torsdag 29 juli 2010

Det krävs åtgärder för att få ordning på psykiatriska vården inom landstinget

Igår blev jag kontaktad av en mamma som försökte hjälpa sin dotter som var i stort behov av hjälp från psykiatrin. Hon beskrev hur de står utan hjälp. Nu har de väntat 3 veckor på att få träffa en läkare inom psykiatrin. Varje dag förvärras problemen och de måste ha hjälp omgående. Jag hörde hur desperat mamman var på att ingen hjälpte dem. Dessa berättelser från verkligheten är väldigt viktiga för mig som politiker, det är i dessa berättelser jag får fram hur verkligheten ser ut. Allt för ofta får vi höra en tillrättalagd beskrivning av landstingets tjänstemän, vilket är mycket oroande. Som tur var har hennes dotter väldigt engagerade föräldrar som gör allt för att hjälpa sin dotter. Tyvärr krävs det att man själv är frisk eller har anhöriga eller vänner som är pådrivande för att man ska få den vård man har rätt till som patient. Men vem hjälper de människor som inte har denna möjlighet? Det finns mycket att ta tag i när vi får möjligheten att ta över makten i landstinget efter valet.

tisdag 20 juli 2010

Kulturen viktig för Samverkan Gävleborg

Idag skriver TRU nämndens ordförande, centerpartiets Kenneth Nilshem, en debattartikel i länets tidningar där han återigen tar upp den debatt vi hade om TRU i fullmäktige i juni. Så fort vi diskuterar reducering av TRU nämndens ramar hoppar Kenneth upp som gubben i lådan och frågar vad vi ska lägga ned. Kenneth Nilshem borde vara väl införstådd i hur budgetprocessen går till. I den budget vi i Samverkan Gävleborg presenterade i juni hade vi minskade ramar för TRU nämnden, ledningskontor och den icke vårdnära administrationen. När budget och planeringsförutsättningar beslutas ges det ramar för verksamheterna, sedan återkommer nämnder och styrelser med vilka åtgärder som krävs för att få en budget i balans. Detta är så det fungerar, vilket centerpartisterna borde förstå. Vi noterade även att majoriteten hade ospecificerade sparkrav på 140miljoner vilket vi i Samverkan inte hade med i vårt förslag. Så Kenneth kräver redovisning på 10miljoner men inte på 140miljoner, vilket inte är konsekvent. På Samverkan Gävleborgs initiativ hade vi en debatt i fullmäktige om den regionala kulturen, syftet var att vi skulle diskutera hur partierna ser på kultur. Ingen av majoritetspartierna gav några besked utan man fortsatte att tjata om dessa 10 miljoner. Vi däremot gav tydliga besked om hur vi ser på kulturen och vad vi vill prioritera.

torsdag 15 juli 2010

Oengagerad upphandling från landstingsmajoriteten av Bollnäs sjukhus

Det har framkommit att ett företag har överklagat landstingets upphandlingsunderlag för Bollnäs sjukhus. Jag är inte förvånad att det blir en överprövning. Med så många frågor som har kommit och med svar som är ganska otydliga. Landstingsmajoriteten har genomfört denna upphandling på ett oengagerat sätt, vilket nu visar sig i alla dessa frågor och med ett överklagande. Jag tror inte majoritetens företrädare ens har läst alla frågor och svar som har kommit in, själv har jag studerat detta noga under upphandlingens gång och har krävt förändringar av svaren från landstinget. Vi vet alla att sossarna inte vill upphandla något, och med deras oengagemang i frågan lyser nu igenom på ett tydligt sätt.

onsdag 14 juli 2010

Dags att granska överbeläggningarna på Gävle sjukhus

Idag skriver Kenneth Lutti på Arbetarbladets ledarsida om problemen med överbeläggningar på sjukhusen. Han lyfter upp problemen i Stockholm och att socialstyrelsen nu vitesförelägger dem. Det vore bra ifall Kenneth granskade problemen i vårt eget sossestyrda län. Jag har lyft denna fråga flertalet gånger och sossarna som sitter vid landstingsrodret förnekar att det är problem. Kenneth är välkommen att bedriva opinion i denna mycket angelägna fråga, eller måst vi vänta till socialstyrelsen vitesförelägger landstinget Gävleborg.

Nytt rekord i dålig personalpolitik i landstinget

Landstingets personalpolitik når nya bottenrekord. Nu har landstingsledningen bestämt att de läkare som kommer gå över till Mitt Hjärtas nya hälsocentral i Hudiksvall i oktober ska omplaceras. Man har tydligen innan ”hotat” med att omplaceras läktrarna till Hofors ifall de säger upp sig, vilket man nu kommer verkställa. Är det på detta sätt landstinget vill bli en bra arbetsgivare? Ser man ur patientperspektivet så är denna bestraffningslösning ännu sämre. De patienter som idag besöker dessa läkare på landstingets hälsocentral kommer efter sommaren inte få träffa sin fasta läkare. Överlämningen till nya läkare kommer inte heller fungera. I sosse-center hälsoval hamnar patienterna i kläm, vilket aldrig kommer accepteras i en Samverkan Gävleborgs vårdvalsmodell. Det är dags för en ny lanstingsledning som har patienten och personalen i centrum.

