lördag 31 december 2011

Så var 2011 över...

Det är idag sista dagen på 2011 och det är dags att sammanfatta året som gått inom landstingspolitiken.

2011 är första året på den nya mandatperioden och landstinget har fått ett nygammalt styre där sossarna fortsätter att styra med sina stödpartier, vad har detta inneburit?

  • Köerna till vården fortsätter att vara relativt korta, vi har i stort sett lyckats varje månad att ta del av regeringens kömiljard. Här se man vilken stor skillnad en miljard från staten kan göra även i sossestyrda Gävleborg.
  • Kostnaderna för hyrläkare fortsätter att öka. Vi har idag Sveriges högsta kostnader för hyrläkare och trots tappra försök med signonbonusar och dyra konsulter så fortsätter läkarna fly landstinget och vi måste förlita oss på staffetläkare.
  • Beläggningsgraden på våra sjukhus har blivit något bättre under året, av vilken anledning vet inte våra tjänstemän. Detta är visserligen glädjande, men bara inte det sker på bekostnad av vårdkvalité.
  • Tyvärr har valfriheten inom sjukvården försämrats genom att majoriteten har infört begränsningar och avslutat avtal med entreprenörer inom vården. Detta har gjort att mångfalden inom vården och utbudet har försämrats inom specialistsjukvården för Gävleborgarna.
  • Det har blivit fler hälsocentraler såväl privata som landstingsdrivna, vilket är glädjande och som uppskattas av Gävleborgarna. Tyvärr så råder det fortfarande inte likvärdiga villkor för de privata och de offentligt drivna.
  • Man har valt att placera den nya kollektivtrafiken under landstinget som innebär att man riskerar att ta kraft och resurser från den viktiga sjukvåren och kommunerna har valt att avsäga sig inflytande i kollektivtrafikfrågor.
Ifrån den borgerliga oppositionen har vi fortsatt att driva på för valfrihet och mångfald. Vi är garanten för att patientperspektivet alltid finns med i debatten. Vi har gjort studiebesök i våra verksamheter där vi har lyssnat till personalen och påvisat tydligt alternativ inom landstinget där framförallt en alternativ personalpolitik och alternativ till sossebudget där vi har skapat mer resurser till sjukvården. Vi har även vart drivande i frågor som t.ex. Hospice och vårdplatser för BUP-patienter.

Gott nytt år.

fredag 30 december 2011

Återigen stark kritik från socialstyrelsen

Återigen kritiserar socialstyrelsen vårt landsting när det gäller hanteringen inom BUP. Det är inte första gången det riktas kraftig kritig och tyvärr förmodligen inte den sista. I länets tidningar kunde vi läsa under veckan att man har åtgärder på gång och att man vill bygga nytt för att möta kritiken. Mycket av kritiken handlar om att man inte vårdar dessa patienter inom slutenvården utan man vårdar dem inom öppenvården och mycket av ansvaret läggs då på föräldrarna att ta hand om vården av sina barn.

Vi har enda sedan man plockade bort BUPs egna vårdplatser påpekat att det finns behov av separata platser och att det inte är lämpligt att vårda BUP patienter på vuxenpsykiatrin eller på barnkliniken. Efter att ha läst socialstyrelsens rapport så är jag ännu mer övertygad om att det krävs mer resurser till just barn- och ungdomspsykiatrin. (Vilket vi inom Samverkan Gävleborg har haft i vår budget för 2011 och 2012)

Sedan jag tillträdde som landstingsråd har vi haft mycket problem inom två divisioner operation och medicin men efter det senaste halvårets turbulens inom BKPH så verkar nu även denna division brottas med stora problem. Att psykiatrin och då framförallt BUP har haft problem vet vi sedan länge, även barn och ungdomssjukvården inom denna division har under det senaste året haft problem och nu även kvinnosjukvården(som vi kunnat läsa om under den senaste veckan)

Allt detta händer utan att majoritetens landstingsråd agerar vilket är mycket bekymmersamt.

onsdag 28 december 2011

Mycket reaktioner från våra medarbetare när det gäller konflikten inom kvinnosjukvården.

