onsdag 31 januari 2024

Regionfullmäktige med långa och hetsiga debatter

 Har idag spenderat dagen på Regionfullmäktige som hålls i Bollnäs Folkhögskola. Det är en tillställning som vissa tycker är det bästa som händer under en månad medan andra, förmodligen de flesta, tycker det är en konstig tillställning med låg debattnivå med personliga påhopp.

För det första måste man bena ut vad är Fullmäktige och vad är syftet med dessa möten. Man kan se fullmäktige som regionens riksdag där vi 75 folkvalda regionpolitiker fattar de stora besluten som berör sjukvård, kollektivtrafik, regional kultur och regional utveckling. 

Ärenden som beslutas där förbereds i andra organ innan de kommer till fullmäktige så alla vet vart man står i själva sakfrågan och nu är det första gången man diskuterar den i ett öppet forum. Eftersom vi (M,KD,SVG,SD) har majoritet så vet man dessutom redan utfallet av eventuella omröstningar. Men att man diskuterar en fråga som alla redan vet vad alla tycker och vilket utfall det kommer bli kan tyckas märklig. Men det är otroligt viktigt att man i en demokrati lyfter upp dessa och fattar beslut i ett forum som allmänheten och journalister har tillträde till.

Sedan finns det möjlighet för ledamöter att själva lägga förslag, motioner, som bereds inom organisationen och Regionstyrelsen för att sedan komma till fullmäktige för beslut. Även dessa vet man hur utfallet kommer bli eftersom vi har en majoritet som redan innan sagt vad man tycker. Men även här är det viktigt att de hanteras med respekt och man diskuterar frågorna öppet. Sedan är det i praktiken bara oppositionen som lägger motioner.

Därtill kan man som ledamot, oftast oppositionen, ställa frågor till ansvarig ordförande eller vice ordförande i regionen. Det kan handla om en fråga som är aktuell där man vill veta vad som händer och varför eller så vill man veta vad majoriteten tycker i en sakfråga. Dessa debatter kan ofta dra ut på tiden och bli ganska långdragna. Oppositionen vill såklart diskutera dessa och ställa majoriteten till svars och majoriteten ser det som en möjlighet att berätta vad man gör och lyckas åstadkomma. Så även dessa debatter är viktiga i en demokrati.

Men det som många reagerar på är hur vi beter oss mot varandra. Det blir allt som ofta personpåhopp och man väljer att hellre fultolka det som sägs än faktiskt lyssna nyfiket och försöka förstå varandra. Sedan är det mycket retorik och taktik i dessa debatter som man måste förstå. Om du t.ex. får en fråga och svarar vad du tycker på ett tydligt sätt så kommer din motståndare per automatik misstolka och berätta för alla vad du egentligen sa och sedan peppra med fler frågor. Man är inte intresserad av svaret utan endast göra påhopp på den andra sidan.

Är det bara den ena sidan som gör så, nej. Jag skulle säga att båda sidorna, majoritet och opposition, gör på samma sätt. Vi har försökt lyft detta och få alla ledamöter att tänka till och faktiskt få till en bättre och mer respektfull diskussion, men det har inte gått utan det blir snarare bara värre.

Jag hoppas att vi en dag kan komma dit där vi verkligen är nyfikna på vad dina motståndare säger och för debatten framåt, men det är nog ganska långt kvar till dess att det händer. Värt att säga att det är ungefär på samma sätt i andra fullmäktige och även i riksdagen, så det kanske ska vara så.

torsdag 11 januari 2024

Framtiden för Baldersnäs Hälsocentral

 Gävleborg har ett av de bästa vårdvalsystemen i landet. Det tycker inte bara jag utan bekräftas av vårdgivare som har verksamhet i flera län och vi ser det när vi jämför. Det har inneburit att vi har ganska många hälsocentraler. Det är bra för det skapar förutsättningar för en god och nära vård på riktigt, för det är våra hälsocentraler och dess filialer som är grunden i den goda och nära vården.

Trots detta så har några hälsocentraler varit i blåsväder genom åren, exempelvis Hofors HC som man tidigare tog ur vårdvalet(som sedan kom tillbaks igen), Ljusne HC som den privata aktören valde att stänga p.g.a. av för dåligt patientunderlag och svårt ekonomiskt. läge Det som fortfarande är i ropet är Baldersnäs som har haft svårt de senaste åren. Under pandemin valde man att stänga den och endast ta emot patienter med luftvägsproblem, d.v.s. misstänkt covid. Man har även bedrivit vaccinationsverksamhet där både under pandemin och efter. 

Nu pågår en häxjakt från oppositionen, d.v.s. de som stängde den, mot oss i majoriteten för att vi inte öppnar den. Det de inte verkar förstå är att det är deras arv vi nu försöker städa upp. I höstas så kunde vi öppna upp hälsocentralen någon dag i veckan för vissa planerade besök, vilket var ett första steg. Vi fortsätter att hitta lösningar för att kunna öppna mer vilket jag verkligen hoppas och tror vi kommer lyckas med. 

Men det är klart att det finns vissa förutsättningar för att vi ska lyckas med detta. Vi måste rekrytera personal, för de som jobbade där har man flyttat till andra enheter. Alternativt får vi hyra in viss personal, vilket vi gör på de flesta andra enheterna. Sedan måste tillräckligt många patienter vara listade där. För det är självklart att har man för få patienter så går det inte att ha en fullvärdig hälsocentral. Vi tittar nu på hur många som ska behöva vara listade för att det ska fungera och det finns lite olika uppfattningar om det. Men ska man tänka sig att vi ska 1100 listade/läkare så bör det fungera att ha strax över 2000 listade så man kan ha två läkare på enheten, då kan man hantera ledighet och sjukskrivningar och annat. Men sjunker antalet till under 1000 listade så förstår vi alla att en sådan enhet kan inte överleva och då är det Gävleborgarna som har valt att stänga en enhet, inte vi politiker.

Vi har nu förslag på revidering av regelverket ute på remiss där vi vill förstärka möjligheten att driva mindre enheter. Dessa förslag har tagits fram i dialog med vårdgivare, patienter och alla politiska partier i regionen. Jag ser fram emot att se vad remissinstanserna nu svarar och vad i detta vi kommer jobba in i den nya handboken som kommer gälla från 1/1-2025.

Att jobba politiskt är ett hantverk. Det är många aktörer som är med och som man ska lyssna till och ha dialog med. Men det är det som också är det inspirerande med politik, att genom dialog och samförstånd göra skillnad för Gävleborgarna på riktigt. Sedan kan jag tycka ibland att det tar lite för lång tid att göra förändringar, men som liberalkonservativ så ska det inte gå för fort utan man ska skynda långsamt.