måndag 12 juli 2010

En mer nyanserad bild av sosse-center styret i landstinget vore bra

Idag skriver GD om den nya majoriteten i landstinget. Det vore bra ifall en lite mer nyanserad bild kom fram av hur den nyagamla majoriteten fungerar. Vårdvalet vill man ge sken av att det är en konsekvens av den nya majoriteten, vilket inte stämmer. Det är riksdagen som har beslutat om ett obligatoriskt vårdval. Vi lyckades få till en bred överenskommelse om hur vårt vårdvalsystem skulle se ut i Gävleborg, där vi i Samverkan Gävleborg var en pådrivande part. Tyvärr kan vi nu se hur majoriteten väljer att bryta denna viktiga uppgörelse genom att förbjuda entreprenörer att etablera s.k. filialer. Detta är bara början om de röd-gröna får makten. Vi vet att utan etableringsfrihet så hade aldrig vårdcentraler i Alfta, Hofors, Söderhamn och Sandviken startats. Man vill endast tillåta privata entreprenörer där man inte konkurerar med landstingets egna hälsocentraler. Centern lyfter gärna fram att den nya majoriteten upphandlar Bollnäs sjukhus. Den upphandlingen beslutades under förra majoriteten, alltså innan centern valde att byta sida. Man har fortsatt att ha ett positivt ekonomisktresultat, vilket är positivt, men detta resultat beror endast på att landstingen har fått extra stadsbidrag från regeringen och att skatteintäkterna är högre än väntat. Fortfarande går hälso- sjukvården med stora underskott trots kraftiga uppräkningar flera år i rad. Om man jämför vårdresultat så är öppna jämförelser från SKL och socialstyrelsen det verktyg vi använder. I dessa jämförelser ligger vi numera sist i ranking, vi har dessutom tappat några placeringar mellan 2008 och 2009. Att personalen är frustrerade och flyr landstinget är något som inte berörs, vilket är allvarligt. Kort och gott så är det inte mycket nytt med den nya majoriteten.

söndag 11 juli 2010

70 dagar kvar.....

Nu är det 70 dagar kvar. Det är dags att ta några veckor ledigt innan valrörelsen kör igång på allvar. Det mesta av det som skulle göras innan ledigheten är avklarat, resten får vänta till i augusti. Planerna är att hinna med att semestra i Hälsingland med familjen och sedan besöka släkt och vänner i Örebro och Östergötland.

torsdag 8 juli 2010

Extra resurser till kommuner och landsting från Alliansregeringen

Idag har alliansregeringen meddelat att man skjuter till ytterligare extra resurser till kommuner och landsting för 2011. Det ekonomiska läget är ansträngt för vissa av våra kommuner och landsting. De flesta av de som har ekonomiska bekymmer är röd-gröna landsting. För andra finns inte behov av dessa extra resurser för att bibehålla den verksamhet man har idag. Lösningen för landstinget Gävleborg är inte extra resurser utan vi måste använda de resurser vi har på ett bättre sätt och få kontroll på kostnadsutvecklingen. De senaste åren har vi klarat positiva resultat men dessa är endast tack vare extra resurser från regeringen och högre skatteintäkter än planerat. Det finns ingen koppling mellan ekonomiska resurser och hög kvalité inom sjukvården, vi har idag Sveriges högsta landstingskatt men vi ligger tyvärr sist i kvalitetsjämförelser mellan landstingen.

onsdag 7 juli 2010

Pris till sjuksköterskor i landstinget Gävleborg

Nu får medarbetare från Gävleborg pris för sitt patientsäkerhetsarbete. Det är roligt att se att medarbetare från vårt län får uppskattning för sitt arbete. Detta är ett exempel hur engagerad vår personal är. Det är genom en engagerad personal vi kan utveckla vården. Grattis Monica och Irene.

lördag 3 juli 2010

Kommunal, en del av sossarnas propagandamaskin

Igår på Ockelbo marknad passade kommunal på att kritisera regeringens jobblinje och rehabiliteringsgaranti. Det är synd att en fackförening väljer att sprida sossepropaganda. Om kommunal ambition är att värna deras medlemmar som just nu går sjukskrivna så vore det dags att de granskar rehabiliteringen i vårt län. Landstinget har valt att säga upp avtalet med de externa aktörerna som är specialiserade på rehabilitering utan att man har ett likvärdigt alternativ. Eftersom kommunal är en del av sossarna så passar det väll sig inte att granska det egna partiets förehavande i landstinget. Jag har på senare tid fått höra flera historier om dessa utsatta människor som inte får den hjälp de har rätt till, och detta är sossarnas ansvar i landstinget. För mig är det självklart att vi ska erbjuda den absolut bästa rehabilitering som finns till de människor som har behov utav det, men så resonerar inte dagens majoritet i landstinget. Dessutom ska det ges i ett så tidigt skede som möjligt, idag bollas man fram och tillbaka mellan olika instanser vilket inte är bra för dessa människor Om inte fackföreningar ser till sina medlemmars bästa, vem ska då göra det.

Personalflykten från landstinget fortsätter.

Nu får vi veta att 6läkare på hälsocentralen har sagt upp sig, personalflykten fortsätter. Visserligen ska man starta en ny hälsocentral i centrala Hudiksvall vilket är positivt. Man vill kunna göra något nytt där man förverkliga sina tankar och idéer och man känner att man inte har den möjligheten i landstingets regi. Det är av bl.a. denna anledning vi vill utveckla en hälso- sjukvård inom landstinget som är mer decentraliserad än dagens toppstyrda organisation. Vi får allt fler exempel på att det behövs ett nytt lyssnande ledarskap. Valet den 19:e september blir ett val mellan toppstyrd och decentraliserad verksamhet.

fredag 2 juli 2010

Sista dagen på Ericsson

Idag har jag arbetat min sista dag på Ericsson. Efter 15 år på Ericsson är det vemodigt att gå ut genom snurran för sista gången. De flesta av mina kollegor på Teknikparken slutade idag och de flesta har redan nya jobb och vi alla kommer splittras inför framtiden.

Samverkan Gävleborg kampanjar i Ockelbo