lördag 31 december 2011

Så var 2011 över...

Det är idag sista dagen på 2011 och det är dags att sammanfatta året som gått inom landstingspolitiken.

2011 är första året på den nya mandatperioden och landstinget har fått ett nygammalt styre där sossarna fortsätter att styra med sina stödpartier, vad har detta inneburit?

  • Köerna till vården fortsätter att vara relativt korta, vi har i stort sett lyckats varje månad att ta del av regeringens kömiljard. Här se man vilken stor skillnad en miljard från staten kan göra även i sossestyrda Gävleborg.
  • Kostnaderna för hyrläkare fortsätter att öka. Vi har idag Sveriges högsta kostnader för hyrläkare och trots tappra försök med signonbonusar och dyra konsulter så fortsätter läkarna fly landstinget och vi måste förlita oss på staffetläkare.
  • Beläggningsgraden på våra sjukhus har blivit något bättre under året, av vilken anledning vet inte våra tjänstemän. Detta är visserligen glädjande, men bara inte det sker på bekostnad av vårdkvalité.
  • Tyvärr har valfriheten inom sjukvården försämrats genom att majoriteten har infört begränsningar och avslutat avtal med entreprenörer inom vården. Detta har gjort att mångfalden inom vården och utbudet har försämrats inom specialistsjukvården för Gävleborgarna.
  • Det har blivit fler hälsocentraler såväl privata som landstingsdrivna, vilket är glädjande och som uppskattas av Gävleborgarna. Tyvärr så råder det fortfarande inte likvärdiga villkor för de privata och de offentligt drivna.
  • Man har valt att placera den nya kollektivtrafiken under landstinget som innebär att man riskerar att ta kraft och resurser från den viktiga sjukvåren och kommunerna har valt att avsäga sig inflytande i kollektivtrafikfrågor.
Ifrån den borgerliga oppositionen har vi fortsatt att driva på för valfrihet och mångfald. Vi är garanten för att patientperspektivet alltid finns med i debatten. Vi har gjort studiebesök i våra verksamheter där vi har lyssnat till personalen och påvisat tydligt alternativ inom landstinget där framförallt en alternativ personalpolitik och alternativ till sossebudget där vi har skapat mer resurser till sjukvården. Vi har även vart drivande i frågor som t.ex. Hospice och vårdplatser för BUP-patienter.

Gott nytt år.

fredag 30 december 2011

Återigen stark kritik från socialstyrelsen

Återigen kritiserar socialstyrelsen vårt landsting när det gäller hanteringen inom BUP. Det är inte första gången det riktas kraftig kritig och tyvärr förmodligen inte den sista. I länets tidningar kunde vi läsa under veckan att man har åtgärder på gång och att man vill bygga nytt för att möta kritiken. Mycket av kritiken handlar om att man inte vårdar dessa patienter inom slutenvården utan man vårdar dem inom öppenvården och mycket av ansvaret läggs då på föräldrarna att ta hand om vården av sina barn.

Vi har enda sedan man plockade bort BUPs egna vårdplatser påpekat att det finns behov av separata platser och att det inte är lämpligt att vårda BUP patienter på vuxenpsykiatrin eller på barnkliniken. Efter att ha läst socialstyrelsens rapport så är jag ännu mer övertygad om att det krävs mer resurser till just barn- och ungdomspsykiatrin. (Vilket vi inom Samverkan Gävleborg har haft i vår budget för 2011 och 2012)

Sedan jag tillträdde som landstingsråd har vi haft mycket problem inom två divisioner operation och medicin men efter det senaste halvårets turbulens inom BKPH så verkar nu även denna division brottas med stora problem. Att psykiatrin och då framförallt BUP har haft problem vet vi sedan länge, även barn och ungdomssjukvården inom denna division har under det senaste året haft problem och nu även kvinnosjukvården(som vi kunnat läsa om under den senaste veckan)

Allt detta händer utan att majoritetens landstingsråd agerar vilket är mycket bekymmersamt.

onsdag 28 december 2011

Mycket reaktioner från våra medarbetare när det gäller konflikten inom kvinnosjukvården.

Problemen inom kvinnosjukvården fortsätter att diskuteras även efter julhelgen. Jag har fått flera mail i detta ärende från olika håll och idag kan vi även läsa personalens synpunkterinsändarsidorna i tidningarna. Signalerna från personalen är väldigt tydliga, berörd verksamhetschef har väldigt stort förtroende ute på golvet såväl på Gävle sjukhus som i Hudiksvall. Det händer inte så ofta att personalen på båda våra sjukhus ger ett sådant brett stöd för en verksamhetschef. Jag är tacksam för att jag får ta del av våra medarbetares uppfattningar om verksamheterna, de är viktiga för mig som politiker. Det gäller att kunna skapa sig en allsidig bild av läget genom att lyssna på såväl medarbetare, patienter och tjänstemännens beskrivningar av verkligheten.

Jag hoppas nu verkligen att man reder ut problemen på kvinnokliniken omgående, vi har inte råd att ha dessa interna stridigheter inom våra verksamheter varken ur ett patient- eller medarbetarperspektiv.

lördag 24 december 2011

Oroande ledarskapskris inom landstinget

Den mediala rapproteringen i länets tidningar av krisen inom kvinnosjukvården fortsätter även i dag. Som politiker ska man vara väldigt försiktig med att lägga sig i konflikter mellan enskilda personer inom verksamheterna.

Utan att lägga någon värdering i det som skrivs i just denna konflikt så kan jag bara säga att det som beskrivs som problem ifrån personalen och de personer som sagt upp sig stämmer väl överens med det jag hör när jag träffar personal och de samtal/mail jag får.

Som vi tidigare sagt så råder det en ledarskapskris inom landstinget. Vårt landsting upplevs som toppstyrt och det är svårt att få gehör hos ledningen, samtidigt som vi har en politisk ledning som är helt frånvarande. Att just kvinnokliniken inte har några problem med hyrläkare visar på att det som har gjorts där inte kan var helt fel till skillnad från andra kliniker där det är stor brist på fasta läkare.

Jag är mycket bekymrad och oroad över det som skrivs. Sista ordet är inte sagt eller skrivet i denna konflikt utan det kommer säkert fortsätta efter julhelgen.

Nu blir det några dagar med julfirande med familjen, god jul.

onsdag 21 december 2011

Förnyelsen av moderaterna fortsätter

Idag kl 13 kommer jag tillsammans med Tomas Tobé och Inger Källgren Sawella att träffa media där vi beskriver den lokala förnyelsen av moderaterna i Gävle och hur vi kommer satsa framåt för att vinna valet 2014.

För att moderaterna i Gävle ska växa ytterligare och tillsammans med Alliansen kunna ta över makten i Gävle vid nästa val krävs att vi fortsätter den moderata förnyelsen. Genom att lyssna till Gävleborna ska vi hitta de samhällsproblem som man här anser är de viktigaste. Vi har under vår-hösten aktivt lyssnat till Gävleborna och vi har nu sammanställt vad man tycker är bra med Gävle och vad de viktigaste utmaningarna är.

Nästa steg är att hitta de politiska lösningarna som svarar på Gävlebornas frågor. Det krävs helt enkelt att vi är mer relevanta i människors vardag. Tillsammans med ett tydligt politiskt ledarskap kommer vi skapa möjlighet för ett Alliansstyrt Gävle.

GD AB

tisdag 20 december 2011

Nu tar vi i Samverkan Gävleborg initiativet i kartläggning av personalsituationen i landstinget.

Vi har under en längre tid hört och läst om hur våra läkare flyr landstinget. Vi i Samverkan Gävleborg har lyft denna fråga under många år men har nu tröttnat på majoritetens passivitet i frågan. När vi lyfter frågan svarar lednigen helt oförstående eller undvikande. Vi har krävt att man gör en grundlig analys på varför personal väljer att sluta och söka sig till annan arbetsgivare, men än har vi inte sett något resultat.

Av den anledningen har vi nu valt att ta reda på anledningen till varför många läkare har valt att sluta hos oss. Det första steget är en enkät som ger möjlighet för de f.d. läkarna att ge sin syn varför de har slutat och vad som krävs för att de ska välja att komma tillbaka. Jag har under de senaste dagarna fått positiva mail på vårt initiativ. T.ex. har en läkare skrivit:

”Jag har med upprepande mail försökt få till stånd samtal med divisionschefen eller personalchefen.”

