måndag 28 juni 2021

Vaccination, vem är bäst

 Vi har under en längre tid hört från majoritetens företrädare om att vi i Gävleborg är bäst på att vaccinera vår befolkning. Stämmer detta?

För det första vill jag lugna ett och annat majoritetsregionråd med att konstatera att det nu går framåt med vaccinering och att det går bra för oss i Gävleborg. Ingen ska tro något annat men ibland kan det vara bra att nyansera bilden och inte gå på sossefloskler.

Vi kan konstatera ändå att vi i Gävleborg är det län som har störst andel av vår befolkning som fått sin första dos. Hos oss är det 64% av befolkningen som fått sin första dos tätt följt av Blekinge, Sörmland och Dalarna. 

När det gäller andelen som är färdigvaccinerade så är vi på 11 plats med 38% som fått sina två doser. Där leder Värmland med 46% som är färdigvaccinerade.

Så det intressanta är att slå ihop dessa två siffror. För det skulle vara enkelt att vinna den ena på den andras bekostnad. Jämför exempelvis Värmland som har högst andel färdigvaccinerade och Gävleborg.

Värmland 1:a dos 61% 2:a dos 46%
Gävleborg 1:a dos 64% 2:a dos 38%

Sammantaget så är Gävleborg 3% bättre på första dosen men 8% sämre på andra dosen. Då blir Värmland bättre på totalt andel doser, eller hur?

Storstadsregionerna kan inte hävda sig i vaccinationsracet utan ligger sist för färdigvaccinerade (Stockholm 25%, VGR 29% och Skåne 30%) De som fått en dos är 50% för VGR och Skåne och 51% för Stockholm.

Jag har även tidigare påpekat för majoriteten, och journalister, att man fördelar ut vaccin efter andelen äldre vilket gör att vi som har större andel äldre får fler doser/1000 invånare än de som har en ung befolkning. Detta skrevs det även om i tidningen i helgen. Det innebär att storstadsregionerna inte har en möjlighet att ha samma vaccinationsandel som vi som har en äldre befolkning. Men detta vill inte ledningen i Gävleborg prata om.

Sedan har en del regioner lyckats få ut fler injektioner per flaska vaccin, hur detta har gått till förstår jag inte riktigt. Har man spätt ut vaccinet eller har man samlat på sig slattar. Men det innebär att de som lyckats med det har fler doser att använda än andra. 

Sedan är frågan om vilka åldrar som får vaccinera sig. Sedan ett par veckor tillbaks så kan alla i Dalarna vaccinera sig medan vi i Gävleborg har åldersgräns på 30(tror jag).

Men frågan är vad som är bäst?

Detta beror nog på vem man frågar, alla vill ju vara bäst. Men fullvaccinerade måste ändå vara något bra mått. Sedan så skulle det vara intressant att jämföra hur många doser som kasseras, för det visar ändå hur väl man lyckats använda de doser man får till sig. Men det har ingen riktigt svarat på. I Gävleborg så har man sagt att man inte vet, märkligt kan jag tycka.

Sedan vet vi också att vaccinationsviljan skiljer sig åt. Detta kan vara det som avgör vilket åldersspann man har som får boka en tid. Har man låg vaccinationsvilja så kan man snabbare gå ned i åldersspann. Samtidigt skulle man från början släppt på alla åldrar med det kaos som skulle kunna uppstå. Så måttet om vilken ålder som får vaccinera sig kanske inte är relevant ändå. 

Så svaret på frågan är såklart, som oftast annars, det beror på. Därför ska man vara försiktig att slå sig för bröstet oavsett om man är Gävleborg eller Stockholm

Sedan har jag haft synpunkter på hur man planerat vaccinationerna i Gävleborg och det fortsätter jag att ha. Men som jag sagt tidigare så har de problem man haft varit övergående i och med att nya grupper har kunnat boka och antalet doser är mycket lägre än vad man planerat för.

Att boka via telefon verkar nu i alla fall fungera bra, men som sagt det är ytterst få som gör det nu. Appen som vi själva utvecklat har mycket mer att önska. Man har fixat en del men den är inte stabil och underlättar inte särskilt att boka. För den som ringer och bokar tid går det mycket smidigare för än de som vid varje försök till att boka ska svara på en massa frågor och kastas ut och strula.

