tisdag 25 juni 2019

Besök Kvinnokliniken, Gävle sjukhus

Idag har vi besökt Kvinnoklinikens verksamheter på Gävle sjukhus. Att besöka våra verksamheter är något som ger oss som politiker väldigt mycket bra information. Just kvinnokliniken med förlossning, BB och gynavdelning med mottagning är extra intressant att följa upp. Det har under många varit ganska turbulent där, personal har slutat i stor omfattning, man har slagit ihop avdelningar och minskat vårdplatser. Det har även varit flera fall som det rapporterats om i media och av patienter som jag som politiker har varit tvungna att agera i. Det är dessutom en verksamhet som människor har mycket åsikter om. Det är en av få verksamheter där man har friska patienter som just ska gå igenom det största man kan göra i livet, föda barn. De som kommer dit är såklart förväntansfulla men också oroliga och nervösa. Vi får berättat för oss att det blir allt fler frågor och funderingar från de blivande föräldrarna än vad det har varit tidigare och man ställer allt högre krav. När något sedan inte riktigt blev som man tänkt sig så får personalen, vi politiker och andra runt om kring höra det.

En stor fråga är hur man har organiserat sig. Man har några gynvårdplatser i anslutning till BB där man vårdar bl.a. palliativa cancerpatienter. När man stänger vårdavdelningen på fredag så slussas man ut på övriga avdelningar på sjukhuset för att på Måndag förmiddag komma tillbaks igen. Detta är inte en acceptabel hantering av patienter. Vi hade riktigt bra samtal om vad vi kan göra för att komma till rätta med det.

Självklart tog vi upp frågan om behovet av Hospice med tanke på de Palliativa patienterna som vårdas där och det är såklart en självklarhet att det ska finnas men när jag får frågan om varför det inte har startats ett sådant än så har jag inga riktigt bra svar. Jag tror inte mina politiska motståndare har svårt att se behovet utan det måste vara något annat som hindrar dem. Jag har aldrig hört någon som är emot Hospice, förutom vissa enstaka majoritetspolitiker såklart.

Sedan besökte vi även förlossningen och där var det såklart intressant att höra hur man ser på möjligheten att få till en bättre samvård mellan förlossning, BB och neonatal. Vi pratade även om vad som krävs för kringfunktioner för att en förlossningsklinik ska fungera, jag får åter igen bekräftat att man inte har tänkt till riktigt i framtidsbygget. Man känner även en oro över att man sprider ut sjukhusets verksamheter över hela Gävle i stället för att samla de verksamheter som är beroende av varandra. En tanke som kom upp är varför man inte samlar mödravården på sjukhuset så man kan utveckla samarbetet mellan Gyn, förlossning, BB och mödravården.

Det finns helt klart mycket att jobba vidare med men det kändes ändå bra att man börjar få ordning på arbetsmiljön och att man tagit tag i vissa saker som har varit problematiska tidigare. Så det var en bra känsla man hade när vi åkte från sjukhuset.

På torsdag ska vi göra samma typ av besök på Kvinnokliniken på Hudiksvalls sjukhus.

söndag 23 juni 2019

Ludvikamoms kan slå hårt mot vården i länet

Välkommen till Ludvika 2014 Om en vecka kommer villkoren för de privata vårdgivarna att ändras i länet. Skatteverket har beslutat att vårdens kostnader för hyrpersonal ska momsbeläggas. Sjukvården är i sig momsbefriat vilket innebär när regionerna köper vård av varandra eller köper in vårdtjänster så är det ingen moms på det. Det i sin tur innebär att vårdgivarna inte kan ”dra av” momsen som andra företag och branscher kan. Däremot de tjänster och varor som inte är vård är momsbelagda och eftersom de som säljer vård inte har någon moms på sina tjänster så går det inte att dra någon moms på de varor och tjänster de i sin tur köper in som är momsbelagda. Så konsekvenser är att den ingående momsen helt enkelt läggs på priset till regionerna.

Staten kompenserar dock regionerna för sina momskostnader fullt ut så denna förändring påverkar inte regionens kostnader, den s.k. Ludvikamomsen. Att den kallas så är för att det är/var skattekontoret i Ludvika som administrerade detta. Syftet med detta var att göra det neutralt huruvida man upphandlade en tjänst av privat aktör eller om man utför det i egen regi.

För att hantera detta när man upphandlar i en kommun eller region som kan man lägga på en momskompensation till de privata vårdgivarna. I vissa fall är det 3% men kan också vara en annan procentsats, detta beror på hur mycket tjänster och varor vårdgivaren har som är momsbelagda. Och då förstår man ganska snabbt att detta skiljer sig mellan olika privata vårdgivare. En vårdgivare kanske har all personal anställda vilket då inte beläggs med moms medan andra låter sina medarbetare ha egna bolag och ”hyr ut” sig själva till sin arbetsgivare. Vissa äger sina lokaler och andra hyr in sina lokaler vilket också påverkar hur mycket moms man ska betala.
Så en general kompensation ger inte rätt kompensation, vissa får kanske mer än vad momsen kostar och andra förlorar på det.

