söndag 31 mars 2024

Ohederlig retorik kring utbyggnaden av Akuten på Gävle sjukhus

Ibland kan jag tycka att politik är ohederliges konst. Som politisk motståndare har man inte för avsikt att höra det som sägs utan väljer att fultolka sin motståndare. Det händer ganska ofta och det är tröttsamt när man blir utsatt för det. För det spelar ingen roll hur mycket man försöker förklara, vill man inte förstå så vill man inte och då hjälper inte all information i världen. Jag ska erkänna att det kan hända att jag också använder denna teknik någon gång ibland eftersom det är ganska framgångsrikt, men dock lika frustrerande och irriterande när det händer.

Det hände nu på fullmäktige och så sent som dagens debattartikel från det socialdemokratiska regionrådet Lahenkorva.

Jag blev intervjuad av Gefle Dagblad för ett tag sedan kring frågan att vi nu ska ta upp lån för att kunna betala våra investeringar. Vi har ökat investeringstakten så mycket så vi klarar inte av att betala investeringarna med vårt eget kassaflöde. Det är i sig ingen dramatik, utan det är så man måste göra när vi investerar och avskrivningarna inte täcker de utbetalningar som ska göras.

Men jag förklarade även att vi inte har råd på sikt att investera i den takt vi nu gör. Vi har gått från investeringskostnader på 500miljoner/år till en miljard/år. Det i sin tur kommer driva upp kapitalkostnaderna och avskrivningar som ska tas av driften framöver. Detta förklarade jag för journalisten som skrev det. Då blir frågan såklart vilka objekt vi inte ska investera i. Jag sa att det är inte klart än men att vi ska fortsätta med de investeringar som pågår men kommande kanske vi måste skjuta lite på framtiden, alltså inte låta bli att göra dem utan göra dem lite senare. Vilka och hur är något vi tittar på. Jag sa att vi inte kommer panikbromsa utan detta måste göras på ett smart sätt.

Då skrev GD vilka projekt som är på gång och som de eventuellt kan se som hotade, ren spekulation från tidningen. Detta är inget konstigt utan helt i sin ordning.

Då dyker såklart en fråga från oppositionen upp på fullmäktige där man vill sätta bilden av att vi inte ska bygga om akuten i Gävle. Jag förklarar på samma sätt igen att det är tidningens funderingar kring vilka objekt som eventuellt kan omprövas medan vi har sagt att det som är på gång ska fortsätta och de som inte är det ska vi ompröva på ett sätt som inte äventyrar sjukvården och vår ekonomi. Men oppositionen kräver att jag ska gå ut med en dementi över det som tidningen skriver. Det är ju väldigt märkligt att dementera något som jag inte sagt utan något som någon annan eventuellt spekulerar i.  

Detta nöjer sig inte oppositionen med utan fortsätter tjata och insinuera på debattsidan om att ombyggnationen av akuten i Gävle inte kommer bli av. En liten ljusning dock i insändare är att han skriver ”Det är full förståeligt med tanke på att inflation och prisökningar dristigt ökar kostnader för byggnationer.”

Jag vet inte om denna bloggtext kommer hjälpa, men det ger i alla fall en korrekt bild över det som vi jobbar med. Vilka framtida projekt som kanske skjuts i tiden kommer vi såklart återkomma till, men det som byggs och planeras för inom närtid kommer fortsätta. 

fredag 29 mars 2024

En hektisk arbetsvecka går nu mot lite påskledighet.

 Vissa veckor är det mer och göra än andra med många olika möten och personer som man träffar. Andra veckor fylls med mer av samma. Just denna påskvecka har vi haft två dagars fullmäktige. Om det är någon som sett på den webbsändning som görs så tror jag inte man är så imponerad. 

Vi fattade tillslut beslut om en ny inköpspolicy där vi i den politiska ledningen nu har arbetat in mer av robusthet och möjliggörare för vårt lokala näringsliv. Samtidigt så har vi även lagt grunden för arbetet mot oseriösa leverantörer. I det stora hela så tror jag nog att vi i majoriteten och oppositionen är överens om mycket men ändå framställs debatten som att vi står jättelångt ifrån varandra. VI betade även av en ny säkerhetspolicy och ett par investeringsärenden. Sedan gör vi nu en justering i vårt regelverk för hälsocentraler i syfte att få till en bättre telefontillgänglighet. 

