måndag 31 maj 2010

Årets semesterhets har börjat

Det är mycket som ska göras innan sommarledigheten. Inför varje semester dyker detta upp, ibland redan i maj ibland sent i juni. All planering inför valrörelsen måste göras klart och alla politiska program måste bli klara. Dessutom är det mycket viktiga ärenden på styrelsen och fullmäktige som ska förberedas innan midsommar, budgetförutsättningar ska beslutas och vårdvalshandboken ska uppdateras. Dessutom ska jag plocka ihop och avsluta mitt arbetete på Ericsson. Efter 15år på Ericsson är det nu dags att avsluta, det kommer ta några dagar att rensa ut allt gammalt och skicka iväg det som ska föras vidare till andra.

fredag 28 maj 2010

Personalpolitik i förfall

Bristerna i landstingets personalpolitik blir allt tydligare och tydligare. Jag har tidigare påpekat problemen med läkare som flyr landstinget i Hälsingland, centraliseringen av läkarsekreterare på stora skrivcentraler och hur man sköter dialogen med personalen via sms. Det dyker hela tiden upp nya exempel på att landstingets personalpolitik förfaller allt mer. Den röd-gröna majoriteten varken hörs eller gör någonting åt problemen. Igår hörde vi på radio hur läkarsekreterarna nu också väljer att fly från landstinget p.g.a. av de dåliga arbetsförhållandena. Vi i Samverkan Gävleborg förbereder nu inför ett maktövertagande där det första vi kommer göra är att ta tag i personalpolitiken. Jag hoppas att personalen kan hålla ut till den 20 september, när en ny majoritet är vald.

Vi sjukvårdsmoderater står för trygghet och stabilitet

På dagens helsingetidningars ledarsida påstår Fredrik Jarl att jag som moderat är nöjd med vårt landstings höga landstingskatt, som är den högsta i landet. Ett sådant påstående kan inte vara mer fel. För att kunna genomföra en justering av skattesatsen till en nivå som ligger i paritet med andra landsting måste vi först få kontroll på kostnaderna. Vi fick igår höra att division medicin och operation fortsätter att gå med stora underskott. Detta är en följetång som inte verkar ta slut. När dagens sosse-center majoritet inte har kontroll på kostnaderna så är det naivt av Fredrik att tro att vi moderater kommer föreslå skattesänkning utan att vi först har kontroll på kostnaderna. Vi moderater prioriterar sunda finanser och stabilitet i ekonomin. Dessutom har vi precis tagit oss ur en finanskris och en ny är eventuellt på uppsegling. Vi vet inte vad som händer den närmaste tiden i vår omvärld, därför måste den nödvändiga justering vänta tills vi har kontroll på ekonomin. Vi moderater ställer inte ut tomma vallöften utan står för en trygg och stabil politik som sätter patienten i centrum och är beredd att ta tag i landstingets dåligt skötta ekonomi.

torsdag 27 maj 2010

Dagens landstingsmajoritet lägger fram en oppositionsbudget

Nu har vi fått se den nuvarande majoritetens budgetförslag. Innehållet är väldigt tunt, med oprecisa sparåtgärder. Det kommer inte precisera sina åtgärder innan valet, så det är en typisk valbudget. Deras förslag liknar mer en oppositionsbudget än en majoritetsbudget, det verkar som de redan planerar att sitta i opposition nästa mandatperiod. De kommer även skjuta till 70miljoner extra i år till hälso- sjukvården. Enligt en preliminär prognos kommer division medicin och operation fortsätta gå med stora underskott även i år. Det kommer bli en intressant valrörelse. Dagens otydliga majoritet kommer ställas mot Samverkan Gävleborg som tydligt visar hur vi vill komma till rätta med landstingets problem.

