söndag 31 december 2017

Tack för 2017 och Gott nytt år

Ny börjar 2017 lida mot sitt slut och valåret 2018 tar snart vid. Det har varit ett händelserikt år där mycket såklart är som vanligt inom regionen, vårdköerna växer, överbeläggningarna ökar och personalen flyr men samtidigt som mycket har hänt.

Vi anställde ny regiondirektör och sjukvårdsdirektör i början på året och förhoppningen från oss i oppositionen var att detta skulle bli en nystart för regionen. Det var så mycket problem inom regionen som var och är kopplat till ledarskapet och det var den gamla direktören som fick vara symbolen för det hierarkiska och toppstyrda ledarskapet. Men det är klart att en ny direktör inte gör skillnad eftersom det problemet sitter i det politiska ledarskapet och frågan är om de verkligen tog den chansen som två nya direktörer innebar.

Vi fick även uppleva ett historiskt regionstyrelsemöte i januari. Det var det första styrelsemötet med en icke socialdemokratisk ordförande. Av någon anledning så var både ordförande och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen borta under ett par veckor i januari och då fick jag som 2:e vice träda in. Helt klart en annorlunda upplevelse som jag gärna vänjer mig vid. Det var även på detta möte som vi tackade av vår förre regiondirektör och även det var historiskt.

Det har även uppstått några nya kriser under året. Vi kan se att vår egen primärvård blir allt mer krisartad. Allt fler enheter har stor brist på allmänläkare och nu till och med så bryter man medvetet mot fullmäktiges beslut när det gäller vårdval och ingen i majoriteten verkar bry sig.

Det s.k. Framtidsbygget har tillslut havererat vilket i och för sig var mer eller mindre väntat. Eftersom man inte gjorde rätt från början så blir det nu fel och kostar väldigt mycket pengar. Inte nog med att det blir fel så har man även gjort fel vid upphandlingen som gör att det kostar regionen 130miljoner extra. Slöseriet har även visat sig på annat sätt, man hyrde lokaler i Almedalen som inte användes. Man har nu köpt de två vindkraftverken i Småland som fortfarande inte fungerar som de ska och får användas.

Så pengar är det ingen brist på bara brist på ansvar.

I partiet har det varit ett tufft år. Allas vår Maggan gick bort i våras efter en svår cancer.  Hon kämpade in i det sista men till slut gick det inte längre, sjukdomen gick segrande. Maggan var en stor del av partiet i länet och i landet. Alla visste vem Maggan var och ingen kunde slå henne på engagemang och kunskap inom äldrefrågor. Hon var rak och ärlig och ibland kunde hon även upplevas som elak, men hon var äkta och sade alltid vad hon tyckte även om inte alla gillade det.

Vi fick även uppleva ett internt myteri inom moderaterna där vissa länsförbund öppet gick ut och krävde vår partiledares avgång på ett sätt som jag trodde bara kunde ske hos sossarna. Till slut blev situationen ohållbar och Anna valde att lämna självmant och vi kunde välja Ulf till vår nya ledare. Jag är helt övertygad om Ulf kommer blir en fantastisk ledare och jag ser fram emot att han blir Sveriges nya statsminister nästa år.

Som sagt så var det ett händelserikt år och jag hoppas att 2018 blir ännu mer händelserikt. Eftersom det är valår så finns nu möjligheten för Gävleborgarna att välja en ny moderatledd regionledning och en moderatledd Alliansregering. Detta skulle vara bra för alla såväl Gävleborgarna som för länets sossar. Genom att de förpassas till avbytarbänken så finns det möjlighet att de blir mindre maktfullkomliga.

Detta kommer inte ske av sig själv utan kräver hårt arbete av alla oss moderater i länet. Nu återstår några dagar av ledighet innan arbetet mot valseger 2018 fortsätter.

Gott nytt år!  

torsdag 28 december 2017

Viktig information undanhålls för oss politiker


Vi har tidigare kunna läsa om i Hälsingetidningarna om problemen man har inom Primärvården i Hudiksvall och Iggesund. Problemen är nu så stora att man medvetet bryter mot fullmäktiges beslut genom att hänvisa patienter till en annan HC p.g.a. läkarbrist. I vårdvalet har regionfullmäktige ställt krav på att det alltid ska finnas en allmänläkarspecialist på varje HC, detta för att garantera kvalité och likvärdighet över länet.

