lördag 24 februari 2024

2årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina

 2 år har nu gått sedan Ryssland invaderade Ukraina. Ett fruktansvärt krig pågår för fullt i vår närhet och jag tror ingen av oss kan föreställa det fruktansvärt som händer där. 

Ett problem som blir är att det uppstår någon ny vardag för alla, även för oss som inte direkt berörs av kriget. Risken är nu att västs stöd till Ukraina avtar och man blir avtrubbad. Det är ett direkt hot med tanke på det som sägs från en presidentkandidat i USA och av vissa andra västledare. 

Detta hotar såklart inte bara Ukrainas suveränitet och demokrati utan är ytterst ett hot mot hela den demokratiska västvärlden. Detta påminner allt för mycket om det som utspelade sig före andra världskriget och om inte Putin stoppas nu så kommer konsekvenserna bli förödande. 

Men vad kan vi göra hos oss för att motverka detta?

Hela Europa och västvärlden måste nu säkerställa att vi producerar de vapen som Ukraina behöver. Inget är viktigare än att vi säkerställer att de har de absolut modernaste vapen i den omfattning som krävs. 

Men vi behöver även stödja Ukraina på fler sätt. Finns det annat stöd man kan ge till det civila samhället så behöver vi se till att de kan förmedlas dit. 

Vi måste även påminna alla om det som händer. Jag läste en insändare i tidningen idag från en som ansåg att vi inte ska lägga oss i utan låta Putin göra som han vill. Den dagen väst tystnar så kommer Ryssland vinna.

Vi måste även kraftsamla för att klara av vårt eget försvar, såväl civila som militära. Om det inte lyckas att stoppa Ryssland i Ukraina så kommer de fortsätta och då står andra av våra grannländer på tur och till slut så kommer även vi drabbas direkt med ryska trupper som kliver över gränsen.

Samtidigt som detta pågår så pågår ett informationskrig, vem ska sätta narrativet. Där måste vi alla, du och jag, stå upp för Ukraina och inte tro på den ryska propaganda som sköljer över oss, där blir denna insändare i GD idag ett litet steg mot att acceptera Rysslands retorik och krig.

På måndag hoppas jag verkligen att Ungern beslutar om att godkänna Sveriges ansökan till NATO. Detta är inte bara ett skydd för oss i Sverige utan det stärker hela det Europeiska samarbetet och försvaret mot Ryssen. 

Vi har lärt oss mycket av historien och vi kan stoppa detta vansinne till krig, men bara om vi står enade tillsammans. Därför flaggar Regionen idag med Ukrainas flagga utanför Ledningskontoret. Vi gjorde det för ett år sedan och kommer fortsätta med det till dess att Ryssland har lämnat Ukraina.

Ryssland får under inga omständigheter vinna kriget och det är vår skyldighet mot mänskligheten att göra allt vi kan för att så inte ska ske.

Rapporteringen om psykiatrin i Hudiksvall fortsätter

 Vi kan fortfarande läsa om rapporteringarna om Psykiatrin i Hudiksvall. Vi hör även oppositionens högljudda protester, såväl på fullmäktige som i tidningarna. Men som med allting så är sanningen mer nyanserad än oppositionens retorik.

För att ge en bild av läget så ska jag försöka förklara hur jag har uppfattat läget.

Vi har tidigare haft totalt 24 vårdplatser på Psykiatrin i Hudik, uppdelat på 10A och 10B med 12 vårdplatser var.

Beläggningen på 10B har varit 60% vilket är mycket lågt. Nästan hälften av platserna har varit utan patienter, trots detta så är avdelningen fullbemannad. Det går inte heller minska ned antalet platser i och med att det krävs minst 1 sjuksköterska på plats oavsett antalet patienter inskrivna. Dessutom ligger de två avdelningarna en bit ifrån varandra vilket har försvårat samverkan, det var sluss och minst tre låsta dörrar emellan. Sedan är 10B en gammal avdelning som har problem med asbest. Så av den anledningen så är det nog bra om patienter och personal inte befinner sig där.

Man har nu slagit ihop 10A och 10B och minskat ned antalet vårdplatser till 18, så antalet platser speglar nu mer den beläggningsgrad som har varit.

