söndag 28 december 2014

Extravalet inställt!

Vi har under de senaste veckorna arbetat med att förbereda ett eventuellt extraval. När Löfven gick ut med att utlysa extraval i mars blev det helt plötsligt mycket arbete för oss partiaktiva i landet. Först blev jag lite uppgiven, inte en tredje valrörelse inom 12 månader, men efter att ha suttit ned och funderat igenom och gjort den första planeringen för länet så var jag riktigt laddad för en till valrörelse. Det är inte varje gång man får möjlighet till revansch efter en valförlust. Även om jag inte förstod resonemangen bakom nyvalsargumentet så blev jag riktigt laddad. Samtidigt så var det inte helt klart att det skulle bli av med tanke på att ingen egentligen vill ha ett extraval med risken att man själv tappar som parti och extrempartierna riskerar att växa.

Så jag var inte förvånad när Allianspartierna, S och MP kallade till pressträff och meddelande att man kommit överens om hur en minoritetsregering ska kunna regera.

Vill man läsa en mer genomgående analys av de olika alternativen som fanns så kan man läsa Fredriks Schultes blogg. Jag delar helt Fredriks analys och slutsats att detta är det bästa för Sverige och för Alliansen.

När man nu läser hur förhandlingarna gått till och lyssnar till Stefan löfven så påminner detta mycket om hur S arbetar lokalt och regionalt. Det är riktigt provocerande se hur självgod statsministern är där han helt saknar insikt hur verkligheten ser ut och att han faktiskt inte har något starkt stöd i riksdagen. Jag tror att historien kommer upprepa sig när han kommer inse att Alliansen inte kommer passivt stödja regeringens jobbfientliga politik. Vi får inte glömma att Stefan försöker regera tillsammans med två extrempartier, vänstern och miljöpartiet, som båda är jobb och tillväxtfientliga partier. Har inte han stöd av dem för sina förslag så är Alliansen större och kommer vinna omröstningarna i riksdagen.

Detta innebär att valrörelsen är inställd för denna gång, men vi är väl förberedda att genomföra en sådan om ny regeringskris uppstår. Jag skulle inte bli förvånad om regeringen kommer avgå under de kommande fyra åren, och då är jag och moderaterna i Gävleborg beredda att arbeta för Alliansseger.

Nu ska vi använda de kommande åren att bedriva en konstruktiv och ansvarstagande oppositionspolitik samtidigt som vi ska utveckla vår egen politik inom viktiga områden. Vi ska även utveckla våra kampanjmetoder och hur vi kommunicerar med väljarna. Att vi inte kunde vinna valen i september beror inte på att vi inte har de bästa svaren för Sveriges utmaningar utan mycket berodde på att vi inte lyckades sätta de rätta bilderna och ha en tillräcklig bra dialog med väljarna.

torsdag 18 december 2014

Landstinget Gävleborg startar egen TV-kanal med inspiration från Nordkorea.

Man kan alltid ha olika åsikter om medias rapportering ger en sann bild av verkligheten eller inte. Jag tror att alla politiker som följer media anser att de inte återberättar just mitt sätt att se på verkligheten och det som händer. Detta gäller även landstingsledningen som flertalet gånger vart väldigt upprörda över det som media har rapporterat om, det har alltid rört sig om nyheter som kan uppfattas som negativt för ledningen.

För att komma tillrätta med det så har landstinget sedan tidigare valt att ge ut en egen tidning. Vi kunde alla läsa de tre numren som getts under året. Man har där gett sin bild av det som händer i landstinget och länet ur sitt eget positiva perspektiv. Det har alltså inte handlat om personalflykt eller problemen med överbeläggningar eller andra saker som kan uppfattas som kritik mot ledningen.

Nu har ledningen påbörjat ett nytt projekt. Man ska starta en egen TV-kanal, TV-Gävleborg. Man ska via webb-TV ge den ”sanna” bilden om landstinget och länet. Denna TV-kanal kommer såklart endast ge en förskönad bild av landstinget. När man ser på upplägget så får man en känsla av Nordkoreas sätt att rapportera nyheter.

Nu är det visserligen endast fyra pilotprogram man har spelat in och sänt för att sedan utvärdera detta. Jag hoppas att man själv inser det absurda i att fortsätta med projektet på detta sätt.

