onsdag 23 december 2020

Krismöte med krisavtal och en krisande regionledning

 Så här dagen för dopparedagen hade regionstyrelsen tillika krisledningsnämnden vårt sista möte för året(vad vi vet så här långt) Det var ett möte som vi i oppositionen tvingade fram i syfte att fatta en del nödvändiga och brådskande beslut för att hindra smittspridning och påskynda planeringen för vaccineringen.

Som vanligt var majoriteten oerhört besvärade över att vi lägger konkreta förslag och initiativ på mötet, trots att handlingar var inskickade i god tid innan(i alla fall dagen innan) 

Det första ärendet handlade om att vi nu måste uppmana våra patienter att INTE åka buss till sjukvården. Alla myndigheter och även vi i regionen uppmanar människor att undvika trängsel och att inte åka på våra bussar och tåg i länet. Samtidigt så uppmanar vi inom vården att man ska åka kollektiv till och från sjukvården. För att åka smittsäkert med bil krävs att man har medicinska skäl för det och det krävs ett intyg från en vårdinrättning du ska besöka. Detta är ju helt ologiskt och absurt så vårt förslag var att vi nu ska uppmana att alla som behöver vård ska ta sig till vården på ett smittsäkert sätt och att vi tillfälligt inte ska kräva intyg för att få ersättning för bilresor. Detta avslog man!

Sedan tog vi initiativ till at vi ska försöka få fler aktörer att hjälpa till med vaccineringen. Det har inkommit erbjudande från både civilsamhället som privata vårdföretag men de har inte fått något svar från regionen. Trots att jag vet att man inte gjort de så hävdas det från ledningen att man gör det, suck. Vi krävde även, igen, att vaccinationsplanen tas fram omgående. Men allt detta blev det avslag på. Vi får se ifall förslagen återkommer som majoritetens initiativ framöver. 

Vi fick även möjlighet att ställa en del frågor kring märkliga uttalanden om att vi ska lotta vaccinationsordningen och att planeringen för vaccinationen är ett stort mörker. Det blev dock inte så mycket klarare hur man tänker sig att vaccinera hela befolkningen, så allt är väl som vanligt och majoriteten famlar i mörkret, 

Mötet avslutades med att majoriteten själva tog ett initiativ om att aktivera krisavtalet, detta utan att man hade några handlingar eller dylikt. Det är såklart inga problem för oss moderater att hantera ett sådant ärende men majoritetens kritik över våra tidigare initiativ under dagen faller helt platt när de själva gör på samma sätt. Majoriteten borde lära sig att leva som man lär. 

Detta krisavtal är ett avtal som innebär att vissa grupper och avdelningar ges större möjligheter att schemalägga personalen. De som berörs kompenseras sedan med att de får dubbel lön men måste också jobba mer. Detta avtal kan bara aktiveras om vi har uttömd alla andra möjligheter och det är sedan SKR som beslutar om det får aktiveras eller inte. Vi var alla överens om att vi är där nu att vi måste ta detta beslut. 

Det händer oerhört mycket nu och vi är i ett väldigt utsatt läge. Vården går på knäna och smittspridningen avtar inte. Vår personal som gör ett fantastiskt jobb börjar bli slutkörda och vi ser inte slutet än. Men vaccineringen är på gång vilket gör att vi börjar se någon form av början på slutet även om det är lång tid kvar till dess att allt detta är över. 

Vi inom politiken är hela tiden i beredskap att kunna rycka in och fatta de beslut som krävs. Jag önskar det fanns mer av samarbetsvilja från majoriteten men så är inte det politiska läget idag.

torsdag 17 december 2020

Moderaterna föreslår 500kr extra per arbetspass till vården

Vi har sedan en tid tillbaks jobbat med frågan att hitta en hållbar modell för hur vi kan ge en extra ersättning under den tuffaste perioden i pandemin. Förra veckan beslutar regionstyrelsen att detta skyndsamt skulle hanteras av personalutskottet, vilket för mig innebär innan jul. Jag erbjöd då majoriteten att vi tillsammans tar fram en sådan modell där vi inkluderar facken och HR. Det fanns en öppning men sedan slogs den dörren igen hårt och brutalt. Den styrande majoriteten är inte intresserad av en sådan gemensam lösning utan presenterade själva en lösning där man ger 1500kr/arbetspass under jul- och nyårshelgen. Tidigare har man bestämt att ge tre extra semesterdagar som man måste ta ut under julhelgen(vilket ingen i vården kan) och en förmånscykel(på köpet)

Så därför har vi moderater nu tagit fram ett skarpt förslag som vi kommer lägga på dagens utskottsmöte. Vi gör inte anspråk på att detta ska vara perfekt utan det kommer säkert finns synpunkter på det, men vi gör det som vi anser är rätt. Det som är viktigt för oss är att det finns en tydlig början och ett tydligt slut på den tillfälliga extraersättningen. Det ska även uppfattas som rättvist och rimligt av alla inom vår organisation, vilket är oerhört svårt. Vi har kollat av med personer runt om i vår organisation för att se att vi landat hyffsat rätt, vilket efter någon justering har gjort. 