Man kan vända och vrida på retoriken men man har inte lagt ned psykosvården i Hudik. Sossarna kör hårt på att det ska vara ett politiskt beslut, men denna ordning har vi haft tidigare på somrarna och justering av vårdplatser görs hela tiden, både utökning och minskning. 

Sedan blev det en fråga om hur man blandar patienter vilket är en annan fråga. Vad jag förstår så går det att blanda men det är klart att det inte går att blanda hur som helst. Man har nu även ett utrymme s.k. Flygeln där man kan ta hand om några patienter som kräver lite extra och som kan vara stökiga.

Men det man inte från oppositionen  vill prata om är: 

  • Vi öppnar nu en Psykakut vilket har varit efterlängtat under många år, än så länge är det ett Akutteam men de har lokaler som de kan ta hand om patienterna så man slipper ha dem på somatiska akuten. Man kollar på nya lokaler som finns i anslutning till avdelningen. Så man slipper transportera patienter i de mörka kulvertarna.
  • Vi inför Mobilt arbetssätt som gör att man ska vårda patienterna mer i hemmet, om det är möjligt och gagnar patienterna. Detta gör andra regioner framgångsrikt.
  • Man kommer även införa en ny avdelning för akutpsykpatienter så då blir det återigen möjlighet med 24 vårdplatser. Men de kommer vara samlokaliserade så man kan dela personal på ett effektivare sätt. Det kommer även bli enkelrum för alla patienter men för de patienter som har behov av att dela så kommer såklart den möjligheten finnas också. 
  • Sedan har man även planer på ett Spot-team som andra regioner har infört och håller på att införa, se länkar från några exempel 

Örebro

Västernorrland

1177 Örnsköldsvik
fredag 16 februari 2024

Vecka med flera besök i verksamheterna

 Nu börjar arbetsveckan lida mot sitt slut. Det har varit en ganska intensiv vecka med flera intressanta besök i våra verksamheter.

Besök på Psykiatrin i Hudiksvall

Det har den senaste tiden varit mycket i media och debatt kring förändringarna på Psykiatrin i Hudiksvall. För att få en bra bild och samtala kring detta så bokade jag upp en träff med psykiatrin i Hudiksvall och besökte dem. Jag fick möjlighet att stämma av det som sagts och skrivits samtidigt som jag fick möjlighet att se utvecklingen som sker. 

Man har slagit ihop två avdelningar, psykos och allmänpsykiatrisk avdelning, och minskat totalt antal platser från 24 till 18. Det kan tyckas vara mycket men med tanke på att man haft ca 60% beläggning på psykosavdelningen så är det rimligt att man minskar ned något. Dessutom så är den gamla Psykosavdeningen full med asbets och är nog inte så hälsosam att jobba och vistas i, den lokalen behöver helt klart en sanering så den kan användas på ett bättre sätt. Man har även påbörjat arbetet med att inrätta en Psykakut, vilket har efterfrågats i många år. Sedan fick jag även till mig deras utvecklingsplaner och de ombyggnationer som de planerar för där man återigen kommer kunna ha 24 vårdplatser men då på ett mer effektivt sätt där man ska öppna en helt ny psykiatrisk akutvårdsavdelning. Men det är såklart inte så intressant för oppositionen att prata om. 

Besök på Inköpsavdelningen

Vi upphandlar mycket inom regionen, ca 8 miljarder av våra 12miljarder är upphandlat. Det innebär att vi behöver jobba effektivt och göra bra affärer. Intressant att höra hur man jobbar för att göra just detta. Med tanke på att vi håller på och tar fram en ny inköpspolicy så är det extra intressant att samtala kring hur vi kan skapa bra möjligheter för det lokala näringslivet samtidigt som vi ska ha en bra affärsmässighet. Sedan kommer hela beredskapsfrågan och robustheten in vilket är lite nytt för oss. Det känns verkligen som vi har en bra och professionell inköps- och upphandlingsorganisation. 