Samma läkare skriver även:

”Jag har dock inte fått något avslutande samtal varken då eller i mars. Ingen har frågat vad jag tycker, vad man kan göra bättre osv osv. ”

Det är mycket allvarligt att man inte följer upp varför läkare slutar. Det är endast genom att lyssna till vår personal vi kan ta reda på vad som krävs för att vi ska vara en av Sveriges mest attraktiva sjukvårdsarbetsgivare.

Debattartikel Arbetarbladet  Hela Hälsingland

torsdag 15 december 2011

Fortfarande problem på barnklinikerna i länet och ledningen fortsätter förneka problemen.

Återigen skriver GD om problematiken på barnkliniken på Gävle sjukhus. Jag har flera gånger besökt barnklinikerna i länet under det senaste 1,5året och har hört och sett problemen man har där. När jag sedan har lyft frågan har jag möts av oförstående av landstingsledningen. Så sent som i slutet av oktober var jag på återbesök på barnkliniken på Gävle sjukhus och träffade då några av cheferna där. Då förklarades det för mig att man hade 6st läkare och 10st ST läkare vilket innebar att man inte hade någon direkt brist på läkare.

I dagens tidning beskrivs en helt annan verklighet, d.v.s. den som jag tidigare har hört från personal och läst om i tidningarna. Hur kan det komma sig att ledningens uppfattning skiljer sig så mycket åt från den som tidningarna skriver om och som personalen berättar för mig.

Tydligen verkar inte landstingets nya ”sign on” bonus på 200tusen eller dyra konsulter hjälpa barnkliniken heller. Det är bra att man försöker hitta nya grepp för att få tag på läkare men det absolut bästa och mest långsiktigt är att helt enkelt att komma tillrätta med personalpolitiken och få vår personal att trivas bättre. Jag tror inte det finns några snabba fixlösningar för att komma tillrätta med grundproblematiken i landstinget.

Idag på eftermiddagen har vi landstingstyrelse så det är väll lämpligt att fråga hur det just har gått med rekryteringen av läkare, och om man är beredd att erkänna att det är problem överhuvudtaget.

Tidigare blogginlägg: 24 oktober 2011, 30 september 2011, 25 januari 2011, 23 september 2010, 9 september 2010, 6 september 2010

tisdag 13 december 2011

Hofors, högsta skatten i landet. Är det bra för Hoforsborna?

Idag har jag deltagit i en intressant debatt med kommunalrådet i Hofors om just deras kommuns senaste skattehöjning. Frågeställningen var bl.a. om det är bra att höja skatten och varför vi moderater gick med på denna höjning. Många kommuner har det tufft ekonomiskt och med tanke på att vi är på väg in i en lågkonjunktur så är läget extra bekymmersamt.

Vi moderater tar ansvar för Sverige såväl som de kommuner vi styr i men vi tar även där vi verkar i opposition. Att höja skatten kan vara acceptabelt och nödvändigt på kort sikt men är förödande för Hofors på längre sikt. Genom denna nya skattehöjning i Hofors kommer de ha högst skatt i Sverige nästa år, vilket är förödande. Hofors och många andra av länets kommuner brottas med problem som exempelvis hög arbetslöshet och befolkningsminskning. På sikt kan man inte driva en kommun som ständigt tappar invånare. Att komma till rätta med detta är en angelägenhet för hela länet och ständiga skattehöjningar är inte lösningen. En del av lösningen är att stimulera att fler nya företag etablerar sig och verkar i kommunen vilket i sin tur skapar möjlighet för större inflyttning.

Konsekvenserna av att ha högst kommunalskatt i Hofors innebär att en sjuksköterska i Hofors betalar 5000kr mer i skatt än motsvarande i grannkommunen, detta är inte bra för att öka inflyttningen till kommunen och det minskar inte arbetslösheten. Många påstår att invånare gärna betalar mer i skatt, men vi ska inte underskatta betydelsen av dessa plånboksfrågor för vart man väljer att bosätta sig. Frågan man ställer sig varför man ska betala så mycket mer i skatt i Hofors jämfört med andra kommuner för samma välfärd.

Länets problem med hög arbetslöshet och befolkningsminskning är saker vi länspolitiker och kommunpolitiker måste ta tag i på allvar. Det är dags att vi tillsammans tar detta ansvar annars återstår endast standardlösningen från vänsterkanten, d.v.s. höjning av skatten.

onsdag 7 december 2011

Alliansen ökar med 9% i Gävleborg sen i våras

Jag brukar vara väldigt försiktiga på att uttala mig om opinionsmätningar, det är endast valresultatet som räknas. Idag presenterade SCB sin väljarsympatiundersökning som är nedbruten på länsnivå. Detta görs två gånger per år och de är väldigt intressanta att läsa.

Dagens mätning visar på att sossarna har tappat rejält i länet med -12% sedan förra mätningen i våras, vilket måste konstateras vara ett ras i dessa mätningar. För alliansen och oss moderater går det mycket bättre vi moderater ökar med över 4% och alliansen ökar med nästan 9%.

I denna mätning så ökar alla allianspartier vilket är glädjande. Dessa positiva mätningar får inte göra att vi lutar oss tillbaka utan vi måste fortsätta att lokalt arbeta för starkare allians i länet.

måndag 5 december 2011

Ny marknadsföring inom vårdvalet.

Landstinget verkar ha ändrat sin marknadsföring när det gäller våra egna hälsocentraler. Jag har de senaste dagarna noterat annonser i länets tidningar där man marknadsför våra egna enheter med motivet att de är offentligt ägda, det är första gången jag ser annonser med det som främsta skälet att man ska välja just dem. Jag tror inte Gävleborgarna bryr sig om vem som äger och driver länets hälsocentraler utan man väljer den central som ligger nära där man bor och som har bra tillgänglighet, bemötande och hög kvalité.

Man skriver även i annonserna att man får ”Mesta möjliga vård för varje krona”, frågan jag ställer mig är får man som patient mer vård av de offentligt ägda än de privata hälsocentralerna. (De har exakt samma finansiering och avgifter.) Om så är fallet så strider detta mot såväl hälso- och sjukvårdslagen och principen inom vårdvalet. Om det inte är så blir frågan om detta strider mot marknadsföringslagen. Mycket märkliga annonser.

torsdag 1 december 2011

Hur fungerar strokesjukvården i länet?

Jag blir ofta kontaktad av personer som har frågor och synpunkter om sjukvården i länet. Dessa samtal är mycket intressanta och väldigt viktiga för mig som politiker för att veta hur människor uppfattar sjukvården och hur den fungerar i verkligheten.

Under veckan har jag blivit kontaktad av en några personer som undrar hur vår rehabilitering fungerar för bl.a. våra strokepatienter och om dessa begränsningar som man nu verkar införa. När man drabbas av stroke är det viktigt med snabba insatser och vi har i de senaste öppna jämförelser sett hur viktigt det är att man hamnar just på en strokeavdelning. Även eftervården är viktig och att man får rehabilitering som kan sträcka sig över lång tid. Enligt tidigare beslut från sosseledningen så har våra patienter i länet inte möjlighet till rehabilitering utanför länet, vilket nu verkar slå hårt även mot denna grupp. När frågan hanterades politiskt fick vi höra att det finns tillgång till liknande rehabilitering inom länet, men nu verkar det inte fungera på det sättet.

Som sagt så finns det mycket funderingar och frågor som vi nu får försöka kolla upp och se vad som händer. Jag hoppas att det bara är missförstånd som har skett och att dessa personer ges de möjligheter som de har rätt till.

måndag 28 november 2011

Landstinget Gävleborg är sämst även i årets Öppna jämförelser

Rankinglista där
Blå=Alliansstyrda Röda=Sossestyrda
Idag presenterar SKL sin årliga rapport där landstingen jämförs. Det är flera hundra olika parametrar man jämför landstingen med, allt ifrån invånarnas uppfattning om vården till vilken behandling patienterna får inom vissa diagnoser.

Alla dessa mätningar har sammanställs i denna årliga rapport och man har klassat alla landsting med tre olika färger för varje parameter. De sju bästa landstingen får en grön markering och de sju sämsta landstinget får röd markering och där emellan blir det gult. Alla dessa markeringar kan sedan sammanställas till en rankinglista.