Nu när man inte har lyckats rekrytera allmänläkare och dessutom har problem att få tag på hyrläkare så säger man nu helt enkelt nej till patienter som söker sig till Iggesund HC. Detta gör man medvetet och den politiska ledningen bryr sig inte.

På senaste hälsovalsutskottet(det utskott under regionstyrelse som hanterar vårdvalet) så var denna fråga uppe och det framkom att hälso- och sjukvården har gjort en intern revision på Iggesund HC. Eftersom vi befarar att patientsäkerheten nu är hotad så krävde vi i utskottet att vi skulle få se den revision som är gjord, alternativet var att vi skulle initiera en egen sådan. Så utskottets beslut blev att kräva in den revision som var gjord.

Nu framkommer det märkliga att ansvarig tjänsteman vägrar att lämna ifrån sig denna rapport! Inte nog med att man struntar i fullmäktiges beslut, man struntar numer helt i vad politiken säger. Jag blev såklart lite tveksam till att man inte fick tag på den så jag kontaktade själv hälso- och sjukvårdsdirektör för att fram rapporten. Jag blev såklart mycket förvånad när jag inte heller fick ta del av den. Jag har aldrig tidigare blivit nekad information men det blev jag alltså denna gång. Däremot har man själv valt att gå ut med information till tidningarna som har skrivit om denna revision.

Detta är inte mer än en riktig praktskandal. Man går alltså ut med info till tidningen men vägrar ge information till oss inom politiken trots att det finns politiska beslut att så ska ske och att jag som regionråd efterfrågar det.

Är det på detta sätt man tänker undanhålla oss politiker från information som i högsta grad berör våra länsinvånare? Detta är något som vi politiker inte kan acceptera! Har man inte förstått att vi verkar i en politisk styrd organisation så ska man nog stark fundera på om man jobbar på rätt ställe.

Helt klart så är sista ordet inte sagt i detta ärende.

måndag 18 december 2017

Slösande socialdemokrater i Gävleborg

Allt för ofta uppdagas slöseri med skattemedel inom offentlig verksamhet. Detta är något som media rapporterar om regelbundet. Men känslan man får är att det bara rapporteras om det och sedan går man vidare. Alla kan göra misstag och så länge man lär sig något av dem så man inte gör om dem kan det vara okej. Problemet är att slöseriet som pågår fortsätter och det känns inte som vissa politiker/partier lär sig något av dem över huvud taget.

Därför är det bra att det finns andra som hela tiden jobbar med att granska och avslöja slöseriet. Där är slöseriombudsmannen bra men det finns också enskilda personer som gör detta, exempelvis Rebecca Uvell.

Nu pågår en omröstning om värsta slöseriet för 2017 och där kan vi konstatera att Gävleborg tyvärr är väl representerat i denna tävling. Söderhamns kommun har gjort sig känd för att satsa projektmedel på pseudovetenskap där självaste kommunalrådet ingår i marknadsföringen. Region Gävleborg är också tyvärr representerade, denna gång med att man hyrde lokaler och boenden i Almedalen som man inte användes. Regionen fanns även med vid förra årets omröstning, då var det upphandling av terapi till ambulanspersonalen som fanns med på listan. Utöver detta så finns helt klart mer som Region Gävleborg kan ställa med upp i denna omröstning, 80mnkr för vindkraftsverken i Kalmar som inte fungerar, 130miljoner man slängt bort i Framtidsbygget o.s.v.

Eftersom vissa inte ser detta slöseri som ett problem så tror jag inte heller att vi har sett den sista skandalen i länet.

Vi politiker ska alltid fundera på om vi använder skattepengarna på mest kostnadseffektiva och bästa sätt, detta är något som vi är skyldiga våra uppdragsgivare d.v.s. alla länets skattebetalare. Varje skattekrona som slösas bort är en krona som vi skulle kunnat satsa på sjukvården.

söndag 17 december 2017

Skandalen inom Framtidsbygget växer

När vi hanterade delårsbokslutet för Regionen i början på november kröp det fram att man kastade konsultarbete för 90miljoner i papperskorgen. Detta efter att man kommit på att man gjort en felaktig direktupphandling av konsulter till Framtidsbygget. Anledningen till att man kastar bort arbetet var även att förutsättningarna har förändrats och att man måste börja om med stora delar av arbetet.

