söndag 29 januari 2023

Nu ska den centrala administrationen effektiviseras

 I veckan genomförde vi i den nya regionmajoriteten vårt första regionstyrelsemöte. För vissa var detta det första mötet och man blev chockad över den ton och politiskt klimat som finns i rummet. Jag antar att oppositionen är lite extra spänd och gärna vill synas och höras i och med att det webbsänds så det finns för allmänhetens beskådan. Jag antar att man även var lite nervös inför att för första gången vara i opposition och inte veta riktigt hur man ska göra och tänka, men det kommer nog bli bättre.

Vi beslutade bl.a. om direktiv för hur man ska genomföra genomlysningen över den centrala administrationen. Detta viktiga beslut skapar såklart en del oro i organisationen med tanke på att man ska gå igenom vad vi gör och om det går att göra saker effektivare eller kanske t.o.m. sluta med vissa delar. Oppositionen var såklart upprörd, "hur ska man kunna utreda utan att ni säger vad som ska bort och vad som ska vara kvar". Det är just det som är själva grejen med denna utredning, d.v.s. ta reda på vad vi gör och om det går att göra på annat sätt.

Våra direktiv gick kort ut på

  • Utredningen gäller bara Regionstyrelseförvaltningens verksamhet(ca 800anställa och en omsättning på 2mdr)
  • Se vad som görs och vad som vi är skyldiga att göra och inte.
  • Ta fram hur respektive verksamhet finansieras, är det via skatteanslag, internfinansiering eller via annan extern finansiering som ex. 1:1 medel eller riktade statsbidrag.
  • Ingen del av det som görs får flyttas till annan förvaltning i syfte att spara pengar på regionstyrelsen
  • Se hur andra regioner jobbar och gör en benchmarking med lämpliga regioner
  • Förslag på åtgärder ska tas fram som motsvarar 2, 5 resp. 10% av styrelsens omsättning(Exkl vårdvalet) Detta motsvarar 40, 100 resp 200mnkr.
  • Utredningen ska vara klar till arbetet med budgetförutsättningar d.v.s. maj
  • Under tiden ska det råda restriktivitet på åter och nyanställningar, läs anställningsstopp.

Detta tyckte oppositionen var otydligt, men det var ganska väntat. De ville dessutom skjuta på beslutet en månad för att kunna läsa på ärendet och komma med motförslag.

Mycket av diskussionen på veckans styrelsemöte handlade om formalia mer än politik men jag tror nog att när våra arbetsformer sätter sig så kommer vi kunna prata mer politik. Men något som både den nya oppositionen och vi i majoriteten behöver fundera på är hur vi utrycker oss och vilket klimat vi skapar.

fredag 13 januari 2023

Sjukvården behöver Rörberg(Gävle Flygplats)

 Frågan om beredskapsflygplats i Gävleborg och Rörberg lever vidare. Detta är en som varit på tapeten under lång tid. 

För min del började det 2015 när Gävle kommun började prata om att lägga ned Gävle flygplats(som den heter). Man ansåg att kommunen inte ska driva en flygplats och att behovet inte fanns längre. Tidigare hade man haft lite reguljär- och chartertrafik och lantmäteriet använde flygplatsen för sin verksamhet. Visst annat privatflyg använde den också men även SAS använde flygplatsen för att träna sina piloter att landa och starta. Regionen använde den för ambulansflyg samt för ambulanshelikopter men även räddningstjänst använde den för brandflyg. Det var säkert fler som använde flygplatsen, men det var detta man pratade om.

Kommunen frågade då Regionen om man hade behov av flygplatsen. Svaret från regionen var att den inte behövdes utan man kunde använda Arlanda istället för ambulansflyget, och man skulle hitta en annan lösning för helikoptern. 

Så då beslutade kommunen att ta bort Rörberg som en instrumentflygplats och ha den som en vackertväderflygplats bara. Vi skulle kunna landa/starta där om det var fint väder och flygplatsen skulle då fungera som tidigare. 

