lördag 8 februari 2020

Busskort(x-trafik) till Regionens medarbetare, vad kostar det?

Vi moderater i regionen har föreslagit att vi ska erbjuda våra anställda ett x-trafikkort som betalas via bruttolöneavdrag. En avgörande del i detta är att hela upplägget ska vara kostnadsneutralt för regionen som arbetsgivare. Liknande upplägg finns hos andra arbetsgivare men då oftast rör det sig om andra förmåner. Just möjligheten till kollektivtrafiken har genomförts i andra regioner.
Detta har skapa reaktioner hos andra partiers företrädare vilket är intressant och spännande. Man ifrågasätter om detta är rätt prioriterat och huruvida det kan bli kostnadsneutralt eller inte. Det har då lyfts frågan om att vi betalar en ersättning till operatören för varje påstigande och då ökar våra kostnader. Detta är visserligen sant men vi får också en intäkt när medarbetaren köper ett busskort, för det är de som faktiskt betalar.

Vissa vill påskina att detta är ”gratis” men så är det självklart inte utan det är medarbetaren som faktiskt betalar men gör det innan skatten dras så där blir det en subvention. Man ska även känna till det inte heller görs några pensionsavsättningar på det beloppen, men detta funkar som vilken bruttolöneförmån som helst.

Det har även framförts att vi tappar skatteintäkter i och med detta men det är inte heller korrekt. I och med att vi har ett inkomstutjämningssystem som gör att alla kommuner/regioner får samma skatteintäkt per invånare oavsett vad man tjänar så påverkas inte detta(förutom på nationell nivå)
Men den stora frågan som det spekulerats i är huruvida denna ersättning verkligen täcks av intäkten vi får för busskortet eller inte. Jag har envist sagt att så är fallet, vilket är en förutsättning för vårt förslag, men här kommer lite beräkningar för att påvisa detta.

tisdag 4 februari 2020

Tuffa tider för X-trafik och vänsterpolitiken

Regionen ansvarar för all kollektivtrafik i länet. För den trafik som man själv inte bedriver så ska man samordna all trafik vad gäller tidtabeller, biljettsystem och hållplatser.

Vissa regioner väljer att själva köra sina bussar men vi i Gävleborg har valt sedan länge att upphandla fordon och drift tillsammans med personal som kör. Vi har valt att dela upp det i landsortstrafik Hälsingland inkl. stadstrafik i Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs. Landsortstrafik i Gästrikland inklusive stadstrafik i Sandviken samt Stadstrafiken i Gävle som tre separata avtal. Till detta så upphandlar vi driften och personal att köra våra x-tåg. Till sist så finns även ett samarbete med med några av våra angränsande län i Tåg i Bergslagen, som kör tågen väster ut från Gävle.

Alla dessa upphandlingar sker vid olika tidpunkter och är utformade på lite olika sätt.
För något år sedan så gjordes den nya upphandlingen av stadstrafiken i Gävle med trafikstart i år. Tidigare har vi politiker varit inblandade i dessa upphandlingar där vi har ställt krav och i vissa fall tagit aktiva beslut om vad som ska ingå eller inte. I just denna upphandling så tog man beslut t mars 2018 i Hållbarhetsnämnden att vi ska fortsätta ha en trafik som finansieras av regionen. Men efter det har inga officiella beslut tagits om hur upphandlingen ska se ut eller gå till.

Jag har tidigare läst underlagen och haft synpunkter på att man har valt att tvinga operatören till Biogasbussar, vilket är en lösning som vi är ganska ensamma om. Resten av branschen går mot mer miljövänliga el-bussar och hybridbussar. Dessutom är Biogasbussar allmän känt som att de är dyrare och kräver mer underhåll. Prisskillnaden ligger på runt 20% dyrare för biogas än annan lösning. Som jag tidigare har skrivit så finns det exempel på när biogasbussar har exploderat med riktigt otäckt brandförlopp. Detta väljer man att aktivt bortse ifrån.

Inte nog med att man valt dyr och livsfarlig biogaslösning, för att tillfredsställa sina partikamrater i Gävle som investerat i egen biogasproduktion och distribution, så har man valt bort andra intäktskällor för operatören.

Man har helt enkelt valt bort att tillåta reklam på bussarna. Som alla kan se i Gävle så har man möjlighet att sätta på reklam på bussarna, det kan vara allt från en liten dekal till en helt stripad buss. Detta ger operatören bra intäkter, min gissning är att det kan röra sig upp till 20mnkr per år, som nu istället läggs på priset som regionen får betala.

Så vänstermajoriteten har gjort politiska val utan att fatta formella beslut. Först med dyr farlig biogas så har man nu även valt bort reklam på bussarna. Den som har studerat centrumhållplatserna i Gävle har även sett vid den senaste ombyggnationen så valde man bort även den intäktskällan med reklam på busskurerna, även detta låg vänstern bakom.

Men varför är reklam så viktigt?

Reklamen i sig är inte viktig däremot vill jag ha så kostnadseffektiv trafik som möjligt. Det ger oss mer trafik för samma skattepengar vi kan hålla priserna nere och vi får mer resurser till sjukvården.
Detta väljer nu Vänsterpartierna bort vilket har inneburit att man höjt priserna kraftigt man kommer dra ned trafiken i länet, vilket går emot deras egen politik. Vad jag har förstått så vill de ha mer trafik som dessutom ska vara gratis.

söndag 2 februari 2020

Vart är bokslutsrapporten?

Nu är bokslutet klart för 2019 och vi kan sammanfatta det ekonomiska året som gått. Vi i oppositionen har ännu inte fått se rapporten men den ska presenteras på regionstyrelsen på onsdag. Böckerna ”stängdes” för över en vecka sedan och det hade varit lämpligt att vi fått se dessa när de var klara men så blev det inte i år heller.

Däremot så kan man se det ekonomiska utfallet i ekonomisystemet som alla anställda i regionen kommer åt via intranätet. Jag har självklart följt utvecklingen under året och eftersom vi inte får mer detaljerade redovisningar så blir man hänvisad till de interna systemen istället

Det man kan konstatera är att regionen gör ett negativt resultat i våra verksamheter även 2019.  Resultatet före finansnetto var -85mnkr vilket är något bättre än året innan(vilket innebär att det var lite mindre dåligt) Efter finansnetto så klarar man av ett positivt resultat med +576mnkr. Då ska man även ta hänsyn till att våra pensionsfonder har ökat i värde med +655mnkr bättre än budget. Denna värdeökning är bara fiktiv eftersom de inte har sålts några större tillgångar, vi måste sedan ett par år redovisa värdeutvecklingen kontinuerligt och det läggs in i resultaträkningen. Jag har tjatat på att man ska redovisa både med och utan pensionsfonden för att få en så rättvis bild som möjligt, vi får se om det blir så i år(tror inte det men hoppas kan man).


Redovisning över nämnderna