lördag 31 augusti 2013

Arga doktorns nedslag i Gävleborg

I veckan visade SVT det första programmet i en serie där arga doktorn ska hjälpa patienter som inte har fått den vård de har behov utav. Först ut i denna serie var Landstinget Gävleborg och en patient som inte får den rehabilitering hon har rätt till.

Vi har under flera år påpekat behoven av rehabilitering. Jag har träffat många patienter och läst i tidningarna om de patienter som inte får hjälp. Rehabilitering är en av de viktigaste uppgifterna landstingen har, det är genom snabb och effektiv rehabilitering som människor ges möjliget att komma tillbaks efter en skada, det kan vara trafikolycka, stroke eller någonting annat. Det kan även handla om medfödda besvär som kräver livslång rehabilitering för att skapa ett så normalt liv som möjligt.

För några år sedan beslutade den politiska majoriteten i landstinget att vi inte längre ska erbjuda rehabilitering utanför landstingets regi. Samtidigt som man tog bort möjligheten att söka till andra vårdgivare så utökade man inte resurserna till vår egen rehabverksamhet. Det blev alltså dubbel olycka för våra patienter.
Efter att NHR (neuroskadades riksförbund) förra året hade en paneldsiksussion om just det skriande behovet av rehabilitering så tillsatte landstinget en utredning för att kartlägga behoven och utbudet av rehab i Gävleborg. Tyvärr valde man bort just området intensivrehab i denna utredning och vilka behov som finns där.

Så nu i onsdag såg jag programmet där ytterligare en patient ger sin berättelse om hur sjukvården fungerar i Gävleborg(och Dalarna). Läkarna på länsrehab i Sandviken var överens med henne om att hon hade behov som de inte kunde tillgodose och att det handlade om att de inte hade resurser till sådan rehabilitering. Men det mest skrämmande är ointresset och ett nonchalanta reaktionen de fick från ansvarig chef och politiker. Man erkänner att man inte har resurser till att ge alla patienter rehabilitering och man har inte för avsikt att ge dem det heller. Jag blir riktigt upprörd när jag hör dessa personer komma med sina bortförklaringar.

Det råder ett systemfel i Gävleborg. Hur kan det komma sig att våra länsinvånare inte ska ha tillgång till samma vård som resten av landet. Vi har landets högsta landstingsskatt men klarar inte av att prioritera just rehabiliteringen som är så viktig.

När jag hör och läser om dessa patienter så blir jag ännu mer taggad att vi ska göra allt vi kan för ett maktskifte i landstinget.

tisdag 27 augusti 2013

Återträff med NHR

Förra hösten blev jag inbjuden tillsammans med mina övriga landstingsrådskollegor till NHRs(Neurologiska Handikappades Riksförbund) träff i Bollnäs. Vi deltog där i ett seminarium och fick lyssna till deras berättelser om hur verkligheten ser ut i Gävleborg när det gäller rehabilitering för deras patientgrupper. Det blev ett bryskt uppvaknande för majoritetens företrädare som fick höra hur det verkligen går till i Gävleborg. Resultatet av detta möte blev att man tillsatte en utredning som skulle kartlägga vilka behov som finns och vad landstinget kan erbjuda.

Så i juni kom slutrapporten där man var uppriktig och erkände att det finns många brister inom rehabiliteringen. Och det finns även en handlingsplan med åtgärder. Tyvärr så har man inte utrett allt som avsikten var utan man glömde helt enkelt bort behovsbilden av intensivrehabilitering och vilka konsekvenser beslutet att sluta erbjuda sådan vård utanför landstingets regi.

Så igår så hade NHR en ny träff där vi skulle diskutera utredningen och hur vi går vidare. Mycket av utredningen slutsatser är korrekta och det finns åtgärder som är bra. Men det som togs upp av NHR igår var såklart bristerna inom intensivrehab, samma synpunkter som de vi lyfte upp när vi inom politiken fick se rapporten i juni. För att tydliggöra detta så har vi i Samverkan Gävleborg gjort en komplettering till tjänstemännens utvärdering där vi lyfter fram fyra punkter brister som behöver kompletteras.

Klimatvård.
Vi måste kartlägga behoven av klimatvård och erbjuda Gävleborgarna detta. Det finns stora behov och det finns rapporter och fakta som påvisar att det finns positiva effekter för de som får detta.

