fredag 27 april 2012

Vad händer med Sandvikens sjukhus?

Idag är det heldagsmöte i Stockholm och då är man tacksam att det går bra med tågförbindelser söderut. När man sitter på tåget hinner man även med att läsa igenom länets tidningar i lugn och ro. Tyvärr så har tidningarna i Hälsingland valt att strula till sin e-tidning så just för tillfället består mediabevakningen för Hälsingland av deras websida där det är mycket begränsat nyhetsflöde jämfört med tidningen.

När jag däremot läser dagens Arbetarblad kan vi se att de fortsätter granskningen av flytten av verksamhet från Sandvikens sjukhus till Gävle sjukhus, i dagens artikel berörs länsrehab. Att flytta en sådan viktig verksamhet till tillfälliga lokaler på ett annat sjukhus under ett par sommarmånader kan låta som en smart lösning men samtidigt väldigt riskabel. Jag har vid flera tillfällen besökt rehab i Sandviken och de gör ett fantastiskt arbete där i bra lokaler. Att våra patienter får en högkvalitativ rehabilitering snabbt är en viktig faktor för att man ska komma tillbaka till ett normalt liv efter en olycka, drar rehabilitering ut på tiden är det inte bra för patienterna och det riskerar att kosta samhället ytterligare resurser i framtiden. Inte nog med att man riskerar sämre rehabilitering under sommaren eftersom de tillfälliga lokalerna inte är anpassade för den verksamheten man bedriver så hotar nu även Dalarna att stämma Landstinget Gävleborg för att vi bryter samarbetsavtal med dem som har inneburit att vi hjälpts åt under sommarmånaderna med att ta hand om våra patienter.

Till detta finns även en oro bland Gävleborgare och personal att detta är början på den definitiva nedläggningen av Sandvikens sjukhus. Jag kan förstå den oro man känner men jag hoppas verkligen att den är obefogad, jag ska göra det jag kan för att vi ska behålla den verksamhet som finns där idag och utveckla den vidare.

tisdag 24 april 2012

Landstingsledningen drar tillbaks förslag om att sluta med lustgas.

Efter stora påtryckningar från allmänheten och oss i oppositionen drar man nu tillbaka förslaget om att sluta med att använda lustgas inom förslossningsvården. Det fanns helt enkelt ingen annan utväg för majoriteten än att hantera detta ärende på detta sätt.


Efter att detta förslag presenterades har det rapporterats i hela landet om att Gävleborg ska bli först ut med att sluta med lustgas. Syftet var bl.a. att minska utsläpp av växthusgaser. Detta har så klart inte stärkt vårt landstings varumärke, som redan har dåligt anseende. Som ett förtydligande påstod man visserligen att detta endast skulle vara frivilligt att avstå från lustgas, vilket det redan är idag. (Jag hoppas att ingen tvingas till att använda lustgas mot sin vilja)

Genom starka påtryckningar från såväl allmänhet, oss i oppositionen och även majoritetens egen oppositionspolitiker i Hudiksvall så backar man nu helt. Detta visar nu att det arbete vi bedriver med att alltid sätta patienten i centrum faktiskt kan ge effekt även om vi än så länge befinner oss i opposition. Hade vi suttit i majoritet hade aldrig ett sådant patientfrånvänt förslag släppts fram.

Det är nog inte heller någon slump att nyheten släpps just idag. Imorgon har vi moderater en interpellation som ska besvaras på landstingsfullmäktige.

Jag hoppas att man nu tänker ytterligare en gång till innan man lägger fram nya förslag.

måndag 23 april 2012

Länet sjunker i ranking över företagsklimatet.

Idag presenterar Svensk Näringsliv sin årliga ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Tyvärr kan vi se att länet tappar i den rankingen, genomsnittsplaceringen för länets kommuner försämras 2 platser(från 216 till 218plats). Detta är mycket olyckligt.