Jag blev sedan kommunalråd 2018 och då ville kommunen sälja marken till Facebook eftersom flygplatsen inte behövdes. Facebook drog sig ganska snabbt ur affären och den detaljplan som skulle användas för att göra om flygplatsen till industrimark upphävdes och allt återgick till det som var innan. 

Sedan när jag hade återgått till regionen 2020 som regionråd så upptäckte jag att regionen hade märkt att det inte gick att använda Arlanda under pandemin och att man inte hade en fullgod logistisk löning för ambulansflygransporter. 

I samma veva började staten se över behoven av beredskapsflygplatser och ställde då frågan till regionen hur vi såg på saken. Då fanns det såklart en möjlighet för regionen att göra något. Vi hade ingen fungerande lösning för ambulansflyg, det blev inte någon industri på Rörberg och man behövde flygplatser för beredskap. 

torsdag 12 januari 2023

Hur mycket kan ett regionråd ljuga egentligen?

 Ibland kan man fråga sig hur långt kan man gå för att skriva om historian och förvanska sanningen. Nu tror jag ändå det nyvalda oppositionsregionrådet från Socialdemokraterna, Jan Lahenkorva, får ett pris i det mest självgoda och förvanskade debattartikel i modern tid.

I en debattartikel försöker regionrådet få läsarna att tro att vi moderaterna nu har påbörjat nedmonteringen av sjukvården i länet.

Några citat från artikeln:

”Såväl hälsocentralen som familjeläkarjouren förbereddes för återöppnande enligt våra direktiv.”

”Både Baldersnäs hälsocentral och familjeläkarjouren i Sandviken är fortsatt stängda.”

”passivitet och tysthet talar ju trots allt sitt tydliga språk: först läggs Ljusne hälsocentral ner, sedan hälsocentralen i Bollnäs och nu står tydligen familjeläkarjouren i Sandviken på tur.”

Den gamla majoriteten stängde såväl Baldersnäs som Iggesund Hälsocentral under pandemin, vilket är helt korrekt. Primärvårdsjouren stängdes också i Sandviken, korrekt. Det lät då som det var tillfälligt men det har blivit helt uppenbart att tanken var att det skulle vara permanent, men man sa inte det till någon. 

På pappret skulle Baldersnäs och Iggesund öppnas den 1/1-23 men inget har gjorts från den gamla majoriteten för att det så ska ske. Man har inte heller ansökt om de dispenser som krävs för att kunna fortsätta ha dem stängda. Det fanns inga politiska direktiv, varken beslutad i nämnd eller av ordförande på delegation, att dessa skulle öppnas. Om det fanns ett arbete från den gamla majoriteten som gjorde att de skulle öppnas 1/1-23 så skulle det väl ha öppnats. Dessa enheter VAR STÄNGDA första januari.

Familjeläkarjouren är stängd p.g.a. av bristande lokaler och jag har inte sett något som helst ärende om att dessa ska renoveras eller sett något annat som skulle kunna påvisa något politiskt initiativ att dessa skulle öppnas.

Ljusne Hälsocentral stängdes under en socialdemokratisk regionmajoritet. Det var det privata företagen som drev den som stängde eftersom det saknades personal och inte gick att få ekonomi i den enheten p.g.a. av att vårt regelverk är utformat på ett visst sätt.

Så att man har mage att ljuga på detta sätt är mycket anmärkningsvärt. Är det på detta sätt som den förra majoriteten nu tänker grunda sin oppositionspolitik med lögner och falsarier, jag hoppas verkligen inte det.

Men vad händer nu?

Baldersnäs är fortfarande stängd och vi har inte fått någon information när den kan öppnas. Vi kommer göra allt som står i vår makt för att så ska ske. Iggesund är inte heller öppen men där säger man att den delvis kommer öppnas.  

Vad kan politiken då göra?

Vi har i vår budget gett ett uppdrag att revidera regelverket för vårdvalet. Tanken är att göra de justeringar som krävs för att även mindre hälsocentraler ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt. 