Så nu har skatteverket bestämt att all inhyrd personal inte ska ses som vårdtjänst och ska därför momsbeläggas. Detta kommer slå hårt mot de som har inhyrd personal. Visserligen har de privata hälsocentralerna hos oss i länet inte några problem med inhyrd personal, de har till skillnad från Regionen bra med bemanning av egen personal. Däremot Aleris i Bollnäs har valt att låta vissa av sina medarbetare ha egna bolag som sedan säljer sina tjänster till bl.a. Aleris i Bollnäs men även andra vårdföretag och kanske offentliga vårdgivare.

Så denna förändring kommer att slå hårt mot vissa av regionens vårdgivare. Vi har lyft frågan på regionstyrelsen för att se hur vi i regionen kan hantera detta så inte de privata vårdgivarna missgynnas och får högre kostnader, som inte kompenseras, än vi får i egen regi. Vi vet att marginalerna är små inom vården så detta kan i värsta fall slå ut vårdgivare i länet.
Så vi lyfte denna fråga för någon månad sedan och den politiska majoriteten var helt ointresserade av detta, trots att de fick bra information om hur systemet fungerar från våra tjänstemän. När vi nu lyfte samma sak igen så var i alla fall våra tjänstemän oroliga för detta och skulle bevaka och se vad som händer.

Det enklaste vore såklart om regeringen gick in och agerade i detta och där kan länets socialdemokrater påverka vilket jag anser att de bör göra. Även centerpartiet som sitter i ledningen i regionen och även är stödparti till socialdemokraterna nationellt bör trycka på i detta. De säger sig vara för privata utförare och då har de nu chansen att faktiskt gör skillnad, men det tror jag inte de kommer att orka driva igenom.

Jag hoppas verkligen att denna förändring inte kommer slå ut vårdgivare, jag kan tänka mig att denna fråga var sådan som också kan ha påverkat Aleris beslut att dra sig ur Bollnäs sjukhus.

tisdag 4 juni 2019

Budget 2020 med groteska besparingar

Idag har regionfullmäktige sitt budgetfullmäktige. Det är det första budgetfullmäktige som jag inte närvarar på i egenskap som ansvarigt oppositionsråd.

Vi i den borgerliga oppositionen(M,KD,L och SVG) har återigen gemensamt lagt fram ett förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022. Det finns en stor samsyn mellan oss vad som behöver göras och vi är beredd att ta det ansvar som krävs.

Regionen står inför de största ekonomiska utmaningarna som jag varit med om. Det som vi har varnat för under de senaste åren har nu tyvärr inträffat. Eftersom man inte har jobbat strukturerat med att hålla ned kostnadsutvecklingen så har nu underskotten inom verksamheterna växt till ofantliga 578 miljoner kronor.

Vad gör då majoriteten åt detta?

Vi har läst deras budgetförslag och där finns i stort sett inga åtgärder utan där skriver man att regionstyrelsen ska presentera ett sparpaket till fullmäktige i september/oktober på 578mliljoner kronor.

Igår kunde vi dock läsa i tidningen att man nu har kommit fram till en del åtgärder. Och det är nog ingen slump att man har avvaktat vårt budgetförslag. Man har bl.a. anammat vårt förslag om att stänga Stockholmskontoret och minska ned antalet konsulter under regionstyrelsen. Det enklaste skulle så klart att man antog vår budget direkt då slapp man sitta och vänta på våra förslag.

I övrigt föreslår vi i vår budget


  • Satsningar på Primärvården, den har varit underfinansierad under många år och vi vill att man rättar till det med extra anslag på 100mnkr
  • Satsning på mer personal och bättre lönestruktur

Sedan föreslår vi:

  • Effektivisering inom administrationen. Idag jobbar 609 personer och där skulle man kunna effektivisera
  • Regionstyrelsen köper konsulter för 80mnkr och där kan man helt klart minska ned de behoven.
  • Effektivare nyttjande av lokaler, idag har vi interna hyreskostnader på 300mnkr och kan vi avyttra lokaler vi inte har behov av. Dessutom måste Framtidsbygget bli billigare, man lägger stora resurser på detta och där verkar det inte finnas några begränsningar. Annars kommer våra kostnader öka med 300mnkr/år bara i högre hyreskostnader.
  • Vi lägger dessutom 2,1mdr på övrig administration, IT, ekonomi, kommunikation, forskningsråd, regionstab, regionledning, utvecklingsförvaltning.
  • Effektivare inköp och upphandlingar, här finns det mycket att göra.
  • Till sist så bör man sälja av vindkraftverken så fort som möjligt, de fortsätter att kosta och de kommer aldrig bli lönsamma. 

Så det finns mycket som vi kan effektivisera som vi har föreslagit men det enklaste och effektivaste är väl ändå att majoriteten tar vår utsträckta hand och tillsätter den kriskommission som vi föreslagit.