Det var med stor nyfikenhet jag läste dagens rapport för att se hur landstinget Gävleborg placerar sig i år. I såväl 2009 som 2010 års rankinglista låg Gävleborg sist och frågan var idag huruvida vi skulle börja klättringen i denna lista.

Vissa förbättringar har gjorts i enskilda mätningar, men i denna ranking ligger vi tyvärr fortfarande klart sist vilket är mycket bekymmersamt. Det finns visserligen ljuspunkter som t.ex. bra neonatalvård men när det gäller förtroendemätningarna ligger vi mycket sämre till.

Arbetarbladet
GD

lördag 19 november 2011

En heldag i Bollnäs i regionens tjänst.

Igår tillbringade jag dagen tillsammans med hundra andra regionpolitiker från länet i Bollnäs, det var dags för regionfullmäktige höstmöte igen.
Den stora frågan som debatterades igår var huruvida Gävleborg ska bilda regionkommun med oss själva eller inte. Jag har sedan jag blev aktiv i landstingspolitiken arbetat med frågan huruvida vi slå ihop vårt landsting med några av våra grannar och i så fall vilka. Den frågan har tagit mycket energi och kraft och utan resultat. I ren besvikelse över detta valde länets sossar för någon månad presentera idén om att vi ska försöka bilda region med sig själv.

Vad blir nyttan för Gälveborgarna om vi genomför detta politiska projekt. Det har hittills inte presenterats något mer argument än att vi ska ha ett direkt valt parlament som bl.a. bestämmer tilldelning av statliga och EU projektmedel. Det kom inte fram något nytt igår heller utan man kör på sitt vanliga mantra om detta nya fantastiska parlament som man vill skapa.

Vad det egentligen handlar om är att vi flyttar över verksamheten från dagens Region Gävleborg(vilken är ett förbund där länets kommuner och landsting samarbetar om gemensamma frågor) till landstinget och fortsätter som vanligt. Hur blir sjukvården bättre av att vi ytterligare diversifierar landstinget? Risken är väldigt stor att dessa länspolitiker framöver kommer lägga mer energi på dessa bisysslor än att fokusera på att förbättra sjukvården i länet.

Vi moderater vill att vi ska analysera frågan ytterligare och avvakta och se vad som händer runt om kring oss. Att skapa ett nytt politisk projekt för sin egen sak skull tilltalar inte oss moderater. Eftersom man ville forcera frågan igår så blev vårt ställningstagande att vi säger helt enkelt nej till detta vansinne.

Nu fortsätter debatten om detta i länets kommuner och vi kommer även få frågan till landstingsfullmäktige för ställningstagande och till sist är det regeringen som avgör.

tisdag 15 november 2011

Äntligen en utvärdering av vårdval Gävleborg

När landstinget i bred enighet införde vårdvalsystemet i Gävleborg beslutade fullmäktige att en uppföljning skulle göras och redovisas innan mars 2011. När vi i maj i år påpekade att detta inte hade gjorts hastade man fram ytterligare ett beslut att en sådan utvärdering skulle göras och igår redovisades den för lanstingstyrelsen.

Det är bra att man nu äntligen har gjort denna utvärdering, även om man inte ville göra det från början. När rapporten diskuterades igår fanns det mycket att resonera omkring. Hela rapporten är egentligen en uppsättning intervjuer med majoritetens företrädare och några från oppositionen. Man hade även intervjuat några av cheferna på hälsocentralerna, såväl privata som landstingdrivna, samt haft en patientenkät ute. Man har utifrån vissa frågeställningar ställt en del frågor som man sedan har sammanställt i rapporten, själva frågeställningarna är framtagna av tjänstemän och vi politiker har inte haft möjlighet att komplettera med relevanta frågor.

Några resultat och slutsatser av rapporten redovisades inte och majoriteten var inte så intresserad av det heller, men efter ett resonemang så gick man med på att låta vårt hälso- och sjukvårdsutskott gå igenom rapporten och dra de politiska slutsatserna. Vi har sedan tidigare redan gjort vissa slutsatser av det som vi har hört när vi har räffat verksamhetsföreträdare, personal och patienter som vi nu fick förstärkt med dessa intervjuer. Nu får vi analysera rapporten ytterligare för att se om det finns delar som vi behöver utveckla vidare.

onsdag 9 november 2011

Valfrihet och mångfald debatteras på SKL kongress.

Jonas röstar för vårdval inom
specialistsjukvården
Nu pågår debatterna på SKLs kongress för fullt. Frågan om valfrihet inom välfärdsektorn har nu debatterats för fullt. Skillnaden mellan sosse-vänstern och alliansen är väldigt tydlig. Allinsen står för valfrihet och mångfald medan vänsterblocket står för motsatsen.

När det väl gick till omröstning så väljer länets sossar att rösta emot skrivning om vårdval inom specialistsjukvården, vilket är samma formulering som de själva har i sitt eget måldokument som vi ska hanteras på nästa landstingsfullmäktige. Som tur är så förlorade vänsterblocket omröstningen så nu ska SKL stödja arbetet med att vidareutveckla vårdval inom specialistsjukvården.

tisdag 8 november 2011

Tur med spårvagn i Norrköping

Nu är jag i Norrköping i några dagar på SKLs kongress. Då gäller det att passa på och åka lite spårvagn innan sammanträdena börjar. Jag är nu på väg och ska hälsa på min farmor och Norrköpings kommun har så påpassligt byggt ut pårvägen ut till henne som invigdes för ett par veckor sedan.

fredag 4 november 2011

Hur lång tid ska det ta att laga en rullstol?

Idag besökte jag landstingets leverantör av hjälpmedel. Vi har under de senaste åren diskuterat hjälpmedel väldigt mycket, det har handlat om vem som ska betala för hjälpmedel till huruvida man själv har möjlighet att välja hjälpmedel. Därför var det bra att få träffa företrädare för verksamheten och höra hur de arbetar och hur det fungerar.

I vårt län är det Region Gävleborgs Hjälpmedel SAM som sköter hantering och uthyrning av hjälpmedel för såväl kommunerna som landstinget. De har även lyckats tecknat avtal med de privata hälsocentralerna i länet. Jag hade mycket frågor om hur det fungerar och hur marknaden ser ut. När jag frågade hur de arbetar med kundnöjdhet så framkom det att endast lyssnar av vad beställarna tycker d.v.s. kommunerna och landstinget. Man gör tydligen inte någon kundnöjdhetsmätning med de som faktiskt använder hjälpmedlen som t.ex. rullstolar vilket är mycket anmärkningsvärt. Jag var även nyfiken på hur det fungerar med service och hur det fungerar om t.ex. permobilen går sönder på julafton.

Man garanterar endast reparationer vardagar under kontorstid och man har enligt avtalet tre dagar på sig att laga det som har gått sönder. Om det är akut kan brukaren få kommunen att göra en akut beställning vilket verkar väldigt byråkratiskt. Jag har fått höra berättelser från brukare hur det har tagit 11 dagar att få en permobil lagad och man har blivit helt isolerad och sängliggande under dessa dagar, detta är inte acceptabelt utan vi måste få till en servicenivå som är mycket bättre. Man mäter inte heller vilka servicetider man har, vilket är konstigt.

Nu håller landstinget och kommunerna på och förhandlar om ett nytt avtal med regionen. Jag hoppas att man lyfter detta avtal till oss politiker så vi får vara med och ställa vilka krav som är rimliga, men som vanligt kommer väll sossarna abdikera och överlämna det till tjänstemännen.

onsdag 2 november 2011

Återigen lägger vi fram en alternativ budget i landstinget.

Idag på landstingsstyrelsen presenterar Samverkan Gävleborg budget för 2012. Detta är den 4:e budgeten som jag är med och tar fram i Samverkan. I vårt alternativ lägger vi mer resurser på hälso- och sjukvården där vi lägger extra resurser till psykiatrin, BUP, barn- och ungdomssjukvården för att bl.a. möjligöra att slutenvårdsplatser för BUP kan återinrättas.

Vi är överens med majoriteten om att prioritera vården av våra äldre och psykiatrin. Skillnaden är att vi lägger extra resurser förutom att vi har högre uppräkning av hälso- och sjukvådens ramar. Hur kan vi göra det, kan man fråga sig?

