tisdag 30 juli 2013

Lugn sommar med konstigt centerutspel i landstinget

Sommaren brukar vara en lugn period inom landstingspolitiken. Tidningarna är ganska tunna så även nyhetsbevakningen verkar gå på sparlåga. En del politiska debattartiklar brukar också få plats i tidningarna. Idag kunde vi läsa en märklig debattartikel där en av våra landstingscenterpartister går mot angrepp mot oss moderater.

Det har framkommit under sommaren att vi är bland de landsting som har flest nyförlösta mammor som går hem på tidig hemgång. Det är klart att det då ställs en mängd frågor om varför just våra mammor i länet går hem så tidigt som man gör. Vi moderater i landstinget har tidigare ifrågasatt om detta är rätt. 

För mig är det självklart att vi ska erbjuda tidig hemgång. Men i vårt landstig genomförs inte detta som en valfrihetsreform utan som en ren sparåtgärd, på samma sätt som man skulle sluta med lustgas. Dessa tokigheter reagerar vi moderater starkt emot. Jag vet att just denna tidiga hemgång skapar en oro hos nyblivna föräldrar och jag vill att vården ska vara trygg och en just födsel av barn ska vara en positiv händelse som präglas av kvalité, trygghet och valfrihet. Att då känna oro för att man inte får vara kvar på BB utan hos oss ”är det tidig hemgång som gäller” är för mig en icke trygg vård. 

Till skillnad från landstingsmajoriteten vill vi utveckla förlossningsvården i länet där det behövs nya lokaler som är placerade nära BB och neonatalvården. Personalen ska ges större möjlighet att utforma vården tillsammans och utveckla den. Idag präglas landstingets organisation av toppstyrning och spariver, vilket inte utvecklar vården utan avvecklar den.

torsdag 4 juli 2013

Intensiva Visbydagar över för i år

Nu är Almedalen 2013 slut för min del. Det har vart några intensiva dagar med mycket intressanta föreläsningar och seminarier. Almedalen är någonting unikt i världen. Att alla politiska krafter (från höger till vänster från kommunpolitiker till statsråd)samlas på ett ställe där man på ett avslappnat sätt diskuterar och resonerar om viktiga frågor är något som inte finns någon annan stans i världen (i alla fall inte vad jag känner till). Politiker från alla nivåer träffas och förkovrar sig i och debatterar om gemensamma frågor. Politik kan aldrig ses som isolerade områden där kommun, landsting och rikspolitiker aldrig möts. Att man i år har över 2300 arrangemang med över 20000 besökare måste ses som en framgång.

Det har diskuterats i media om huruvida vi landstingspolitiker ska delta i detta eller inte. För landstingets del och oss landstingspolitiker finns det många seminarier och arrangemang som berör oss. Dessutom känns det som att kvalitén på arrangemangen blir bättre och bättre för varje år. Jag tycker det är bra att man som politiker skaffar sig utbildning och låter sig inspireras av andra. Jag tror inte man kan utveckla politiken i Gävleborg om man inte är lyhörd och ser sig om kring vad andra gör.

Däremot har jag svårt att se vinsten med att landstinget själva arrangerar seminarier och mingel. Jag hoppas nu att man gör den utvärderingar, som aldrig tidigare har gjorts, för att se om vad detta har gett oss något och om vi ska fortsätta med detta framöver.

Nu är det dags med några veckors ledighet.

onsdag 3 juli 2013

En hel eftermiddag i Almedalens LO-borg

Eftermiddagen spenderade jag i LO-borgen där sossarna hade ett par intressanta seminarier. Det första handlade om att sossarna i Kalmar län nu har kommit på att sjuhusmaten smakar äckligt, vilken överraskning. Man tar nu ansats i att man ska ha landets godaste sjukhusmat. Det märktes klart att det var ett vänsterseminarium där man var mycket kritisk till att vissa har upphandlat matproduktionen. I vilket fall som helst så satsar man 25 miljoner under tre år för att komma till rätta med detta. Det intressanta var att det verkade vara politiken som har tagit initiativet, inte som i Gävleborg där det är tjänstemännen som står för tankar och idéer. Slutsatsen på seminariet blir ändå att det går att laga god och näringsriktig mat om man vill och dessutom krävs det inte mer resurser (enligt den kock man hade bjudit in)

Det andra sosseseminariet handlade om huruvida sjukvården behöver mer resurser eller inte. Där hade sossarnas landstingsråd i Stockholm och deras vice ordförande i riksdagens socialutskottet bjudit in chefen för vård och omsorg på SKL, analyschefen på socialdepartementet och en ledarskribent på Expressen. Jag måste säga att jag är mycket förvånad av den låga nivå på kunskap som de socialdemokratiska värdarna hade. Det framkom en del synpunkter på akutsjukvården och då ville man att SKLs tjänstemän skulle svara vad det beror på.