Intensivrehab
Vi måste erbjuda en större mångfald av intensivrehabilitering och då både inom länet men även utanför. Idag har majoriteten sagt upp avtal med alla aktörer och det erbjuds inte något sådant i Gävleborg. Vi vet också att länsrehab i Sandviken inte klarar av att ta hand om alla som har behov.

Läkartillgång
Vi måste se till att vi har en god tillgång till neurologer i länet. En kartläggning med behovsanalys är något som måste göras.

Vård inom EU
Idag finns det EU direktiv som reglerar möjligheten för alla EUmedborgare att söka vård inom hela EU. Detta skulle så klart vara bra för våra patienter som har behov av rehabilitering i varmare klimat. Vi måste hjälpa våra patienter att ta del av denna möjlighet.

Länk till Samverkans kompletterande rapport

Vårdcentralsdöden fortsätter i Gävleborg

Igår släpptes bomben att landstingsledningen har för avsikt att lägga ned Hälsocentralen på Stortorget i Gävle. Det har under en längre tid spekulerats att man kommer lägga ned någon av landstinget hälsocentraler i Gävle. Vi vet att vår egen primärvård går med kraftiga underskott där såväl Stortorget, Sätra och Gävle Strand går med miljonunderskott.

Kommer då denna desperata åtgärd lösa de ekonomiska problemen?

Att inte kunna driva en vårdcentral med 6700patienter är mycket märkligt. Dessutom har denna HC fasta läkare och är inte i lika stort behov av hyrläkare som många andra enheter. Enligt normen i vårdvalet så krävs ca 4000patienter för att få ihop ekonomin i en HC. Just Stortorget HC är den hälsocentral som ligger bäst till i Gävle i direkt anslutning där flest Gävlebor rör sig och alla bussar ansluter i dess närhet.

Vårdvalet bygger på att det ska finnas en mångfald av utövare där det ska råda en reell valfrihet för våra invånare att välja vilken HC man vill tillhöra. Det måste då finnas fler centraler och med olika utövare för att på så sätt skapa en mångfald. Landstinget har redan tidigare valt att lägga ned i Bomhus för att komma tillrätta med ekonomin och vi kan se idag att den åtgärden inte hjälpte. Att nu fortsätta med nedläggningar kommer såklart inte heller att hjälpa. Vi går i Gävleborg mot en vårdcentralsdöd vilket är raka motsatsen till vad målsättningen med vårdvalet är.

Om man nu fullföljer denna nedläggning så kräver vi att det sker på ett kontrollerat och just sätt. De patienter som idag aktivt har valt Stortorget måste ges möjlighet att välja en ny HC och inte bara bli förflyttade till någon annan av landstingets enheter.

torsdag 22 augusti 2013

Delårsbokslut för landstinget klart

Idag presenterade landstinget sitt delårsbokslut för första halvåret. Man lyckas inte med att leverera ett plussresultat utan resultatet är -94mnkr första halvåret och prognosen för helåret är -100mnkr. Att det blir så kraftiga underskott beror på att man har ett stort negativt finansnetto som påverkar resultatet negativt. Före finansnetto så är prognosen att man ska klara att visa positiva siffror vid årets slut.

Våra divisioner fortsätter att gå med kraftiga underskott och bedömningen är att man inte kommer få ordning på detta under året. Vi kan inte heller få någon redovisning när man tror sig kunna redovisa ekonomi i balans för dessa divisioner.

Att man klarar ett positivt resultat före finansnetto beror på att intäkterna är högre än beräknat. Den stora orsaken är återbetalning av premier från AFA försäkring på 96mnkr. Hade man inte fått dessa pengar så hade vi haft ett negativt resultat även före finansnetto.

Jag är mycket bekymrad att man inte ser allvaret i det ekonomiska läge som vi befinner oss i. Ökningstakten på nettokostnaderna fortsätter att vara högre än vad intäkterna ökar vilket innebär att det endast är en tidsfråga innan majoriteten föreslår en skattehöjning igen.

fredag 16 augusti 2013

Mångfald och valfrihet bra för Gävleborgarna

Landstinget Gävleborg är ett av de landsting som har högst andel av sin vård utlagd på entreprenad. Detta visar en jämförelse som tidningens Dagens Samhälle har gjort. Frågan vissa ställer sig hur kan detta vara möjligt i detta röda landsting.

