måndag 30 maj 2011

Okända Hospiceplatser dyker upp på kommunfullmäktige i Gävle

Idag har kommunfullmäktige i Gävle diskuterat behovet av Hospice. Min partikollega Måns Montell har skrivit en interpellation till omvårdnadsnämndens ordförande om behovet av detta i Gävle och enligt henne finns det tydligen 10 platser avsedda för Hospicevård på korttidsboendet på Brynäs. Detta är helt okända platser för oss i landstinget, enligt landstingets tjänstemäns rapport saknas det helt kommunala platser i Gävle.

Det blev så klart en rad nya frågor under debatten. Hur ser kompetensen avseende palliativ vård ut på detta korttidsboende? Vilka typer av patienter använder dessa platser? Läggs även yngre palliativa patienter på dessa platser? Inget av detta kunde ordförande besvara.

Det påstods även att landstinget och kommunen håller på och ser över behovet av Hospiceplatser och att man ska inrätta sådana i landstinget regi. Tyvärr är det ny vårdavdelning med palliativa patienter som man pratar om inom landstinget och detta är inte samma sak som Hospice. Det är mycket olyckligt att man vilseleder Gävleborgarna om att man ska införa Hospice när det handlar om helt annan typ av vård.

Efter denna nya information om Hospiceplatser på Brynäs är det läge att göra ett studiebesök för att få svar på de frågor som omvårdnadsnämndens ordförande inte kunde svara på. Jag hoppas även att nämndens ordförande följer mitt råd att göra ett studiebesök på Mellannorrlands Hospice i Sundsvall och ser vilken fantastisk verksamhet man har där.

fredag 27 maj 2011

Demonstration av landstingstyrelsens ordförande på Regionfullmäktige

Idag träffade länets regionpolitiker på regionfullmäktige för att diskutera aktuella frågor för länet. Antalet ärenden var väldigt magert utan det var mest informationer från tjänstemännen. En fråga som är viktig för länet är kommunaliseringen av hemsjukvården. Man vill nu skjuta på införandet ytterligare ett år och nu skulle regionfullmäktige säga sitt. Bl.a. så var Kristdemokraternas Lennart Sjögren uppe i debatten och frågade vad anledningen är att man skjuter på detta och vad det är man inte kommer överens om. Handlingen som vi hade gav inte några svar på detta.

Jag blev väldigt förvånad när landstingstyrelsens ordförande då går upp och demonstrativt inte ger några svar på detta. Sanningen är att man inte kan komma överens om vad som är hemsjukvård och inte vilket inte bör hållas hemligt för fullmäktiges ledamöter. Dessutom har landstinget inte koll på vad detta kostar idag så man vet inte vad det är man ska skatteväxla.

Det är bara att beklaga att sossarna inte är beredd att ta ansvar för sina misslyckanden, för detta att inte klara av att kommunalisera hemsjukvården är inget annat än ett rejält misslyckande.

onsdag 25 maj 2011

Omvärldsspaning med landstingstyrelsen

Under ett par dagar denna vecka är landstingstyrelsen i Oslo där vi idag har gjort ett studiebesök på det nybyggda sjukhuset Akershus Universitetssjukhus. Det är ett nybyggt sjukhus och det var intressant att höra hur man har planerat vårdavdelningar och logistiska lösningar när man har kunnat bygga helt nytt. Kostnaden för detta sjukhus var 80ksek per kvadratmeter och i den jämförelsen blir vårt nya operationsblock väldigt billigt, 24ksek per kvadratmeter.

Vi fick även en bra redovisning om hur deras sjukvårdssystem fungerar. Sedan 2002 har man i Norge valt att flytta all sjukhusvård till staten som sedan har fyra olika regionala helseföretagsgrupper som sköter driften av sjukhusen. Anledningen var att sjukvården skilde sig väldigt mellan de olika delarna i landet och man ville göra den mer likvärdig.

De har lyckats väldigt bra med denna reform och jag blev mer stärkt i min övertygelse att Sverige på sikt bör gå samma väg.

tisdag 24 maj 2011

Nu begränsas möjligheten för sjukgymnastikbesök inom Landstinget Gävleborg

Nu är dagens landstingstyrelse avklarat. Majoriteten valde idag att driva igenom den begränsning av besök till sjukgymnastik som har diskuterats tidigare. Såklart så reserverade jag mig mot beslutet med motiveringen att vi inte ska införa begränsningar som drabbar våra patienter. Man har luddiga motiv för att göra detta och konsekvenserna blir nu att det säkert blir någon form av remisstvång. Däremot att öka dialogen mellan sjukgymnaster och läkare är väldigt positivt och det ska vi stimulera. Jag tror inte man skapar ett positivt samarbetsklimat genom att förbjuda och hindra utan det görs genom en positiv och öppen inställning och åtgärder som stimulerar dialog istället för åtgärder som förbjuder ickedialog.