Genom att vi planerar att ta del av regeringens riktade stimulansmedel med så mycket som 70mnkr. Detta är relativt lågt räknat jämfört med vad som finns tillgängligt. Vi tar även med den ekonomiska besparing som vi gör genom att upphandla Bollnäs sjukhus. Vi har även tagit med de ökade statsbidrag på 27mnkr vi får när all kollektivtrafik övergår till landstinget vid årsskiftet. Vi räknar även med de lägre kostnader som blir när vi inte har gjort de investeringar som planerades inför 2011. Varför majoriteten inte har med dessa vet jag inte. Jag har frågat vid flertalet tillfällen, såväl majoritetens politiker som tjänstemän, om dessa åtgärder men man kan inte förklara varför man mörkar dessa lägre kostnader och högre intäkter.

Allt detta ger oss i Samverkan Gävleborg möjligeter att göra de extra satsningar i vårt budgetalternativ som sjukvården såväl behöver.

lördag 29 oktober 2011

Oseriös hantering av regionfrågan

Igår hade regionstyrelsen sammanträde. I tisdags skickades en ny dagordning ut till oss ledamöter där man stoppat in en ny punkt om regionfrågan, vad den innebär fick vi veta på sittande sammanträde i fredags när vi fick handlingen. Syftet var att forcera igenom ett beslut om att vi nu ska gå vidare i processen att bilda en egen regionkommun.

Jag blev mycket överraskad att man forcerade detta nya ärende på sittande sammanträde. Någon förklaring till varför detta skulle göras så forcerat fick vi inte. Visserligen har man haft ett snabbt sammankallat möte för en vecka sedan med alla partier där frågan var uppe för diskussion. Vi moderater hade inte möjlighet att delta på detta snabbinkallade möte, och ingen av sossarnas företrädare gav några signaler om att gå vidare med en egen ansökan när vi fråga dem innan mötet.

Denna vändning av regionfrågan ger ett oseriöst intryck. Först skulle vi bilda region med sex andra landsting, sedan är det Gävleborg, Dalarna och Uppsala som har gjort en ansökan. Sedan när den inte är aktuell så pratar man om bara Dalarna, men när det inte finns majoritet för det så ska vi nu bilda region med oss själva. Det verkar som att det viktigaste är att bilda region oavsett med hur många eller med vilka.

Oavsett hur dessa regionivrare nu hoppar fram och tillbaka så fortsätter vår moderata process att hitta framtidens lösning för länet som ger oss möjligheter och skapa välfärd och tillväxt för länet och för oss som bor här.

tisdag 25 oktober 2011

Återbesök på barnkliniken på Gävle sjukhus

Idag har jag återigen gjort ett besök på barnkliniken på Gävle sjukhus. Jag var där förra året och jag blev då mycket oroad över det som personalen berättade för mig. Det har även skrivits en del i tidningarna om bekymren där. Idag träffade jag chefer på barnkliniken för att få en uppdatering på vad som har hänt under detta år. Bilden som kom fram idag stämmer inte riktigt överens med det som har skrivits i tidningarna på senare tid och vad som har framkommit när jag har haft kontakt med personal på sjukhus. Tydligen har man inte längre någon läkarbrist utan man har 6 heltidsläkare och 10 ST läkare som arbetar på barnkliniken, vilket ska vara tillräckligt. Att någon övrig personal skulle ha sagt upp sig det senaste året var inget som de jag pratade med idag kände igen sig i.

Jag fick även möjlighet att se de nya lokalerna på akuten där man har gjort i ordning några rum för akut omhändertagande av barn. Jag är fortfarande inte övertygad om att det är lämpligt att ha barnen väntande på akuten tillsammans med övriga akuta patienter. När man väl framöver bygger en ny akutmottagning så finns det möjlighet att skapa ett mycket bättre flöde för dessa unga patienter, vilket jag ser fram emot. Jag hoppas att majoriteten tänker om när det gäller placering av de nya akutlokalerna. Vi har föreslagit att man ska använda bottenvåningen i den operationsbyggnaden som man nu planerar att bygga, tyvärr har vi ännu inte fått något gehör för detta från sosse-majoriteten.

fredag 21 oktober 2011

Skapa möjligheter för heltid och sammanhängande arbetstider i kommunerna.

Nu pågår den moderata partistämman i Örebro för fullt. Vi har idag bl.a. hanterat nya moderaternas idépolitiska program såväl som det nya kommunalpolitiska programmet. Glädjande så har vi nu tagit ställning för att våra kommuner ska erbjuda heltidsanställningar samt att vi i så liten utsträckning som möjligt ha delade turer.

Vi moderater har under de senaste åren vart ute och lyssnat till våra medarbetare i landsting och kommuner. Ett av de problem som de har lyft upp är problemet med att man inte får möjlighet att arbeta heltid utan tvingas till deltidsanställningar. Även problemet med delade turer inom omsorgen har påtalats. Idag så gav vi moderater vårt politiska svar på detta. Stämman beslutade idag att vi moderater ska verka för att kommunerna ska erbjuda sina anställningar möjlighet till heltidsarbete och sträva efter sammanhängande arbetstid.

Det är mycket glädjande att stämman fattade detta beslut. I många kommuner har man redan detta, men det är dags att fler kommuner skapar möjlighet för detta.

tisdag 18 oktober 2011

Förslag om utökat vårdval

Nu har vi haft vårdval inom primärvården några år. Tack vare alliansregeringens lagstiftning om vårdval så fick även Gävleborg ett vårdvalsystem. I en bred uppgörelse mellan sossar och oss allianspartier i landstinget så fick vi ett vårdval som har vart väldigt lyckat. Vi har fått många nya hälsocentraler och vi har fått en större mångfald inom primärvården och valfriheten har ökat.

Nu är det dags att gå vidare och införa vårdval även inom specialistsjukvården. Partierna i Samverkan Gävleborg lämnade häromdagen in en motion i ämnet där vi föreslår att landstinget utökar denna reform även till specialistsjukvården. Vi har under den senaste tiden sett hur mångfalden och valfriheten inom specialistsjukvården har minskat, där man bl.a. sagt upp avtalet med citykirurgen.

Vi kan se hur detta nu görs i andra landsting och vi vill även att Gävleborgarna ska få denna möjlighet, men det krävs att även sossarna tycker detta är en bra idé. Jag blev därför besviken på uttalandet från landstingstyrelsen ordförande när jag läste hennes kommentar i dagens Arbetarbladet.

Det kanske är så att vi måste vänta på att alliansregeringen lagstiftar även om detta innan även Gävleborgarna ska få valfrihet inom specialistsjukvården.

onsdag 12 oktober 2011

Vad är skillnad på ett landsting och en region?

I måndags träffades kommun och landstingsföreträdare och diskuterade eventuell ny storregion. Projektet med nya storregioner i landet har nu kommit i det läget att det inte blir någonting utav det. Vissa län tror fortfarande att de kommer få godkänt av regeringen i sina ansökningar, men så länge det inte finns naturliga lösningar för alla län så tror jag inte man kommer släppa fram några nya storregioner.

Det verkar nu även som att regionivrarna i vårt län har insett detta. Då försöker de sjösätta sin plan B, vad innebär det? Om vi inte kan bilda region med någon annan så får vi bilda region med oss själva, det viktigaste verkar vara att vi bildar region. Frågan man ställer sig är vad syftet med detta ska vara. Är det så att man vill skapa nya politiska monument? Eller är detta en viktig fråga för väljarna? Eller är det bara ett nytt namn på landstinget Gävleborg med samma innehåll.

Så nu fortsätter regiondiskussionerna även om den nu är i mindre omfattning. Vi får nu sätta oss ned i lugn och ro och se vilka fördelar och respektive nackdelar det finns och framförallt till vilken kostnad. Vi får se vad denna process leder till, om den leder någon vart överhuvudtaget.

torsdag 6 oktober 2011

Besök på Folkteatern i Gävle

Idag besökte jag tillsammans med några av mina landstingsrådskollegor Folkteatern för att se och samtala med dem om deras verksamhet. Det var första gången jag besökte deras lokaler och vi fick möjlighet att se när de repeterade två olika föreställningar, Vargar i väggarna och Kyssen. Folkteatern har uppdrag att sätta upp föreställningar som är tillgängliga för hela länet vilket innebär att de reser ganska mycket. De har även stort fokus på barn och ungdomar vilket är mycket positivt. Just föreställningen Vargar i väggarna som nu sätts upp, premiär i Sandviken 22/10, riktar sig till barn i lågstadiet, vilket låter mycket spännande. Man kommer turnera runt med den i skolor för att så många barn som möjligt ska få möjlighet att se den. Jag kommer helt klart ta med mig min dotter Nora som är 6 år för att se den föreställningen om de inte får den möjligheten på hennes skola.