Både chefen på SKL och analyschefen hade mycket bra genomgångar som jag sett vid något tidigare tillfällen. Det framkommer väldigt tydligt att det finns mycket man kan göra för att hålla nere kostnadsutvecklingen. Det lyftes även frågan om det inte är dags att lägga ned landstingen.

Erik, ledarskribenten på expressen, berättade om sina erfarenheter som anhörig och upplevelser från akutmottagning. Han jämförde akuten med gamla öststater.

Dagens citat "Det är DDR stämning på alla akutmottagningar"

Han redogjorde även för 10 budord som han har haft på ledarsidan och som är mycket tänkvärda.

1- Du skall inga andra gudar hava än patienterna.
2- Du ska inte skylla på produktionstoppar i vården, så som vinterkräksjuka
3- Du ska inte skära ned på antalet vårdplatser(vi lever idag på marginalen)
4- Du skall inte missbruka herren, väljarens eller patienternas namn(skyll aldrig på patienterna)
5- Du skall se till att multisjuka äldre ska ha gräddfil till avdelning.
6- Skyll inte på personalbrist, det är politikens ansvar.
7- Läkare och annan vårdpersonal ska ut på våra boenden och i hemmen
8- Speciella akutläkare som kan sortera på akutmottagningen
9- Vittna inte falskt mot din nästa(köper man in en tjänst får man aldrig hänvisa till deras ansvar)
10- Inför politisk värnplikt på akuten (typ en fredagkväll i månaden ska råden vara där)

Det som även blev uppenbart är att de socialdemokratiska företrädarna inte hade några som helst svar på hur de vill utveckla vården eller om det krävs mer resurser. Dessutom valde många av åhörarna att lämna seminariet innan det var slut, vilket måste ses som ett underbetyg från sina egna.

Kvällen avslutades med ett fantastiskt tal av statsministern i Almedalsparken, mycket engagemang och tydlighet.

Sista dagen i Almedalen detta år

Workshop om att rädda Bollnäs
Idag har vi återigen spenderat dagen i Visby där vi har lyssnat och deltagit på en del seminarier. Först på morgonen deltog vi i ett seminarium som handlar om hur man lokalt kan skapa tillväxt genom samarbete och nytänkande. Rubriken var ”Hur ska vi rädda Bollnäs” som lyfter fram hur man i Bollnäs har arbetat med näringsliv och det offentliga för att få ungdomar i arbete. Hela resan började när man på folkhögskolan märkte att de studerande blev allt mer uppgivna i möjligheten att få ett jobb. Man tog då kontakt med ett par privata aktörer för att se vad man kan göra för att bryta denna trend. Seminariet var uppbyggt med workshops som var intressanta och givande.
Stig Zettlin gillade
Hälsinge ostkaka
som serverades

Slutsatsen blev att det är fullt möjligt att lokalt kunna vända den negativa trenden. Det finns många skillnader på att det lokala gör skillnad, jämför bara arbetslösheten i Uppsala och Gävle (som ligger 10mil från varandra men det Uppsala har lägst arbetslöshet i landet och Gävle den högsta) Det finns flera goda exempel i Sverige där man har lyckats att vända en negativ trend till tillväxt. De viktigaste delarna för att detta ska lyckas är:
    • Attraktionskraft
    • Mod, våga sticka ut
    • Struktur
    • Positiv anda
Man kan även påvisa att det lokala ledarskapet gör skillnad. Mycket av de idéer som presenterade påminner om det 10-punkts program som vi presenterade förra veckan, exempelvis praktikplatser på alla gymnasieprogram, lärlingsjobb, skapa bättre förutsättningar att få fram riskkapital.

Almedalen dag 2

Den andra dagen i Almedalen innehöll inga arrangemang av landstinget utan dagen tillbringades med att lyssna på de övriga arrangörerna.

