fredag 29 oktober 2021

Besök Södertull HC och Hedesunda HC

Igår var det återigen besöksdag. Vi var och besökte Hälsocentralen på Södertull i Gävle och vår hälsocentral i Hedesunda. Det är två väldigt olika centraler med helt olika förutsättningar och utmaningar.

Södertull är en stor hälsocentral med över 8000 listade medan den i Hedesunda har ca 3000 listade. Båda har samma uppdrag men i Gävle så bor patienterna relativt nära men i Hedesunda är det stora avstånd. Hedesunda är dessutom den enda hälsocentralen i länet som har ansvarsområde som sträcker sig över två kommuner, Sandviken och Gävle. Det innebär att de har två hemsjukvårdsorganisationer som de måste serva, en i varje kommun.

Såklart har man utmaning med bemanning på båda ställen men det kändes ändå som att den mindre har hittat sin nisch och de som jobbar där var väldigt tydliga med att de gillade det småskaliga. Det kan också ha att göra att man känner varandra mer i mindre samhällen än kanske inne i staden. Det är en varm känsla när man gick in i det gamla kommunhuset och satt sig i väntrummet, bredvid apoteket.


De vill jobba med att utveckla sin närvaro i Öster Färnebo vilket kändes bra. Man har en filial där, som tidigare var en egen hälsocentral. Det var länge sedan den lades ned men nu finns det behov av att utöka sin närvaro där.

På Södertull är det en större enhet som ligger våningen under en av Capios enheter i Gävle. Det kan vara svårt för patienterna att hitta rätt när det ligger två olika hälsocentraler i samma hus och samma entré. Såväl här som i Hedesunda måste man nu anpassa sina lokaler och flöden utefter det nya normala. Vi måste kunna ta hand om patienter som är hålls avskilda från övriga, blev väldigt tydligt under pandemin. Detta har man löst tidigare genom gemensamma luftvägsmottagningar men nu måste alla enheter ta hand om sina egna patienter vilket är bra.

Det blir många frågor och bra synpunkter vi får som politiker när vi gör besök. Vi har som mål att besöka alla verksamheter inom regionen och under våren kommer vi att ha besökt alla hälsocentraler, såväl offentligt drivna som privata.

torsdag 28 oktober 2021

Uppdrag Granskning på besök

I eftermiddags hade jag besök på ledningskontoret av uppdrag granskning. De håller på och ser över hur det politiska livet ser ut i regionerna. Det har framkommit att Region Gävleborgs opposition sticker ut bland alla 21 regioner. 

De har granskat alla oppositionsbudgetar och mängden motioner och andra initiativ som läggs från oppositionen över hela landet. Det de tagit fasta på är vår vår budget och att vi gör tydliga ekonomiska prioriteringar där som inte andra oppositioner har gjort, de återupprepade flera gånger att vi verkligen sticker ut. Frågan de hade var hur vi ser på budgetverktyget för oss i oppositionen och varför vi gör på det sätt vi gör och varför inte de andra gör det.

De påpekade även att vi kanske inte använder motionsverktyget lika ofta som andra men jag lyfte då fram att vi istället lägger initiativ i våra nämnder och regionstyrelsen. Att lägga en motion som två år senare kanske tas upp är inte ett effektivt verktyg för oppositionen. Istället lägger vi initiativen direkt i nämnder och styrelsen, vilket de inte kände till man kunde göra. De blev förvånade att vi har lagt över 32 nämnds/styrelseförslag de senaste åren(utöver en rad motioner). 

Så deras slutsats var att vi är den mest offensiva oppositionen i såväl budgetarbetet som i motioner/initiativärenden. 


Man blir lite förvånad att just uppdrag granskning gör ett sådant här nedslag. Sist de var i Gävleborg handlade det om bluffakturor. Samtidigt så visar detta på att vi är en offensiv opposition som lägger konkreta förslag. 

Sedan blir ju frågan hur väljarna ska få veta det vi gör och jag tror inte deras reportage till slut kommer handla om den aktiva oppositionen i Gävleborg utan om någonting annat.