Vi hann även prata en del om finansiering av Folkteaterns verksamhet och vi prata om allt från skattebetalarnas i Gävleborg del av finansieringen såväl som statens bidrag samt huruvida det är möjligt att hitta privata sponsorer. När det kom till biljettintäkterna så finns det helt klart mer att göra. Varför ska det vara billigare att gå och se teaterförestälning än att se en seriematch i hockey?

onsdag 5 oktober 2011

Nygammal hantering av hjälpmedel

Nu har landstinget beslutat om en ny hantering av hjälpmedel. Under en längre tid har frågan diskuterats hur vi hanterar hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning i Gävleborg. Landstinget har ansvar för att finansiera detta medan försäkringskassan finansierar assistenterna. Tyvärr så har vårt landsting stuckit ut negativt genom att restriktivt bevilja hjälpmedel, vilket har lett till att brukarna själva får stå för taklyftar och andra hjälpmedel. Frågan gick t.o.m. så långt att riksdagen var tvungen att göra ett förtydligande i lagen för att undvika att vissa landsting nekade personer hjälpmedel.

När detta förtydligande i lagen var gjord så beslutade landstingsdirektören om en amnesti för hjälpmedel fram t.o.m. siste september, vilket var bra. Idag var det dags att besluta om hur vi ska tolka detta framöver. Tyvärr så har man från de röd-gröna tagit med en skrivning som kommer ge oss nya tolkningsproblem. Tydligen vill man fortfarande att vissa hjälpmedel inte ska ingå i det ansvar som landstinget har. Vi i Samverkan Gävleborg yrkade självklart avslag på detta, vi vill inte hamna i ny situation där riksdagen tar oss i örat igen.

Till detta föreslog vi även i oppositionen att vi framöver ska införa fritt val av hjälpmedel, det innebär att brukarna själva kan välja vilken leverantör man vill använda sig utav. Idag är man hänvisade till en enda leverantör.

fredag 30 september 2011

Föräldrar oroliga över flytt av ”barnakuten”

Landstinget planerar för att flytta det akuta omhändertagandet av barn från barnkliniken till akuten på Gävle sjukhus. Idagens GD är det en bekymrad mamma som känner sig orolig för vilka konsekvenser detta kommer få för hennes son som ofta uppsöker sjukhuset.

Jag har full förståelse för hennes oro och jag känner på samma sätt. Jag har själv åkt akut in till sjukhuset med mina barn i vid olika tillfällen och har någon gång fått förmånen att åka direkt med ambulans till barnkliniken men jag har även suttit och väntat på akuten med min dotter. Att få förmånen att komma direkt på barnkliniken där specialutbildad personal tar hand om oss har för mig känts mycket bättre än att sitta på akuten, även om personalen där gör ett fantastiskt jobb. Samtidigt kan jag förstå att det blir påfrestande för personalen på barnkliniken när det kommer in akuta fall mitt på natten.

Jag hoppas att man verkligen funderar igenom denna förändring noggrant Det kanske vore bättre om man gjorde om barnklinikens lokaler så de bättre passar för en verksamhet där man även tar hand om akuta patienter.

tisdag 27 september 2011

Intressant hälsoprojekt på psykiatrin i Gävle.

Idag har Samverkan Gävleborg vart på studiebesök på psykiatrin och fått ta del av det hälsoprojekt man bedriver där. Det är mycket glädjande att se hur man arbetar med de patienter man har inom psykiatrin för att förbättra den fysiska hälsan hos sina patienter. De små kostnader som detta är gör stor skillnad och minskar trycket på sjukvården och framförallt så får patienterna en bättre hälsa.

Vi fick även bra information om hur man arbetar på psykiatrin och fick se deras nyrenoverade lokaler. Tyvärr har det visat sig att trycket på psykiatrin har ökat kraftigt de senaste åren och de lokaler som är nyrenoverade är inte anpassade för detta. Detta visar på hur viktigt det är att man planerar långsiktigt och har stor flexibilitet när vi bygger om eller bygger nya lokaler för sjukvården. Det enda vi vet med säkerhet att inget kommer vara som det alltid har varit utan vi lever i en tid när förändringarna går allt snabbare.

fredag 23 september 2011

Hur ska vi komma till rätta med problemen på barnklinikerna?

Vi i oppositionen beskylls ofta av majoriteten att vi svartmålar landstinget och att p.g.a. det så har vi problem med att personalen slutar och vi har brist på läkare. Vår uppgift som politiker är att se våra samhällsproblem och genom att vara lyhörda så ska vi hitta förslag på politiska lösningar. Alla vi politiker gör detta för att vi gillar vårt län med våra två landskap och att Gävleborg ska bli bättre att leva och bo i.

Vi har under en längre tid påpekat problemet med att våra läkare slutar på våra sjukhus, där vi har lyft fram barnklinikerna som extra allvarligt. Nu har man valt att återigen ta in dyra konsulter för att lösa problemet, jag tror inte att det är den bästa lösningen. Däremot så skriver en f.d. anställd en väldigt bra insändare i dagens GD om problemet och att ett nytt lyssnande ledarskap krävs för att komma till rätta med problemen.

torsdag 22 september 2011

Arbetslinjen ska även gälla oss politiker.

I går och idag har man i media lyft fram politikers förmåner man har när man slutar som heltidspolitiker. Jag blev kontaktad av en väljare i morse som var väldigt upprörd över politikers villkor. Sanningen är att villkoren skiljer sig rejält beroende om man är över eller under 50 år när man slutar med politiken.

Eftersom jag inte är över 50 så gäller inte politikerpension. Jag har faktiskt sämre villkor än jag hade när jag arbetade på Ericsson. Är man yngre en 50 år så har man rätt till ett års ersättning efter att man har slutat och ersättningen är 80% av den genomsnittliga ersättningen och efter det är man helt utan skyddsnät. För de som lämnade Ericsson i Gävle förra året fick de en årslön i avgångsvederlag med 100% ersättning och man fick även extra påslag på 1400kr per månad under det året. Eftersom politiska uppdrag inte är a-kassegrundande så har jag ingen rätt till a-kassa trots att jag betalar in till försäkringen varje månad, vilket innebär att efter ett år så har jag ingen ersättning alls. På Ericsson så har man rätt till a-kassa efter det första året. Under de år jag är heltidspolitiker saknar jag dessutom tjänstepension vilket innebär att jag får lägre pension än om jag hade arbetat på Ericsson.

Däremot är villkoren orimliga för de som får politikerpension. Att det inte ställs några krav alls på de som slutar med politiken efter 50 år känns verkligen konstigt, arbetslinjen bör även gälla de politikerna. Det är bra att SKL nu ser över villkoren och jag hoppas att man även ser över villkoren för oss under 50år. Det är viktigt att man skapar ett system som gör det möjligt för alla människor kan ta politiska uppdrag under en viss tid i livet oavsett vilken ålder man är eller vad man har för bakgrund.

tisdag 20 september 2011

Tid för ansvar

Igår fick vi kommunal- och landstingsråd regeringens budget presenterad för oss av finansministern och idag har våra lokala allianspolitiker presenterat budgeten för media. Det känns väldigt tryggt med en regering som prioriterar ordning och reda i statens finanser samt satsar på åtgärder som dämpar den nya ekonomiska krisen. Man har alltså inte lyssnat på oppositionen som alltid upprepar sitt mantra – för sent och för lite.

Hur påverkar denna budget Gävleborg? Tyvärr så bromsar nu världsekonomin in och det påverkar såklart även Sverige och Gävleborg. Tillväxttakten minskar vilket innebär att våra skatteintäkter inte ökar i så snabb takt som vi tidigare beräknat. Samtidigt kommer inte arbetslösheten minska utan risken att den ökar istället. För de kommuner och landsting som har ordning och reda i ekonomin med ett överskott i resultatet så finns det marginaler att ta utav. För landstinget Gävleborg så har det funnits vissa marginaler men risken är nu uppenbar att det lilla överskott som har funnits nu blir ett underskott.

