onsdag 30 juni 2010

Förstärkt vårdgaranti med Alliansen och Samverkan Gävleborg

Idag presenterar Alliansens arbetsgrupp för sjukvården sina förslag. Man förslår en förstärkning av vårdgaranti som ska bl.a. garantera att patienten får träffa en specialist inom 30 dagar och få behandling inom 60dagar. Alliansen föreslår även en yttre gräns på 95 dagar vilket innebär att från första kontakt till att behandling påbörjas ska inte ta längre än 95dagar. Idag får man träffa specialist inom 90dagar men sedan kan utredningen (röntgen och provtagningar) ta i princip hur lång tid som helst. Så denna förstärkning är viktigt för patienterna. Vi moderater och Samverkan Gävleborg har den förstärkta vårdgarantin med i vårt lokala valmanifest för Gävleborg, vilket innebär om vi vinner valet i Landstinget Gävleborg kommer den förstärkta vårdgarantin genomföras omgående oavsett vad som händer på nationell nivå. See länk till rapporten: http://www.moderat.se/web/Vard_pa_lika_villkor_1.aspx

tisdag 29 juni 2010

Tre läkare i Gävle berättar om det "stalinistiska" landstinget Gävleborg

I helgen skriver GD om tre läkare som fortsätter att arbeta i landstinget även fast de har uppnått pensionsåldern. För att klara av framtiden är det viktigt att fler fortsätter att arbeta efter 65, det kommer helt enkelt inte finnas yngre personer som kan ersätta dem. Dessa tre läkare pekar på det problem som landstinget Gävleborg har när det gäller ledarskapet. Man beskriver landstinget som ”en organisation som blivit alltmer centralstyrd, ”stalinistisk” rent av, där personalen trycks ner.” De bekräftar även Carinas utryck att det ligger som en våt filt över verksamheterna. Vi får höra från dagens majoritet att vi är fel ute när vi kritiserar ledarskapet, därför är det bra att fler bekräftar det som vi beskriver. Vi oppositionsråd gör många besök ute i verksamheterna och får höra personalens berättelser om hur det ligger till. Det är dags för en förändring, nu är det 82dagar kvar till valdagen.

måndag 28 juni 2010

Vad har socialdemokraterna för hemliga planer i landstinget?

I torsdags skickade vi oppositionsråd i Samverkan Gävleborg ett öppet brev till Socialdemokraternas företrädare i landstinget Gävleborg. Under debatten på senaste landstingsfullmäktige beskyllde ledande företrädare för socialdemokraterna oss i oppositionen att inte våga göra strukturella förändringar under ett valår. Med tanke på att dagens majoritet har ett ospecificerat sparpaket på 140miljoner för landstinget nästa år så blir jag mycket orolig. Kommer man göra de stora strukturella förändringar som den strategiska planen innehöll för något år sedan om man vinner valet. Av den anledningen ställer vi följande frågor till socialdemokraternas företrädare: 1. Vilka partier har ni ambition att styra tillsammans med efter valet? 2. Finns den strategiska planen fortfarande med i det fortsatta budgetarbetet? 3. Kommer ni lägga ned BB på Hudiksvalls sjukhus? 4. Vilka övriga verksamheter ska koncentreras till Gävle enligt ert mantra ”sällan och samlat” modellen? 5. Kommer ni fortsätta tillåta att sjukvården i Hälsingland dräneras på läkare?

onsdag 23 juni 2010

Rapport från landstingets konsulter

Jag har läst den rapport som konsultbolaget ledningsbolaget har gjort för landstingets räkning. Man har tittat på bemanningstalet och jämfört med andra sjukhus. Bemanningstalet mäter antal sjuksköterskor och undersköterskor per vårdplats. Rapporten visar att det skiljer sig mycket mellan olika avdelningar och sjukhus. Man hävdar att landstinget har högre bemanningstal än andra landsting. Slutsatsen från konsulterna är att bl.a. slå samman vårdavdelningar, trots att det inte finns ett samband mellan bemanningstal och storlek på avdelning. Däremot visar rapporten att landstinget Gävleborg har färre anställda per chef jämfört med andra landsting. Detta visar på det som vi får höra från personalen när jag är ute i verkligheten, att vi har fått fler chefer de senaste åren. Frågan är om det är aktuellt med ytterligare neddragningar. Enligt direktörens uttalande i tidningarna kommer frågan tas upp senare i höst, blir detta före eller efter valet?

måndag 21 juni 2010

Nya Strömvallen, en dålig kompromiss.