Problemen inom kvinnosjukvården fortsätter att diskuteras även efter julhelgen. Jag har fått flera mail i detta ärende från olika håll och idag kan vi även läsa personalens synpunkterinsändarsidorna i tidningarna. Signalerna från personalen är väldigt tydliga, berörd verksamhetschef har väldigt stort förtroende ute på golvet såväl på Gävle sjukhus som i Hudiksvall. Det händer inte så ofta att personalen på båda våra sjukhus ger ett sådant brett stöd för en verksamhetschef. Jag är tacksam för att jag får ta del av våra medarbetares uppfattningar om verksamheterna, de är viktiga för mig som politiker. Det gäller att kunna skapa sig en allsidig bild av läget genom att lyssna på såväl medarbetare, patienter och tjänstemännens beskrivningar av verkligheten.

Jag hoppas nu verkligen att man reder ut problemen på kvinnokliniken omgående, vi har inte råd att ha dessa interna stridigheter inom våra verksamheter varken ur ett patient- eller medarbetarperspektiv.

lördag 24 december 2011

Oroande ledarskapskris inom landstinget

Den mediala rapproteringen i länets tidningar av krisen inom kvinnosjukvården fortsätter även i dag. Som politiker ska man vara väldigt försiktig med att lägga sig i konflikter mellan enskilda personer inom verksamheterna.

Utan att lägga någon värdering i det som skrivs i just denna konflikt så kan jag bara säga att det som beskrivs som problem ifrån personalen och de personer som sagt upp sig stämmer väl överens med det jag hör när jag träffar personal och de samtal/mail jag får.

Som vi tidigare sagt så råder det en ledarskapskris inom landstinget. Vårt landsting upplevs som toppstyrt och det är svårt att få gehör hos ledningen, samtidigt som vi har en politisk ledning som är helt frånvarande. Att just kvinnokliniken inte har några problem med hyrläkare visar på att det som har gjorts där inte kan var helt fel till skillnad från andra kliniker där det är stor brist på fasta läkare.

Jag är mycket bekymrad och oroad över det som skrivs. Sista ordet är inte sagt eller skrivet i denna konflikt utan det kommer säkert fortsätta efter julhelgen.

Nu blir det några dagar med julfirande med familjen, god jul.

onsdag 21 december 2011

Förnyelsen av moderaterna fortsätter

Idag kl 13 kommer jag tillsammans med Tomas Tobé och Inger Källgren Sawella att träffa media där vi beskriver den lokala förnyelsen av moderaterna i Gävle och hur vi kommer satsa framåt för att vinna valet 2014.

För att moderaterna i Gävle ska växa ytterligare och tillsammans med Alliansen kunna ta över makten i Gävle vid nästa val krävs att vi fortsätter den moderata förnyelsen. Genom att lyssna till Gävleborna ska vi hitta de samhällsproblem som man här anser är de viktigaste. Vi har under vår-hösten aktivt lyssnat till Gävleborna och vi har nu sammanställt vad man tycker är bra med Gävle och vad de viktigaste utmaningarna är.

Nästa steg är att hitta de politiska lösningarna som svarar på Gävlebornas frågor. Det krävs helt enkelt att vi är mer relevanta i människors vardag. Tillsammans med ett tydligt politiskt ledarskap kommer vi skapa möjlighet för ett Alliansstyrt Gävle.

GD AB

tisdag 20 december 2011

Nu tar vi i Samverkan Gävleborg initiativet i kartläggning av personalsituationen i landstinget.

Vi har under en längre tid hört och läst om hur våra läkare flyr landstinget. Vi i Samverkan Gävleborg har lyft denna fråga under många år men har nu tröttnat på majoritetens passivitet i frågan. När vi lyfter frågan svarar lednigen helt oförstående eller undvikande. Vi har krävt att man gör en grundlig analys på varför personal väljer att sluta och söka sig till annan arbetsgivare, men än har vi inte sett något resultat.

