lördag 29 oktober 2011

Oseriös hantering av regionfrågan

Igår hade regionstyrelsen sammanträde. I tisdags skickades en ny dagordning ut till oss ledamöter där man stoppat in en ny punkt om regionfrågan, vad den innebär fick vi veta på sittande sammanträde i fredags när vi fick handlingen. Syftet var att forcera igenom ett beslut om att vi nu ska gå vidare i processen att bilda en egen regionkommun.

Jag blev mycket överraskad att man forcerade detta nya ärende på sittande sammanträde. Någon förklaring till varför detta skulle göras så forcerat fick vi inte. Visserligen har man haft ett snabbt sammankallat möte för en vecka sedan med alla partier där frågan var uppe för diskussion. Vi moderater hade inte möjlighet att delta på detta snabbinkallade möte, och ingen av sossarnas företrädare gav några signaler om att gå vidare med en egen ansökan när vi fråga dem innan mötet.

Denna vändning av regionfrågan ger ett oseriöst intryck. Först skulle vi bilda region med sex andra landsting, sedan är det Gävleborg, Dalarna och Uppsala som har gjort en ansökan. Sedan när den inte är aktuell så pratar man om bara Dalarna, men när det inte finns majoritet för det så ska vi nu bilda region med oss själva. Det verkar som att det viktigaste är att bilda region oavsett med hur många eller med vilka.

Oavsett hur dessa regionivrare nu hoppar fram och tillbaka så fortsätter vår moderata process att hitta framtidens lösning för länet som ger oss möjligheter och skapa välfärd och tillväxt för länet och för oss som bor här.

tisdag 25 oktober 2011

Återbesök på barnkliniken på Gävle sjukhus

Idag har jag återigen gjort ett besök på barnkliniken på Gävle sjukhus. Jag var där förra året och jag blev då mycket oroad över det som personalen berättade för mig. Det har även skrivits en del i tidningarna om bekymren där. Idag träffade jag chefer på barnkliniken för att få en uppdatering på vad som har hänt under detta år. Bilden som kom fram idag stämmer inte riktigt överens med det som har skrivits i tidningarna på senare tid och vad som har framkommit när jag har haft kontakt med personal på sjukhus. Tydligen har man inte längre någon läkarbrist utan man har 6 heltidsläkare och 10 ST läkare som arbetar på barnkliniken, vilket ska vara tillräckligt. Att någon övrig personal skulle ha sagt upp sig det senaste året var inget som de jag pratade med idag kände igen sig i.

Jag fick även möjlighet att se de nya lokalerna på akuten där man har gjort i ordning några rum för akut omhändertagande av barn. Jag är fortfarande inte övertygad om att det är lämpligt att ha barnen väntande på akuten tillsammans med övriga akuta patienter. När man väl framöver bygger en ny akutmottagning så finns det möjlighet att skapa ett mycket bättre flöde för dessa unga patienter, vilket jag ser fram emot. Jag hoppas att majoriteten tänker om när det gäller placering av de nya akutlokalerna. Vi har föreslagit att man ska använda bottenvåningen i den operationsbyggnaden som man nu planerar att bygga, tyvärr har vi ännu inte fått något gehör för detta från sosse-majoriteten.

fredag 21 oktober 2011

Skapa möjligheter för heltid och sammanhängande arbetstider i kommunerna.

Nu pågår den moderata partistämman i Örebro för fullt. Vi har idag bl.a. hanterat nya moderaternas idépolitiska program såväl som det nya kommunalpolitiska programmet. Glädjande så har vi nu tagit ställning för att våra kommuner ska erbjuda heltidsanställningar samt att vi i så liten utsträckning som möjligt ha delade turer.

Vi moderater har under de senaste åren vart ute och lyssnat till våra medarbetare i landsting och kommuner. Ett av de problem som de har lyft upp är problemet med att man inte får möjlighet att arbeta heltid utan tvingas till deltidsanställningar. Även problemet med delade turer inom omsorgen har påtalats. Idag så gav vi moderater vårt politiska svar på detta. Stämman beslutade idag att vi moderater ska verka för att kommunerna ska erbjuda sina anställningar möjlighet till heltidsarbete och sträva efter sammanhängande arbetstid.

Det är mycket glädjande att stämman fattade detta beslut. I många kommuner har man redan detta, men det är dags att fler kommuner skapar möjlighet för detta.

tisdag 18 oktober 2011

Förslag om utökat vårdval

Nu har vi haft vårdval inom primärvården några år. Tack vare alliansregeringens lagstiftning om vårdval så fick även Gävleborg ett vårdvalsystem. I en bred uppgörelse mellan sossar och oss allianspartier i landstinget så fick vi ett vårdval som har vart väldigt lyckat. Vi har fått många nya hälsocentraler och vi har fått en större mångfald inom primärvården och valfriheten har ökat.