Nu på kvällen har kommunfullmäktige i Gävle beslutat om att bygga om Strömvallen enligt det modifierade förslaget som kommunstyrelsen har kommit fram till. Det är ett förslag som borde ha skapat mer debatt än det har gjort. Jag har tidigare vart motståndare till att ändra den gamla läktaren, men efter att ha sett förslaget så är jag övertygad om att man borde göra något mer ordentligt. Den nya läktaren man nu kommer bygga är endast en dålig kompromiss, och sådana brukar aldrig bli bra. Man väljer att inte utnyttja det unika området mellan planen och Gavleån utan man ska använda det för uppställning av spelarbussar och dyligt. Man har inte heller skapat några kommersiella ytor i arenan utan den kommer nu endast användas för de få hemmamatcher det är. Detta kommer tyvärr inte ge GIF några möjligheter att öka intäkterna utan detta kommer endast ge GIF högre kostnader. Risken är att detta blir det sänke som gör att GIF inte orkar hålla sig kvar i allsvenskan. Man skulle så klart ha gjort en lösning där det unika läget utnyttjas på ett optimalt sätt. Skapa en ny huvudentré mot Bolougnern. Bygg bra restaurangmöjligheter som kan vara öppet även när det inte är match. Se till att det finns kommersiella ytor som andra aktörer kan hyra. Allt detta tillsammans med en utveckling av koncerthuset med möjlighet till hotell. Allt detta kan så klart inte göras på en gång, men skapa en tydlig bild av vart man vill och bygg sedan den första etappen ordentligt. Tyvärr hade jag inte möjlighet att vara med på fullmäktige idag, då hade det funnits en skeptisk röst till dagens kompromissförslag.

torsdag 17 juni 2010

Besök på Gävle sjukhus i sommarvärmen

Idag besökte jag och folkpartiets oppositionsråd Gävle sjukhus för att göra studiebesök på onkologen och strokeavdelningen. Mycket intressanta besök där vi fick möjlighet att träffa vårdenhetschef och personal. Vi pratade en del om överbeläggningar på sjukhuset, och vi fick återigen bekräftat att läget är mycket allvarligt. Just när det gäller stroke så är det viktigt att man snabbt får vård och rehabilitering, och socialstyrelsen kräver att detta görs på en strokeavdelning som är utbildade för just detta. Idag klarar man inte av detta fullt ut i vårt landsting, vilket inte är acceptabelt. Man berättade även om ständiga överbeläggningar och hur detta drabbar patienterna. Vi vet att personalen gör så gott man kan, men det krävs åtgärder för att komma till rätta med problemen. Så sent som i går fick vi höra från landstingsdirektören om att vi har en jämn beläggning där det finns marginaler. Man vill göra vissa omfördelningar mellan avdelningarna, men det kommer inte lösa problemet med överbeläggningar. Jag tror inte patienterna blir friskare av att ligga i en annan korridor på en annan klinik.

Dimridåer från sossarna

På gårdagens fullmäktige återremitterades ett ärende där pacemakerinsättningar skulle koncentreras till Gävle. Vi i Samverkan Gävleborg har under det år vi har diskuterat detta svängt i frågan. Först var vi positiva men efter att ha krävt förtydligande och ställt en del frågor som tjänstemännen inte har gett tillfredställande svar så återremitterades ärendet tillbaka till styrelsen. Vi är inte emot förslaget men vill ha tydliga underlag och konsekvensbeskrivningar innan vi fattar beslut.

Under debatten blev vi beskyllda att vara populister och inte våga göra strukturella förändringar inom sjukvården under ett valår. Detta uttalande från majoriteten gör mig mycket orolig. Resonerar sossarna med stödpartier på detta sätt. Vilka strukturella förändringar vågar inte majoriteten prata om? Är det en ny strategisk plan på gång ifall sossarna vinner valet? 

Det är dags att sossarna talar ut om vilka planer man har för sjukvården i landstinget Gävleborg. Vi moderater är tydliga med vad vi vill göra, och det borde även sossarna vara. 