Förslaget innebär:

Att under den tid vi är i förstärkningsläge(eller katastrofläge) så utgår en extra ersättning per pass på 300kr till alla som jobba i covidvården(här blir gränsdragningen svår men det finns oerhört många som gör allt de kan nu för att rädda liv) Till de som jobbar i covidIVA vården utgår en ersättning på 500kr per arbetspass. Detta läggs som lön och man får betala skatt på det. Det innebär att den som jobbar 17 pass en månad får 8500kr extra i lön. Vi gick upp i förstärkningsläge den 7/12 så utbetalning sker retroaktivt fån det datumen. 

Det är inte lätt att ta fram sådana här förslag. Vi politiker ska även hålla oss borta från detta men i det läge vi är nu så krävs något extra. När majoriteten och ledningen inte tar i denna fråga så får vi moderater(och övriga oppositionen) driva majoriteten framför oss. 

Jag tror inte detta förslag kommer gå igenom utan jag tror det kommer komma något annat från majoriteten men jag är helt övertygad att utan att vi driver på och lägger skarpa förslag så kommer inte majoriteten göra något över huvud taget. De håller sig mest undan och hoppas att allt ska blåsa över.

Vi har inte sett slutet än, eller ens början på slutet. Läget kommer förvärras både när det gäller antal smittade och sjuka. Vi har dessutom stora problem med bemanning, det var lättare i våras. Personalen har slitit under en lång tid och är tröttkörda, vissa säger upp sig och de som blir kvar får slita hårdare. Detta sammantaget innebär att vi kommer allt närmare det katastrofläge som man trodde vi skulle gå upp i veckan. Vi kommer även allt närmare att krisavtalet kommer behöva aktiveras vilket ställer allt på sin spets, men det återkommer jag till.


måndag 14 december 2020

Krav på extra ersättning för insatser under pandemin

 Nu har det återigen kommit skrivelser till oss i regionstyrelsen om kraven på extra ersättning till vissa i personalen för det arbete man gör under pandemin. Man gjorde ett fantastiskt jobb under den tuffa våren och vi ser nu att läget i regionen blir ännu värre nu under andra vågen. Vi har även sett att all personal som jobbade hos oss i våras inte vill göra det nu under vintern, det är svårare att få in utbildade utifrån och vi ser även att fler säger upp sig. Det var en riktig tuff vår och det ser vi konsekvenserna av nu.

Detta sammantaget gör att frågan om insatser för att behålla och lyfta personalen blir ännu viktigare. Vi skulle redan i somras ha tagit tag i denna fråga för att hitta en lösning som är hållbar över tid men det har man inte gjort. Majoriteten har levt i tron att om man duckar tillräckligt länge så blåser det över, men det kommer det inte göra denna gång.

Istället har majoriteten gått ut med att man får tre extra semesterdagar och en cykel på köpet. Ännu märkligare blir det när dessa tre extra semesterdagar ska tas ut mellan 21 december och 8 januari!! Vi drar redan in semester för våra medarbetare och det krävs att man jobbar mycket extra nu under jul och nyår och då ger man alla tre dagar extra ledigt, som de inte kan ta ut(förutom de som inte berörs av pandemin såklart). Hur tror man att man ska kunna ta ut dessa dagar? Det blir ju ett hån mot våra anställda, ge dem en förmån för att kunna vila upp sig samtidigt som de måste jobba ännu mer.

När det gäller den extra ersättningen man vill ha så måste den utformas på ett sätt så den blir rättvis och att uppfattar det så. För vilka grupper ska ha? För vad ska man få ersättning? Hur länge ska man få det o.s.v? Därför måste detta göras tillsammans med facken, politiker och HR.

Förra veckan var frågan uppe på regionstyrelsen och det känns som det finns en samsyn över problemet. Jag har erbjudit majoriteten att vi tillsammans ska sätta oss ned och skyndsamt ta fram en lösning. Att hitta en politisk bred lösning är viktigt så vi inte hamnar i någon form av budgivning om vem som betalar mest, det tror jag inte blir bra. En gemensam lösning skulle kanske göra det lite lättare för våra medarbetare att jobba de extra passen som krävs under de kommande veckorna. Jag tror inte extra ersättning löser allt men det kan vara ett sätt att orka ett litet tag till. Sedan måste vi hitta andra mer hållbara lösningar. Vi moderater är och kommer vara drivande i detta. 