Morgonseminariet handlade om ”varför politiker inte är kända hos sina väljare”. Ett intressant seminarium där bl.a. s-kommunalråd deltog, statsvetare och Lena Melin från Aftonbladet. Man visade en undersökning där man kolla hur välkända riksdagens gruppledare är jämfört med om man kände igen artisterna som deltog i Eurovisions Song Contest. Det intressanta men samtidigt nedslående var att våra politiker är mindre kända än de artister som uppträder i ECS. Slutsatsen var att vårt politiska system är inte gjort för att politiker ska bli kända. Alla ska följa partilinjen och ytterst få vågar sticka ut. Väljarna röstar även mer på idéer i vårt system än i andra länder. Själv anser jag att vårt inslag av personval är bra men samtidigt så är det de politiska partiernas politik som man röstar på. Man var även inne på hur politikerrollen har ändrats med tiden, förr var det politiker som skötte det mesta i kommunerna medan idag är det mesta övertaget av tjänstemän och politiker formulerar bara målen för verksamheterna.

Under lunchen passade vi på att lyssna på vårt landstingsråd Eva Tjernström hur processen med upphandlingen av Bollnäs sjukhus gick till och vilka utmaningar som fanns. En mycket märklig utfrågning med tanke på att just hon inte var med i hela den processen. Att det var vi i Samverkan som fick igenom vår budget där upphandling ingick framkom såklart inte. Att det dessutom var tack vare våra förhandlingar med sossarna om innehållet och villkoren som gjorde att vi faktiskt fick in anbud ville hon heller inte erkänna.

Så dagens citat blir ”Den som segrar skriver också historien”

Undereftermiddagen fick vi höra om hur framdriften med e-samhället fungerar i landet. Det är mycket bekymmersamt att det går så långsamt inom detta område. Frågan är hur vi i landstingen kan snabba på processen och få med oss alla aktörer inom vården.

Eftermiddagen tillbringades även på ett seminarium som handlade om kvalité inom äldrevården. Man konstaterade där, vilket inte var en nyhet, att det finns ingen koppling mellan höga kostander och hög kvalité. Dessutom är frågan om alla brukare ska ha samma kvalité? Då måste man först ställa sig frågan vad som är kvalité och slutsatsen blir att alla har olika uppfattning om vad som är kvalité för dem och därför måste vården anpassas till individen så att just de får det som den uppfattar som kvalité. En av slutsatserna från seminariet var att jämlik vård ska inte vara lika vård utan olika.

måndag 1 juli 2013

Avslutning på dag1 med Landstingsmingel

Sist på dagen deltog jag i ett seminarium om regionbildning. Där fick vi höra hur Halland har arbetat och hur Örebro tänker när det gäller hur de vill forma sina egna region framöver. Det kom en del nyttiga råd från dem.

Bred samsyn, det är bra om det finns en bred samsyn mellan partierna och över blockgränserna. Vi moderater är skeptiska till en egen regionbildning, men är det nu så att den blir av så är det viktigt att vi är överens med socialdemokraterna om hur vi ska forma den nya regionen. Vi kommer därför göra allt vi kan för att vi ska komma överens om organisation och spelreglerna innan valet. Vi vet inte hur den nya majoriteten kommer se ut efter valet och vi vill inte tappa tempo när vi i Samverkan tar över makten så därför är det viktigt att vi är överens med sossarna om detta.

Få med kommunerna, idag sitter länets kommuner och landstinget tillsammans och beslutar om de regionala tillväxtfrågorna. När nu landstiget tar över detta ansvar är det viktigt att kommunerna fortsätter vara med och få reellt inflytande. Den regionala tillväxten är summan av kommunernas. Dessutom finns det idag ett stort misstroende mellan landstinget och kommunerna och detta måste vi komma tillrätta med.

Sist på kvällen så närvarande vi på landstingets mingel. Det var många anmälda men inte alls så många som närvarade. Det blev ett glas alkoholfritt för att sedan bege oss till Tofta där vi i Samverkan Gävleborg bor i ett par stugor.

Nu är det dags att släcka lampan och ladda för en ny dag med intressanta föreläsningar och möten med nya människor.

Landstingsseminarium om kollektivtrafik.