onsdag 16 juni 2010

Vart tog den breda samsynen vägen

På dagens landstingsfullmäktige diskuterade vi vårdval och revidering av handboken. Vi har tidigare haft en bred samsyn och en bred uppgörelse som vi fortfarande står bakom. Tyvärr väljer nu sossarna med stödpartier bryta denna breda uppgörelse genom att inskränka etableringsfriheten för filialer. Denna inskränkning begränsar möjligheten att hitta flexibla lösningar för patienter i olika delar i länet. Vi har till exempel idag filialer i Österfärnebo och Friggesund. Med sossarnas politik får endast den hälsocentral som ligger närmast etablera en filial. Om landstinget bestämmer att lägga ned en av dessa filialer så får inte någon entreprenör möjligheten att etablera sig där istället. Sossarna med Tommy Berger i spetsen har hittat på hypotetiska exempel för att locka med sig centerpartiet och miljöpartiet, vilka gick i fällan. Sossarna inser inte vikten av etableringsfrihet, man vill att vi politiker ska bestämma vart entreprenörer ska få etablera sig istället för patienterna själva väljer vilka hälsocentraler och filialer som ska finnas kvar. Valfrihet enligt sossarna är när patienterna väljer det som vi politiker har bestämt man ska välja, man vill styra patientflöden. Detta sätt att hantera etableringsfriheten är ren nationell politik. Om sossarna vinner riksdagsvalet kommer man ändra LOV och ta bort tvånget med etableringsfrihet. Jag ställde fråga till sossarna idag om man då är beredd att ta bort etableringsfriheten även för hälsocentraler i vårt landsting, vilket man inte ville svara på. Denna tystnad kan endast tolkas som att man är beredd att ta bort etableringsfrihet i vårt landsting om man får möjligheten. Detta skulle innebära att hälsocentraler inte skulle startas i Hofors, Alfta, Bomhus eller Sandviken.

Samverkan vågar prioritera sjukvården framför administration

Nu är dagens landstingsfullmäktige avslutat och jag har kommit hem. Det var många ärenden idag som skulle klaras av. Det blev en intensiv debatt om budget och planeringsförutsättningar. Det blev som vanligt mycket diskussioner om procent och siffror, vilket det brukar bli när Tommy Berger (S) ska diskutera budget. Eftersom vi inte hade samma upplägg på våra skrivningar blev det svårt att jämföra siffror rakt av. Den stora skillnaden är att vi lägger mer på hälso- och sjukvård och ger tydliga inriktningar där vi vill ha åtgärder. Vi har dessutom mycket bättre marginaler, vilket är viktigt för att klara osäkerheten inför framtiden.

tisdag 15 juni 2010

Administrationen växer inom landstinget

Idag fick jag veta att man ska bygga om på landstingets ledningskontor, tydligen har vi blivit trångbodda. Administrationen växer och nu måste vi bygga till nya kontorsplatser. Detta är raka motsatsen till det som landstinget behöver. Vi behöver inte fler administratörer utan färre, när ska majoriteten inse detta

måndag 14 juni 2010

När ska landstingsledningen förstå att man är fel ute när det gäller centralisering av läkarsekreterarna

Cirkusen kring centraliseringen av läkarsekreterarna fortsätter. I helgen kunde vi höra på radion hur pressade landstingsledningen börjar bli. Det är dags att man nu faktiskt tar ett eller flera steg tillbaka och ser över varför det kunde gå så fel. Som läget är nu är det helt oacceptabelt, högarna med oskrivna journaler växer och nu kommer det fram konkreta fall där patienterna drabbas. Vad kostar inte denna cirkus landstinget och framförallt för patienterna. Nu kommer socialstyrelsen även granska detta, vilket är bra. Detta projekt är ett exempel på hur den nuvarande politiska ledningen inte klarar av att styra verksamheten. Man gör fel prioriteringar och när det väl börjar blåsa kring projekten så håller man sig borta.

torsdag 10 juni 2010

Fler besök i verkligheten, idag var det Ljusdals sjukhus tur

Idag har jag tillsammans med två av mina oppositionsrådskompisar besökt sjukhuset i Ljusdal. På förmiddagen träffade vi föräldrar och personal på familjecentralen. Jag var där för 2,5år sedan när centralen var nyöppnad och nu var jag där på återbesök. Det är intressant att höra hur det nu har gått och hur bra det fungerar. På eftermiddagen var vi besök på närvårdsavdelning. Det är en vårdavdelning som delas mellan kommun och landsting, det är 10korttidsplatser och 10mellanvårdsplatser. Vi i Samverkan Gävleborg pratar ofta hur bra det fungerar i Ljusdal och vill sprida detta till andra kommuner. Fullmäktige beslutade att fler sådana platser skulle till i budget för 2009, tyvärr har inte dagens majoritet gjort något för att detta skulle hända. Det är något vi kommer ta tag i när vi tar över makten efter valet.