onsdag 26 maj 2010

Landstinget har prioriterat

Idag beslutade landstingstyrelsen om öppna medicinska prioriteringar. Vi i oppositionen har vart väldigt tydliga med att dessa prioriteringar är gjorda av verksamheterna. Vi politiker ska inte blanda oss i dessa verksamhetsnära frågor. Det är i mötet med patienten läkare och annan sjukvårdspersonal ska göra dessa prioriteringar. Ofta handlar det om att sluta gör onödiga saker, vilket borde var en självklarhet. Alla dessa prioriteringar ska ge en besparingar på 75miljoner, vilket återstår att se. I detta finns även frågan om inrättandet av ett interventionscentrum i Gävle och centralisering av pacemakerinsättningar. Vi i oppositionen är för ett interventionscentrum men vi ifrågasätter nyttan med att centralisera pacemakerinsättningarna. Diskussionen på styrelsen var ganska infekterad, vilket beror på att man förmodligen inte helt övertygad om att det är en korrekt åtgärd. Vi får olika bilder när vi pratar med ledningen jämfört med när vi pratar med verksamhetsföreträdarna. Men den viktigaste frågan är när den röd-gröna majoriteten våga prioritera mellan administration och sjukvård.

tisdag 25 maj 2010

Den blivande landstingsmajoriteten har presenterat sitt budgetalternativ

Idag presenterar Samverkan Gävleborg sina planerings- och budgetförutsättningar. Vi hade på förmiddagen ett möte med landstingstyrelsens budgetberedning, där vi hade förväntat oss att majoriteten skulle presentera sitt förslag. Vi fick se samma gamla OH-bilder som man visat vid de senaste beredningarna. Vi fick inte heller några tydliga svar om när vi får veta deras alternativ, förhoppningen är nu att vi får se det på torsdag. Vi lägger fram vårt förslag med ambitionen att det är det som vi kommer regera på efter valet. Vad majoriteten kommer lägga fram vet vi inte ännu, och framförallt vet inte om de är beredda att styra tillsammans efter valet med deras budget som grund.

Landstinget Gävleborg - Management by sms

Cirkusen kring läkaren i Hudiksvall fortsätter. Idag har landstingsledningen haft en snabbt sammankallad presskonferens där man berättar att läkaren kommer omplaceras under tiden man utreder anmälningarna. Frågan blev om hon var underättad om detta, och svaret blev att man hade sms:at henne. Är detta landstinget Gävleborgs personalpolitik, för man dialog med sina medarbetare via sms? Det är verkligen dags för ett nytt ledarskap som kan återupprätta förtroendet för sjukvården i vårt län.

måndag 24 maj 2010

Patientsäkerheten är viktigast

Nu pratas det mycket om ortopedläkaren i Hudiksvall som har blivit fälld 29gånger i Norge. Det är allvarligt det som har hänt. Det är svårt att ha en åsikt som politiker hur vissa enhetschefer hanterar denna situation, men däremot är det viktigt att vi lär oss av detta och ser till att vi har en process som gör att vi anställer rätt personer. Det är oerhört viktigt att vi har en sjukvård där patientsäkerheten prioriteras högt. Det är även viktigt att patienterna får möjlighet att själva välja vart man vill få en operation utfört och utav vem. Vi måste satsa på en politik som gör landstinget Gävleborg till Sveriges bästa arbetsgivare, så att de bästa läkarna väljer att söka sig till oss.

lördag 22 maj 2010

120 dagar kvar, nedräkningen fortsätter

Nu är det 120 dagar kvar till Gävleborgarna har möjlighet att rösta fram en ny majoritet i landstinget.

torsdag 20 maj 2010

Den ”tysta kulturen” är förödande för sjukvården

Jag är ofta ute i landstingets verksamheter och lyssnar på personalen. Detta görs i lite olika konstellationer, ibland är jag själv och ibland är jag ute tillsammans med mina Samverkanskollegor. Det är alltid bra att höra hur personalen beskriver sina arbetsförhållanden. Det som är mest utmärkande är hur kunnig och engagerad personalen är. Samtidigt märker jag hur uppgiven man börjar bli. Man får inget gehör hos ledningen för sina synpunkter hur sjukvården kan bli bättre. På senare tid har jag märkt att man blir allt mer uppgiven och knyter näven och är tyst. Man säger att det inte är någon idé längre utan det är lika bra att vara tyst. Uppfattningen är att se som ändå pratar ut öppet tystas på ett eller annat sätt av ledningen.