Men det är i alla fall kul att vi kan toppa en sådan granskning och det visar att vi är på hugget. Det blir spännande att se deras inslag under våren.

Efter att ha blivit grillad i 1,5h så är man lite mör. Nu ska jag göra de sista justeringarna på budgeten för 2022 innan den ska skickas ut för slutgiltigt godkännande. 

söndag 24 oktober 2021

Bra partistämma med bra beslut

 Nyss hemkommen efter några intensiva dagar på partistämma i Helsingborg. Det är som alltid intensiva dagar med långa debatter och många olika ämnesområden som ska avhandlas. Vi har nu tagit beslut om vår politik inom vissa vikta områden, migration, brott och straff, sjukvård, försvar, jobben, miljö. Även idéprogrammet som vi jobbat med under flera år kom upp och fastställdes.

Även om det var viktiga områden så var det inte komplett utan detta ska ses som en komplettering till befintlig politik.

Det fanns en stor samstämmighet bland ombuden och debatten blev inte så hård. Det man bl.a. lyckades med var att få igenom ett beslut om att lägga ned länsstyrelserna mot partistyrelsen, detta utan att ge en förklaring till hur man ska sköta deras uppgifter istället. Kan vara så att man tänker sig en annan myndighet eller flytta ansvaret till kommun och region, men det får man diskutera mer framöver om frågan kommer bli aktuell i regeringsställning.

För oss i Gävleborg var det viktigt att vi fattade ett tydligt beslut om att vi ska ha mål om 170 vargar och att besluten kring detta ska tas så nära de som berörs som möjligt. Vi försökte få ett tillägg där man skulle bryta ned detta mål till regionalt nivå, men de län som inte idag berörs av varg var inte beredd att ställa sig bakom det än. Däremot så beslutade stämman att vi ska införa valfrihet för slutenvården, något som vi har kämpat för länge. Idag kan du välja all specialistvård som bedrivs i öppen form, d.v.s. du blir inte inlagd. Nu ska vi även få välja slutenvård vilket skulle underlätta för många. Jag hoppas att en sådan reform kan sjösättas direkt efter vi får en ny regering.

Det var länge sedan man träffade så många partivänner och det märktes att det finns behov av att träffas. Det blev många möjligheter till att prata med bekantskaper och vänner i partiet från hela Sverige. 

Vill även tacka Helsingborg för ett bra arrangemang, även om resan dit var lång.


tisdag 19 oktober 2021

Sveriges enda batterifabrik med serieproduktion finns i Gävle!

 Idag kämpar många kommuner om att få etablering av Northvolt och Volvos batterifabrik. Gävle kommun var med in i slutstriden inför etableringen av Northvolts förra fabrik men förlorade tyvärr den striden till Västerås och Skellefteå.

Det vi pratar väldigt lite om från kommunledning och regionledning är att det redan idag finns en batterifabrik som serietillverkar batterier. Detta är något som vi bör lyfta fram och vara stola över. När många kämpar över att få det vi redan har så bör vi använda detta på ett smartare sätt.

Igår var jag och min regionrådskollega och besökte detta fantastiska företag. De har trots pandemin lyckats rampa upp sin produktion och levererar nu för fullt. Tyvärr så börjar deras kunder få problem med halvledarbristen som gör att man får hålla igen lite på upprampningen, men så fort det löser sig så kommer nog efterfrågan fortsätta att öka.

Vi fick en genomgående visning om hur batteritillverkningen går till i lokalerna i Gävle. Där för övrigt all utveckling och kundanpassning sker. Det var riktigt kul att se traditionell elektronikproduktion, denna gång med en del kemiska komponenter. 

Vi fick även till oss att vi bör fundera på kollektivtrafiken till fabriken. Idag passar inte bussarna som går förbi för de som arbetar skift. Tyvärr så har man inte anpassat denna linje för de hundratals personer som jobbar där utan endast fokuserat på trafiken till Norrlandet. Detta är något som vi i regionen helt klart kan rätta till, vilket vi behöver ta tag i.

