fredag 31 juli 2020

Krav på extra ersättning från vårdpersonal

I veckan har vi kunnat läsa om vårdpersonalens krav på extra ersättning för det arbete som de gjort under våren och sommaren. Denna gång var det IVA personalen men tidigare har det varit vårdförbundet som ställt sådana krav och vi har även tidigare läst om politiska krav på extra ersättning.

Det är klart att det är lätt att ställa krav på mer betalt och det är lätt att instämma i kören. Men frågan är nog inte så enkel. Vi kan bara se vad som hände med den så enkla frågan om presentgåvan som den avgående regiondirektören beslutade om. Det var en liten fråga men blev ändå så fel. Vilka skulle få den och inte? Hur gör vi med de som är anställda av någon annan, de kan inte ta del av den. Varför inte gynna de privata företagen med ett sådant presentkort. Ja, kritiken och frågorna är många. Kostnaden för detta var 3 till 7mnkr, beroende på hur man räknar.
 
Allt detta går såklart även tillämpa på kraven på extra ersättning. Vilka inom vården ska få extra ersättning, gäller det all personal eller bara vissa. Vi vet att många haft det riktigt tufft men vi vet också att vissa enheter haft det väldigt lugnt, ska alla få en sådan ersättning. Hur gör man med de som är anställda privat d.v.s. städpersonal och sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som jobbar på de privata vårdcentralerna. Om man sedan politiskt föreslår det så bör man samtidigt berätta hur det ska finansieras. Skulle man ge all vårdpersonal 20000kr extra så kostar det över 100miljoner kronor. Är man beredd att höja skatten för att finansiera det, vad vill man annars dra ned på?

När brevet kom till min kännedom(det skickades bara till RSO) så hade jag kontakt med de medarbetare som stod bakom detta i tidningens artikel. Jag har tidigare haft liknande dialog med vårdförbundet och även andra medarbetare. Jag tror att det krävs mer dialog kring detta innan man tar något vidare steg.

För mig är frågan lite större än att säga ja till detta utan att först se hur det kan göras på ett rättvist och bra sätt som alla kan stå bakom. Det är inte bara de som ska få ett sådant erbjudande som ska vara nöjda utan även andra. Dessutom bör man fundera på hur det slår på kommande löneutveckling. Det är kanske där vi ska lägga dessa medel. 

För mig är det viktigt att vi betalar bra, konkurrenskraftiga och rättvisa löner till våra medarbetare. Det har vi krävt länge och har inte förändrats i och med rådande pandemi. Sedan vet vi att det är mycket annat som är viktigt exempelvis arbetsmiljö, fler kollegor och kompetensutveckling. 

Dessa diskussioner kommer att fortsätta under hösten och vi moderater kommer vara seriösa och ansvarstagande i detta arbete. Vi kommer inte lova allt till alla och vi kommer såklart se till att det är finansierat. Det låter säkert lite tråkigt och typiskt moderat men det kanske är just därför vi är moderater, ansvarsfulla, seriösa, rättvisa, och pålitliga.

lördag 18 juli 2020

Hälsovalets nya regler hotar våra Hälsocentraler


Nya regionregler hotar våra hälsocentraler

Regionledningen har under en längre tid jobbat med de nya reglerna i Hälsoval Gävleborg för våra hälsocentraler. Jag har skrivit om detta tidigare och de förslag som man har pratat om. Man har då sagt att man bara tittar på olika alternativ och att det inte finns några skarpa förslag. Stämningen har t.o.m. blivit lite hätsk ibland när jag lyft dessa frågor och ställt frågor till majoriteten.

Nu visar det sig att de farhågor som jag haft också har blivit skarpa förslag. Vi fick se ett utkast på förslag från majoriteten. Det presenterades lämpligen dagen innan alla gick på semester. Vi i oppositionen har nu på oss under juli månad att svara på vad vi anser. 

Att det inte är någon direkt politiskt verksamhet under juli bryr man sig inte om. Att samla våra regiongrupper med kort varsel och mitt i semestern är inte enkelt, även fritidspolitiker har semester från sina jobb och har inte möjlighet att träffas. 