Att Hudiksvall är en av årets raketer genom att klättra från plats 262 till 196 gör att vi inte tappar ännu mer. Det vore bra om övriga kommuner i länet kunde se på vad man har gjort i alliansstyrda Hudiksvall för att lära sig hur man arbetar med näringslivsfrågor. Man har där medvetet och strukturerat arbetat med att förbättra företagsklimatet genom att utveckla kontakten med företagarna och förbättrat servicen till dem. Resultatet visar sig även att arbetsmarknaden utvecklas bättra i Hudiksvall än i andra delar av länet. Tyvärr så kommer nog länets ledande socialdemokrater fortsätta att förneka betydelsen av denna undersökning och ignorera företagarna.

Det krävs kraftsamling i länet för att förbättra attityder till företagare och förbättra företagens villkor i länet. Gävleborg har förlorat viktiga etableringar de senaste åren vilket inte är bra, dessutom har nyetableringar gått förlorade p.g.a. dålig hantering från kommun och region. Att vi dessutom har landets högsta arbetslöshet gör detta ännu viktigare.

söndag 22 april 2012

Grus i maskineriet när det gäller kommunalisering av hemsjukvården

Efter att länge ha diskuterat den så viktiga kommunaliseringen av hemsjukvården i länet så har kommunerna och landstinget kommit fram till en lösning där kommunerna tar över ansvaret för detta ansvar den 1/1-2013 och att vi växlar över en del av landstingets skattetuttag till kommunerna.

Efter segslitna och försenade förhandlingar gick det ut meddelande för någon månad sedan om att nu hade kommunerna och landstinget minsann kommit överens. Inför den förhandling som var så hade kommunerna och landstinget olika uppfattningar om vilka kostnader det var för det som skulle skatteväxlas. Skillnaden var ca 30miljoner. Överenskommelsen som gjordes innebar för landstinget att vi skulle betala 12miljoner för mycket och kommunerna ansåg de fick 18miljoner för lite.

Trots att skillnaderna vara stora så hade man i en mindre grupp av kommunalråd och landstingsråd kommit fram till en kompromiss, det som återstod var att klubba igenom beslutet i alla kommunerna och i landstingetfullmäktige nu på onsdag. Även om detta blir dyrare för landstinget än att behålla verksamheten som idag så är det viktigt att växlingen genomförs, vi får försöka hitta vart dessa 12miljoner ska tas.

I veckan däremot så återremitterades ärendet i en av kommunerna för att förhandla om ersättningen. Kommunerna var kanske inte så överens som man ville ge sken av tidigare. Frågan man ställer sig nu om det överhuvud blir något av detta, blir det inte genomfört så är det ett rejält misslyckande. Vi får då vänta till regeringen tvingar oss till detta, som vanligt alltså.

fredag 13 april 2012

Vilka metoder är okej för att locka till sig läkare?

I dagens Arbetarbladet skriver man om landstinget Västmanland som gör rekryteringsinsatser för att locka till sig allmänläkare som idag arbetar hos oss i landstinget Gävleborg. Jag är inte förvånad att man riktar sina insatser åt just vårt håll med tanke på de problem vi har med att behålla våra egna läkare. Jag tycker nog att metoden är lite tveksam att använda men frågan är vart gränsen går att göra allmänna insatser för rekrytering samt att göra riktade insatser.

Vi kan även läsa fastighetslandstingsrådets och landstingsdirektörens synpunkter på denna metod. Man säger att ” Jag tror inte att vi skulle välja ut något annat landsting och försöka avlöva det” Samtidigt vet vi att man använder bonussystemet som en metod för att locka läkare men man har även gjort riktade insatser mot Västernorrland för att locka läkare hos dem att börja arbeta i vårt län, vilket påminner om Västmanlands metod som man idag förkastar.

Det finns egentligen bara en metod som är framgångsrik för att vi ska kunna behålla våra läkare och det är att få dem att trivas hos oss och att de av den anledningen vill stanna kvar. Kan vi sedan få dem att prata väl om vårt landsting så kan vi även få andra läkare att söka sig till oss.