Det är med blandade känslor jag lämnade fabriken, otroligt stolt över en sådan fantastiskt verksamhet som har framtiden för sig. Samtidigt som jag skäms för att kommun- och regionledning inte visar något större intresse eller lyfter detta. Men det kommer vi råda bot på när vi tar makten nästa år.

På eftermiddagen besökte vi beroendemottagningen i Gävle, vilket är en viktig verksamhet i regionen. Det var bra att få en uppdatering på det de gör och vilka utmaningar som finns. Vi kom, trots att det inte var därför vi var där, in på sprututbyte och substitutbehandling av missbrukare med Metadon och Subutex. Väldigt laddad verksamhet som det finns mycket åsikter omkring, såväl bland befolkningen som oss politiker. Nu var vi inte där för att diskutera det utan lyssna och få berättat för oss om alla annan verksamhet de gör.

Men det var skönt att höra att de initiativ vi har tagit när det gäller sprututbyte har man tagit till sig och man kommer jobba mer med uppsökande verksamhet och mobil enhet. Det är synd att man inte kan bekräfta oss när vi lyfter dessa utan som alltid säga att iv är oseriösa och vill detaljstyra allting. 

Vi frågade också om hur samarbetet med kommunerna fungerar och deras syn på den utredning som pågår när det gäller att samla missbruksvården under en huvudman. Det är inte en enkel fråga och så fort det finns en huvudmannagräns så är risken att någon faller mellan stolarna.


lördag 16 oktober 2021

Provocerande konst i en känslig miljö

 Jag gjorde ett snabbesök i kulverten på Gävle sjukhus igår för att se den konst som tydligen regionen har beställt att pryda detta nyrenoverade kulvertsystem. Att utsmycka och ha konstnärliga installationer är viktigt för att skapa en bra och harmonisk miljö som med hjälpa av konstverk, och annan miljögestaltning, kan snabba på tillfrisknandet.

Frågan man kan ställa sig då hur man tänker när man tar fram dessa konstverk. Vi hör hela tiden att konsten ska vara fri och den konstnärliga friheten inte ska begränsas. Men när jag ser hur man har målat på väggarna nere i kulverten på sjukhuset så undrar jag hur man tänker egentligen.

Det handlar alltså om mörka kulvertar där man transporterar varor, personal, utrustning och patienter. Man rör sig där utan att se något dagsljus i långa korridor med kala och stela väggar. Att de behövs något som gör dessa promenader lite lättare är viktigt. Därav krävs en utformning, färgsättning och miljögestaltning som ger energi och inger hopp. Just det nu kontroversiella konstverket finns alltså i kulverten till psykiatrin, kanske där de mest sårbara patienterna rör sig. Att då ha konst som kan tolkas som döda människor eller människor som har tagit sitt eget liv känns inte som etiskt korrekt.

Konst ska beröra men man behöver inte ha konst som väcker sådana känslor i en så pass känslig miljö. Jag tycker denna typ av konst inte hör hemma på sjukhus. Det kan inte vara upp till varje konstnär att själv bestämma hur konsten ska se ut i varje miljö. Vi som huvudman måste ta ansvar och hänsyn till vilket sammanhang som konsten ska finnas.

Vi har tidigare diskuterat huruvida man ska avsätta 1% av investeringsmedel. Vi har drivit igenom att denna 1%-regel inte ska gälla alla investeringar utan där det finns behov och då kan behovet t.o.m. vara större en denna procent. Behovet i en kulvert, utan dagsljus och långa kala väggar, är kanske extra stort. Att röra sig i dessa miljöer är inte uppmuntrande och jag kan förstå om människor har ångest att gå ned i dessa kulvertsystem. Då måste detta göras med mer eftertänksamhet och anpassning till aktuell miljö och de människor som ska vistas där, så är inte i detta fall.