Tyvärr så tenderar debatterna att bli väldigt polariserande och man väljer att aktivt missförstå eller inte lyssna. Det kan göra mig frustrerad att oavsett vad jag säger så vill man fultolka och lägga ord i min mun. När jag sedan frågar vad oppositionen har för alternativa förslag så får man i princip alltid tillbaks att det är du som styr nu så fråga inte oss. 

Jag vet inte om oppositionen har missförstått sitt uppdrag. De ska absolut granska majoriteten och vara kritisk och ifrågasättande men ska man vara en seriös opposition så måste man också lägga alternativa förslag. Jag uppfattar som att socialdemokraternas strategi är att inte lägga några konkreta motförslag utan bara vara emot. Vänsterpartiet däremot är mer konstruktiva i sitt arbete och lägger en del förslag, ganska ofta så väljer sossarna att spontant stödja dem vid själva omröstningar. Centerpartiet har en liten annan roll, man är inte helt omöjliga att resonera med och har en del förslag också. Att vi inte är överens med V i så mycket förvånar nog ingen, de har blivit väldigt ideologiska. Centern kan vi komma överens med ibland, även de har valt en mer vänsterpolitik kan jag tycka men när det kommer till fri företagsamhet så tror jag att vi kan hitta varandra. Därför blev jag lite förvånad att man stödde V och S i sin inköpspolicy istället för den där vi lyfter fram just företagande och det lokala näringslivet.

I övrigt så spenderade vi dessa två dagar med regionfullmäktige(totalt 19 timmar) med att debattera interpellationer. Det är ett av oppositionens verktyg för att lyfta aktuella frågor och ställa majoriteten till svars. Oppositionen har nu valt strategin, vilken de har all rätt att göra, att skicka in en flod av interpellationer. Vad syftet är vet jag inte. Det är svårt att förstå att 34 interpellationer och frågor ska ge något genomslag för Gävleborgarna på såväl kort som lång sikt. För oss är det inga problem att svara på dem, men de som lyssnar och tittar på fullmäktige funderar nog vad vi håller på med. Som längst tror jag vi spenderade 3h på en av dessa interpellationer vilket sedan landade in i att vi är oense, hittar ingen samsyn och är fastlåsta i våra positioner. 

Men vi ska såklart komma ihåg att fullmäktige är otrolig viktig demokratisk arena. Det är där vi möts och kan offentligt diskutera våra politiska skillnader, för det är just det vi ska fokuserar på. Men frågan är om det finns andra, mer konstruktiva sätt, att göra det på.

Nu är det lite påskledigt och sedan laddar vi upp för nya bataljer


lördag 9 mars 2024

Äntligen är vi med i NATO

 Så kom äntligen den dagen som vi blev fullvärdiga medlemmar i NATO. Det har varit en krokig resa men som trots det har gått otroligt fort. Men så nu i torsdags så blev i vi äntligen medlemmar. 

Det har inte varit självklart genom åren att vi skulle ta det steget. För mig har detta också ändrats över tid. Har vi lyckats undvika två världskrig med att inte vara med i någon allians så har det såklart varit lyckosamt. Samtidigt förändras vår omvärld och vi ser hur Ryssland väljer att attackera just ett neutralt land som gränsar till dem och då är frågan om inte vi är mer sårbara som neutrala än att vara med i en fredsallians, som ändå NATO är. 

Vilka konsekvenser får detta för oss?

Det är klart att vi nu kommer kunna planera med att vi får stöd om vi blir attackerade samtidigt som vi ska stödja andra länder om det blir så. Det i sin tur innebär att vi kommer skicka våra soldater till andra länder om de blir attackerade. 

Sedan så behöver Sverige anpassa sig ännu mer till NATO och det gemensamma skyddet. Det innebär att vi ska ha ett försvar som komplettera andra länders och vi ska ha ett större försvar än vad vi haft tidigare. Sedan måste resten av samhället anpassa sig och vara förberedda på att stödja inte bara svensk militär utan även utländsk.

För Gävleborgs del så är Gävle hamn viktig men också våra järnvägsstråk, Ostkustbanan och Norra stambanan. Det är helt klart att järnvägar och hamnar behövs för att snabbt kunna förflytta materiel och militära trupper. Men även Gävle flygplats och Söderhamn f.d. flygflottilj kan komma behövas för detta. så vi måste rusta upp vår infrastruktur och framförallt inte förstöra den vi själva har. 

Men det känns bra att vi nu äntligen har tagit stegen och nu kommer vi alla fortsätta med att stärka vår beredskap för om det värsta som kan hända händer, d.v.s. att det blir krig.