När väl någon/några läkare söker kontakt med oss för att se om vi är intresserade att anställa dem ska man ha ett engagerande och positivt mottagande. Jag har tyvärr fått signaler från läkare som har hört av sig till landstinget Gävleborg för att se om man är intresserade av att anställa en grupp läkare, men genom brister i bemötande och engagemang så går den chansen förbi oss vilket är väldigt olyckligt.

torsdag 12 april 2012

Styrelsens ordförande tillrättavisar oppositionen

Som jag tidigare har skrivit om har vi i oppositionen gjort en undersökning om varför våra läkare väljer att sluta. Tydligen har detta arbete väckt viss irritation hos landstingsledningen. Idag har jag nämligen blivit tillrättavisad av landstingstyrelsens ordförande och landstingsdirektören om hur vi har gjort denna undersökning. Man anser tydligen att vi har gjort något felaktigt när vi har ställt ett par enkla frågor till de läkare som valt att sluta hos landstinget(Vilket inte landstinget har gjort än så länge). Man anser att vi inte ska gå in och göra det som våra tjänstemän har som uppgift.

Tydligen anser man inte att vi har rätten att lyfta viktiga frågor och göra dem till politiska frågor. Dessutom blandar man ihop vad som är partipolitik och landstingspolitik. Denna inställning blir väldigt konstig med tanke på att vi inom oppositionen inte har möjlighet att ålägga våra tjänstemän att göra ett visst arbete som gör att vi kan lägga fram en alternativ politik i landstinget. Det verkar som man helt enkelt vill att vi ska sitta still och tysta på våra möten och inte kritisera eller presentera något alternativ till dagens styre. Jag tror inte att landstingets sossar har förstått skillnaden mellan oppositionens och majoritetens roller.

Inte nog med det utan jag fick dessutom även stå tills svars för en krönika som publicerades i en av länets tidningar förra veckan där kritik riktades mot landstingsdirektören. Jag kan som politiker inte stå till svars vad andra gör och hur de uppfattar olika situationer, därför blir denna kritik väldigt konstig.

Vi ifrån Samverkan Gävleborg kommer fortsätta att lyfta saker vi behöver förbättra i landstinget och presentera en alternativ politik till dagens röd-gröna majoritet oavsett om vi detta inte behagar landstingsledningen.

onsdag 11 april 2012

Öppenhet och transparens viktigt för demokratin i landstinget

Det är väldigt viktigt med att politiken är öppen och transparens gentemot väljarna. Idag kan alla vara med och lyssna på landstingsfullmäktige eller se och lyssna på debatten via de webbsändningar som sker. Däremot är det få ärenden som tar sig ända upp till landstingsfullmäktige och debatteras utan de flesta frågorna avgörs antingen av landstingsstyrelsen eller av landstinget tjänstemän.

För att öppna upp processen och politiken har Tommy Ljung från oss moderater motionerat om att öppna upp landstingstyrelsens sammanträden för allmänheten. Syftet med motionen är att skapa en mer öppen och transparens process vilket kommer stärka demokratin inom de så viktiga frågorna som landstinget ansvarar för.

Vi har ännu inte hört något från majoritetens företrädare hur de ser på detta men vi kunde förra veckan läsa om styrelseordförandes kommenterar i tidningarna. Tydligen har ordförande pågående tankearbete i frågan och kommer återkomma med förslag vilket är glädjande.

Däremot blev jag förvånad när hon hävdar att vi i oppositionen idag smiter ifrån debatten i olika frågor. Frågan jag ställer mig är om vi över huvud taget har vart på samma landstingsstyrelsesammanträden. I stort sett är det vi i oppositionen som lyfter frågor, gör inspel i olika ärenden och försöker få till en diskussion med majoriteten och dess styrelseordförande. Tyvärr så väljer man som vanligt att hålla sig borta från debatten och skicka fram landstingsdirektören att svara i deras ställe, vilket märks på såväl länets debattsidor som fullmäktige och även på de slutna landstingsstyrelsemötena.

måndag 2 april 2012

Återinvigning av Bollnäs sjukhus


Idag återinvigs Bollnäs sjukhus när den nya entreprenören tar över driften av sjukhuset, där vi från Samverkan Gävleborg självklart närvarar. När den borgerliga oppositionen fick igenom sin budget december 2008 ingick även att driften av Bollnäs sjukhus skulle upphandlas. När sedan underlagen togs fram för detta var det en bred uppgörelse mellan dåvarande majoritet och opposition där vi hade stor påverkan på innehållet.

