fredag 22 januari 2016

Direktörer kommer och går, men ledningen består


Som jag tidigare har skrivit så får jag en del anonyma brev med reflektioner och återkoppling om vad som händer i regionen. Tyvärr har jag svårt att återkoppla på dessa brev eftersom det inte finns någon avsändare. Oavsett detta så välkomnar jag brev med information och frågor som jag får.

I veckans brev får jag frågor om vad som egentligen händer i regionen när det är så många chefer som får sluta. Senast var det en av våra direktörer som med extremt kort varsel fick lämna sitt uppdrag.

Vi politiker har inte ansvaret för vilka tjänstemän som anställs eller sägs upp men däremot så ser vi vad som händer och reagerar såklart när det blir en stor omsättning på chefer i regionen. Är det några problem på en avdelning eller enhet så får vi allt som ofta veta det, detta via våra engagerade medarbetare eller via andra källor. I det senaste fallet så har vi inte hört om några som helst problem, varken från medarbetare eller några andra. Så när informationen kom om att han skulle sluta så kom det som en överraskning för oss i oppositionen. Inte heller har vi hört efteråt om några problem inom dennes person ansvarsområden. Istället är det tvärtom, vi har bara hört positivt om denna chef, detta från såväl medarbetare som majoritet/oppositionspolitiker och allt detta gör såklart detta till en mycket märklig affär och man kan fråga sig vad som egentligen ligger bakom.

Däremot finns det en tjänsteman som vi politiker tillsätter, eller rättare sagt som majoritetens politiker tillsätter eller avsätter, och det är regiondirektören. Nu pågår en process att rekrytera ny regiondirektör efter Svante som går i pension nästa år. I detta arbete har vi i oppositionen viss insyn och påverkan. Vi har därför aktivt deltagit med att ställa upp den kravprofil som vi vill se på den nya ledaren i regionen. Jag hoppas nu att det blir många bra sökanden, detta trots vårt dåliga rykte som arbetsgivare. Jag hoppas även att man försöker söka upp personer som man tror skulle passa in på vår profil vi söker.

Jag har även fått feedback på vårt agerande när det gäller det nyinrättade Regionkontoret i Stockholm och i detta ärende kommer vi i oppositionen återkomma till, här finns det mycket att reagera över och agera i.

Det är även en del frågor kring Regionens resebyråverksamhet till Kaiser Permanente, även i detta ärende kommer vi återkomma och det kommer bli högst aktuellt när nu även vi politiker ska åka dit och se vad det är alla andra har sett.

söndag 17 januari 2016

Sjukvårdsförslag från regeringens utredare

I veckan presenterade Göran Stjernstedt sina förslag hur den Svenska sjukvården kan effektiviseras. Det finns mycket i den utredningen som är bra och som vi redan tidigare från moderat håll försökt få till i Gävleborg. Men det finns även några delar som jag tror att regionens socialister kommer gilla och som jag är mycket tveksam emot.


Överbeläggningar

Han lyfter fram problemen med överbeläggningar på våra sjukhus och att det finns många färdigbehandlade patienter som inte ligger kvar på avdelningarna. För att komma tillrätta med det krävs bättre samarbete mellan kommunerna och landstingen. I Gävleborg är detta ett mycket stort problem och för att lösa det så har vi föreslagit att vi tillsammans med kommunerna inrättar mellanvårdsplatser på sjukhusen. Vissa av länet kommuner har också insett detta och är beredd att satsa på detta tillsammans med oss i regionen.

Omprioriteringar mellan akut och primärvård

Han föreslår att man ska inrätta närakuter för att på så sätt avlasta akuten på våra sjukhus. Detta har vi också föreslagit och vi har även föreslagit att vi ska ha en närakut på sjukhusen, vilket vi faktiskt nästan har fått igenom i regionen(vi har nu fått primärvårdsjourer på alla länets sjukhus). Tyvärr så föreslår han också att det ska vara remisstvång till akuten vilket vi har haft tidigare i Gävleborg med dåligt resultat, så det är inte någon bra lösning.

Skärpt vårdgaranti

Ett bra förslag, som vi också föreslagit i Gävleborg, är att förstärka vårdgarantin. Istället för att garanteras att besök en läkare inom 7dagar så vill han att man inom 3dagar ska få träffa någon inom primärvården, vilket inte måste vara en läkare. Det är bra att man förstärker vårdgarantin och för in andra yrkesgrupper men det är inte bra om man ersätter vårdgarantin till träff med läkare på detta sätt.

Avskaffa vårdval för äldre multisjuka

Ett av hans mer kontroversiella förslag är att avskaffa vårdvalet för äldre multisjuka. Detta kommer säkert våra socialister i regionen lyfta fram som ett bra förslag men jag är mycket skeptisk till detta. Varför ska man inte få välja när man blir äldre och multisjuk? Däremot bör vi utveckla vårdvalet så det blir bättre för denna patientgrupp men det bör och kan göras inom vårdvalets former.