Eftermiddagen idag tillbringades på landstingets två seminarier. Det första handlade om kollektivtrafik och dess betydelse för den regionala tillväxten. Man hade där bl.a. bjudit in Erik från Kairo Future (konsultföretag som framtidsspanar) som gav sin syn på trender inom resande och vilka behov framtidens resenärer ser. Till skillnad från många andra så lyfter man fram vikten av att kunna förflytta sig och vikten av att genomföra kontaktskapande åtgärder, vilket är mycket mer än bara buss och tåg. Idag reser vi lika länge för att träffa nya människor och att arbeta som man gjorde för 100 år sedan. Skillnaden är att när man tidigare kunde ta sig några mil på en timme så kan vi idag ta oss 10tals mil istället på samma tid. Det är viktigt att vi möjliggör för fler människor att kunna resa och då är tidsfaktorn viktigt. Många tror att vi ska ändra människors resandemönster medan jag tror att vi ska anpassa oss till människorna och skapa en kollektivtrafik som uppfyller människors förväntningar.

Där tror jag att det finns tre saker som är viktigt för att kunna få fler människor att resa kollektivt.

Kollektivtrafiken ska därför vara

 1. Pålitlig, man ska veta att bussen kommer enligt tidtabellen och att man kommer fram på utsatt tid. Annars kommer man räkna in osäkerheten och behöver ta tidigare avgång vilket förlänger restiden markant.
 2. Snabb, det ska gå snabbt att resa från dörr till dörr. Alla byten och tid för att ta sig till/från närmaste hållplats ska räknas in i resandetiden.
 3. Enkel, det ska vara enkelt att hitta rätt och få fram lämplig biljett. Därför är det bra om man kör trafiken med kända intervaller så att man slipper krångla med tidtabeller.

Seminariet avslutades med en fråga som Erik ställde. Gävle måste bestämma sig, vill man vara porten till Norrland eller vill man vara Stockholm norra? Detta kommer att avgöra Gävles framtid, och för mig är svaret enkelt.

Almedalen dag 1, Landstinget Gävleborg visar upp sig

Många från landstinget är i Almedalen
Nu är första Almedalsdagen avklarad för min del. Idag har Landstinget Gävleborg haft sina aktiviteter, som har vart omskrivna i pressen tidigare. Jag har närvarat på en del av seminarierna men också passat på att lyssna till andra intressanta personer.

Först ut i morse hade Landstinget en paneldiskussion om ersättningssystem i sjukvården och hur det fungerar. Det var bl.a. personer från socialdepartementet, landstinget, Gävle kommun och Hudiksvalls kommun. Alla var överens om att det idag inte fungerar tillfredsställande. Det finns inget bra system som utvecklar samarbetet mellan kommunerna och landstinget. Det efterfrågas någonting nytt. En viktig fråga som belyste detta var överbeläggningsproblematiken på sjukhusen.  Återigen hamnade man i att kommunen tycker landstinget har för lite vårdplatser och landstinget tycker inte kommunerna tar hand om de färdigbehandlade patienterna. Det positiva var att Gävle kommun visade intresse för mellanvårdsplatser tillsammans med landstinget. Vårt förslag om mellanvårdsplatser på sjukhusen är något som bör tas emot positivt av Gävle kommun, det bådar gott inför framtiden. Nu gäller det bara att få landstingsledningen att inse förträffligheten med detta.

Dagens citat: ”Tänker man fel, gör man fel och då blir det fel”

På lunchen var jag tillsammans med några av mina kollegor i oppositionen och lyssnade på SYLF(Sveriges yngre läkarförening) och deras seminarium om vem som ska leda framtidens sjukvård. Man hade samlat personer från såväl socialdepartementet, landstingsdirektör, patient med kronisk sjukdom och politiker från båda blocken. Det var en mycket intressant diskussion och framförallt från Sara som har är kroniker och som har forskat på sin egen sjukdom. Man lyfte även problemet med den hierarkisk organisationen som vi har inom landstinget. Det råder en informationsglapp mellan professionen och politiken som beror på att tjänstemännen filtrerar informationen till politikerna och de får därför inte den sanna bilden av verkligheten. Vi måste helt enkelt skapa arenor där personalen och politiker får direktkontakt för att utbyta information och synpunkter, helt enkelt ett lyssnande ledarskap.  Man redovisade även en undersökning där man frågat studenter, AT-  och ST läkare hur stort intresset är att bli chef. Tydligen avtar intresset ju längre tid man arbetar inom vården, vilket är mycket oroande.