Nu är det dags att gå vidare och införa vårdval även inom specialistsjukvården. Partierna i Samverkan Gävleborg lämnade häromdagen in en motion i ämnet där vi föreslår att landstinget utökar denna reform även till specialistsjukvården. Vi har under den senaste tiden sett hur mångfalden och valfriheten inom specialistsjukvården har minskat, där man bl.a. sagt upp avtalet med citykirurgen.

Vi kan se hur detta nu görs i andra landsting och vi vill även att Gävleborgarna ska få denna möjlighet, men det krävs att även sossarna tycker detta är en bra idé. Jag blev därför besviken på uttalandet från landstingstyrelsen ordförande när jag läste hennes kommentar i dagens Arbetarbladet.

Det kanske är så att vi måste vänta på att alliansregeringen lagstiftar även om detta innan även Gävleborgarna ska få valfrihet inom specialistsjukvården.

onsdag 12 oktober 2011

Vad är skillnad på ett landsting och en region?

I måndags träffades kommun och landstingsföreträdare och diskuterade eventuell ny storregion. Projektet med nya storregioner i landet har nu kommit i det läget att det inte blir någonting utav det. Vissa län tror fortfarande att de kommer få godkänt av regeringen i sina ansökningar, men så länge det inte finns naturliga lösningar för alla län så tror jag inte man kommer släppa fram några nya storregioner.

Det verkar nu även som att regionivrarna i vårt län har insett detta. Då försöker de sjösätta sin plan B, vad innebär det? Om vi inte kan bilda region med någon annan så får vi bilda region med oss själva, det viktigaste verkar vara att vi bildar region. Frågan man ställer sig är vad syftet med detta ska vara. Är det så att man vill skapa nya politiska monument? Eller är detta en viktig fråga för väljarna? Eller är det bara ett nytt namn på landstinget Gävleborg med samma innehåll.

Så nu fortsätter regiondiskussionerna även om den nu är i mindre omfattning. Vi får nu sätta oss ned i lugn och ro och se vilka fördelar och respektive nackdelar det finns och framförallt till vilken kostnad. Vi får se vad denna process leder till, om den leder någon vart överhuvudtaget.

torsdag 6 oktober 2011

Besök på Folkteatern i Gävle

Idag besökte jag tillsammans med några av mina landstingsrådskollegor Folkteatern för att se och samtala med dem om deras verksamhet. Det var första gången jag besökte deras lokaler och vi fick möjlighet att se när de repeterade två olika föreställningar, Vargar i väggarna och Kyssen. Folkteatern har uppdrag att sätta upp föreställningar som är tillgängliga för hela länet vilket innebär att de reser ganska mycket. De har även stort fokus på barn och ungdomar vilket är mycket positivt. Just föreställningen Vargar i väggarna som nu sätts upp, premiär i Sandviken 22/10, riktar sig till barn i lågstadiet, vilket låter mycket spännande. Man kommer turnera runt med den i skolor för att så många barn som möjligt ska få möjlighet att se den. Jag kommer helt klart ta med mig min dotter Nora som är 6 år för att se den föreställningen om de inte får den möjligheten på hennes skola.

Vi hann även prata en del om finansiering av Folkteaterns verksamhet och vi prata om allt från skattebetalarnas i Gävleborg del av finansieringen såväl som statens bidrag samt huruvida det är möjligt att hitta privata sponsorer. När det kom till biljettintäkterna så finns det helt klart mer att göra. Varför ska det vara billigare att gå och se teaterförestälning än att se en seriematch i hockey?

onsdag 5 oktober 2011

Nygammal hantering av hjälpmedel

Nu har landstinget beslutat om en ny hantering av hjälpmedel. Under en längre tid har frågan diskuterats hur vi hanterar hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning i Gävleborg. Landstinget har ansvar för att finansiera detta medan försäkringskassan finansierar assistenterna. Tyvärr så har vårt landsting stuckit ut negativt genom att restriktivt bevilja hjälpmedel, vilket har lett till att brukarna själva får stå för taklyftar och andra hjälpmedel. Frågan gick t.o.m. så långt att riksdagen var tvungen att göra ett förtydligande i lagen för att undvika att vissa landsting nekade personer hjälpmedel.

När detta förtydligande i lagen var gjord så beslutade landstingsdirektören om en amnesti för hjälpmedel fram t.o.m. siste september, vilket var bra. Idag var det dags att besluta om hur vi ska tolka detta framöver. Tyvärr så har man från de röd-gröna tagit med en skrivning som kommer ge oss nya tolkningsproblem. Tydligen vill man fortfarande att vissa hjälpmedel inte ska ingå i det ansvar som landstinget har. Vi i Samverkan Gävleborg yrkade självklart avslag på detta, vi vill inte hamna i ny situation där riksdagen tar oss i örat igen.

Till detta föreslog vi även i oppositionen att vi framöver ska införa fritt val av hjälpmedel, det innebär att brukarna själva kan välja vilken leverantör man vill använda sig utav. Idag är man hänvisade till en enda leverantör.