Av den anledningen har vi nu valt att ta reda på anledningen till varför många läkare har valt att sluta hos oss. Det första steget är en enkät som ger möjlighet för de f.d. läkarna att ge sin syn varför de har slutat och vad som krävs för att de ska välja att komma tillbaka. Jag har under de senaste dagarna fått positiva mail på vårt initiativ. T.ex. har en läkare skrivit:

”Jag har med upprepande mail försökt få till stånd samtal med divisionschefen eller personalchefen.”

Samma läkare skriver även:

”Jag har dock inte fått något avslutande samtal varken då eller i mars. Ingen har frågat vad jag tycker, vad man kan göra bättre osv osv. ”

Det är mycket allvarligt att man inte följer upp varför läkare slutar. Det är endast genom att lyssna till vår personal vi kan ta reda på vad som krävs för att vi ska vara en av Sveriges mest attraktiva sjukvårdsarbetsgivare.

Debattartikel Arbetarbladet  Hela Hälsingland

torsdag 15 december 2011

Fortfarande problem på barnklinikerna i länet och ledningen fortsätter förneka problemen.

Återigen skriver GD om problematiken på barnkliniken på Gävle sjukhus. Jag har flera gånger besökt barnklinikerna i länet under det senaste 1,5året och har hört och sett problemen man har där. När jag sedan har lyft frågan har jag möts av oförstående av landstingsledningen. Så sent som i slutet av oktober var jag på återbesök på barnkliniken på Gävle sjukhus och träffade då några av cheferna där. Då förklarades det för mig att man hade 6st läkare och 10st ST läkare vilket innebar att man inte hade någon direkt brist på läkare.

I dagens tidning beskrivs en helt annan verklighet, d.v.s. den som jag tidigare har hört från personal och läst om i tidningarna. Hur kan det komma sig att ledningens uppfattning skiljer sig så mycket åt från den som tidningarna skriver om och som personalen berättar för mig.

Tydligen verkar inte landstingets nya ”sign on” bonus på 200tusen eller dyra konsulter hjälpa barnkliniken heller. Det är bra att man försöker hitta nya grepp för att få tag på läkare men det absolut bästa och mest långsiktigt är att helt enkelt att komma tillrätta med personalpolitiken och få vår personal att trivas bättre. Jag tror inte det finns några snabba fixlösningar för att komma tillrätta med grundproblematiken i landstinget.

Idag på eftermiddagen har vi landstingstyrelse så det är väll lämpligt att fråga hur det just har gått med rekryteringen av läkare, och om man är beredd att erkänna att det är problem överhuvudtaget.

Tidigare blogginlägg: 24 oktober 2011, 30 september 2011, 25 januari 2011, 23 september 2010, 9 september 2010, 6 september 2010

tisdag 13 december 2011

Hofors, högsta skatten i landet. Är det bra för Hoforsborna?

Idag har jag deltagit i en intressant debatt med kommunalrådet i Hofors om just deras kommuns senaste skattehöjning. Frågeställningen var bl.a. om det är bra att höja skatten och varför vi moderater gick med på denna höjning. Många kommuner har det tufft ekonomiskt och med tanke på att vi är på väg in i en lågkonjunktur så är läget extra bekymmersamt.

Vi moderater tar ansvar för Sverige såväl som de kommuner vi styr i men vi tar även där vi verkar i opposition. Att höja skatten kan vara acceptabelt och nödvändigt på kort sikt men är förödande för Hofors på längre sikt. Genom denna nya skattehöjning i Hofors kommer de ha högst skatt i Sverige nästa år, vilket är förödande. Hofors och många andra av länets kommuner brottas med problem som exempelvis hög arbetslöshet och befolkningsminskning. På sikt kan man inte driva en kommun som ständigt tappar invånare. Att komma till rätta med detta är en angelägenhet för hela länet och ständiga skattehöjningar är inte lösningen. En del av lösningen är att stimulera att fler nya företag etablerar sig och verkar i kommunen vilket i sin tur skapar möjlighet för större inflyttning.

