torsdag 31 januari 2013

Överbeläggningar på sjukhusen ett allvarligt problem

Igår kunde vi läsa i Dagens Medicin hur läget är med överbeläggningar på våra sjukhus i landet. Jag har tidigare påpekat hur allvarligt läget är på våra sjukhus i länet, men inte fått något gehör från ledningen över detta. När vi påpekat detta så har landstinget redovisat siffror om att vi har en jämn beläggning och att läget inte är så farligt. Man har helt enkelt visat en bild som inte stämmer överens med den verklighet jag möter när jag är ute och besöker våra verksamheter och lyssnar till personalen.

Så igår kom en sammanställning i Dagens Medicin som redovisar läget, och det går inte i den linje som vår ledning har visat upp tidigare. Landstinget Gävleborg är det landsting som har mest problem med överbeläggningar. På våra tre sjukhus har vi mer än tre överbeläggningar i snitt på 100 vårdplatser, vilket är värst i landet.

Vi i Samverkan har för länge sedan sett dessa problem och föreslagit åtgärder, nu är det dags att även landstingsledningen gör det samma.

lördag 26 januari 2013

Sjukvårdskampanj på torget i Gävle

Birgitta Bjerkén skriver ned
synpunkter från Gälveborna
Idag har vi moderater kampanjat på torget i Gävle där vi har frågat Gävleborna vad de anser om sjukvården i länet. Det blev, trots kylan, många givande samtal om hur sjukvården fungerar och vad som kan bli bättre.

När vi summerar dagen kan vi se att de flesta är nöjda med den vård och den tillgänglighet som våra hälsocentraler har. Däremot framkommer det mycket synpunkter på vad som inte fungerar på sjukhuset, med allt ifrån väntetider till röntgen som kaos på akuten.

Samtalen med Gävleborgarna fortsätter i den politiska förnyelse som partiet nu genomgår. På lördag är Gävlemoderaterna ute på torget igen och lyssnar.

fredag 25 januari 2013

Landstinget Gävleborg lämnar samarbete med Dalarna

Landstinget lämnar nu samarbetet med Gävle Dala företagshälsa. Landstinget har under många haft ett samarbete med Landstinget Dalarna om gemensam företagshälsovård. Det har blivit många diskussioner om detta är bra för Gävleborg och huruvida man är ute och konkurrerar med otillåtna medel på den privata marknaden. Vi moderater har alltid vart kritiska till denna lösning och ser gärna att man anlitar de företag som idag erbjuder dessa tjänster på en öppen marknad.

Under det senaste halvåret har sossarna i landstinget i Gävleborg och Dalarna kommit på idén att även inkludera Gävle kommun i detta samarbete. Detta har vi diskuterat i flera omgångar och haft upp som ärende på landstingsstyrelsen. Tanken var att sosse-majoriteten i landstingsfullmäktige skulle fatta beslut om detta i december förra året men p.g.a. miss i hanteringen så lyftes det ut och skulle nu komma upp på fullmäktige om några veckor.

Igår kom besked från de två landstingen att man lämnar samarbetet, vilket är mycket positivt. Nu hoppas jag man har kommit till insikt och löser detta som alla andra arbetsgivare gör.

tisdag 15 januari 2013

Kommunerna sviker överenskommelse om hemsjukvården

Idag på landstingsstyrelsen fick vi information om diskussionerna kring kommunernas övertagande av hemsjukvården.

Det har under en tid skrivits om att ambulansen ska sköta hemsjukvården på nätter och helger, och att våra distriktsköterskor ska ha beredskap ifall ambulansen inte klarar av detta uppdrag. Inför dagens styrelse hade jag en lång rad frågor. Efter föredragningen från ansvariga divisionschefer gick det upp för mig att det inte handlar om hemsjukvård enligt socialstyrelsens definition utan det handlar om hembesök som vi fortfarande har ansvar för i landstinget. Det som nu kommunerna tar över är de patienter som är inskrivna i hemsjukvård och landstinget behåller de tillfälliga besök som görs av primärvården och som inte är inskrivna i hemsjukvården. 

Landstinget ville från början flytta över allt ansvar för sjukvårdsbesök i hemmen men kommunerna sa nej till detta. Man blev då överens om att landstinget skulle betala kommunerna för att de även gör de få besök på nätter och helger som görs på de patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården, det handlar tydligen om några tiotal i veckan i hela länet.

Nu har kommunerna backat i detta och vill inte erbjuda landstinget den tjänsten. Och i detta förvirrade läge så drabbas patienterna och vår personal. Jag blir riktigt irriterad att detta nu dyker upp dagarna före att man ska ta detta ansvar. Inför växlingen var vi oroliga för att kommunerna inte skulle hinna förbereda sig inför detta och nu visar det sig att det är landstinget som inte har förberett sig, pinsamt.