Nu får vi se vad regeringen gör med denna utredning och vad som blir verklighet. Den kommer säkert till landstingen på remiss så då får vi se hur regionmajoriteten ser på de förslag som presenterats.

söndag 10 januari 2016

Bloggande s-regionråd

Jag har först nu noterat att ett av de 4 socialdemokratiska regionråden skriver ned sina tankar i en personlig blogg. Vi har tidigare noterat regionrådets tankar via insändarsidan där jag har blivit tvingad att bemöta hans märkliga påståenden vid ett par tillfällen. Det är bra att någon ur den socialdemokratiska regionledningen faktiskt visar sig i sociala medier och beskriver hur de tänker och vilka idéer de har, utrymmet på debattsidorna är ju mycket begränsat.

Jag kan däremot konstatera att mycket av Regionrådet Lahenkorvas tankar kretsar kring oss moderater och hur vi agerar i länet. Att han är kritisk till vår politik är helt i sin ordning, konstigt vore det annars. Men mycket av hans frustration riktar sig mot mig personligen och det kan te sig mer märkligt.

I sin julkrönika där han reflekterar över året som gått riktar han kritik mot hur vi moderater agerar i regionstyrelsen och regionfullmäktige, han hävdar att vi fokuserar för mycket på formalia och detaljer än egna idéer.

Jag kan dela Lahenkorvas frustration över hur regionstyrelsen fungerar men det beror mycket på hur arbetsformerna ser ut och hur sammanträdena leds. Och visst när formalia inte följs och det är allmän oordning så blir det såklart mycket diskussionerna kring detta.

Jag kan bara nämnda några exempel:

  • Det fattas beslut helt utan handlingar eller någon föredragning i styrelsen
  • Ärenden lyfts in väldigt sent i processen och handlingarna ändras i sista sekund, någon timme före sammanträdet.
  • Vi tillåts inte ställa vissa frågor till tjänstemännen som är där och är föredragande på sammanträdet
  • När någon pratar så avbryts personen och majoritetens ledamöter sitter och kommenteras vad som sägs utan att begära ordet. 
  • Vissa personer har svårt att få ordet över huvudtaget när de ignoreras av ordföranden.
Att då mycket av energin läggs på att få mötet att fungera är inte så konstigt men absolut väldigt olyckligt.

Att vi sedan inte presenterar våra förslag förstår jag inte vart Lahenkorva har fått ifrån. Det är bara att han läser protokollen för att se hur våra alternativ ser ut och de reservationer/yttranden som skrivs.
Som sagt så ska det bli mycket intressant att läsa om Lahenkorvas tankar och jag kommer säkert bemöta mycket av hans påhopp på min blogg.

lördag 2 januari 2016

Likvärdig ambulanssjukvård?

I helgen har vi kunnat läsa om att SOS alarm nekat ambulanstransport för en svårt knivskadad patient. Motivet till att de nekade helikopter är att Region Gävleborg inte tillät i sina instruktioner att SOS skickade helikopter i detta fall. När jag läser om detta blir jag mycket frågande till hur våra avtal ser ut. Är det inte det medicinska behovet som ska styra? Varför ska inte våra länsinvånare ges tillgång till samma vård som patienter i andra landsting?

Gävleborg har haft avtal med Uppsala och Jämtland om att kunna använda deras helikopter. Detta kan vi göra utan att vi betalar per flygtimme utan vi betalar en fast avgift per år och i detta ingår ett visst antal flygtimmar. Tydligen så använder vi inte så mycket som ingår i dessa helikoptertimmar. För ett tag sedan tecknade vi dessutom ytterligare avtal om helikopter, denna gång med Dalarnas nyinförskaffade helikopter. Vi frågade då hur detta avtal påverkar befintliga avtal men det ville man inte bry sig om. Så inte bara att vi inte använder så mycket flygtimmar vi betalar för utan vi tecknar nya avtal med ett av Sveriges mest konkursmässiga landsting. När vi hanterade detta ärende så blev vi lovade att man inte skulle avropa flygtimmar av Dalarna förrän man använt alla timmar med Uppsala och Jämtland, vilket gjorde oss nöjda för stunden. Detta är något vi får följa upp och se hur det utfallit.

Åter till denna händelse som skedde juli 2012! Inte nog med att man nekade ambulanstransport så har den upprättade avvikelserapportern inte hanterats. Den har hamnat i de så ökända byrålådorna i Regionen och först nu har man hittat på rapporten och kan konstatera att man inte kan utreda vad som hänt eftersom det gått så lång tid.

Så inte bara att vi nekar våra patienter likvärdiga ambulanstransporter så utreder vi inte heller när det skrivs en avvikelserapport, vilket är så pass allvarligt att det krävs en egen kommentar.