Det är dags att vi politiker tar vårt ansvar i dessa diskussioner. På kommande Fastighet- och Teknikutskott så måste dessa frågor upp på bordet. Men det är alltid känsligt när man som politiker har åsikter om konst och hur den utformas, blir lätt att vänsterlynchmobben drar igång. Men som ansvarig politiker är jag beredd att ta ansvaret så att vi får en konstnärlig miljögestaltning som är anpassad utifrån den miljö den ska finnas i och som hjälper människor i sitt tillfrisknande. Sedan så ska den konstnärliga friheten vara stor, men inom vilka ramar bör vi diskutera som ägare av fastigheter och ytterst ansvarig för verksamheten som bedrivs där.

fredag 15 oktober 2021

Turistbesök i höstigt Torsåker

 I veckan besökte vi olika besöksmål i Hofors kommun. Besöksnäringen är otrolig viktig för oss i regionen. Det gör att människor har anledning att komma hit för att uppleva och bo i vårt fantastiska län. Alla kommuner har sina destinationer, stora som små. Det kan röra sig om Furuvik, Kungerberg eller Järvsö men vi får inte glömma de mindre besöksmålen som ger en helhet till besöken hos oss. Det kanske gör att man stannar någon dag extra eller att man hittar saker som man aldrig hade tänkt sig besöka. Eller så kan det handla om den lilla Bed and Breakfast som gör boenden till något unikt.

Stollgången
Därför gör vi nu en del besök runt om i länet på våra små och stora besöksmål. Tidigare i höstas var vi och besökte Bergshotellet i Järvsö. Nu i veckan var vi i även Hofors för att träffa några av dessa. 

Stollgången är en av våra gruvor från Järnriket. Det är en nedlagd gruva sedan länge men en fantastisk historia som är värd att berätta. Här bröt man järnmalm som användes till våra järnbruk runt om i Gästrikland. Här jobbar man med att få till ett besöksmål som visar just på denna stolta historia, som vi generellt är dåliga att berätta om. Riktigt kul att höra om detta och den ligger lite avsides och var därmed inte helt lätt att hitta. Hit ska jag helt klart komma tillbaks och gå en av de guidade turerna i gruvgångarna.

Ett av de mer kända besöksmålen i Hofors är såklart Pelargonemuseet. Det kanske inte är känt i alla kretsar men är något som är värt ett besök. Nu var det visserligen säsongen över men man jobbar med att odla upp sticklingar under hela hösten/vintern/våren för att vara beredd när besökssäsongen drar igång på allvar i mars/april. Att det fanns så många olika pelargonsorter trodde jag aldrig och att de ser och luktar så olika. 

Sticklingar som odlas
upp inför nästa säsong


Sist men inte minst så besökte vi även golfbanan i Torsåker som 2015 blev utsedd till Sveriges vackraste golfbana. Jag förstår verkligen denna utmärkelse, den ligger otroligt vackert vid sjön. Även här börjar säsongen lida mot sitt slut. Dessa tre besöksmål i Torsåker kompletterar varandra verkligen bra. 

Det är riktigt intressant att höra vilket stöd som man behöver från oss i regionen och kommunen. Det krävs mycket jobb för att jobba upp en bra destination och för de mindre är det bra om vi kan hjälpas åt och samordna oss. De stora destinationerna klarar sig bra tack vare sin storlek men just de mindre måste jobba mer tillsammans. Därför är det viktigt att vi lyssnar på vad deras behov är och hur vi kan stödja dem. Att göra besök och lyssna in blir då otroligt viktigt.

Besök på Golfbanan Torsåker
Samtidigt har regionen försökt i sin iver att jobba med hela länet skapat överbyggnader som inte fungerade och som inte heller var önskvärd, varken av de stora aktörerna eller de mindre. Jag tänker såklart på visit HälsinglandGästrikland, som var ett gemensamt bolag mellan vissa av länets kommuner, som man nu äntligen har lagt ned. Man hade för avsikt att skapa en destination Scandinavian Xperience som varumärke. Något mer verklighetsfrånvänt får man leta efter. Varför inte använda de starka varumärken som finns och bygga vidare på det? Man skapade även en bokningssite för boenden vilket inte kan ses mer än en rejäl flopp. Man trodde på fullaste allvar att man skulle kunna konkurrera med bookings.com och liknande webbsidor.