Carina Östansjö (FP) ger kommentarer
till SVT om upphandlingen
Tack vare oss partier i Samverkan Gävleborg så blev det en upphandling som möjliggjorde för många att vara med och lägga anbud, vilket var mycket positivt. Omsättningskravet sänktes till rimlig nivå, konstiga hävningsklausuler togs bort o.s.v. Vi ville även att det skulle vara en kvalitétsupphandling vilket det blev och där väger kvalité lika tungt som de ekonomiska delarna. I denna upphandling vann Aleris där den avgörande biten var deras ambitioner och deras kvalité.

En viktig del i att detta blev så framgångsrikt var och är att det finns en bred överenskommelse och samsyn på detta. Det har tidigare gjorts flera breda överenskommelser och jag hoppas att vi kan fortsätta på den inslagna vägen.

söndag 1 april 2012

Konkreta åtgärder för att motverka läkarflykt.

I veckan presenterade vi den rapport som ger en bild av orsakerna till varför Landstinget Gävleborg har så svårt att rekrytera läkare och varför många läkare väljer att sluta hos oss. Detta har bl.a. inneburit att vi idag har landets högsta kostnader för hyrläkare per invånare.

Till denna sammanställning ger vi även konkreta förslag vad vi från politiken kan göra för att vända denna utveckling. Vi föreslår bl.a:

  • Den viktigaste frågan är att minska toppstyrningen. Detta kan man göra genom att tillskapa fler självständiga enheter med tydliga uppdrag och befogenheter. Ett bra exempel på möjlig fristående enhet är dagkirurgin i Sandviken.
  • Mer flexibla arbetsformer. T.ex. bör det vara möjligt att kombinera sin anställning hos landstinget med anställningar hos andra arbetsgivare. Möjligheten att kombinera sitt kliniska arbete med forskning bör förbättras och uppmuntras. Det bör även vara möjligt att kombinera kliniskt arbete med chefstjänst.
  • Skapa bättre utvecklingsmöjligheter för personalen. Genom t.ex. mer klinisk forskning tillsammans med Uppsala och läkemedelsföretagen. Genom att vi ligger mer i framkant i den medicinsktekniska utvecklingen blir vi mer attraktiv som arbetsgivare.
  • När personal väljer att sluta sin anställning hos oss så ska det erbjudas bra och kvalitativa avslutningssamtal gärna med någon utanför den egna organisationen. Avslutningen ska vara i positiv anda för att underlätta för personalen att återkomma och att de pratar gott om landstinget.
Däremot blir jag förvånad när landstingsråden håller sig undan och väljer att skicka fram direktören att kommentera vår rapport. Han vidhåller sin uppfattning att det inte råder läkarflykt trots att 200 av 800 läkare har slutat under de senaste två åren. Att han även påstår att alla har fått möjlighet till avslutningssamtal är också anmärkningsvärt. Vi har fått uppgifter från alldeles för många läkare som säger att de inte har fått några sådana erbjudanden. Vissa säger även att vi är de första överhuvudtaget som har kontaktat dem och vill höra deras syn på landstinget. Man påstår även att läkarna har de möjligheter som vi föreslår när det gäller flexibilitet och forskning visar på en avsaknad av verklighetsförankring. Det finns säkert ställen hos oss där detta fungerar väldigt bra, men även här har vi hört för många berättelser som säger någonting helt annat.

Jag hade hoppats på en helt annan inställning från majoriteten. Det är viktigt att vi ser verkligheten som den ser ut och tillsammans sätter oss ned och försöker komma till rätta med de problem som finns. Men ser man inte problemen så har man också svårt att göra någonting åt dem.