måndag 28 november 2011

Landstinget Gävleborg är sämst även i årets Öppna jämförelser

Rankinglista där
Blå=Alliansstyrda Röda=Sossestyrda
Idag presenterar SKL sin årliga rapport där landstingen jämförs. Det är flera hundra olika parametrar man jämför landstingen med, allt ifrån invånarnas uppfattning om vården till vilken behandling patienterna får inom vissa diagnoser.

Alla dessa mätningar har sammanställs i denna årliga rapport och man har klassat alla landsting med tre olika färger för varje parameter. De sju bästa landstingen får en grön markering och de sju sämsta landstinget får röd markering och där emellan blir det gult. Alla dessa markeringar kan sedan sammanställas till en rankinglista.

Det var med stor nyfikenhet jag läste dagens rapport för att se hur landstinget Gävleborg placerar sig i år. I såväl 2009 som 2010 års rankinglista låg Gävleborg sist och frågan var idag huruvida vi skulle börja klättringen i denna lista.

Vissa förbättringar har gjorts i enskilda mätningar, men i denna ranking ligger vi tyvärr fortfarande klart sist vilket är mycket bekymmersamt. Det finns visserligen ljuspunkter som t.ex. bra neonatalvård men när det gäller förtroendemätningarna ligger vi mycket sämre till.

Arbetarbladet
GD

lördag 19 november 2011

En heldag i Bollnäs i regionens tjänst.

Igår tillbringade jag dagen tillsammans med hundra andra regionpolitiker från länet i Bollnäs, det var dags för regionfullmäktige höstmöte igen.
Den stora frågan som debatterades igår var huruvida Gävleborg ska bilda regionkommun med oss själva eller inte. Jag har sedan jag blev aktiv i landstingspolitiken arbetat med frågan huruvida vi slå ihop vårt landsting med några av våra grannar och i så fall vilka. Den frågan har tagit mycket energi och kraft och utan resultat. I ren besvikelse över detta valde länets sossar för någon månad presentera idén om att vi ska försöka bilda region med sig själv.

Vad blir nyttan för Gälveborgarna om vi genomför detta politiska projekt. Det har hittills inte presenterats något mer argument än att vi ska ha ett direkt valt parlament som bl.a. bestämmer tilldelning av statliga och EU projektmedel. Det kom inte fram något nytt igår heller utan man kör på sitt vanliga mantra om detta nya fantastiska parlament som man vill skapa.

Vad det egentligen handlar om är att vi flyttar över verksamheten från dagens Region Gävleborg(vilken är ett förbund där länets kommuner och landsting samarbetar om gemensamma frågor) till landstinget och fortsätter som vanligt. Hur blir sjukvården bättre av att vi ytterligare diversifierar landstinget? Risken är väldigt stor att dessa länspolitiker framöver kommer lägga mer energi på dessa bisysslor än att fokusera på att förbättra sjukvården i länet.

Vi moderater vill att vi ska analysera frågan ytterligare och avvakta och se vad som händer runt om kring oss. Att skapa ett nytt politisk projekt för sin egen sak skull tilltalar inte oss moderater. Eftersom man ville forcera frågan igår så blev vårt ställningstagande att vi säger helt enkelt nej till detta vansinne.

Nu fortsätter debatten om detta i länets kommuner och vi kommer även få frågan till landstingsfullmäktige för ställningstagande och till sist är det regeringen som avgör.

tisdag 15 november 2011

Äntligen en utvärdering av vårdval Gävleborg

När landstinget i bred enighet införde vårdvalsystemet i Gävleborg beslutade fullmäktige att en uppföljning skulle göras och redovisas innan mars 2011. När vi i maj i år påpekade att detta inte hade gjorts hastade man fram ytterligare ett beslut att en sådan utvärdering skulle göras och igår redovisades den för lanstingstyrelsen.

Det är bra att man nu äntligen har gjort denna utvärdering, även om man inte ville göra det från början. När rapporten diskuterades igår fanns det mycket att resonera omkring. Hela rapporten är egentligen en uppsättning intervjuer med majoritetens företrädare och några från oppositionen. Man hade även intervjuat några av cheferna på hälsocentralerna, såväl privata som landstingdrivna, samt haft en patientenkät ute. Man har utifrån vissa frågeställningar ställt en del frågor som man sedan har sammanställt i rapporten, själva frågeställningarna är framtagna av tjänstemän och vi politiker har inte haft möjlighet att komplettera med relevanta frågor.

Några resultat och slutsatser av rapporten redovisades inte och majoriteten var inte så intresserad av det heller, men efter ett resonemang så gick man med på att låta vårt hälso- och sjukvårdsutskott gå igenom rapporten och dra de politiska slutsatserna. Vi har sedan tidigare redan gjort vissa slutsatser av det som vi har hört när vi har räffat verksamhetsföreträdare, personal och patienter som vi nu fick förstärkt med dessa intervjuer. Nu får vi analysera rapporten ytterligare för att se om det finns delar som vi behöver utveckla vidare.

onsdag 9 november 2011

Valfrihet och mångfald debatteras på SKL kongress.