En dag med Ambulansen i Sandviken

Torsdagen spenderas jag 10h på och med ambulansen i Sandviken. Jag fick förmånen att åka med dem på deras utryckningar under ett arbetspass men också sitta ned i lugn och ro och få höra om deras vardag och de utmaningar som finns. En mycket givande dag helt klart, som tur var så var den lite lugnare än vanligt. Någon som slog mig var hur mycket primärvårdspatienter som de fick ta hand om, vilket de också berättade om. När man gör primärvårdens uppdrag så ökar risken att man inte finns till för de mest akuta. Jag fick även till mig hur triageringen har ändrats över tid vilket vi behöver titta mer på. Så nu ska jag boka in en dag på SOS alarm i Falun för att höra hur de arbetar och hur det kommer sig att så många icke akuta patienter blir uppdrag hos ambulansen. 

Fick även möjlighet att träffa inhyrd personal vilket ger mig en bild över hur vår ambulansverksamhet fungerar och hur det fungerar i andra regioner. Jag märkte att just 11h dygnsvilan ställer till det för oss och hur mycket svårare det blir att planera schema så alla får de 11h man nu är tvingad till att ha. 

Det var en intensiv besöksvecka med mycket besök och samtal. Det är helt klart ett av de givande delarna i uppdraget att vara förtroendevald. Att den gamla majoriteten inte var ute på samma sätt har också blivit uppenbart. Det har sagts till oss att det bara är oppositionen som gör besök, men då får man påminna dem om att det var vi som var oppositionen när vi gjorde besök och att vi nu som majoritet fortsätter med det.

Nu är det dags att ta helg, som kommer spenderas bl.a. med moderaterna i Hudiksvall imorgon lördag.

söndag 4 februari 2024

Beroendet av inhyrda läkare och sjuksköterskor måste minska

En stor fråga som vi jobbar med hos alla regioner är att minska beroende av inhyrd personal. Region Gävleborg har ca 7500 anställda, det rör sig om sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, lärare, ekonomer, projektledare och lärare. Det är väldigt många yrkesgrupper och det går inte att räkna upp alla, frågan är om vi ens vet vilka alla yrkesgrupper vi har anställda. Utöver detta så hyr vi även in personer. Det som det oftast pratas om är inhyrning av läkare och nu även sjuksköterskor. 

Vi hyr in läkare som motsvarar 103 årsarbetare utöver de 939läkre som vi har anställda. Samtidigt hyr vi in 166 sjuksköterskor utöver de 1971 sjuksköterskor vi har anställda. Denna inhyrning kostar oss i regionen 650miljoner kronor, vilket är näst högst i landet.

Problemet med inhyrning är såklart inte bara att de kostar mer än att ha någon anställd, till detta ska man då även räkna in att vi inte betalar för deras utbildning, semester eller när de är sjuka. Men totalt sett så kostar en inhyrd mer än en anställd. Men det stora problemet är kanske inte kostnaden i sig utan risk för att det kn brista i kontinuitet. Om det kommer en ny läkare varje vecka till en hälsocentral så tappar man kontinuiteten och kvalitén.

Samtidigt kan det vara helt rätt att hyra in en specialist ett par dagar i månaden som tar hand om vissa patienter.  Kontinuiteten finns då för dessa patienter som alltid får träffa samma läkare. Samma sak på en hälsocentral, har man hyrt in en läkare under flera år så finns det såklart kontinuitet.

Så i vissa fall är det bra med inhyrd personal och ibland är det inte, så det är som vanligt olika beroende på situation.

Däremot så blir det problem om man hyr in en person för att bemanna en schemarad. Det kan röra sig om en allmänsjuksköterska på en vårdavdelning som gör samma jobb som de som är anställda där men tjänar dubbelt så mycket. Vilka signaler skickar det till de som har valt att vara anställda. Det finns även exempel där du är anställd och din granne jobbar som inhyrd på samma avdelning men tjänar dubbelt så mycket som dig. Dessutom har det varit så ibland att hyrpersonalen väljer de pass de vill och sedan får de anställda ta de pass som de inte vill ha. 

Detta gör ju att man som inhyrd kan tjäna dubbelt så mycket, får semester när man vill och väljer de arbetspass som passar bäst. Varför ska man då vara kvar som anställd?

