lördag 27 februari 2016

Nedräkning har börjat, 10 dagar kvar

Många regionpolitiker väntar nu med stor spänning på hur de eventuellt nya storregionerna kommer se ut.  Den 9 mars kommer vi få se hur indelningskommittén tänker sig det nya regionsverige.
Det har under många år diskuterats hur Sverige ska delas in i nya större regioner. Man har gjort en del försök att tvinga fram sådana men inte lyckats. Däremot har det underifrån växt fram regioner i Västra Götaland och Skåne.

Den stora frågan man nu diskuterar är hur kommer förslaget se ut? Vi har hört många spekulationer som är blandning mellan egna önskemål och förhoppningar. Dessutom sitter många partistrateger på Sveavägen och räknar på vilka konsekvenser olika alternativa regionindelningar får för partiet. Man gör det som krävs för att säkerställa att S kan behålla makten i de framtida landstingen.

Vilka alternativ har de när det gäller regionindelningen för Gävleborg? Kort kan man säga att antingen blir förslaget norr, söder eller västerut. Vi har från alla partier i länet varit extremt tydliga med att det är söderut som gäller.  Förslaget kommer säkert vara ett stornorrland med alla län norr om Gävleborg. Dalarna är det ingen som vill bilda region med, med tanke på deras dåliga ekonomi och hur allmänt misskött landstinget är. Det mest troliga alternativet är dock att alla län i den nuvarande sjukvårdsregionen föreslås bilda en storregion, med eventuellt undantag för Värmland.

När nu kartan kommer presenteras så kommer det bli ett himla liv bland landets regionpolitiker. Blev kartan som man hoppats, hur påverkar det vårt landsting, vart ska residensstaden vara o.s.v. Jag tror inte regeringen kommer orka driva igenom en sådan stor reform. Detta samtidigt som det troligen blir en regeringskris innan sommaren.

Det har nog inte undgått någon om mina och moderaternas tveksamhet till storregioner. Under alla dessa diskussioner som pågått har ingen kunnat förklara för mig vad nyttan för Gävleborgarna är med att vi bildar region med Arvika, Älvdalen och Oxelösund.

onsdag 24 februari 2016

Så nu kommer sparpaketen inom sjukvården

På dagens regionstyrelse skulle nämnderna återredovisa vilka besparingsförslag de planerar att genomföra för att få en ekonomi i balans.  I de två mindre nämnderna, kultur&kompetens och hållbarhetsnämnden var det mindre åtgärder som redovisades. Hälso och sjukvårdsnämnden hade inte lyckats få fram en åtgärdslista som var förankrad i nämnden och som de kunde redovisa för styrelsen.

Vi hanterade även regionstyrelsens egna förslag på åtgärder inom sina egna verksamheter. Man hade plockat fram förslag som motsvarar 43mnkr besparingar inför 2017. Vi i oppositionen var inte nöjda med dessa åtgärder utan yrkade på att man skulle ta fram ytterligare förslag som motsvarar 30mnkr. Detta för att frigöra resurser som vi kan satsa på hälso- och sjukvården.

Med tanke på det som har skrivits i tidningarna om överdådiga chefsdagar, resor till USA och andra evenemang så bör det finnas ytterligare besparingsmöjligheter inom den centrala administrationen. Ansvarig tjänsteman ansåg att det inte var några problem att spara ytterligare men vårt förslag föll inte i god jord hos majoriteten som hellre vill lägga tuffa sparkrav på sjukvården.

Det ska bli intressant vilka konkreta sparåtgärder man tänker lägga fram inom sjukvården men vi har redan hört om sparkraven på ambulansen.

Vi fick även en redovisning av ISS om hur de arbetar med att få till en organisation som ska städa våra sjukhus. De var väldigt ärliga om sina brister och vad som krävs för att få till städningen som vi har upphandlat. Jag hoppas verkligen man nu har kommit tillrätta med de problem som funnits och att man har med sig personalen på de förändringar man genomfört.

söndag 14 februari 2016

Vad har vi lärt oss i Kalifornien?