Denna ”tysta kultur” är förödande för ett landsting. Det är personalen som är nyckeln till framgång inom sjukvårdssektorn. Vi inom Samverkan Gävleborg (M,FP,SVP,KD) går gemensamt till val på att ta över styret i landstinget. Vi kommer införa ett lyssnande ledarskap som stimulerar personalen till att komma med idéer hur vi kan bli bättre, och framförallt vi kommer lyssna till deras synpunkter.

Sossarna förstår inte behovet av Hospice

Idag svarar vi i Samverkan Gävleborg de läkare som frågade de politiska partierna hur vi vill ha den palliativa vården. Vi fyra partier har en stor samsyn på vad som behöver göras när det gäller den palliativa vården. Vi ger ett klart besked om att vi kommer lösa denna viktiga fråga när vi tar över makten i landstinget Gävleborg efter valet. Vi har även läst Tommy Bergers svar på deras artikel. Jag tror inte sossarna har förstått problemet. Man vill fixa till de redan befintliga platserna på sjukhuset och i kommunerna. Jag tror inte det är tillräckligt. Det finns palliativa patienter som inte vill eller behöver vårdas på sjukhus och som inte trivs att leva den sista tiden på ett äldreboende. Helt klart behövs Hospice i vårt län, vilket kan drivas av landsting/kommun eller av någon stiftelse.

onsdag 19 maj 2010

Janne Josefsson är välkommen att granska vårt landsting

Nu har jag sett på uppdrag granskning om sjukvården på Sundsvalls sjukhus. Vi har problem i landstinget Gävleborg, men läget är värre i vårt norra grannlandsting. Vårt landstingsråd Knapp yttrade sig om problemen i sjukvården där hon bl.a. skyller problemen på läkarna. Problemet ligger så klart i ledning och styrning, jag antar att sossarna i Västernorrland har en lika dålig ledning och styrning som landstinget Gävleborg. Ett annat problemen i vårt landsting är den urusla personalpolitiken, vilket gör att läkarna flyr vårt landsting. Janne Josefsson är välkommen till oss och granska vårt landstings personalpolitik.

Uteblivna svar om den regionala kulturpolitiken

Idag har vi debatterat kulturpolitik på landstingsfullmäktige. Tanken var att vi skulle prata om lokal och regional kultur och inte prata om organisationsformer och statens finansiering. Allt som ofta när vi pratar kultur så pratas det om finansiering och om hur vi ska organisera oss. Tyvärr var inte alla partier intresserade av att prata om vad de ville göra lokalt utan handlade mest om att lyfta fram det nationella perspektivet. Inte ens när vi pratade om statens nya sätt att finansiera regional kultur fick vi några tydliga svar. Det var endast jag som svarade på frågan om vad vi ville satsa på om vi fick extra resurser och vad vi ville dra in på om vi får mindre resurser från staten.  Mitt svar var tydligt, satsa mer på barn- och ungdomskultur och låt vuxenkulturen blir mer självfinansierad.