Förslaget som man nu lägger är kortfattat
  • Minska antalet hälsocentraler kraftigt, jag gissar att man vill lägga ned hälften.
  • Försvåra för privata alternativ genom att ändra villkoren för ny och ersättningsetableringar. Det som skedde i Bergsjö kommer inte var möjligt framöver.
  • Ta bort krav på att det ska finnas en läkare på varje hälsocentral
  • Ta bort kravet på distriktssköterska på varje hälsocentral.
  • Ta bort krav på öppettider, man får helt enkelt ha öppet när man vill
  • Regionen ska utveckla ett eget digitalt system som man ska tvinga alla att hälsocentraler att använda. Det ska inte längre vara möjligt att ringa till hälsocentralerna och boka tid utan det ska ske av en central funktion.  

Alla pratar om hur vi kan stärka den nära vården. För mig och för de flesta andra så är det våra hälsocentraler som är navet i den nära vården. Men tydligen inte för den politiska ledningen i regionen.

Dessutom finns det politiska partier(Centern) i regionledningen som pratar om entreprenörskap och företagande. De lovordar valfrihet i sin retorik. De vill att alla ska ha en egen husläkare och finnas i hela länet. Med det förslag som man nu lägger fram så blir detta helt omöjligt. Om det inte finns hälsocentraler i hela länet, finns ingen valfrihet och inga läkare hur ska man då uppnå sin egen politik.

Att sossarna vill försvåra och försämra vården är kanske inte helt oväntat, men att centern driver en politik i regionen som går helt emot deras nationella politik är förvånande

Vi moderater vill stärka den nära vården på riktigt. Vi vill stärka valfriheten och den ska finnas på riktigt i hela länet, detta kräver fler vårdcentraler och fler aktörer. Vi vill ha en valfrihet på riktigt och inte bara i retoriken. Vi vill flytta ut mer av den specialiserade vården närmare patienterna. 

Det kommer bli en tuff höst när dessa två alternativ kommer ställas mot varandra. Vi har tidigare haft en bred överenskommelse om vårdvalet, detta för att säkerställa långsiktighet i de villkor alla hälsocentraler ska jobba efter. Vi har nu erbjudit majoriteten att fortsätta i den riktningen men har inte ännu fått något svar om man vill fortsätta med det. Så för våra länsinvånare så hoppas jag att man inte överge denna viktiga princip. Om några månader vet vi.

fredag 3 juli 2020

Vart är världen på väg, regionsosse som förnekar att han bedriver socialistisk politik

Det är alltid intressant att debattera med majoritetens regionråd och aktuella frågor i regionen. Tyvärr brukar de inte ta debatten så ofta utan duckar mest och tycker vi är jobbiga som inte bara håller tyst och håller med sossarna i alla frågor. Ett undantag finns dock och det är ett regionrådet Lahenkorva(ett av sossarnas fyra regionråd) som är vice ordförande i hållbarhetsnämnden(som för övrigt leds av en vänsterpartist). Lahenkorva brukar ondgöra sig över oss moderater på sin blogg och någon gång ibland även på debattsidan. Nu är han upprörd över att vi beskyller honom för att bedriva en socialistisk politik, vilket är förvånande att han blir. Är inte Lahenkorva socialdemokrat? Är inte socialdemokrater socialister. Bedriver de inte en socialistisk politik, vart ä värden på väg?

I detta fall har vi synliggjort den dolda agenda som finns att driva vår kollektivtrafik i mer socialistisk riktning. Man har tidigare förbjudit vår bussoperatör som kör stadstrafiken i Gävle(som för övrigt äger bussarna som de kör) att ha reklam på eller i sina fordon. Man kommer inte ens få ha flaggor när Brynäs och GIF spelar hemmamatcher. I och med detta så tappar man miljonintäkter(ett av Lahenkorvas käpphästar där man låtit tjänstemännen ta fram siffror som ska stödja att man haft reklam utan några intäkter) Det är såklart ganska enkelt att göra en grov uppskattning vad man förlorar på detta men det vill inte Lahenkorva göra. Dessutom bekräftar operatörerna att det blir dyrare för regionen i och med detta beslut, men det vill inte Lahenkorva se heller.