Kaiser Permanente
sjuhus i Oakland
Så nu har vi kommit hem efter den kontroversiella resan till Kaiser Permanente i USA. Frågan alla nu ställer sig är vad har vi lärt oss och är det värt att resa till Kalifornien för att göra det.

Som politiker reser vi mycket för att lära oss och lära andra men just resor som sker utomlands ifrågasätts alltid och ger stor uppmärksamhet i media. Däremot är inte någon särskilt intresserad av de besök som görs i Stockholm eller någon annan stans i Sverige. Men jag tycker det är bra att man ifrågasätter om skattebetalarnas pengar används rätt, men det kanske ska göras på fler av de resor som görs.

Vi reste i måndags kl 0700 från Gävle och kom hem kl 2000 i lördags. Det blev alltså 6 dagar där vi reste i 21h dit och 21h hem. Tidsskillnaden gör att man ställer om dygnet, när klockan är nio på morgonen där så är den sex på kvällen i Sverige.  Själv klarar jag denna omställning bra men för en del är det mycket jobbigt att ställa om dygnet på det sättet, det kan ta flera dagar innan de är i fas igen.

Vi hade även ett par gemensamma interna möten med majoriteten men vi hade även egna oppositionsmöten varje dag där vi gick igenom vad vi hört och sett och vi planerade kommande besök.

Det finns mycket att skriva om vad vi lärt oss där men här kommer en kort sammanfattning:

måndag 8 februari 2016

Resa till Kalifornien och Kaiser Permanente

Idag reser en politikerdelegation till USA och San Fransisco för att se och lära oss av ett av världens kanske bästa sjukvårdssystem, Kaiser Permanente. Intressant att regionledningen väljer att se och lära av ett amerikanskt system istället för något vänstersystem på Kuba eller liknande, man brukar framhålla USA som ett skräckexempel hur ett sjukvårdsystem kan fungera.

Jag anser att man ska vara försiktig med resor på skattebetalarnas bekostnad. Men samtidigt är det viktigt att ha en bra omvärldsspaning för att hitta goda exempel och lära oss hur vi kan utveckla vårt eget sjukvårdssystem i Gävleborg. Vi i oppositionen försöker ha en så bra koll som möjligt på detta och gör därför en del resor för att se och lära. Exempelvis var vi i Jönköping tidigare i vintras, vilket är ett föredöme som Kaiser Permanente gör studiebesök.NJag är också ganska ofta i Stockholm och träffar sjukvårdsmoderater från hela landet för att lära oss av andra landsting och vi har även en del att lära ut till dem.

Det är såklart svårt att exakt säga vad man har lärt sig i ett enskilt besök men allt som helhet gör att vi vågar tänka nytt och hitta andra svar på de utmaningar vi står inför. Jönköping är exempelvis ett bra föredöme när det gäller målstyrning och hur man leder en verksamhet. Kaiser Permanente är kända för att ha en patientcentrerad vård med en av de främsta IT-lösningarna.  De är även kända för att satsa på förebyggande insatser och en välutbyggd primärvård. Är det så att regionmajoriteten tar till sig av detta och är beredd att lyssna på våra goda förslag så är det helt klart värt varenda krona resan kostar, men det återstår att se.

Vi är alltså borta i ett par dagar, reser idag(måndag) och kommer hem på lördag lagom till melodifestivalen. Det är en ganska lång resa som kan vara påfrestande för en del, men jag hoppas att alla som är med klarar tidsomställningen och får ut mycket bra lärdomar. Vi reste kl 0710 imorse från Gävle och kommer fram kl 03 natten till tisdag(svensk tid). Imorgon tisdag har vi några interna möten inplanerade för att på onsdag och torsdag spendera två dagar hos Kaiser Permanente. På fredag bär det sedan iväg hem på samma 20h resa.

Jag antar att media kommer rapportera en del om denna resa och jag ska göra det jag kan för att vi ska förmedla så mycket bra idéer som möjligt som vi sedan kan förverkliga i Gävleborg.