fredag 20 maj 2011

Nu blir landstinget husvagnsägare

I dagens GD läser vi att landstinget har införskaffat en husvagn i marknadsföringssyfte. I tidningen kan vi läsa att man ska använda denna rosa husvagn för att marknadsföra sina hälsocentraler. Motivet är att landstinget nu verkar på en marknad och konkurerar med de privata hälsocentralerna. En viktig skillnad mellan en vanlig marknad, som t.ex. mobiltelefonbranschen, och vårdvalet är att inom telekombranschen har man separerat på statens operatör och den myndighet som tilldelar tillstånden. Inom landstinget Gävleborgs hälsoval så är landstingstyrelsen både tillståndsgivare och den överlägset största aktören. Detta förhållande gör att landstinget måste vara väldigt försiktig med hur man agerar med marknadsföring och hur man bygger upp systemet.

Vi partier inom Samverkan Gävleborg har därför lagt förslag om att våra hälsocentraler ska drivas fristående från landstinget övriga verksamheter och landstingstyrelsen endast ska vara systemägare av vårdvalet och en fristående styrelse ska vara den som styr vår egen primärvård. Vi måste se och lära av andra områden där man ha lyckats med detta, se bara på landstingets egen folktandvård. Detta gör det också möjligt för personalen att få större inflytande över hur våra hälsocentraler ska utvecklas. Men som vanligt möts vi av oförståelse och passivitet från sossemajoriteten.

torsdag 19 maj 2011

Likvärdig vård kräver statlig styrning

En gång i månaden träffas kommun- och landstingspolitiker i Stockholm och diskuterar aktuella frågor. Idag lyssnar vi bl.a. på statens utredare för statlig styrning av vård och omsorg. Tanken är att staten ska se över hur man styr kommuner och landsting i dessa frågor.

För oss moderater är likvärdig vård i landet en av de viktigaste frågorna inom hälso- och sjukvård. Det är inte acceptabelt att bostadsorten ska avgöra vilken vård man får. Eftersom vi landsting inte lyckas med detta på frivillig väg så måste staten ta ett helhetsgrepp och styra detta hårdare. Jag tycker det är bra att staten nu ser över detta för att se hur denna statliga styrning kan bli bättre.

lördag 14 maj 2011

Inskränkning av möjlighet att träffa sjukgymnast

På senaste landstingstyrelsen var villkoren för vårdvalet uppe till diskussion. Man kommer föreslå en del mindre justeringar som inte orsakade några diskussioner. Däremot kommer man även föreslå begränsningar när det gäller sjukgymnastikbesök. Idag råder det remissfrihet till besök hos sjukgymnast men nu vill man införa en begränsning av antalet besök till 15 för att sedan ska en ”avstämning” med läkare göras innan fler besök. Hur denna avstämning ska göras kan man inte svara på utan den lösning som man alltid använder är remisstvång.

Vi moderater är emot alla remisstvång, de endast försvårar och begränsar människors möjligheter att söka sjukvård. Vi är såklart inte emot dialog mellan professionerna eller att man skickar remisser utan det är tvånget att man alltid måste ha en remiss för att söka en specialistsjukvård.

måndag 9 maj 2011

Arbetslinjen underlättar landstingets budgetarbete

Nu är det budgettider igen. Idag träffades landstingets ekonomiutskott och tillika budgetberedning för att förbereda budgetramar för 2012. Vi kan konstatera att det ekonomiska läget inte är så allvarligt som vi alla förutspådde tidigare. Tack vare alliansregeringens arbetslinje och den starka ekonomiska tillväxten i Sverige så ökar landstingets skatteintäkter mycket mer än vi tidigare planerat.

Några direkta idéer om hur vi ska utveckla sjukvården under nästa år kunde inte majoriteten presentera. Man presenterade inte heller några förslag på åtgärder för att få kontroll på ekonomin. Det är en väldigt idéfattig majoritet som styr landstinget.

Vi i Samverkan Gävleborg däremot arbetar just nu mycket med att förbereda vår budget som ska presenteras på landstingstyrelsen nu i maj. Vi kommer fortsätta visa på ett tydligt alternativ till sossestyret i landstinget. Vi fortsätter med att bedriva en politik som alltid sätter patienten i centrum och lyfter fram behovet av ett nytt lyssnande ledarskap, men som vanligt kommer vi inte få något gehör från den röd-gröna majoriteten.