Oseriös hantering av investeringar av landstingsmajoriteten

Igår var det första dagen på två dagar långt landstingsfullmäktige. Vi skulle ha beslutat om budgetförutsättningar, men av någon anledning har majoriteten valt att flytta budgetförutsättningar till juni sammanträdet. Det blev istället mycket informationer, och några få ärenden. Vi godkände upprustning av kirurgens vårdavdelningar på Gävle sjukhus. Det anmärkningsvärda är hur majoriteten väljer att hantera investeringar. Dessa vårdavdelningar är 35 år gamla och helt plötsligt kommer majoriteten på att dessa är gamla och måste rustas. Landstinget har idag inget seriöst sätt att hantera investeringar. Man beslutar om en del projekt i budget och sedan beslutar vi om vilka investering som helst. Vi fick även veta att man kommer bygga ett parkeringsdäck på Hudiksvalls sjukhus, vilket är välbehövligt. Fastighetslandstingsrådet påstod i talarstolen att detta var beslutat och fanns med i budget, men så är inte fallet. Oavsätt vad majoriteten säger så har man inte koll på investeringsläget. Det är bra att vi renovera dessa uråldriga lokaler, det finns många fler lokaler som måste åtgärdas inom kort. Jag frågar mig när dessa dyker upp.

måndag 17 maj 2010

Sjukvården måste se hela människan

Idag blev jag kontaktad av en person som ville visa sin uppskattning över att vi ifrågasätter det som majoriteten hittar på. I detta fall handlade det om ett förslag i öppna medicinska prioriteringar som jag var skeptisk till när det presenterades och som nu är bortplockat. Jag hade i tidningarna uttalat mig om att vi måste se hela människan istället för som professionen gör ibland när de ser till sin del. Det är alltid kul att få positiv feedback från väljare som uppskattar det man gör.

tisdag 11 maj 2010

Flera intresserade av att ta över driften av Bollnäs sjukhus

Idag fick vi veta att det har kommit in flera anbud på drift av Bollnäs sjukhus. Det känns bra att det finns flera entreprenörer som är intresserade av att bedriva verksamheten på Bollnäs sjukhus. Jag var orolig att det inte skulle komma in några anbud eftersom det var så pass mycket oklarheter i underlagen från de intresserade entreprenörerna. Nu får vi tyvärr vänta till i augusti innan vi får veta vilka de intresserade är och hur utvärderingen har gått.

måndag 10 maj 2010

Viktigt med bra vård i livets slutskede

Idag har jag lyssnat på seminarium om palliativ vård. Det var två mycket intressanta presentationer. Det första handlade om det kvalitetsregister som finns och som används till viss del. Syftet med registret är att på ett strukturerat sätt följa upp vilken vård patienterna fick i livets slutskede. Detta kan sedan användas för att utveckla den egna verksamheten. Det finns även möjligheter att göra vissa jämförelser mellan landstingen. Allt finns samlat på http://www.palliativ.se/ Den andra presentationen handlade om hur man kan göra skillnad för dessa patienter. Det var en mycket bra förmiddag som lyfter ett viktigt ämne.

lördag 8 maj 2010

Allianskampanj i hela Sverige

Idag kampanjar alla Alliansare över Sverige, även i Gävle. Trots kylan så tillbringade jag och barnen någon timme på torget och samtalade med väljare. Det var många från alliansen som slöt upp på torget. Det är ett bra alliansamarbete i kommunen, som är väl förberedda att ta över makten den 19 september

torsdag 6 maj 2010

Behov av Hospice i vårt län

Idag skriver läkare från bl.a. onkologen på länets debattsidor om behovet av palliativ vård och Hospice. Det är bra att man från professionen lyfter dessa viktiga frågor. Vi inom Samverkan Gävleborg arbetar med vårt valmanifest och vi kommer ha med denna fråga som ett område i manifestet. Vi kommer starta ett arbete med detta direkt när vi har tagit över makten i september. Det finns många skäl till varför man ska rösta på moderaterna, detta är ytterligare ett av dem.

onsdag 5 maj 2010

Landstinget Gävleborg sämst igen

Idag presenterar SKL en sammanställning över kvaliteten inom landstingen. Landstinget Gävleborg tappar två placeringar jämfört med förra året och hamnar nu sist. Även när SKL presenterar öppna jämförelser så placeras sig vårt landsting på sista plats. Att vi tappar placeringar och hamnar sist i dessa jämförelser är inte acceptabelt. Vi moderater kommer gå till val på att vi ska ha Sveriges bästa sjukvård. Vi kommer inte vara nöjda förrän vi toppar dessa rankinglistor.