Jonas röstar för vårdval inom
specialistsjukvården
Nu pågår debatterna på SKLs kongress för fullt. Frågan om valfrihet inom välfärdsektorn har nu debatterats för fullt. Skillnaden mellan sosse-vänstern och alliansen är väldigt tydlig. Allinsen står för valfrihet och mångfald medan vänsterblocket står för motsatsen.

När det väl gick till omröstning så väljer länets sossar att rösta emot skrivning om vårdval inom specialistsjukvården, vilket är samma formulering som de själva har i sitt eget måldokument som vi ska hanteras på nästa landstingsfullmäktige. Som tur är så förlorade vänsterblocket omröstningen så nu ska SKL stödja arbetet med att vidareutveckla vårdval inom specialistsjukvården.

tisdag 8 november 2011

Tur med spårvagn i Norrköping

Nu är jag i Norrköping i några dagar på SKLs kongress. Då gäller det att passa på och åka lite spårvagn innan sammanträdena börjar. Jag är nu på väg och ska hälsa på min farmor och Norrköpings kommun har så påpassligt byggt ut pårvägen ut till henne som invigdes för ett par veckor sedan.

fredag 4 november 2011

Hur lång tid ska det ta att laga en rullstol?

Idag besökte jag landstingets leverantör av hjälpmedel. Vi har under de senaste åren diskuterat hjälpmedel väldigt mycket, det har handlat om vem som ska betala för hjälpmedel till huruvida man själv har möjlighet att välja hjälpmedel. Därför var det bra att få träffa företrädare för verksamheten och höra hur de arbetar och hur det fungerar.

I vårt län är det Region Gävleborgs Hjälpmedel SAM som sköter hantering och uthyrning av hjälpmedel för såväl kommunerna som landstinget. De har även lyckats tecknat avtal med de privata hälsocentralerna i länet. Jag hade mycket frågor om hur det fungerar och hur marknaden ser ut. När jag frågade hur de arbetar med kundnöjdhet så framkom det att endast lyssnar av vad beställarna tycker d.v.s. kommunerna och landstinget. Man gör tydligen inte någon kundnöjdhetsmätning med de som faktiskt använder hjälpmedlen som t.ex. rullstolar vilket är mycket anmärkningsvärt. Jag var även nyfiken på hur det fungerar med service och hur det fungerar om t.ex. permobilen går sönder på julafton.

Man garanterar endast reparationer vardagar under kontorstid och man har enligt avtalet tre dagar på sig att laga det som har gått sönder. Om det är akut kan brukaren få kommunen att göra en akut beställning vilket verkar väldigt byråkratiskt. Jag har fått höra berättelser från brukare hur det har tagit 11 dagar att få en permobil lagad och man har blivit helt isolerad och sängliggande under dessa dagar, detta är inte acceptabelt utan vi måste få till en servicenivå som är mycket bättre. Man mäter inte heller vilka servicetider man har, vilket är konstigt.

Nu håller landstinget och kommunerna på och förhandlar om ett nytt avtal med regionen. Jag hoppas att man lyfter detta avtal till oss politiker så vi får vara med och ställa vilka krav som är rimliga, men som vanligt kommer väll sossarna abdikera och överlämna det till tjänstemännen.

onsdag 2 november 2011

Återigen lägger vi fram en alternativ budget i landstinget.

Idag på landstingsstyrelsen presenterar Samverkan Gävleborg budget för 2012. Detta är den 4:e budgeten som jag är med och tar fram i Samverkan. I vårt alternativ lägger vi mer resurser på hälso- och sjukvården där vi lägger extra resurser till psykiatrin, BUP, barn- och ungdomssjukvården för att bl.a. möjligöra att slutenvårdsplatser för BUP kan återinrättas.

Vi är överens med majoriteten om att prioritera vården av våra äldre och psykiatrin. Skillnaden är att vi lägger extra resurser förutom att vi har högre uppräkning av hälso- och sjukvådens ramar. Hur kan vi göra det, kan man fråga sig?

Genom att vi planerar att ta del av regeringens riktade stimulansmedel med så mycket som 70mnkr. Detta är relativt lågt räknat jämfört med vad som finns tillgängligt. Vi tar även med den ekonomiska besparing som vi gör genom att upphandla Bollnäs sjukhus. Vi har även tagit med de ökade statsbidrag på 27mnkr vi får när all kollektivtrafik övergår till landstinget vid årsskiftet. Vi räknar även med de lägre kostnader som blir när vi inte har gjort de investeringar som planerades inför 2011. Varför majoriteten inte har med dessa vet jag inte. Jag har frågat vid flertalet tillfällen, såväl majoritetens politiker som tjänstemän, om dessa åtgärder men man kan inte förklara varför man mörkar dessa lägre kostnader och högre intäkter.

Allt detta ger oss i Samverkan Gävleborg möjligeter att göra de extra satsningar i vårt budgetalternativ som sjukvården såväl behöver.