I Samverkans budgetförutsättningar vi presenterade i juni så förutspådde vi att det skulle bli en skakig höst och planerade därför för ett resultat som var ganska högt, 256mnkr jämfört med de röd-grönas 71mnkr. De röd-grönas resultat är nu mer eller mindre borta i och med att skatteintäkterna blir lägre än vi tidigare planerat för.

För Gävleborg hade det vart bra om det lokala röd-gröna styret också tog sig tid för ansvar.

torsdag 15 september 2011

Glädjande besked, blivande föräldrar får fortsätta att välja sjukhus.

För ett år sedan bestämde tjänstemännen i landstinget att man skulle tvinga blivande mammor i Gävle som ska föda med planerat kejsarsnitt att åka till Hudiksvall. Som sjukvårdspolitiker blev jag då såklart upprörd eftersom det skulle hindra det fria patientvalet. Glädjande nog så backar nu tjänstemännen från detta förslag.

Enligt tidningarnaanser man nu sig klara volymerna i Hudiksvall utan dessa förlossningar från Gävle och man pratar nu om att försöka få blivande mammor att frivilligt välja Hudiksvalls sjukhus istället. Denna approach är mycket mer smakfull och tilltalande. Genom att man fortsätter ger en bra sjukvård och ett bra bemötande i Hudik så kommer fler söka sig dit.

onsdag 14 september 2011

Oroväckande ranking från Hjärt- och lungfonden

En av de viktigaste utmaningar vi har som sjukvårdspolitiker är att arbeta med att förbättra hälsan för Gävleborgarna. Vi har tillsammans med majoriteten konstaterat att två områden som vi är extra viktigt att arbeta med, det är psykisk ohälsa, minska förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar.

Ett sätt att se huruvida vi förbättrar hälsan i länet är att följa olika typer av mätningar och utvärderingar. Därför är det med stort intresse jag läser den rapport som Hjärt- och lungfonden presenterade igår, och tyvärr är resultatet ganska nedslående. När man rankar 71 olika sjukhus i landet så hamnar tyvärr våra sjukhus långt ned i tabellen. (Bollnäs plats 58, Gävle plats 59 och Hudik plats 64) Dessutom har vi tappat i deras kvalitétsindex vilket är oroväckande.

Nu hoppas jag att man inom verksamheterna kollar igenom vad som gör att vi nu har tappat i mätningen och snabbt kommer med förslag på åtgärder. Vi har under en längre tid fått höra hur man har satsat inom detta område och därför hade jag förväntat mig att våra placeringar skulle förbättras i dessa mätningar. Jag vet att man gör otroligt mycket ute i våra verksamheter för att förbättra detta och det är så att denna ranking inte visar en heltäckande bild, men signalerna oroar mig.

söndag 11 september 2011

Nytt lågvattenmärke av maktfullkomliga sossar

I fredags fick vi länspolitiker uppleva ett nytt lågvattenmärke när det gäller maktfullkomliga socialdemokrater. Region Gävleborgs styrelse hade sammanträde och en så enkel sak som att välja ledamöter till de utskott som ska arbeta under styrelsen skulle göras. Det blev en turbulent stämning där länets ledande sossar blev upprörda och sura när de själva inte skulle tillsätta ordförandeposter.

Det är helt klart att varken sossarna i landet eller i länet har insett att det är nya tider. Man är inte ensamt det stora partiet som ställa och styra som man vill. Idag finns det två ungefär likstora partier och då krävs det en helt annan attityd till dialog och samarbete.

Vi kan bara konstatera att det var tur att ingen utanför den politiska kretsen fick se detta spektakel i fredags. Jag hoppas verkligen att man i sosseledningen i länet rannsakar sig själva och skärper till sig i framtiden.

torsdag 8 september 2011

Intressant studiebesök på röntgenavdelningen på Gävle sjukhus

En av de roligaste delarna i uppdraget som landstingsråd är att vara ute i verksamheterna på studiebesök. Idag har jag besökt röntgenavdelningen i Gävle. Syfte var bl.a. att bilda mig en uppfattning om hur läget ser ut med interventionsverksamheten. Det har under sommaren skrivits en del om de svårigheter Gävle sjukhus har haft att bemanna denna verksamhet, och man har tvingats att skicka många patienter till Uppsala. Vi har tidigare besökt kärlkirurgen och nu idag besökte vi röntgen.

Vi fick en bra redovisning om hur verksamheten fungerar och vilka behov verksamhetschefen ser. Det var mycket intressant att höra deras behov om mer långsiktig planering när det gäller investeringar, man föreslog bl.a. att man skulle ha en femårig investeringsplan istället för dagens tre-åriga. Vi fick även bekräftat att det finns stora utmaningar när det gäller bemanningssituationen. Vi fick även möjlighet att se de olika utrustningarna och fick alla begreppen förklarade för oss.

Tyvärr fick vi inte möjligheten att sitta ned med några ur personalen och höra deras berättelser om hur det är att arbeta där vilket vi ofta ges möjlighet till när vi är ute i verksamheterna. Det är bl.a. genom personalens berättelser vi politiker kan bilda oss en uppfattning om hur landstinget fungerar i verkligheten.

onsdag 7 september 2011

Bra resultat första halvåret, men väldigt osäker framtid.

Nu har landstingsledningen valt att släppa delårsbokslut för de första 6 månaderna. Vi kan glädjande konstatera att vi har lyckats överträffa resultatet jämfört med budget. Detta beror helt och hållet på att skatteintäkterna är högre än budgetart. Sverige går riktigt bra så här långt under 2011, detta beror på såväl bra världskonjunktur som en bra ekonomisk politik i Sverige. När arbetslösheten sjunker och Sverige går bra så får landsting och kommunerna högre skatteintäkter, vilket stärker kommunkassan.

Däremot så är nettokostnadsökningen högre än budgeterat, 1.7%(jan-juli) och 2.3%(helår) jämfört med budgeterat 1.5%, vilket är oroväckande. Fortfarande går division medicin och operation med underskott, -35 resp -29, trots höga uppräkningar och årliga extra anslag de senaste åren. Detta accepteras utan några vettiga förklaringar. Frågan man ställer sig hur länge ska detta få fortgå?

Även om landstinget har klarat ekonomin det första halvåret så ser tyvärr framtiden inte lika ljus ut. Vi har en eventuell finanskris runt om i världen som även kommer slå mot Sverige och landstinget. Vi har redan fått den första prognosen från SKL som visar på lägre uppräkning av skatteintäkterna. Läget för de kommande åren är mycket allvarlig och nu krävs det att vi verkligen tar tag i ekonomin, majoriteten kan inte längre sitta med armarna i kors.

torsdag 1 september 2011

Det är dags att ta Socialstyrelsens rapporter på allvar.

Igår presenterade SKL och socialstyrelsen öppna jämförelser av cancersjukvården. Det är en 160sidor lång rapport som beskriver skillnader i cancervården i landet. Det anmärkningsvärda är att när landstingsledningen kommenterar denna rapport så säger man att vi är ett genomsnittligt landsting. Frågan jag ställer mig då är om de har läst samma rapport som jag har läst.

I den första tabellen i rapporten, relativ 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom, som ger en övergripande bild av resultatet när det gäller cancervård ligger landstinget Gävleborg sist. Skillnaden mellan Halland, som har de bästa siffrorna, och Gävleborg är visserligen inte så stora men att blunda för faktumet att vi har sämst resultat är oroväckande. Vad orsaken beror på är något vi får titta på. Detta resultat behöver inte bero på att vi inte ger våra patienter en bra behandling utan en orsak kan t.ex. vara den låga utbildningsnivå vi har i länet, vilket vi långsiktigt måste komma åt. För mig som moderat sjukvårdspolitiker är denna rapport en väldigt allvarlig signal och att vi har en stor utmaning framför oss, men som vanligt håller sig den politiska majoriteten sig borta.

onsdag 31 augusti 2011

Blandade besök på Hudiksvalls sjukhus.