Moderaterna ökar i lokal opinionsundersökning

Nu är det 100 dagar kvar och SCB presenterar sin stora opinionsundersökning, där resultatet är nedbrutet i varje län. Vi kan konstatera att vi moderater ligger stabilt på 20% i vårt län, vilket skulle vara en lite förbättring sedan valet. Om man studerar mätningarna över tiden kan man konstatera att miljöpartiet har gått framåt kraftigt jämfört med fyra år sedan. Däremot kan man konstatera att centern har tappat drastiskt i majmätningen förra året, från att ha varit ett 10% parti är man nu halverad till 5%. Ett sådant stort tapp för centern finns inte om man ser på resultatet över hela landet. Vad detta kan bero på kan man bara spekulera….

onsdag 9 juni 2010

Framtidens ”Ericsson” i Gävle?

Idag läser vi i tidningarna om en etablering i Gävle av Uppsalaföretaget Electroengine. Väldigt intressant när ett nytt företag vill etablera sig i Gävle, och denna gång utan att ställa krav på statliga eller kommunala bidrag. Det är viktigt för Gävle och regionen att nya framtidsföretag som kan bära sig etablerar sig här. Förr hette de nya innovativa företagen bl.a. SKF, Ericsson och ABB. Idag vet vi inte vad framtidens storföretag kommer heta, därför är det viktigt att vi satsar på olika branscher. Med en ny ledning i Gävle som är mer företagarvänlig kan detta bli en början på något bra, men det förutsätter så klart att Blank och co: byts ut den 19:e september.

Samverkan Gävleborg arbetar vidare mot valseger i landstinget

Idag har vi moderater haft gemensamt gruppmöte tillsammans med de andra partierna inom Samverkan Gävleborg. Vi har gått igenom och pratat om vår budget 2011 som vi kommer behandla på fullmäktige nästa vecka. Som motförslag har vi dagens röd-gröna majoritet som har en otydlig budget med återigen stora sparpaket. I vårt förslag har vi däremot bättre resultat och tydliga direktiv där vi vill se effektiviseringar. Det kommer bli en intressant budgetdebatt nästa vecka.

Rak och tydlig ledare i dagens Helsingetidningar

I dagens Helsingetidningar skriver ledarskribenten Åsa Malmström om Samverkan Gävleborgs valmanifest och om behovet av en ny landstingsledning. Hon skriver även om Centerns agerande inför valet. Slutsatsen är att det behövs ett nytt ledarskap i ett av Sveriges sämst skötta landsting. Och med den slutsatsen finns det endast ett tydligt alternativ, moderaterna och Samverkan Gävleborg

måndag 7 juni 2010

Idag presenterar Samverkan Gävleborg sitt politiska valmanifest

Idag presenterar Samverkan Gävleborg (M, FP, KD och SVP)sitt gemensamma valmanifest. Detta manifest är det som vi går till val på gemensamt och visar på den politik som vi planerar att driva igenom efter valet. Vi kan visa upp ett tydligt politiskt alternativ med patienten i centrum. Vi vet däremot inte hur alternativet ser ut eftersom dagens röd-gröna majoritet inte planerar att regera tillsammans efter valet. Det är synd att väljarna inte ser vilka alternativ som finns, jag anser att väljarna har rätt att veta vilka de andra partierna vill samarbeta med. Följ länken till manifestet: Samverkan Valmanifest

fredag 4 juni 2010

Alliansen förbi de röd-gröna

I flera opinionsundersökningar är nu Alliansen större än de röd-gröna och idag publiceras demoskop en undersökning där alliansen är över 6% större än de röd-gröna. Moderaterna är till och med större än socialdemokraterna. Det är intressant hur opinionen ser ut i vårt län. Om några dagar kommer en undersökning från SCB som är nedbruten på regional nivå, det blir väldigt spännande hur den undersökningen ser ut.

Nya möjligheter för kollektivtrafiken

Idag har jag deltagit på ett seminarium om framtidens kollektivtrafik. Gävleborg, Dalarna och Uppsala län har påbörjat ett samarbete för att utveckla kollektivtrafiken inom våra län. För vissa är detta ett sätt att påbörja en regionbildning mellan dessa län. Jag anser inte vi ska stressa fram någon storregion. Det viktigaste är att vi samarbetar mer över länsgränserna. Ett viktigt område är kollektivtrafik och skapa möjligheter för pendling inom ett större områe. För oss i Gävle är det viktigt att vi utvecklar möjligheten att pendla söderut till Uppsala och Stockholm. Idag dagspendlar en del av mina kollegor på Ericsson till Kista med en specialchartrad buss. Det mest naturliga vore att pendla med tåg, vilket idag inte är helt optimalt. Vi fick även information om den nya lagen som reglerar hur vi hanterar vår kollektivtrafik. Från 1/1 2012 ges andra möjlighet att köra tåg och buss inom och mellan våra län. Detta ger oss möjligheter att utveckla kollektivtrafiken. Såklart är vänsterpartierna emot detta och vill hellre att vi politiker ska bestämma vart och när tågen och bussarna ska gå. Som vanligt framför man en planekonomisk modell som hämmar entreprenörskap och utvecklingen.

