandviken skulle få konsekvenser för sjukhuset i Hudiksvall som fällde avgörande för henne.

Inga nya argument kom fram från majoriteten idag och vi har på länets debattsidor kunnat läsa hur vi har klätt av dem sina argument ett efter ett. Vi fick inte ens gehör för våra krav om en behovsanalys av de framtida operationsbehoven i länet vilket är mycket märkligt. Istället snärjde majoritetens företrädare sig in i någon obegripligt resonemang att man är tvungen att flytta till Gävle eftersom behoven kommer öka i framtiden.

En lång kamp att rädda dagkirurgin verkar nu vara över. 

Vi börjar närma oss nästa års val och skillnaden mellan den sosseledda majoriteten och oss i Samverkan Gävleborg blir allt tydligare och tydligare. Vi står för en politik som utvecklar sjukvården i länet medan majoriteten fortsätter på den inslagna vägen att avveckla vården i länet.  Istället för att göra grundliga analyser och planera för framtiden så hattar man fram och tillbaka, man river ned bra verksamheter och bygger nya här och där utan någon plan och eftertanke. 


onsdag 13 februari 2013

Slut på läkarbonusar?

Nu har vi äntligen fått se den utvärdering av sign-on bonusarna som vi har efterfrågat under hösten. På dagens landstingsstyrelse fick vi se en presentation på resultatet och hur man från landstingsledningen ser på detta.

Resultatet blev det som vi förväntade oss, ett rejält misslyckande. Man lyckades visserligen rekrytera 14st läkare till landstinget för en kostnad av 7,7miljoner kronor. När vi idag frågade om hur många läkare vi har akut behov av att rekrytera fick vi svaret att det rör sig om ca 100st. I det perspektivet är 14 läkare inte så många. Dessutom är fem av dessa primärvårdsläkare som har lockats från andra vårdgivare i länet vilket innebär att det endast är nio läkare som vi har lyckats lockat till länet, vilket var syftet med bonusarna. Inte nog med att antalet rekryterade är ett misslyckande så har det även skickat konstiga signaler inåt i vår organisation som gör att personalen misstror ledningen ännu mer.

Rekommendationen från tjänstemannaledningen är att man ska fortsätta med detta som en metod att rekrytera läkare. När vi då frågade personallandstingsrådet om det är aktuellt att fortsätta med detta fick vi som svar att frågan är ”politiskt död”. Man har tidigare påpekat att man nu slutar med detta eftersom det har blivit så starka reaktioner från bl.a. oss i oppositionen. Det beslutet är glädjande och det visar att vi i oppositionen har makt att påverka i frågor som vi anser vara politiska. 

Nu hoppas jag att man står fast vid beslutet att det är stop med läkarbonusar och det ska även bli intressant att följa dessa nyrekryterade läkare och se om de kommer stanna hos oss eller om de endast är kvar under de år man har fått bonus för.  

torsdag 7 februari 2013

Försämrat politiskt klimat i länet.

Hur ska vi politiker förhålla oss till varandra? Den frågan dyker upp då och då och nu är den återigen på tapeten. I många av de politiska församlingarna i länet finns den en ganska hård stämning mellan majoritet och opposition. Dessutom pågår det diskussioner på tidningarnas debattsidor och sociala medier. Vad är ok att säga och vad är inte ok? Det är alltid svårt att dra en tydlig gräns om vad som är just och vad som inte är det. Vi som politiker bedriver vår egen politik oavsett om vi är majoritet eller opposition. Det blir då naturligt att man ställs till svars för detta av journalister, politiska motståndare och av allmänhet.

Nu finns det tydligen åsikter om att lokala politiker i Sandviken ställer ansvariga landstingspolitiker till svars för nedläggningen av dagkirurgin i Sandviken. Majoriteten i landstinget är mycket upprörda över detta och jag förstår inte vad som är fel när man ställer någon till svars för ett sådant drastiskt beslut som denna nedläggning är.

Att den politiska ledningen blir upprörd när oppositionen kommer till andra slutsatser än vad de själva gör och lägger egna förslag är anmärkningsvärt. Vi har märkt under de senaste åren att man blir allt mer irriterad över detta och tyvärr så påverkar detta det politiska klimatet negativt.

Oavsett om våra landstingssossar blir upprörda kommer vi att  vi fortsätta att bedriva en aktiv oppositionspolitik, vilket vi siktar på ska bli den framtida majoritetspolitiken.