Detta skulle jag vilja att någon tittar närmare på. Vad har fungerat bra med bokningen och vad har inte gjort det. Det skulle även vara intressant att jämföra andra regioner och hur de har gjort för att hitta best practice. Men det är nog inte majoriteten särskilt intresserad av, de vill ju inte låta någon granska och utvärdera (än de själva såklart)

tisdag 22 juni 2021

Oväntad regeringskris

 Så då kom den regeringskris som vi har väntat på. Det var kanske bara en tidsfråga innan vänsterpartiet skulle tröttna på sossarnas arrogans och januaripartiernas sätt att hantera sitt stödparti.

Att moderater och kristdemokrater röstade för att avsätta Löfven var väntat, man har lovat det sedan valet så det fanns ingen annan möjlighet för att behålla trovärdigheten.  Sverigedemokraterna på sin sida vill göra allt för att skapa kaos men i detta fall så förenades de med vänstern i sitt motstånd mot fri hyressättning för nybyggnation av hyresrätter(som det faktiskt rörde sig om)

Jag trodde att Löfven och Lööf skulle vika ned sig till slut och dra tillbaks förslaget men där gick prestigen före pragmatism. 

Nu har regeringen en vecka på sig att lösa ut situationen och jag tror återigen att Löfven kommer göra det, men i denna kris kan i princip vad som helst hända. Så jag är förberedd på alla tänkbara scenarion där ett extraval såklart kommer ta mer av min tid än någon av de andra lösningarna. 

Så om Löfven bestämmer så eller om talmannen misslyckas med att hitta en statsminister, i sina talmansrundor, som inte har en majoritet i riksdagen emot sig så blir det extra val i september. Vi hade redan planerat en intensiv kampanjperiod med tanke på att det då är ett år kvar till valet men om vi nu får styra om till riktig valrörelse så ska det blir riktig kul. Vi moderater i Gävleborg är alltid beredda att möta väljarna med kort varsel

För oss i regionen påverkar inte detta så mycket mer än att regeringens reformer tar paus eller ställs in. Det kan såklart påverka möjligheten att komma överens om alla de riktade statsbidrag som regeringen öser ut på regionerna. 

Sedan märks det på länets sossar att de är stressade. De har nog aldrig varit med om en så utmanande situation. Vi moderater utmanar dem på alla nivåer och det verkar som de börjar inse att deras dagar i Gävleborg är räknade. Men maktskifte kommer inte av sig själv utan av att väljarna vill ha en förändring och att de ser att det är vi som är beredd att stå för den. Men arrogansen och maktfullkomligheten och stressen som vi märker är uppenbar på alla nivåer.

Det är 446 dagar kvar till ordinarie val nästa år och 90 dagar kvar till ett eventuellt extraval. 


torsdag 10 juni 2021

Rapport om orsakerna till hög dödlighet i covid19 i Gävleborg

 Nu har majoriteten presenterat en av de rapporter som vi förväntar oss kommer granska Pandemin och hur vi har hanterat den. Vi har från oppositionen krävt en extern granskning som skulle göra parallellt som pandemin pågick. Det är alltid svårt att efteråt kunna samla på sig fakta och underlag för att kunna dra slutsatser. 

Vi ville få svar på hur det kunde komma sig att Gävleborg drabbades så hårt, så vi har tidigare ställt följande frågor som vi vill ha svar på:

  • Vad är anledningen till att vi har hög smittspridning i Gävleborg jämfört med andra län
  • Vad är anledningen till att vi har så många döda per 100 000 invånare jämfört med andra regioner
  • Hur kommer det sig att smittan kunde ta sig in på våra boenden, inte en gång utan två och tre gånger

Tyvärr så valde man att inte stödja ett sådant initiativ utan tyckte då att det skulle räcka med den nationella coronakommissionen och våra interna revisorer.

Nu har man från regionledningen ändå gått ut med en rapport om orsakerna till hög dödlighet i covid i Gävleborg. Denna är gjord av våra egna tjänstemän och man har alltså inte använt externa resurser vilket gör att det finns risk att det som presenteras är tillrättalagt och att risken är att allt inte kommer upp. 