Konsekvenserna av att ha högst kommunalskatt i Hofors innebär att en sjuksköterska i Hofors betalar 5000kr mer i skatt än motsvarande i grannkommunen, detta är inte bra för att öka inflyttningen till kommunen och det minskar inte arbetslösheten. Många påstår att invånare gärna betalar mer i skatt, men vi ska inte underskatta betydelsen av dessa plånboksfrågor för vart man väljer att bosätta sig. Frågan man ställer sig varför man ska betala så mycket mer i skatt i Hofors jämfört med andra kommuner för samma välfärd.

Länets problem med hög arbetslöshet och befolkningsminskning är saker vi länspolitiker och kommunpolitiker måste ta tag i på allvar. Det är dags att vi tillsammans tar detta ansvar annars återstår endast standardlösningen från vänsterkanten, d.v.s. höjning av skatten.

onsdag 7 december 2011

Alliansen ökar med 9% i Gävleborg sen i våras

Jag brukar vara väldigt försiktiga på att uttala mig om opinionsmätningar, det är endast valresultatet som räknas. Idag presenterade SCB sin väljarsympatiundersökning som är nedbruten på länsnivå. Detta görs två gånger per år och de är väldigt intressanta att läsa.

Dagens mätning visar på att sossarna har tappat rejält i länet med -12% sedan förra mätningen i våras, vilket måste konstateras vara ett ras i dessa mätningar. För alliansen och oss moderater går det mycket bättre vi moderater ökar med över 4% och alliansen ökar med nästan 9%.

I denna mätning så ökar alla allianspartier vilket är glädjande. Dessa positiva mätningar får inte göra att vi lutar oss tillbaka utan vi måste fortsätta att lokalt arbeta för starkare allians i länet.

måndag 5 december 2011

Ny marknadsföring inom vårdvalet.

Landstinget verkar ha ändrat sin marknadsföring när det gäller våra egna hälsocentraler. Jag har de senaste dagarna noterat annonser i länets tidningar där man marknadsför våra egna enheter med motivet att de är offentligt ägda, det är första gången jag ser annonser med det som främsta skälet att man ska välja just dem. Jag tror inte Gävleborgarna bryr sig om vem som äger och driver länets hälsocentraler utan man väljer den central som ligger nära där man bor och som har bra tillgänglighet, bemötande och hög kvalité.

Man skriver även i annonserna att man får ”Mesta möjliga vård för varje krona”, frågan jag ställer mig är får man som patient mer vård av de offentligt ägda än de privata hälsocentralerna. (De har exakt samma finansiering och avgifter.) Om så är fallet så strider detta mot såväl hälso- och sjukvårdslagen och principen inom vårdvalet. Om det inte är så blir frågan om detta strider mot marknadsföringslagen. Mycket märkliga annonser.

torsdag 1 december 2011

Hur fungerar strokesjukvården i länet?

Jag blir ofta kontaktad av personer som har frågor och synpunkter om sjukvården i länet. Dessa samtal är mycket intressanta och väldigt viktiga för mig som politiker för att veta hur människor uppfattar sjukvården och hur den fungerar i verkligheten.

Under veckan har jag blivit kontaktad av en några personer som undrar hur vår rehabilitering fungerar för bl.a. våra strokepatienter och om dessa begränsningar som man nu verkar införa. När man drabbas av stroke är det viktigt med snabba insatser och vi har i de senaste öppna jämförelser sett hur viktigt det är att man hamnar just på en strokeavdelning. Även eftervården är viktig och att man får rehabilitering som kan sträcka sig över lång tid. Enligt tidigare beslut från sosseledningen så har våra patienter i länet inte möjlighet till rehabilitering utanför länet, vilket nu verkar slå hårt även mot denna grupp. När frågan hanterades politiskt fick vi höra att det finns tillgång till liknande rehabilitering inom länet, men nu verkar det inte fungera på det sättet.

Som sagt så finns det mycket funderingar och frågor som vi nu får försöka kolla upp och se vad som händer. Jag hoppas att det bara är missförstånd som har skett och att dessa personer ges de möjligheter som de har rätt till.