torsdag 3 juni 2010

Gävleborg sämst igen när landstingen jämförs

Dagens medicin presenterar en undersökning där man har kartlagt förhållandet mellan läkare och administratörer. Sammanställningen visar på att landstinget Gävleborg har fler administratörer än andra landsting. Undersökningens resultat ifrågasätts från ledningen, men oavsett om landstingen har rapporterat lite olika kan vi se att vårt landsting har fler administratörer än andra landsting. Dessa fakta stärker mig i min övertygelse om att det går att göra stora besparingar inom administrationen.

onsdag 2 juni 2010

Vänstermajoriteten väljer att bryta den breda uppgörelsen om vårdvalet.

Idag hanterade styrelsen revidering av vårdvalshandboken. Det är en handbok som beskriver villkoren för våra hälsocentraler. När den beslutades för ett år sedan fanns en bred samsyn mellan vänstermajoriteten och oss i oppositionen. Nu väljer sosse-centern att göra ändringar som har en väldigt tydlig karaktär av vänsterpolitik. Det är olyckligt att man nu väljer att gå ifrån den breda uppgörelse som vi hade. Man väljer nu att göra inskränkningar i etableringsfriheten, vilken är en grundpelare i det lyckosamma vårdvalet. Ärendet kommer behandlas på fullmäktige den 16:e juni, det kommer bli mycket diskussioner om detta. Vi i Samverkan kommer stå upp för valfriheten och mångfalden.

Stark reaktion från Knapp-Brink

Idag svarar Knapp och co. på min debattartikel om den ”tysta kulturen”. Deras svar gör mig ännu mer orolig, i vilken verklighet är man ute och gör besök. Kan det vara så att man får se en tillrätta lagd bild. Den information vi får föredraget på styrelsen är på sitt sätt korrekt, men tror man att den är den enda bilden och fullständig så saknar man insikt. Den information vi får från andra tjänstemän och anställda stämmer inte med den redovisning vi får på styrelsen, då är det något som är konstigt. Att den politiska ledningen reagerar så starkt på min artikel visar att man inte har kontroll på vad som sägs ute i verksamheterna, och saknar man insikt kan de inte heller göra något åt problemet.

tisdag 1 juni 2010

Mindre vårdrelaterade skador i landstinget?

Idag rapporterar SKL om minskade vårdskador på landets sjukhus. Informationen basseras på en ögonblicksbild från landets sjukhus. Två gånger per år mäter man detta genom att gå igenom de inneliggande patienterna och räknar vilka som har en möjlig vårdrelaterad infektion. Mätningen är i sig korrekt men är väldigt osäker eftersom man endast mäter två gånger per år. Även antalet vårdrelaterade skador minskar i vårt landsting, från 9% till 8%. Med tanke på metodens osäkerhet så känns det lite konstigt att läsa direktörens och majoritetens företrädares okritiska positiva kommentarer. Det är klart att det är glädjande att mätningen visar på detta och att de senaste mätningarna visar en positiv trend, men osäkerheten är nog mycket större än differensen mellan mätningarna. Dessutom är inte andra vårdrelaterade skador med i denna beräkning, som t.ex. eventuella fel gjorda inom ortopedin. För att skapa sig en uppfattning om detta måste vi skapa en mätmetod som har mycket större säkerhet och möjlig att följa utvecklingen kontinuerligt, detta måste vi ta tag i när vi tar över makten den 19:e september.

Till och med sossarna anser nu att vårdval är bra.

Idag har jag tillsammans med mina Samverkanskollegor lyssnat på föredragningar om erfarenheter av vårdvalsreformen i Sverige. Det är bra att höra hur sossarna nu är mer positiva till vårdval, och vi fick även höra löftet att man inte tar bort obligatoriet om de röd-gröna vinner valet. Det är viktigt att vi skapar långsiktighet och stabilitet när det gäller vårdval. Det som fortfarande är oenighet inom politiken är huruvida det ska råda etableringsfrihet eller inte. För att åstadkomma en riktig valfrihet för patienterna är det viktigt att vårdgivarna ges möjlighet att etablera sig där det finns möjlighet för dem och inte där politikerna tycker att de gör minst ”skada” för vår egen verksamhet. Det var klart från de röd-gröna både nationellt och lokalt att man inte vill ge patienterna denna möjlighet.