Igår gick man då ut med denna rapport. Detta gör man utan att skicka med rapporten utan det är det socialdemokratiska regionrådets slutsatser man går ut med som om de vore rapportens slutsatser. Det är anmärkningsvärt att man presenterar slutsatser till en hemlig rapport. Inte ens under hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde presenterade man rapporten och dess slutsatser. Självklart så krävde vi att få ta del av rapporten omgående och via lite omvägar så gick jag till slut tag på den. Men de är fortfarande inte officiell och tillgänglig för media och andra att granska. Känns inte särskilt öppet och transparent, men det är tydligen så den s-ledda regionledningen jobbar nu för tiden.

Vad säger då rapporten:

Den visar på mycket av den statistik som finns när det gäller dödsorsaker och smittspridning. Det är bra men en sådan sammanställning men det är kanske slutsatserna som jag läser extra noga. Jag kan se att man drar följande slutsatser:

  • Vi har högre andel avlidna med Covid19 i Gävleborg än andra län
  • Det är stor variation mellan länets kommuner
  • Det finns inget som visar på att vårdens kvalité har påverkat dödligheten
  • Det finns inte heller något som visar på att vi varit sämre på att följa råden och restriktioner
  • Vi har inte heller högre smittspridning på våra boenden än andra län

När det gäller rörlighet i samhället så hr man jämfört värmland, västernorrland och Stockholm med oss i gävleborg och man kan konstatera att det inte är någon närmärd avvikelse mellan oss och Värmland och Västmanland. Däremot så har Stockholm minskat sin rörlighet mer än oss övriga vilket göra att vi avviker från det nationella värde. Därtill ser man följande:

Arbetsplatser: Följer Västernorrland, Värmland. Lite mindre rörlighet hos oss under nov dec 2021. 
Kollektivtrafik: Följer Västernorrland, Värmland, lite mindre rörlighet hos oss i aug till okt 2020. 
Detaljhandeln: Från juni 20 så är minskningen mindre hos oss än Västernorrland och Värmland.

Däremot så beskriver rapporten kopplingen mellan fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och dödlighet i covid. Detta är känt sedan tidigare och med tanke på att vi har högre andel med fetma och hjärt- och kärlsjukdomar än andra län vilket såklart kan påverka.

Tittar man på dödlighet med covid och samsjuklighet så har vi samma samsjuklighet som riket. Däremot ser vi att något fler har dött på särskilda boenden och hemtjänst än landet som helhet, men vi sticker inte ut bland landets regioner.

Sedan tittar man på överdödligheten d.v.s. hur många fler eller färre har dött på totalen jämfört med tidigare år. Här kan man välja lite vilka olika tidsspann och få lite olika resultat, så den statistiken är svår att titta på men rapporten kommer fram till att vi har 5% högre dödlighet.

Sedan finns det en märklig slutsats i rapporten ”Den höga allmänna smittspridningen i Gävleborg är med stor sannolikhet kopplad till den höga dödligheten.” Det borde nog stå tvärtom, att dödligheten beror på den höga smittspridningen i Gävleborg. Samtidigt säger man ”Antalet smittade personer beror på hög grad av testkapacitet” vilket då skulle innebära om testkapaciteten och testförmågan i de olika regionerna spelar roll för hur stor den noterbara smittspridningen är. Här borde man såklart ha titta på andra faktorer för att ta reda på om vi haft högre smittspridning eller inte. Med tanke på att många har legat på sjukhus och faktiskt avlidit så kan man nog dra den slutsatsen men samtidigt så ska man vara försiktig med sådana förenklade teser. 

Så sammanfattningsvis kan man konstatera att sossarnas regionråds slutsatser att vi drabbats hårdast beror på den ojämlika hälsan och klassamhället inte finns stöd för i rapporten, det kanske är därför som den inte publiceras. Intressant är att man återigen lyfter det traditionella klasskampsretoriken även här i det län so styrts av sossarna sedan allmänna rösträtten. Det i sig kan vara ett starkt skäl för Gävleborgarna att välja oss moderater i stället.