Intressant och inspirerande framförande av Fredrik i lördags.

Nu på kvällen har jag på svt plays hemsida lyssnat på det tal som Fredrik Reinfeldt höll i lördags på moderaternas Sverigemöte i Karlstad som jag tyvärr inte hade möjlighet att var med på. Fredriks budskap var ganska enkelt. Vi moderater ska fortsätta att prata jobb och arbetslinje. Vi ska även stärka vår politik inom välfärden. Idag har vi allt för lågt förtroende inom välfärdsfrågorna.

Vi har under förra mandatperioden vart ute i den skattefinansierade välfärden och lyssnat till personalen och deras beskrivningar av sin vardag. Dessa viktiga besök ska fortsätta för det är genom att lyssna på personalen inom välfärden som vi hittar de frågor och svar som är viktiga för att utveckla skolan, vården och omsorgen.

Själv så besöker jag medarbetare i landstinget så mycket som det går. Dessa besök är väldigt givande och är viktiga för mig att utveckla den moderata landstingspolitiken.

Länk till SVT plays inspelning av Fredriks tal

fredag 6 maj 2011

Landets välfärdsmoderater träffas i Karlstad

Idag samlas 1700 moderata välfärdspolitiker från landets kommuner och landsting i Karlstad för att inspirera varandra och utbyta erfarenheter. Jag hade tyvärr inte möjlighet att åka dit utan får nöja mig med att se och lyssna via webben. Dessa dagar är alltid väldigt intressanta och ger oss mycket som kommun och landstingspolitiker. Några intressanta seminarier som jag gärna skulle ha vart på är ”den orättvisa vården”, ”att vara arbetsgivare inom välfärden”, ”vårdval för patienterna”

Just nu lyssnar jag på kända idrottsprofiler från Värmland där man pratar om ledarskap. Vi har en stark politisk ledning i landet och det krävs att vi även arbetar med lokalt politiskt ledarskap. Moderaterna ska vara det parti som lyssnar till människor och deras beskrivning av vardagen och arbeta fram politiska svar. Vårt ledarskap ska stå för ansvar och trygghet.

torsdag 5 maj 2011

Citykirurgen lägger tyvärr ned

På gårdagens landstingstyrelse fick vi information om att den verksamhet som Citykirurgen i Gävle bedriver kommer flyttas över till landstingets befintliga verksamhet på Gävle sjukhus. Anledningen är att det inte finns någon som är beredd att ta över verksamheten när Kjell Åke som driver den idag kommer gå i pension. Det är synd när en sådan välrenommerad verksamhet tvingas läggas ned därför att det inte finns någon som vill ta över. Frågan som vi måste ställa oss varför det inte finns någon som är intresserad att driva egen kirurgverksamhet, kan det bero på det allmänna företagsklimatet i länet eller är det oengagemang från landstingets ledning?

Det är bra med mångfald och valfrihet för oss Gävleborgare och för att det ska råda en verklig valfrihet så måste det finnas flera olika utförare att välja mellan. Genom en ny finanseringsmodell som bygger på lagen om valfrihet så tror jag att det ges bättre möjligheter för entreprenörer att etablera verksamhet.

tisdag 3 maj 2011

Sämre företagsklimat i länet, inte bra för tillväxten.

Nu har Svenskt näringsliv presenterat årets ranking över näringslivsklimatet i landets kommuner. Vi kan läsa att länet inte hävdar sig speciellt bra i dessa mätningar i år heller. I snitt ligger våra kommuner på 216 plats av 290 kommuner, vi har dessutom tappat 20 placeringar i snitt sedan förra året.

Ockelbo         94   -38
Söderhamn     178 -54
Nordanstig ´   214   32
Bollnäs           217 +18
Ovanåker       218 -67
Ljusdal           220    7
Gävle             229 -19
Sandviken      250 -58
Hudiksvall      262 -20
Hofors           282 -3

Snitt              216 -20

Vi vet att de s-styrda kommunerna gärna inte vill läsa dessa siffror och försöker hitta på bortförklaringar för att slippa förklara varför man inte ligger bättre till. Detta är i stort sett en attitydundersökning bland de befintliga företagarna och är väldigt viktig att förhålla sig till och att arbeta med åtgärder för att förbättra resultaten.

Vi har landets högsta arbetslöshet och är väldigt beroende av att våra företagare trivs och att fler vill etablera sig i länet. Vi vet sedan tidigare hur illa man sköter vissa nyetableringar i regionen och det hjälper oss inte i dessa mätningar.

Länk till Svensk Näringslivs ranking