Idag har det vart en dag full med olika aktiviteter och möten. På förmiddagen hade landstingsledning tillsammans med oppositionen möte med socialministern. Göran redogjorde på ett tydligt sätt regeringen satsningar och ambitioner när det gäller sjukvårdspolitik. Efter det så invigdes de nya lokalerna för psykiatrin på sjukhusområdet. Man har nu äntligen samlat all psykiatri i en byggnad på sjukhuset i Hudiksvall, vilket ser riktigt lovande ut.

Efter det så besökte jag tillsammans med min moderata oppositionskollega Agneta Wagner kirurgen i Hudiksvall. Efter all turbulens som har kommit oss till del så var det väldigt bra att få höra verksamhetsföreträdare och personal om det som har hänt den senaste tiden och hur de ser på framtiden. Det kom fram mycket intressant information om verkligenheten och idéer om hur verksamheten kan bli bättre. De blev väldigt förvånade när de fick höra hur lite information som kommer fram till oss politiker. Det är anmärkningsvärt att vi politiker inte får tillfredställande information om hur verkligheten ser ut.

Kvällen avslutades med möte med de moderata gruppledarna i Gävle kommun. Arbetet med att förbereda maktövertagandet 2014 har nu börjat.

Äntligen verkar den vara klart för Aleris att ta över driften av Bollnäs sjukhus

Äntligen verkar det som att den nya entreprenören kan ta över driften av Bollnäs sjukhus. Landstinget har sedan december 2008 arbetat med underlag och upphandlingen och tyvärr har det dragit ut på tiden p.g.a. såväl ointresse från landstingsledningen och överklagande.

Men nu verkar det som allting har löst sig eftersom den senaste överklagan nu har dragits tillbaka. Samtidigt som det är glädjande att Aleris nu kan ta över driften så är det synd att Mitt Hjärta väljer att lämna hälsocentralen i Bollnäs. Det är bra för såväl patienterna som personalen att det finns flera utförare ocharbetsgivare och att vi alla samarbetar för att utveckla länets sjukvård till den bästa i landet.

Efter årsskiftet kommer även Bolläs HC ingå fullt ut i vårdvalet och jag hoppas att detta kommer innebära att nya aktörer finner intresse i att starta upp hälsocentraler i Bollnäs.

Mångfald ger kvalité!

tisdag 30 augusti 2011

Mycket intressant besök på korttidsboende i Gävle med samtal om palliativ vård och Hospice

Idag på eftermiddagen har jag tillsammans med vårt oppositionsråd i Gävle kommun besökt kommunens korttidsboende på Brynäs. I en tidigare kommunfullmäktigedebatt i maj angående behovet av Hospice i Gävle påstod omvårdnadsnämndens ordförande att Gävle kommun hade Hospiceplatser på Brynäs.

Jag blev såklart väldigt nyfiken på dessa Hospiceplatser under debatten i våras och hade en rad frågor till omvårdnadsnämndens ordförande som hon då inte kunde svara på. Idag på besöket blev det klart att det finns inga Hospiceplatser i Gävle som man felaktigt påstod i våras, utan man tar hand om en del palliativa patienter på detta vanliga korttidsboende.

Vi fick idag en väldigt bra redovisning om hur läget ser ut när det gäller palliativ vård i kommunens regi. Det är en del palliativa patienter som tas om hand på korttidsboende och trenden är att de blir allt yngre. Vi fick även träffa ett par medarbetare ur personalen som beskrevs sin syn på arbetet med den palliativa vården.

Man lyfter upp behovet att ha en egen avdelning för dessa utsatta patienter och då gärna i en rogivande miljö. Lokalerna är inte anpassade för vård vid livets slut med allt vad det innebär med anhöriga som hälsar på eller bor över och man saknade utrymme för dem att samlas på. Man gör ett fantastiskt jobb med de förutsättningarna de har men jag blev ännu mer övertygad om behovet av ett riktigt Hospice i länet.

Det är dags att kommunerna i länet och landstinget snabbt kommer överens om en lösning när det gäller Hospice.

lördag 27 augusti 2011

Även miljöpartister inser nu att moderaternas förnyelse är på riktigt.

På nationell nivå har det fram till valet och även inledningsvis efter valet vart en tydlig blockpolitik. Alliansen har utmanats av de röd-gröna med stöd av miljöpartiet och vi vet alla hur det gick i valet. På lokal och regional nivå samarbetar miljöpartiet lika ofta med alliansen som sossevänster. På riksnivå har miljöpartiet nu lämnat socialisterna till sitt öde och söker nu mer eller mindre aktivt samarbete med alliansen, vilket är mycket bra. På dagens DN debatt så skriver Valtersson att de nya moderaterna inte är ett pr-trick utan att det är på riktigt och miljöpartiet bör nu söka samarbete med oss.

Det är bra att fler inser att moderaternas förnyelse är på riktigt och jag har även hört samma sak från miljöpartister lokalt. Därför hoppas jag att miljöpartisterna i såväl landsting som Gävle kommun nu omprövar sitt ställningstagande att vara stödparti till sossarna och öppnar för ett samarbete med moderaterna och alliansen. Jag tror att ett samarbete med oss skulle vara väldigt bra för Gävleborgarna.

Patienternas fria val viktig fråga i vårdvalssystemet.

Turbulens kring Gävleborgs vårdvalsmodell fortsätter. I dagens HT skriver man om problematiken med att man från hälsocentralerna försöker styra patienterna till sina egna sjukgymnaster på bekostnad av de privata sjukgymnasterna samtidigt kunde vi läsa häromdagen om problematiken med att hälsocentralerna får betala för patienternas besök hos de privata sjukgymnasterna. Lösningen från majoriteten är att begränsa patienternas fria val av sjukgymnaster genom att säga upp avtal med privata sjukgymnaster och begränsa antalet besök till 15.

Vid införandet av hälsoval Gävleborg så krävde vi i oppositionen att man skulle göra en grundlig uppföljning av systemet efter ett år, vilket man från majoriteten nu har accepterat. Jag hoppas nu att man gör en förutsättningslös utvärdering för att se vad som kan göras bättre. Ett exempel är just sjukgymnastiken som vi från början inte ville skulle ingå i basuppdraget utan skötas som ett tilläggsuppdrag, det är förmodligen det som nu måste göras i efterhand.

fredag 26 augusti 2011

Invigning av ny hälsocentral

Nu på eftermiddagen har jag deltagit på invigningen av landstingets nya hälsocentral på Gävle Strand. Det är bra att landstinget nu försöker hitta nya koncept för att möte konkurrensen med de privata aktörerna. Däremot är nog känslan av att just Alderholmen i dagsläget är lite för litet för att skapa ett patientunderlag som krävs för att klara ekonomin. Vi har tidigare inte fått sett någon som helst kalkyl på hur hälsocentralen ska klara sig ekonomiskt. Det ska därför bli väldigt intressant att se hur de det blir med antal patienter, läkarkontinuiteten och ekonomin.

För att ge vår egen primärvård ytterligare möjligeter att konkurera på affärsmässiga grunder vore det bra ifall vi bryter ut våra hälsocentraler och skapar ett landstingsägt bolag som sköter detta. Idag sitter landstingstyrelsen på dubbla stolar eftersom vi både äger vårdvalsystemet och driver egna hälsocentraler. Eftersom majoriteten inte är intresserade att resonera om detta så har vi i oppositionen skrivit en motion till fullmäktige för att se över denna möjlighet.

söndag 21 augusti 2011

Mindre valfrihet och mångfald i det röd-gröna Gävleborg

Under den senaste tiden har vi sett hur allt sämre det blir med mångfald av vårdens utövare och hur valfriheten försämras. Detta händer trots att vi har på Alliansregeringens påbud infört vårdvalet i Gävleborg där möjligheterna att starta hälsocentraler finns för andra än landstinget.

När vi införde vårdvalet passade landstinget på att säga upp avtalen med alla privata sjukgymnaster (förutom de som går på nationell taxa), vilket har inneburit att valmöjligheten att välja andra sjukgymnaster än de som arbetar på våra hälsocentraler har minskat kraftigt. Så sent som i våras inskränkte man även antalet besök hos de sjukgymnaster som går på nationell taxa, vilket också försvårar för patienterna att välja sjukgymnast. Till detta har man inskränkt möjligheten för andra aktörer att starta s.k. filialer till sina hälsocentraler, vilket även det inskränker flexibla lösningar och ökad valfrihet.