Att göra webbsändningar är i sig inte fel men man måste vara väldigt försiktig med hur man gör det och vad syftet är. För att vara trovärdig mot vår personal och allmänheten måste man rapportera både positiva och negativa nyheter, det går inte bara att berätta positiva vinklingar som gynnar ledningen då kommer det bli en blek kopia av Nordkoeras egen TV kanal.

Ni kan själva följa den nya TV kanalen: TV Gävleborg

tisdag 16 december 2014

Gävleborg tappar i ranking i öppna jämförelser

Nu har SKL och socialstyrelsens öppna jämförelser släppts för 2014. Varje år sammanställer de hundratals olika jämförelsersiffror. Det handlar allt från patienternas upplevelser av sjukvården, kostnader, väntetider och kvalitetsmätningar. Man kan för varje indikator jämföra resultaten för de olika landstingen och i många fall även sjukhusen.

Jag har tidigare år sammanställt en ranking där alla dessa mätningar vägs samman för att på så sätt få någon enkel form av ranking. Under de år som SKL har gjort dessa mätningar så har Gävleborg hamnat i bottenskiktet när man gör denna ranking. Landstingsledningen har ifrågasatt att göra dessa jämförelser men nu har även SKL valt att göra detta. Till skillnad från min tidigare ranking nu olika index, Process, Resultat och struktur. Sedan har man sammanvägt dessa till ett totalindex. I det sammanvägda index så hamnar Gävleborg trea från slutet, vilket är några steg sämre än tidigare år. Ser man bara på resultatindex så hamnar Gävleborg sist i denna ranking.

Självklart ska man vara försiktig med dessa index men signalen är ändå tydlig, vi ligger i botten i jämförelser med andra landsting.

2013 års jämförelse
2012 års jämförelse
2011 års jämförelse
2010 års jämförelsemåndag 15 december 2014

Nu är den socialistiska kommunledningen i Gävle återvald.

Nu har kommunfullmäktige i Gävle valt den politiska ledningen i kommunen. Detta gjordes idag på det sista fullmäktigesammanträdet för året. Inför detta har vi i Alliansen i Gävle arbetat med att hitta en lösning på det parlamentariska läget. Vi har suttit ned och förhandlat med de rödgröna i över 40h och vi i Alliansen har träffats långt mycket mer än så. Vi har verkligen försökt att hitta en politisk majoritet för de kommande fyra åren, vi har försökt att hitta lösningar med enskilda partier i det rödgröna gänget men också tillsammans med alla de partierna tillsammans.

Därför var det med viss besvikelse som vi idag i fullmäktige kunde konstatera att SD valde att stödja en fortsatt socialistisk ledning i kommunen. Det som hände var däremot förväntat, SD klargjorde redan i fredags att tänker passivt stödja en fortsatt s-ledningen genom att lägga ned sina röster vid valet av kommunstyrelseordförande.

Som vanligt vill SD ta på sig offerollen i politiken. De hävdar att de sträckt ut sin hand till de båda blocken för att förhandla om en politisk majoritet.

Gävleborna har valt det fullmäktige som idag sammanträdde och det ska vi ha respekt för. Vi ska respektera alla partier och dess ledamöter. Vi har vart tydliga med att vi inte kommer att ändra reglemente och praxis för att gynna eller missgynna enskilda partier. Vi har därför samtalat med dem om formerna i politiken och det parlamentariska läget.

Däremot har vi under hela denna process vart tydlig med att vi inte förhandlar med SD om det politiska innehållet. Vi vet att så fort sådana samtal inleds kommer de lyfta sin enda profilfråga, d.v.s. stoppa invandringen och säg upp avtalet med Migrationsverket. Vi moderater och Alliansen står för en human och generös invandringspolitik och i detta arbete ska Gävle kommun vara med och aktivt bidra.

Eftermiddagen tillbringades med att debattera budget för nästa år och där kan vi konstatera att Alliansens budget gick igenom till 92%, vilket är positivt för Gävleborna. Vi har därmed i Alliansen bl.a. lyckats stoppa trafikavstängning i centrum, inrättande av mellanvårdsplatser, återinför anhörigvården på Villa Milbo och Rädda valfriheten inom välfärden.

Det kommer bli intressanta fyra år framöver där vänsterstyret varken har majoritet i fullmäktige eller i nämnder och styrelsen.