Vi vet att s och v är skeptiska till att någon annan ska utföra offentliga service inom vård, skola och omsorg. Hur kan det då komma sig att Gävleborg Landsting som har vart styrt av sossarna i hundra år ligger så högt i dessa listor, utav den totala omsättningen köper man 11% av andra aktörer. Vi har även ett av de landsting som har ökat sin upphandling mest av alla sedan 2007.

I just vårt fall så får vi så höga siffror eftersom vi har upphandlat ett av våra tre sjukhus, detta motsvarar hälften av dessa 11%. Detta har gjorts under den period man jämför. Att sossarna har deltagit i en sådan upphandling var något som i den borgerliga oppositionen fick igenom att vår budget 2009 vann omröstningen i fullmäktige. Detta kunde ske eftersom en miljöpartist valde att hoppa av det partiet och rösta med oss borgerliga.

Det som däremot är mer oroande är att vi har en motsatt trend i landstinget under de senaste två åren. Man väljer nu att säga upp avtal med andra entreprenörer som t.ex. sjukgymnaster, citykirurgen och nu senast en öran -näsa –hals specialist i Söderhamn. Detta är ganska små belopp som berörs men de är viktiga för att skapa en mångfald av utövare och en valfrihet som nu begränsas.

Jag fick frågan igår om vad som händer i framtiden och svaret är ganska enkelt. Valet nästa år kommer avgöra framtiden för hur mångfald och valfriheten kommer se ut i vårt landstinget. Får dagens majoritet fortsätta att styra så kommer man fortsätta att säga upp avtal med privata aktörer och utarma vården i länet. Tar däremot vi i Samverkan Gävleborg över makten så kommer vi arbeta med att få mer valfrihet och mångfald genom att bl.a. tillåta fler aktörer inom den öppna specialistvården. Vi kommer låta våra patienter söka sig fritt för att få rehabilitering o.s.v.

Det är helt enkelt så att politik gör skillnad.

lördag 10 augusti 2013

Bra eller dåligt med många hyrläkare?

Idag rapporterar Hälsingetidningar om den rapport som tankesmedjan Timbro har skrivit där man lyfter fram fördelarna med hyrläkare. Man har även frågat oss politiker i landstinget vad vi anser om just systemet med hyrläkare.

Jag anser att det ska finnas vissa behov av att anlita hyrläkare och det är när exempelvis våra egna läkare är föräldralediga eller har semester. Det kan även vara bra att ta in om det är tillfälliga behov av extra resurser. Däremot är det inte bra att konsekvent bygga upp en sjukvård som är konstant beroende av hyrläkare. Att hela tiden det byts läkare på våra vårdcentraler skapar en otrygg och osäker vård för våra patienter. Dessutom tenderar det att skrivas ut mer läkemedel än vad våra egna läkare gör.

Den politiska majoriteten har tidigare vart mycket emot hyrläkare och man har talat om att det ska förbjudas och att alla landsting tillsammans ska bojkotta hyrläkare. Man har även försökt att göra någonting åt problemet med desperata åtgärder som exempelvis ”sign on” bonusar där en nyanställd läkare får en halv miljon i bonus om de tar en anställning hos Landstinget Gävleborg. Idag kunde vi däremot läsa om landstingsrådet som nu lovordar hysläkarsystemet och hon verkar helt ha kapitulerat i denna fråga.

Gävleborg har landets högsta kostnader för hyrläkare och det är något som vi i Samverkan har reagerat starkt på och påtalat under flera år. Varför vill inte läkare arbeta för oss i Landstinget Gävleborg? För att ta reda på svaret har vi i oppositionen bl.a. gjort en undersökning där vi har frågat de 100 läkare som slutar varje vad detta kan beror på, och svaret är väldigt tydligt. Gör något åt det hierarkiska ledarskapet så blir landstinget mer attraktivt som arbetsgivare och läkare kommer att söka sig dit.

Så vi kan antingen fortsätta med att anlita dyra hyrläkarslösningar eller så kan vi göra landstinget mer attraktivt för läkare att söka sig till och stanna kvar. Vår målsättning i Samverkan Gävleborg är att vi ska minska behovet av hyrläkare till samma nivå som andra landsting.

Politik gör skillnad.