Inom den specialiserade vården arbetar man hårt med att avsluta de avtal som finns med privata aktörer. Majoriteten har nyligen beslutat att den så populära Citykirurgen i Gävle inte längre ska få fortsätta, trots att man inte har kapacitet att ta hand om dessa patienter på sjukhuset. Nu kommer man även avsluta det avtal som landstinget har med en privat barnmorska. En ljuspunkt är så klart upphandlingen av Bollnäs sjukhus, men eftersom den överklagansprocessen pågår så vet vi inte hur majoriteten kommer hantera detta efter domslutet.

För mig som moderat är mångfald och valfrihet två ledord som är väldigt viktiga. Vi kommer göra det vi kan för att öka detta för länets patienter, allt från att vi tecknar fler avtal med andra aktörer till att vi inför vårdval inom specialistsjukvården.

torsdag 18 augusti 2011

Träff med personal på kärlkirurgen på Gävle sjukhus

Idag har jag besökt kärlkirurgen på Gävle sjukhus för att skapa mig en bild av det kritiska läge som de befinner sig i. Det har under våren och sommaren vart en del insändare och artiklar i tidningarna om läget när det gäller att duktig personal väljer att sluta hos landstinget Gävleborg. Jag har även blivit kontaktad av personal och patienter som belyser just dessa problem. Det mest oroande är nu att situationen är sådan att det drabbar våra patienter.

Den bild som jag tidigare har fått presenterad från flera håll bekräftas nu när jag träffar verksamhetschef och personal. Det råder akut brist på läkare och situationen har även i vissa fall drabbat patienterna och att vi allt oftare skickar patienterna till Uppsala för behandling. På sikt verkar det som det kan finnas lösningar på läkarbristen genom att nya läkare är under upplärning, men det hjälper inte de patienter som idag har behov av hjälp. 

Jag förstår personalens förtvivlan när man inte kan hjälpa alla patienter och den påfrestning som det blir. På tisdag nästa vecka ska landstingstyrelsen få information om det som har hänt under sommaren, jag hoppas att man då beskriver situationen som den ser ut och att man även redovisar en åtgärdsplan för att lösa problemen på såväl kort sikt som lång sikt.

onsdag 17 augusti 2011

Långtgående planer finns för ett riktigt Hospice i Gävle

Arbetarbladet skriver idag om planerna på ett Hospice i Gävle. Jag har tidigare sett deras planer och de har kommit väldigt långt. Vi har i oppositionen under en längre tid påpekat behovet av detta och vi hade även planer på att låta någon bygga ett Hospice vid Gavleån bakom Gävle sjukhus.

Det är glädjande att sossarna i Gävle kommun nu är positiv men tyvärr så är landstingssossarna fortfarande ointresserade. Man säger att man ska utreda behovet ytterligare. Nu har man i alla fall lovat att under hösten fatta ett beslut. Därför är det viktigt att Gävleborgarna nu talar om för dem att detta är vad vi vill ha. Den facebookgrupp som har startats är ett bra initiativ som sätter ökad press på majoriteten.

Tidigare blogginlägg
http://stenvard.blogspot.com/search?q=Hospice

tisdag 16 augusti 2011

Besök på Black metal utställning

Idag besökte jag utställningen ”Om ljuset tar oss” på Silvanum i Gävle. Det är en utställning av tre konstnärer som relaterar sin konst till black metall. Det är en blandning av filmer och bilder och det är en mörk utställning som kräver sin eftertänksamhet. Vi hade förmånen att bli guidade runt och fick höra berättelserna bakom konstverket vilket är väldigt lärorikt och intressant.

Det har riktats kritik om att utställningen flirtar med högerextremism. Efter dagens guidade tur förstår jag inte alls den kritiken. Det var en intressant utställning och Petr Davydtchenko och Viktor Rosendahls verk berör på ett intressant sätt.

måndag 15 augusti 2011

Hög tid att göra något åt personalpolitiken i landstinget.

Idag skriver hälsingetidningarna om den läkarflykt som råder inom landstinget Gävleborg. Man har pratat med många av de läkare som har slutat de senaste två åren och den bild som de presenterar stämmer väl överens med den bild som jag får när jag är ute och träffar personalen inom sjukvården. Jag har även pratat med en del av de som har slutat och just det de som tidningen skriver är det som de även berättar för mig.

Majoriteten bemöter detta på samma sätt som de hittills har gjort, ”vi har låg personalomsättning och problem med rekrytering delar vi med alla landsting”. Att andra landsting också har vissa problem med rekrytringen hjälper inte patienterna i Gävleborg. Vi har försökt under lång tid att få till en dialog med majoriteten för att konstruktivt hitta lösningar på detta, men när de inte inser problemen så är det väldigt svårt. 

Mitt mål är att vi ska vara det landsting som har den personal som är mest nöjd och som trivs att arbeta för oss. Det är genom att vi har medarbetare som trivs och som får bra förutsättningar som gör att vi kan ha en bra sjukvård i länet. Det är dags att vi nu sätter oss ned, såväl majoritet som opposition, och försöker komma till rätta med detta innan det är för sent. Vi i oppositionen har tidigare gett konkreta förslag på vad som kan göras.

måndag 8 augusti 2011

Orolig världsekonomi påverkar även landstinget

Under sommaren har det vart stort fokus vad som ska hända med världsekonomin. Grekland fortsätter att ha stora problem och risken finns att även andra sydeuropeiska länder kommer få liknande problem. Dessutom har verkligheten kommit ifatt USA och deras skyhöga statsskuld och budgetunderskott gör nu att de står inför stora besparingar. Hur detta ska påverka världsekonomin är mycket oklart och vi står inför en orolig höst.

Tack vare alliansregeringen så är Sveriges offentliga finanser i god ordning, vi har en världens bäst skötta ekonomier, men blir det en ny internationell kris så kommer den även slå hårt mot Sverige och landstinget Gävleborg. Eftersom landstinget Gävleborg inte har några lån och har relativt stort överskott och dolda reserver så finns det vissa marginaler för att hantera lägre intäkter.

Det kommer bli en intressant höst med mycket fokus på omvärlden och ekonomi.

lördag 6 augusti 2011

När ska även Gävleborgarna få ett Hospice i länet?

I dagens tidningar är en insändare om hur landstingsmajoriteten hanterar ett mycket bra initiativ om Hospice. Vi har under sommaren även läst insändaren som beskriver den kaotiska situationen på onkologen på Gävle sjukhus.

För ett år sedan lät det som att även sosse-centern tyckte att Hospice var en bra idé. Nu efter valet så är man tillbaka till sin gamla inställning, kan själv. När vi pratade med dem om Hospice i våras så skulle landstingstyrelsen sjukvårdsutskott ha ett seminarium för att lära sig mer om Hospice och efter det trodde jag nog att de skulle inse förträffligheten med att inrätta en separat enhet som tar hand om de palliativa patienter som inte vill eller kan vara hemma eller på sjukhus. Svaret vi fick när vi frågade dem om vad som händer nu är att man ska ha ett till seminarium.


Det är inte genom att ha massa seminarier som man hjälper dessa utsatta patienter, det är inte genom att dra ned på vårdplatserna på onkologin, med kraftiga överbeläggningar som följd, som man hjälper dessa patienter. Det är genom att aktivt göra något som man kan göra skillnad, där är ett riktigt Hospice en del.

Tidigare blogginlägg:

torsdag 4 augusti 2011

Hårdare tag för en bättre arbetsmiljö på Gävle sjukhus

Gävle sjukhus har under en lång tid haft problem med kraftiga överbeläggningar. Vi har påpekat detta under flera år och äntligen har man utökat vårdplatserna en del och läget ser lite bättre ut, men är fortfarande inte acceptabelt. Framförallt inom psykiatrin är läget fortsatt mycket allvarligt. Alla dessa överbeläggningar drabbar patienterna och försämrar patientsäkerheten vilket är mycket allvarligt, men även för personalens arbetsmiljö är dessa överbeläggningar inte bra.

Problemet har vart så alvarligt att Arbetsmiljöverket har gett landstinget vite för felplacerade patienter utan att man har kommit till rätta med problemen och därför höjs nu vitesbeloppen kraftigt.

Det är bra att Arbetsmiljöverket tar i ytterligare för att landstinget ska rätta till problemen. Saftiga böter är nog det enda som hjälper för att ledningen ska göra det som måste göras för att komma tillrätta med problemen.