söndag 16 september 2018

Valet är över och rösterna är räknade

Då var valrörelsen över och väljarna har gett sin dom. Tyvärr räckte det inte hela vägen för att Alliansen skulle bli större än de rödgröna i riksdagen utan det skiljer endast ett mandat. Vem som sedan bildar regering är helt ovisst idag. Moderaterna backade men samtidigt gick våra Alliansvänner framåt vilket är glädjande.
Generellt kan vi säga att vi moderater I länet lyckades ganska bra. Vi backar mindre i riksdagsvalet än nationellt och går fram i de flesta kommunvalen men där vi går emot trenden är i de två kommuner vi haft KSO-posten, Gävle och Ljusdal.

Ser vi lite snabbt på Gävles resultat så kan vi konstatera att vi lyckas lite bättre än riksdagsvalet. I Gävle brukar lika många rösta på oss i alla tre valen, det visar sig bl.a. 2010 när resultatet var 27,2 för kommun, 26,8 för region och 27,2 för riksdagen. 2014 hände något, då röstade 25,2% på oss i kommunen medan endast 21% röstade på oss riksdagsvalet, då beskrevs det som Blanck-effekten. I årets val så var vi tillbaks på samma resultat i de tre valen, 19% i kommunen, 18,1% i regionen och 18,2% i riksdagen. Vi ligger dock fortfarande lite plus i kommunen jämfört med riskdag och region.

Vi har tappat i en del distrikt där vi senast var starka exempelvis Fridhem(-10%) men Olsbacka(bara -5,6%), Trödje(-11%) Hille(-10%) Söder (-10,7%) Villastaden (-9,8%) Väster S (-10%)

Vad dessa tillbakagångar beror på måste såklart analyseras. Det är såklart svårt att se vart väljarströmmarna går men några snabba slutsatser drar i alla fall jag.


  • De väljare vi vann 2014 på att man var trött på dåvarande S-kommunalråd har vi tappat tillbaks till S, det kan ses i deras siffror också. De backar i riksdagsvalet men går fram i kommunen.
  • Det fanns en oro för att vi skulle gå ihop med SD, vilket vi fick signaler om att våra motståndare spridit rykten om. Det kan vi även läsa om i tidningen igår
  • Man spred lögner om att vi ville införa marknadshyror inom allmännyttan, vilket såklart påverkar de som bor hyreslägenheter.
  • Vi drev trygghetsfrågorna ganska hårt lokalt och man pratade inte om de frågor som man lyfte fram vid dörrknackningarna, exempelvis skolan.
  • Vi tappar stort på vissa håll på landsbygden och det är oroande, det skulle kunna bero på diskussionen om småskolorna.
  • Sedan har man kanske inte märkt så stor skillnad med Alliansstyre jämfört med de rödgröna, det tar tid att förändra en kommun det har vi inte hunnit på 2,5år.

Sedan finns det säkert många andra analyser och orsaker..

Det jag också noterar är att en del valfläsk från andra partier inte har gett någon positiv effekt. S backade i Forsbacka och Hedesunda trots att man lovade saker till Forsbacka bruk och ishall.

En grundligare analys behöver göras när rösträkningen är klar och personkryssen är räknade, det kan finnas sådana effekter också.

torsdag 6 september 2018

Ny Ishall/Allaktivtetshus i Hedesunda?

I veckan bjöds de politiska partierna in för ett möte om Allaktivitetshus i Hedesunda. Det var S,M och C som närvarade och tyvärr fick jag förhinder i sista stund så jag kunde själv inte närvara. Det som är intressant i detta är socialdemokraternas ingång, de fortsätter att lova allt till alla även lokalt. Investeringen finns visserligen med i deras investeringsramar för kommande mandatperiod men det är fortfarande mycket som är oklart, trots detta lovar man för fullt att detta kommer ske i etapp 1. Vad sedan denna etapp 1 innebär vet vi ju såklart inte, det framgår inte i deras budget.

Vi moderater tar ansvar för Gävle och lovar inte allt till alla. När det gäller just ishallar i kommunen så finns det en del att önska. Vi säger inte nej till att bygga tak över befintlig rink i Hedesunda, men innan man gör det bör man fundera på hur vi kan göra detta på bästa sätt för våra kommuninvånare. Vi ser gärna att man på sikt bygger tak över alla våra konstfrusna utomhusrinkar, men i vilken ordning och när bör vi fundera på.

I Alliansens gemensamma budget för 2019 så finns inte denna investering med och inget av Allianspartierna drev denna fråga i vår budgetprocess. Däremot så ser jag gärna att vi tar ett helhetsgrepp om rinkfrågan, vilka som det byggas tak över och när. Kan vi göra detta så man kombinerar en sådan investeringar med andra som ska göras. Varför samlokaliserar vi inte en sådan hall med skolan eller annan verksamhet. För det är viktigt att vi utnyttjar våra gemensamma lokaler som optimalt som möjligt, att bygga en hall som inte används fullt ut är inte att ta ansvar för skattebetalarnas pengar.

tisdag 4 september 2018

Oärlig valrörelse

Valrörelsen pågår för fullt och vi politiker kampanjar konstant. För min egen del har jag kört på sedan 1 augusti och jobbat på dygnet runt.

Partiernas strategier varierar men vi moderater försöker hela tiden ha det vuxna samtalet och prata om vår politik. Tyvärr så har andra partier andra strategier och man kan se en viss desperation från bl.a. socialdemokraterna. Vi har under den senaste tiden läst om deras utspel där man anklagar oss för att stå för saker vi inte gör. Bl.a. kör man fram att vi vill shockhöja hyrorna och införa marknadshyror, vilket såklart inte stämmer. Man påstår även att sossarna i Gävle satsar 80mnkr mer på skolan i sin budget än Alliansen vilket inte heller stämmer, det är endast 25mnkr mer i deras budgetanslag(sedan finns det andra saker som gör denna skillnad mindre). Tyvärr så genomskådar inte media detta utan man fortsätter sprida deras felaktigheter. Exempelvis så kan man idag läsa om att revisorerna riktar skarp kritik mot mig som kommunstyrelseordförande i min hantering av rättelsen av beslut om bitr. kommundirektör. Att det inte finns stöd för ett sådant påstående skriver inte media utan man fortsätter sprida den falska bilden. Jag har läst revisionsapporten och där står det inget om någon kritik, vilket jag såklart påpekat för media. Dessutom påstår man felaktigt att den ökade kostnaden för rättelsen är 2,2mnkr vilket inte stämmer, hade inte beslutet rättats så hade det kostat mer. Att alternativkostnaden om en rättsprocess, som en del vill att vi inleder, kostar över 7,5mnkr skriver man inte heller.

Det är som sagt tråkigt med en valrörelse som inte handlar om vad partier faktiskt vill och media som inte kontrollerar felaktiga påstående. Men jag kommer inte sjunka till samma låga nivå utan förhålla mig till de samhällsproblem som finns och prata om våra moderata politiska lösningar.
Som jag brukar säga, det goda vinner alltid till slut (även om man ibland kan tro motsatsen)