måndag 3 maj 2010

Röd-grön skattechock med jobbstopp

Idag presenteras hela oppositionens budgetalternativ. Det är inte helt enkelt att förstå hur de ska finansiera alla bidragshöjningar som man föreslår. De använder en enkel retorik med att ”de rika får betala” Vilka de ”rika” är får man inte helt klart för sig, det är nog också tanken. Det ska alltid vara någon annan som får betala. Det blir extra hårt för oss i Gävleborg med en eventuell röd-grön regering. De föreslår straffskatt på den elintensiva industrin som är väldigt stor i vårt län. De föreslår stora höjningar på bensinskatten, vilket drabbar vårt län extra hårt. Tillsammans med Sverige högsta landstingskatt så straffas Gävleborgarna extra hårt. Anders Borg har en bra beskrivning på de röd-grönas politik, jobbstopp.

söndag 2 maj 2010

Samtal med väljarna gör skillnad

Idag började vi moderater i Gävle samtalskampanjen med väljarna. Det är roligt och lärorikt att lyssna vad man anser är viktigt för att vi ska kunna göra Gävle och Gävleborg bättre. Idag fick vi många bra synpunkter hur skolan kan bli bättre när vi knackade dörr på Söder och Fridhem. Det blev även en del synpunkter på sjukvården och landstinget. Det kommer bli många samtal innan den 19 september. Ivriga moderater som vill ut och samtala med väljarna

lördag 1 maj 2010

Risk för få anbud Bollnäs sjukhus

Igår hörde vi på radio hur vårdföretagarna varnade för att det kommer bli få eller inga anbud som kommer in på upphandlingen av Bollnäs sjukhus. Jag har tidigare påpekat risken med att det inte blir några intressenter med det underlag vi har skickat ut från landstinget. När vi dessutom har fått in väldigt många frågor på underlagen, där landstingets tjänstemän inte har gett tillfredställande svar. Jag hoppas att det kommer in många anbud, hoppet är det sista som överger en.

Man vill från vårdföretagarna ha en dialog med landstinget om upphandlingen, men landstinget har vart kallsinniga. Tidigt i processen hade vi en RFI (Request For Information) som gick ut till de intresserade entreprenörerna. Detta var ett svar på vår fråga hur vi skulle få reda på hur dessa entreprenörer såg på Bollnäs sjukhus och hur det kan utvecklas. Detta har vart en viktigt del när man tog fram kraven, men det har tydligen inte räckt.

Man påstår även att det finns en dold agenda där majoritetens politiker vill lägga ned Bollnäs sjukhus och man vill ta de privata vårdföretagarna till hjälp. Från oss Moderater finns inga sådana planer. Vi vill upphandla Bollnäs sjukhus för att på det sättet utveckla sjukvården i vårt län. Vår målsättning är att vi ska ha Sveriges bästa sjukvård och då krävs det mångfald och engagemang. Hur sossarna vill göra får vi veta ifall de vinner valet, innan kommer vi nog tyvärr inte få några svar.

Nu demonstrerar sossarna mot sig själva igen

Idag är det dags för sosseeliten att demonstrera igen. Det ska bli intressant vilket budskap de kommer ha på plakaten idag. Kan det vara, ”höj skatten för låginkomsttagare” eller ”Höj bensinskatten rejält” eller ”Avskaffa RUT”. Här är förslag som de borde ha istället ”Stoppa överbeläggningarna på Gävle sjukhus nu!” eller ”Flytta makten från politiker till patienterna” eller ”4år till med borgerlig regering!” När jag var liten och bodde i en liten bruksort i södra Östergötland brukade musikkåren gå runt i bostadsområdena och spela musik tidigt på morgonen den 1:a maj. Detta för att alla skulle vakna och gå med i demonstrationståget. Jag är oerhört tacksam att man inte håller på dessa dumheter i Gävle.