Sedan har vi riktat stark kritik att man politisk väljer vilka drivmedel man ska köra våra bussar på, dessa politisk val innebär ökade kostnader men det förnekar majoriteten. Vi vet, sedan tidigare, att biogasbussar är dyrare att drifta och dyrare i inköp(det var vi överens om innan den kom politiska direktiv uppifrån). Detta beslut gjorde man för att rädda ett politiskt fiaskoprojekt som Lahenkorvas partivänner i Gävle gav sig in i för att i sin tur kunna köpa miljöpartiets lojalitet och behålla makten i Gävle. Till detta har de även köpt in vätgasbussar till Sandvikens stadstrafik som kostar 3mnkr mer per år(innan kostade stadstrafiken i Sandviken 10mnkr och nu blir det alltså 30% dyrare)

Inte nog med det så har man gjort en beställning på utredning om att driva all trafik i egen regi istället för att upphandla. Direktiven till denna utredning bygger på majoritetens socialistiska program och själva direktivet är framtaget av den vänsterpartistiska ordföranden. Att då inte erkänna att utredningen är för att driva trafiken i mer socialistisk anda är såklart att sprida ut dimridåer för väljare och oss andra. Det finns inga objektiva behov för denna utredning och det har inte skett någon som helst dialog med övriga partier om vad en sådan utredning ska titta på.

Det vi vet(i alla fall alla andra än Lahenkorva) är att dessa vägväl blir dyrare för regionen. Som i sin tur innebär att vi måste höja skatten eller sänka anslagen till sjukvården eller sänka ambitionen i kollektivtrafiken. Inget av dessa tre alternativ är jag beredd att ställa upp på. Så då har jag gärna reklam på bussarna, låter våra lokala entreprenörer och företagare köra våra bussar och låta våra bussar gå på el eller annan kostnadseffektiv förnybart bränsle.

Som politiker ska man vara öppen och transparent och stå för sina värderingar och politik. Att som socialdemokrat förneka att man är socialist och för en sådan politik är ytterst ett demokratiskt problem. Jag är däremot tydlig med vart jag står. Jag är moderat och därmed liberalkonservativ och driver politiken i mer frihetlig och liberal anda men samtidigt som de konservativa delarna innebär att vi är eftertänksamma och skyndar långsamt. Jag tror på marknadskrafter och att varje människa är unik och vill var med och bidra utifrån sin egen förmåga. Men detta är inget nytt och jag står upp för det och inte som regionråd Lahenkorva som inte vill känna vid sin egen ideologi.

Vårt första inlägg
Lahenkorvars första svar
Vårt första svar
Lahenkorvas andra svar
Vår slutreplik kommer snart

torsdag 2 juli 2020

Antikroppstest behövs, börja testa nu

Börja testa antikroppar nu, dessutom utan avgift!

Det har under försommaren varit mycket fokus på hur vi ska öka testningen av om man haft Corona eller har covid19 för att på så sätt kunna smittspåra och minska smittspridningen. Detta är även viktigt för att du själv ska veta om du har infektionen eller inte så du kan vidta extra försiktighetsåtgärder för att inte sprida smittan vidare.

Även möjligheten att se om du har antikroppar kan vara viktigt. Framförallt är det viktigt för att se hur många som varit sjuka och hur nära man är flockimmunitet. Det bästa hade såklart varit om vi redan nu kunde vaccinera befolkningen så att vi fick denna flockimmunitet men det är än så länge inte möjligt.

Därför är det positivt att vi nu äntligen verkar ha fått till storskalig testning för om du har infektionen eller inte. Detta sker nu brett över landet och så även i Gävleborg. Det är såklart sent, borde kommit igång tidigare men bättre sent än aldrig.

Även antikroppstester är viktigt att kunna genomföra brett. Därför hade vi ett extra regionfullmäktige i onsdag där vi skulle besluta om vilken avgift vi skulle ta för ett sådant test.

För PCR test som testar om man har viruset eller inte får vi inte ta betalt för, det regleras tydligt av smittskyddslagen. Men när det gäller antikroppstest så är det inte en tydlig del av smittskyddet utan mer en fråga för folkhälsomyndigheten att hålla koll på hur stor andel som byggt upp antikroppar. Samtidigt kan det vara intressant för den enskilda och veta ifall man haft viruset eller inte.

Dessutom kom det nya riktlinjer i veckan om att vi kan släppa lite på isoleringsrestriktionerna för våra riskgrupper om man har antikroppar. Detta om något är viktigt för den enskilde. Kan man bryta isolering så blir sommaren mycket lättare för vår äldre och andra riskgrupper. Vi kan då börja umgås lite mer normalt(även om det inte är normalt för någon utan de allmänna restriktionerna gäller) Av denna anledningen är det viktigt att även antikroppstester kommer igång omgående.

Därför var den en besvikelse när regionledningen meddelade på fullmäktige att man först 1/9 kommer kunna testa allmänheten för dessa antikroppar. Detta är inte acceptabelt!