Nu gör vi i regionen en kraftsamling för att minska beroende. Vi ska alltså inte ta bort all inhyrd, för de finns situationen där de behövs. Men när vi väl hyr in ska det göras till rimliga priser. Nu har alla 21 regioner gjort en gemensam upphandling där vi har ett fast pris för läkare och ett för sjuksköterskor. Så oavsett var du går in och jobbar så betalar regionen samma belopp(rent praktiskt är det det tre olika prisområden som beror på om de ska jobba i storstad, tätort eller landsbygd).

Tidigare har vi i Region Gävleborg tidigare haft ett avtal där vi har upphandlar på varje avrop av inhyrning. Detta befarade vi skulle bli kostnadsdrivande vilket det har visat sig.

Nu är nytt avtal på gång och vi har gjort insatser för att minska beroende, men det kommer såklart krävas mer. Vi följer detta nu noggrant och målsättningen i Hälso- och sjukvårdsnämnden är att nå ned till kostnader för inhyrd motsvarande 90mnkr. Vi kommer inom kort få den första rapporten om hur det gått det sista kvartalet förra året. 

lördag 3 februari 2024

Parkering

Parkeringssituationen på våra sjukhus är alltid en aktuell fråga. Vi har sett under många år hur man medvetet, eller omedvetet, har ignorerat de behov av parkeringar som finns. I opposition så lyckades vi dock få till några förbättringar där man bl.a. utökade antalet parkeringar på Gävle sjukhus. 

Men problemet med att få till fungerande parkeringsmöjligheter för våra patienter och besökare är en viktig fråga. För vad ska man med sjukvård och sjukhus till om man inte kan ta sig dit på ett enkelt sätt.

Vi kan även läsa i tidningarna titt som tätt hur patienter upplever detta. Vi har även på slutet haft en diskussion kring våra personalparkeringar och det beslut som vi tvingades göra att börja ta betalt för dem.

Så i budget för 2024 har vi i den styrande majoriteten beslutat att en översyn ska göras:

Uppdrag - Genomlysning av parkeringsbehoven
Parkeringsbehoven ses över inom ramen för lokalförsörjningsplanen. Detta utifrån parametrar som antal parkeringsplatser för bilar och cyklar samt fordonsflöden vid olika tider på dygnet.

Sedan är frågan, kommer vi kunna mätta de behov som finns? Svaret på den frågan är inte helt enkel. Det finns ju en logik att ju lättare det är att ta sig med bil till sjukhuset desto fler kommer göra det. På samma sätt är logiken att ju enklare det är att åka buss desto fler kommer göra det. 

Sedan vet vi också att behovet av parkeringar varierar över veckans dagar och dygnets timmar. På helgerna är det såklart lättare att parkera medan just kl 13 på veckodagarna, framförallt i början på veckan, är det mycket svårare. Då görs många besök och skiftbytet mellan förmiddagen och eftermiddagen görs vid den tiden och då överlappar vi bemanningen vilket innebär att man har inte hunnit åkt hem från jobbet än medans de som jobbar eftermiddag ska parkera och in till sjukhuset. 

Sedan vill alla parkera så nära som möjligt vilket gör att de platser som ligger närmast entrén går åt först. Man kanske t.o.m. alltid kollar där först innan man fortsätter längre och längre bort för att hitta den närmast tillgängliga. (Kan erkänna att jag gör själv på det sättet)

Men denna logik får inte vara hindrande i vårt arbete att underlätta för Gävleborgarna. Vi måste säkerställa att det finns tillräckligt med platser för såväl patienter, besökare och medarbetare. På ett sjukhus som Hudiksvall så är det ont om mark att ha parkering på. För vi bygger om och behöver använda marken för tillfällig uppställning av material och bodar.

Bollnäs sjukhus där pågår redan arbetet, vi har tillskapat fler platser vid sjukhuset och fler kommer det att bli. Men det blir spännande att se om tillgängligheten ökar eller om antalet bilar ökar i samma takt.

Men vi tar nu tag i detta och kommer göra denna genomlysning och ambitionen är att det ska bli lättare för alla att ta sig till vården. Men vi alla måste ha lite tålamod, det tar tid att göra sådana insatser.