Man försök då ge sken av att en sådan direktavskrivning var helt naturlig i ett så här stort projekt. Vi trodde inte på dem då och nu visar det sig att vi hade rätt, detta är en praktskandal.

I veckan fick vi veta att konsultföretagen nu kräver regionen på mångmiljonskadestånd. När vi hade frågan uppe i onsdags på regionfullmäktige frågade jag flera gånger om det fanns mer saker som ännu de inte hade berättat för oss i oppositionen och om det skulle komma ytterligare kostnader i samband med detta haveri(Då visste vi inte om kraven från White, ÅF och Sweco). Ingen från majoriteten svarade på frågan utan man satt tyst i sina bänkrader.  Dagen efter kunde vi höra på radion att White Arkitekter hade krävt regionen på 11miljoner kronor eftersom man avbrutit kontraktet. White hade aldrig varit med om att någon brutit kontrakt på detta sätt tidigare. Det vägrade majoriteten kommentera och inte ens då kunde man berätta för oss att konsultföretagen nu står på kö för att kräva skadestånd, ÅF kräver 16miljoner och Sweco kommer kräva miljonskadestånd också.

Det är dyrt med en socialdemokratisk regionledning som inte har respekt för våra skattemedel. Att med en axelryckning tycka att det är helt okej att kasta 130miljoner i sjön är inte mer än en skandal. Inte nog med att det är dyrt majoriteten verkar inte heller bry sig i frågan.

Vi moderater har ansett från första början att man inte har hanterat framtiden för våra sjukhus på rätt sätt. Utan att ha någon som helst idé vad man vill startar man ett 5miljarderprojekt och nu ser vi konsekvensen av detta.

Förra sommaren sträckte vi i oppositionen ut en hand för att tillsammans sätta oss ned med majoriteten och diskutera framtiden för länet och regionen, där vi såklart ville diskutera framtidens sjukhus. Man nobbade oss då men vår utsträckta hand finns fortfarande kvar. Alternativet är att väljarna ser till att byta ut den kostsamma sosseledningen och det kan man göra i september nästa år.

Fram tills dessa får vi vänja oss med fortsatta skandaler brisera i media.

fredag 8 december 2017

De omutbara

Titt som tätt så dyker mutskandaler upp inom såväl det offentliga men också inom det privata. Att enskilda tjänstemän, eller politiker för den delen, inte vet vad som kan kännetecknas som muta kanske inte är så konstigt. Gränsdragningar är alltid svåra att göra och är man aktiv i en bransch så är det lätt att man anpassar sig till den kultur som råder och bara hänger med motivet att alla andra gör ju så.

Som politiker är detta extra viktigt att man håller sig borta ifrån. Det är så pass viktigt att man inte ens ska vara i närheten av att folk ska kunna uppfatta som att jag som politiker är mutbar eller påverkansbar på oegentligt sätt. Samtidigt ska vi politiker vara påverkansbara, varför ska vi annars vara politiker? Genom att lyssna till kloka människor i samhället ska vi utforma vår politik som ger svar på de utmaningar som finns i samhället. Att göra detta utan att vara möjlig att påverka blir ju en paradox.

Personligen är jag noga med att inte ta emot gåvor eller förmåner i min roll som förtroendevald. Men vart går gränsen? För den som vill så finns det bra utbildningar i detta som man kan gå. Och som ansvarig för vår politiska verksamhet så ska jag även säkerställa att de förtroendevalda känner till vad som är lagligt och inte, samtidigt finns det en gråzon där det kanske inte är olagligt men tveksamt och i vissa fall omoraliskt. Där ska vi politiker inte vara.

Så när dessa skandaler dyker upp, nu senast Lantmäteriet, så påminns jag själv om att tänka till. Har jag omedvetet blivit påverkad på ett tveksamt eller otillbörligt sätt. Så även om det är jobbigt för de som drabbas av drevet idag så är det bra för oss andra att bli påminda.