Nästa fredag träffas alla länets kommunalråd och landstingsråd på regionstyrelsen. Jag har nu begärt att detta ska lyftas och diskuteras. Jag vill helt enkelt veta hur kommunerna tänker i detta.

Ambulansen ska sköta transport av patienter och inte sköta diverse uppdrag åt primärvården.

tisdag 8 januari 2013

Tråkigt besked från Aleris


Idag meddelade Aleris att man varslar 45 personer i Bollnäs. Det är mycket olyckligt att man tvingas att dra ned på personalen på sjukhuset. Skälet till detta är att man inte har fått de intäkter man planerat för och att de inte har de volymer som de har kapacitet till.

Vi har idag fått information från våra tjänstemän i landstinget om hur de ser på det uppkomna läget. Det dröjde inte lång stund innan vår egen vänsterpartist i landstingsstyrelsen ondgjorde sig över privata vårdgivare och vinster i vården, vilket även styrelseordförande delvis hängde på.

Aleris vann upphandlingen bland flera andra. De andra delade deras bedömning om att det går att bedriva sjukhuset effektivare och på ett smartare sätt. Som vänsterpartist tror man att sjukvården kostar lika mycket oavsett vem som driver den. Då kan vi bra hänvisa till öppna jämförelser där det tydligt framgår att sjukvård kostar inte lika mycket, utan det beror på vem som bedriver verksamhet och vem som styr.

Frågan vi istället bör ställa oss är hur kan denna situation ha uppkommit. Hur kommer det sig att sjukhuset i Bollnäs helt plötsligt inte får de volymer som de tidigare haft. Man påstår att man opererade mycket mer 2009 och att volymerna nu har gått ned. Enligt årsredovisningarna vi fått så stämmer inte detta, volymerna ligger relativt konstant om man jämför mellan 2009 och 2012 (12767 och 13194 för respektive halvår).

Till detta ska vi också komma ihåg att Aleris bedriver Bollnäs hälsocentral som under 2012 kommer få konkurrens av en nystartad landstingsdriven hälsocentral, vilket såklart även bör spela in det varsel som idag har presenterats.

Det uppstår nu en rad frågor som vi måste reda ut och få svar på. Som sagt vi har idag endast hört landstingets egen version på ett extra styrelsemöte samt hört en kort intervju på radio.


Nu ska man även komma ihåg att Aleris har lagt ett varsel vilket inte är samma sak som att man har sagt upp 45 personer. Jag lider med personalen i Bollnäs och jag vet hur det är att bli varslad, vilket jag fick erfara flera gånger under mina år som anställd på Ericsson. Normalt så blir inte uppsägningarna lika många som de som varslas vilket förmodligen stämmer även här.

torsdag 3 januari 2013

Kommunalisering av hemsjukvården en dyr affär


Förra året beslutade landstinget och länets kommuner att flytta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Samtidigt skulle man även göra en skatteväxling så att kommunerna även fick skatteintäkterna för hemsjukvården. Från landstingets håll så blev resultatet dyrt eftersom vi skatteväxlade mer pengar än vad den verksamheten kostade som kommunerna tog över. En del kommuner hade motsatta åsikten och att de inte fick tillräckligt i skatteväxlingen. Det var mycket diskussioner och hela reformen höll på att stupa i sista sekund. Men till slut så gick partipiskan i länet hos partierna i landstingsmajoriteten så att alla kommuner gick med på detta.

När jag nu före jul läste om att ambulansen ska sköta hemsjukvården på nätterna blev jag väldigt förvånad. Sedan fick vi även läsa om att ansvar för hemsjukvården de första 14 dagarna fortfarande ligger på landstinget.

Vi har alltså skatteväxlat på en nivå som är högre än den kostnad vi tidigare hade i landstinget samtidigt som en del av ansvaret fortfarande ligger kvar på landstinget. Detta måste vara en av de sämsta affärerna landstinget gjort.  Dessutom kan man i starkt ifrågasätta om ambulansen verkligen ska sköta hemsjukvården på nätterna? Hur kommer detta påverka insatstider för de akut sjuka i länet och vilken service ger detta mot de patienter som på dagen sköts av kommunen men på natten sköts av ambulansen. Tanken med hela reformen var att kommunerna skulle få ett helhetsansvar av vården i hemmen, men det verkar inte som man har förstått det.

Senaste tidens rapporteringar skapar mycket frågor som kräver sina svar.....