måndag 31 maj 2021

Tack för förtroendet att fortsätta leda Moderaterna i länet

 I helgen genomförde vi förbundsstämman för Moderaterna Gävleborg. Förra årets arbetsstämman ställdes in p.g.a. att vi inte kunde genomföra en fysisk stämma under pandemin. Nu har vi haft tid och planerat att genomföra stämman digitalt vilket gick långt över förväntan. Med tanke på erfarenheterna från regionens digitala fullmäktige så var vi såklart lite nervösa att det skulle strula med upp till 100 personer uppkopplade samtidigt. 

Till skillnad från regionen genomfördes stämman utan några som helst tekniska problem. Anledningen beror delvis på att vi valt en helt annan teknisk lösning än regionen som kör Microsoft Teams. Vi kunde lätt se vilka som var närvarande och man kunde begäran ordet och våra voteringar fungerade utan några som helst problem. Det var någon person som hade skakig uppkoppling men direkt när den föll ifrån så kontaktades de för att se till att allt fungerade. 

Vi kunde se alla 85 ombud i stort sett samtidigt och den som talade syntes på en egen ruta, klart och tydligt. Jag är förvånad att man från regionen inte har lyssnat och tagit till sig de tekniska lösningar som finns för att lösa digitala möten utan fortsätter att envisas med system som inte fungerar. 

Att vi även hade en mycket erfaren och bra ordföranden gjorde stämman till en trivsam och effektiv tillställning.

På stämman valdes jag och i stort sett hela förbundsstyrelsen om vilket känns hedrande. Vi har nu satt laget i länet inför kommande valrörelse och vi kommer göra allt för att få en ny moderatledd regering, moderatledd region och att vi ska ingå i fler styren i kommunerna. 

Vi tog även beslut om en del sakpolitiska frågor. Bl.a. så beslutade vi bifalla motionen från Bollnäsmoderaterna om att göra om vargpolitiken där mer av beslutet ska fattas lokalt och att de nationella mål som finns över antal individer måste harmonisera med de regionala. 

Det var en trevlig stämma, även om den var digital. Vi ser nu fram emot att kunna träffas fysiskt igen efter sommaren, det märks att det saknas.


fredag 21 maj 2021

ABF ger oliktänkande sparken

 Media har rapporterat om hur ABF jobbar i Ockelbo. En av deras timanställda gick ut och förklarade att han var medlem i Sverigedemokraterna och röstade på dem. När detta blev känt för ansvarig på ungdomsgården som ABF driver i Ockelbo så förklarade man för den anställde att han inte var välkommen att jobba där längre eftersom han inte kan dela ABFs värdegrund.

Detta har såklart skapat starka reaktioner hos Sverigedemokraterna men också hos andra. För min del är frågan flerbottnad. 

Att man som parti och organisation äger frågan vilka som jobbar där är ju självklart samtidigt som man inte får diskriminera någon. Skulle en anställd hos oss moderater visa sig vara medlem eller aktiv i annat parti så skulle det såklart vara ohållbart att jobba kvar hos oss, detta gäller såklart alla partier. Frågan man ställer sig är då ABF en del av socialdemokraterna och det anser de säkert att de är. Därmed får man ha respekt för att de inte kan ha personer anställda som är medlemmar i annat parti. I Moderaternas studieförbund, Medborgarskolan, ser vi inte på det på samma sätt. De är inte en del av partiet även om vi är den största ägarorganisationerna och det är fullt möjligt att vara vänsterpartist och jobba där. 

Men om nu ABF är en del av Socialdemokraterna och arbetarrörelsen så kan man fråga sig om det är lämpligt att de bedriver ungdomsgård. I Gävle driver Unga örnar ungdomsgård på uppdrag av kommunen och de är en ungdomsorganisation som tillhör socialdemokraterna. Att de då driver ungdomsgård i Gävle är något som jag anser inte är lämpligt. Jag tror inte sossarna skulle acceptera och MUF eller SDs ungdomsförbund drev ungdomsgård i kommunen. På samma sätt är det helt oacceptabelt att ABF driver ungdomsgård eftersom de anser sig själva vara kopplade till politiska partier. 

Nu i veckan så tog SD initiativ på regionstyrelsen till att avbryta allt samarbete med ABF i regionen. Detta driver de nu säkert i de flesta kommuner och i regionen. Jag kan förstå deras frustration men som jag skrev tidigare så är frågan inte så enkel. Jag föreslog istället att man skulle inleda en dialog med alla studieförbund, det kan ju vara så att andra förbund gör på samma sätt. Frågan man bör ställa sig är hur de ser på diskriminering och vilka krav man kan ställa för att få ta del av offentliga medel. 

Jag tror inte det är sista gången detta händer och det är säkert inte sista gången SD kommer reagera. Jag kan tänka mig att såväl SD som socialisterna vill flytta fokus från sakfrågor till andra konfliktytor vilket är tråkigt.


torsdag 20 maj 2021

Ögonverksamheten återigen på Gävle sjukhus

I Juni 2019 beslutade regionfullmäktige att ögonverksamheten skulle flyttas ut från Gävle sjukhus till Södertull i Gävle. Motivet var då att man inte fick plats på sjukhusområdet och med God och nära vård konceptet så skulle vissa verksamheter flyttas ut från sjukhuset(gäller även Hud och hematologverksamheten som flyttats till Gävle Strand)

Vi protesterade då och förklarade att detta skulle försämra tillgängligheten och kvalitén inom vården. Dessutom skulle samordningsvinster förloras och samarbeten mellan verksamheter försvåras. Även personalen protesterade men trots detta fortsatte den politiska ledningen med att driva på beslutet utan att ta hänsyn till andra synpunkter.

Nu har man kommit till insikt och väljer nu att dra tillbaks förslaget. Detta är såklart mycket bra att man nu äntligen väljer att backa på detta förslag och upphäver beslutet som aldrig skulle ha fattas. Det är synd att man inte kunde lyssna då och detta har såklart inneburit att man lagt ned onödig tid och pengar på detta och det blir även lite hattigt för Framtidsbygget när man inte har en ordentlig plan som är hållbar över tid.

Anledningen till denna kovändning fick vi inte höra om på regionstyrelsen utan man säger bara att förutsättningarna har förändrats, vilka dessa förutsättningar är framkommer varken i underlagen eller i det som majoriteten säger. 

Om man nu har kommit till insikt att det inte är bra att slå sönder specialistvården i Gävle så blir ju frågan när man tänker flytta tillbaks Hud och Hematologen till sjukhuset. Det skulle vara bra om man nu planerade in en sådan återflytt i Framtidsbygget.