Nu har man äntligen tagit omtag och jobbar underifrån utifrån vad destinationerna behöver och hittar samarbeten i närområdet. Vilket är uppskattat och känns som enda rimliga. Där får nog regionen se till att hålla sig borta. Det vi återstår att kunna jobba med är att lägga en del av våra utvecklingsmedel på att stötta utvecklingen av destinationerna, men det verkar som om majoritet i regionen har valt bort dessa. 


måndag 11 oktober 2021

Staten öser miljarder på regionerna, vilket syns i delårsrapporten

Imorgon presenteras delårsrapporten för Regionen. Den sträcker sig från 1 januari till 31 augusti. Det är denna rapport med tillhörande prognos som är ett av flera underlag i arbetet med budget för 2022. Att rapporten kommer nu i mitten på oktober trots att den gäller fram till augusti kan man fråga sig. Men det är en del saker som säkert måste verifieras och justeras innan den är klar. Men ju längre tiden går desto mer inaktuell blir den. Det finns ju inga möjligheter för oss i styrelsen att agera och ställa saker till rätta under detta år med tanke på att det kommer vara i slutet på november som fullmäktige får ta del av den. Dessutom väljer majoriteten att göra den glättig och med fina bilder vilket också gör såklart att det tar längre tid

Vad säger då rapporten?

Vi vet alla att vi är mitt uppe i en pandemi(i alla fall i våras) och det påverkar såklart regionens verksamhet väldigt mycket. Samtidigt så vet vi att ekonomiskt så blir kostnaderna lägre där vi inte har några patienter samtidigt som inom de delar som jobbar med pandemin så är kostnaderna högre. Till detta så har staten öst pengar över oss under pandemin vilket gör att ekonomin är förhållandevis bra. 

Ser vi på utfallet för första halvåret så klarar man sig relativt bra. Kostnaderna är mycket högre än budgeterat där hyrpersonal(-110mnkr) och personalkostnader(-141mnkr) är mycket högre än budgeterat. Även köpt vård(-115mnkr) sticker iväg vilket kan se märkligt ut med tanke på att vi har vårdat våra covidpatienter internt och vi har därmed köpt mindre vård än tidigare. Inga förklaringar till detta ges.

Verksamhetens resultat räddas återigen av de extra riktade statsbidragen(+362mnkr) vi fått. Sedan så ökar våra pensionsfonder i värde med 788mnkr i värdeökning. Detta är pengar som ännu är fiktiva. Det är de kraftiga uppgångarna på börsen som gör detta men det är pengar vi inte kan använda. Därför måste resultatet justeras från dessa fiktiva värdeförändringar i vår pensionsfond. Detta kommer såklart inte majoriteten göra men samtidigt kommer de vara väldigt tydliga med det den dagen börsen går ned och det påverkar vårt resultat negativt. Jag anser att man ska vara tydliga med detta i såväl börsuppgång som nedgång.

Man kommer från majoriteten hävda att man har en god ekonomi och en ekonomi i balans. Jag delar inte den bedömningen. Visst vi räddas återigen av ökade intäkter från staten men den underliggande problematiken med kraftig ökade kostnader finns kvar. Så länge kostnaderna ökar snabbare än våra intäkter så kommer vi ha problem.

Prognosen för helåret visar på samma fenomen. Kostnaderna kommer vara 700mnkr högre än budgeterat samtidigt som våra riktade statsbidrag kommer vara 500mnkr högre, till detta så ska vi lägga till 800mnkr i ökat värde på våra fonder. Så årets resultat på sista raden kommer se bra ut, som för de flesta andra regioner, en miljard i överskott. Men det är tack vare staten som kastar miljarder över regionerna. Detta kommer såklart inte fortsätta de kommande åren, så läget är såklart mycket bekymmersamt.