fredag 6 juli 2012

Almedalsveckan är över för denna gång

Nu är årets Almedalsvecka över för min del.

Förra året var vi och lyssnade på KRIS(Kriminellas Revansch i Samhället) och deras berättelser på hur de ser på problemen med subutex- och metadonbehandlingar. I år var jag och lyssnade på den andra sidan där förespråkare för dessa behandlingsmetoder hade ett seminarium. Rubriken var ”vart kommer Buprenorfinet ifrån” och de presenterade en studie man håller med i Skåne där man ser hur spritt dessa läkemedel är bland ungdomar och hur stort läckaget är. Det var intressant men som sagt så var det mest de som tycker dessa metoder som är bra som var där och pratade och lyssnade. Det är synd att debatten är så svart eller vit och att man aldrig pratar om alternativa metoder.

Även vårdförbundet hade intressanta seminarier i år också. Jag var bl.a. och lyssnade på en paneldiskussion om nya smarta och kreativa idéer för hälso- och sjukvården. Där berättade en distriktsköterska om ett lyckat projekt som drivs i Västra Götaland med äldrehälsovård. Man har i Göteborg infört hälsosamtal för alla 65åringar där man pratar om att förebygga ohälsa och man gör riskbedömningar och gör därefter en hälsoplan. Det är alltid inspirerande och få höra om lyckade projekt runt om i landet, och detta var riktigt intressant. Det är viktigt att vi på allvar börjar hitta smarta lösningar för att förebygga ohälsa.

Detta var ett par av de seminarier som jag var på . Dagarna i Almedalen är mycket bra för oss politiker där vi får möjlighet att höra på och träffa personer som har mycket att bidra med. Att man dessutom samlar dessa på ett och samma ställe gör att det blir mycket intressanta diskussioner och möten. Efter dessa dagar med mycket seminarier (totalt 1800st) och politik så är det nu dags för sommarledighet och ladda batterierna inför hösten.

tisdag 3 juli 2012

Halvtid för Almedalen och summering så här långt.

Stig Zettlin flitig besökare
på Landstingets seminarier
Det har vart två intressanta dagar i Almedalen så här långt. I måndags hade majoriteten i Landstinget Gävleborg lite olika paneldiskussioner med olika teman, allt ifrån den statliga styrning av hälso- och sjukvård till jämnställd tillväxt.

Informationen inför Allmedalsveckan har för oss i oppositionen vart väldigt knapphändig, vi fick i stort sett gå på rykten för att bilda oss en uppfattning om vad som skulle hända i det tält som landstinget hade abonnerat under hela måndagen och p.g.a. av det så hade jag inte möjlighet att närvara och lyssna på de några av paneldiskussionerna.

De som jag däremot kunde sitta med i publiken på var intressanta ur ett oppositionsperspektiv. Ett av seminarierna handlade om jämnställd tillväxt, vilket för mig låter väldigt flummigt. Panelen fick frågan om vad jämnställd tillväxt är för något och ingen kunde ge något riktigt bra svar. För mig är tillväxt oerhört viktigt för vårt län, att vi ska dessutom ha lika förutsättningar för alla människor i samhället är för mig självklart. Jag tror att vi måste utöka Gävleborgs diskussioner om jämnställdhet till att även inkludera fler olika diskrimeningsgrupper. För mig är all form av diskriminering oacceptabel oavsett om det är p.g.a. av kön, etnisk bakgrund eller ålder.

Ett annat område som diskuterades var E-hälsa och där var det intressant att höra hur våra representanter för Landstinget Gävleborg fick förklarat för sig vad egentligen E-hälsa är för något. Hos oss vill man hellre prata om våra interna IT-system än att prata om det som handlar om elektronisk interaktion med våra medbograre och patienter.

Dagen har jag tillbringat på lite olika seminarier om sjukvårdsfrågor som specialistvårdval och vilka utmaningar var har där samt även lyssnat till Aleris seminarium om alternativ drift av sjukhus. Kvällen avslutades med ett mycket bra och inspirerande tal av vår statsminister

måndag 2 juli 2012

Bra samtal med sjuksköterskor på Gävle sjukhus

I torsdag träffade jag och mina oppositionsrådskollegor några sjuksköterskor som bjudit in till träff. De hade bjudit in alla landstingsråd, såväl majoritet som opposition, för att diskutera deras förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Tyvärr var det bara vi i Samverkan som tackade ja till mötet och deltog. Det var ett mycket bra och givande möte där de fick möjlighet att berätta om deras vardag och hur saker och ting fungerar och vi fick även möjlighet att fråga dem om vad vi kan göra för att göra sjukvården bättre i länet. Självklart kom lönedelen upp som en viktig fråga där det är viktigt med rättvisa löner och en bra löneutveckling.


Träffen avslutades med att de bjöd in oss politiker att ”gå i mina skor” projektet som vårdförbundet har startat. Det innebär att de bjuder in någon politiker eller annan beslutfattare för att gå med en sjuksköterska under en hel dag. Detta påminner om det som jag nu redan gör när jag är ute ”praktiserar” i verkligheten, bl.a. var jag förra veckan med på akuten på Gävle sjukhus under ett arbetspass på kvällen. Dessa besök är mycket givande erfarenheter som jag kommer ta med mig i mitt politiska arbete och jag hoppas att landstingsråden också tar denna möjlighet och ser hur det fungerar i verkligheten ute i våra verksamheter.