Vi måste även se till att regionen blir en mer attraktiv arbetsgivare så vi kan anställa kompetens till våra enheter.

Vi har otroligt mycket att ta tag i nu när vi styr regionen. Men att förvänta sig  som Lahenkorva att vi ska kunna rätta till 103år av sossestyre på 12 dagar är nog att vara lite för överoptimistisk. 

Det kommer ta tid och vi kommer inte hinna göra allt under de kommande fyra åren. 

fredag 6 januari 2023

Statskupp i regionen?

 Nu har det nya året börjat och vi moderater tillsammans med våra vänner i KD,SVG och SD har tagit över ansvaret för regionen och ledningen av den.

Detta är något som irriterar en del och de politiska motståndarna ogillar detta skarpt. Det är en helt naturlig reaktion som vi sett tidigare genom historien. Den mest omtalade är när de borgerliga tog makten 1976 och man beskrev detta som en statskupp. Man möttes även av ett stort motstånd från de opolitiska tjänstemännen vilket såklart gav problem att genomföra den politik som de borgerliga hade gått till val på.

Sätter man maktskiftet som nu sker i regionen i perspektiv så kan man förstå hur motståndarna rasar över allt som händer här, högt som lågt. Man kanske inte säger statskupp rakt ut men den känslan tror jag dagens socialdemokrater, centerpartister i regionen delar med de som förlorade makten 1976.

Så då är det inte så konstigt att vi kan läsa insändare där man ondgör sig över oss moderater och speciellt mig som den nu högsta politikern i regionen. Det är jag som kommer målas ut som att det är jag själv som släppt in SD i finrummet. Det är jag personligen som ansvarar för allt vad som sagts genom årens lopp och vad som sker.

Det skickas anonyma insändare som skriver att man är moderater, fast man inte är det. Man gör nu allt för att sänka det nya styret. De skyr absolut inga medel i detta. Sedan kan man se hur de försöker sätta mediabilden över det som händer men även det som hänt. Man skriver interpellationer och frågor i en takt som t.o.m. får den gamla oppositionen och bli förvånad. Men det som kanske förvånar en del är att interpellationerna har inte med det som händer i regionen att göra utan man frågar mer vad partierna tycker och då inte det parti som man angriper på debattsidorna utan våra samarbetspartier.

Allt detta har vi såklart varit förberedda på, för jag hade blivit förvånad över om de inte hade tagit till alla maktmedel de har för att sänka oss. Detta påverkar även såklart oss i majoriteten. Vi får lägga onödig energi på att förklara att vi inte är onda, inte homofober och vi står upp för allas lika värde. Det stressar även den politiker och sympatisörer som vill att vi ska mottrycka och gå till motattack.

Men till alla dem kan jag bara säga, håll ut! Det kommer fortsätta men väljarna är inte intresserad av pajkastning. De vill se nytt politisk ledarskap, som levererar bra politik och som faktiskt tar ansvar. Är engagerad, tillgängliga och lägger tiden på viktiga saker som påverkar alla som bor i länet och inte intern politisk pajkastning.

Det är även värt att påminna oss alla att vi har gjort något historiskt. Aldrig sedan den allmänna rösträtten infördes har det varit någon annan som lett regionen än en socialdemokrat. Vi har gjort det som generationer före oss har drömt om. Jag har personligen varit med om detta tidigare i Gävle när vi 2016 kastade ut sossarna från kommunledningen, och har fått möjlighet att göra det igen. 

Nu ska sikta framåt och de kommande fyra åren. Vi kommer ha en jobbig opposition, men det är deras roll. Vi kommer ha en media som granskar oss, vilket är deras uppgift. Vi kommer även ha en vänster/center i landet, länet och kommunerna som gör allt för att svartmåla borgerligheten och brunsmeta oss. Vi får inte lura oss i fällan och hamna i den gyttjebrottning som sossarna, vänstern och en och annan borgerlig politiker vill få oss i.