Vi vet att vården kommer stå inför stora prövningar framöver. När väl pandemin är över har vi den stora vårdskulden som måste tas om hand. Detta ska då göras med samma personal som idag sliter så hårt. Jag är genuint orolig för att vi kommer få svårt att klara av detta. Därför krävs det en plan för framtiden med kraftfulla åtgärder.


tisdag 8 december 2020

Lönesatsning inom vården som är ett luftslott

 Igår gick sossarnas vikarierande hälso- och sjukvårdsnämndsordförande (Jan Lahenkorva) ut med ett utspel om att man vill göra en lönesatsning inom vården där man ska satsa på låglöneyrken, anställa fler medarbetare. Detta ska finansieras av att man ska minska hyrpersonalkostnaderna.

En lovvärd satsning kan man tycka men den visar samtidigt på socialdemokraternas oförmåga att styra en region. För det första ska man anställa fler medarbetare, vilket vi moderater krävt länge. Sedan ska man satsa på låglöneyrken vilket innebär att det inte blir satsningar på sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor vilket vi har i vår budget och som många med oss många har krävt.

Sedan när det kommer till hur detta ska finansieras så blir detta bara ett luftslott. Man ska alltså ta bort hyrpersonal, vilket vi vet man inte har klarat av som man lovat. Kostnaderna för dessa är fortfarande inte under kontroll och fortsätter öka och långt över budget(utfallet beräknas i år bli 368miljoner kronor mot budget 140mnkr). Detta är alltså pengar man idag inte har och som är en orsak till de stora underskotten inom hälso- och sjukvården. Man ska alltså finansiera denna satsning med pengar man inte har, hallå!

Här skulle jag önska att journalisterna ställde några enkla kontrollfrågor för att syna denna bluff.

 • Hur kan man finanseria en satsning med pengar som inte finns?
 • Är detta ansvarsfullt?
 • Hur blir det med sjuksköterskorna och deras löneutveckling?

Vad nämnden istället behöver göra är att äska särskilda medel från fullmäktige för att satsa på att justera lönestrukturen, man ska har ätt betalt och ha en tydlig löneutveckling inom vårdyrket. Det måste bli mer lönsamt att utbilda sig och ta ansvar. Vi behöver dessutom mer medel till vården för att kunna utöka grundbemanningen. Vi hade i våra ramar 162mnkr mer till detta. Sedan kommer det krävas särskilda insatser nu för att klara av de kommande månaderna som är extra tuffa, där finns det extra tilfälliga statsbidrag vi kan ta i anspråk. Hur ska våra medarbetare ananrs orka med det tryck som man nu utsätts för inom vården. Och där tror jag inte en "cykel på köpet" är lösningen(som majoriteten tidigare har gått ut med)

måndag 7 december 2020

Allvarligt Covidläge och regionens sossar har tappat kontrollen

 Läget blir allt mer allvarligt i länet. Vi får rapporter om antalet inlagda på sjukhus med Covid ökar och är nu högre än vad de var i våras. Positivt är att antalet på IVA, där de mest sjuka vårdas, inte är lika högt som i våras.

Vi krävde i våras att vi skulle tillsätta en Coronakommission även regionalt i länet. Detta för att ta reda på om vi gjorde det som krävdes då för att minska konsekvenserna av pandemin. En sådan fråga vi hade var hur kunde smittan ta sig in på våra boenden och om alla fått den vård som man har rätt till. Vad kunde vi lära oss inför framtiden när det gäller detta. Man ansåg från den styrande majoriteten att det inte krävdes utan man hade tillit till att våra tjänstemän skötte detta och att man kontinuerligt jobbade med frågan. 

Nu ser vi vart vi är på väg i den andra vågen. Så sent som i går kunde vi se och höra om hur man hanterat våra äldre på våra särskilda boenden. I de norra delarna av länet säger man att man inte kunde gjort något för att hindra smittan att ta sig in på boenden. Man säger dessutom själva att någon läkarbedömning på plats har man inte kunna genomföra på många håll o.s.v.  Vi har även fått granskning från IVO som ger Gävleborg skarp kritik hur man hanterat våra boenden. 

Vi blev lovade i våras och i höstas att alla på våra boenden fick en individuell bedömning, och att man hela tiden ser över vad man kan lära sig av det som händer. Trots detta så är vi i en ännu värre situation än i våras och vi får återigen bekräftat att man inte ger den vård man har rätt till. 

Jag är uppriktigt upprörd över den nonchalans och ointresse som den styrande majoriteten visar. När vi nu från oppositionen stöter på så vägrar man lyssna och ta till sig. Man sitter och krampaktigt håll i sina skrivbord(eller köksbord eftersom de håller sig hemma) och hoppas att pandemin ska blåsa över och att ingen ska ställa någon till svars.

På onsdag är det regionstyrelse och det finns en rad frågor som måste ställas. Jag hoppas verkligen att det finns svar att få på alla våra frågor och man är beredd att lyssna(vilket man inte gjort hittills), än är det inte för sent. 

Men det blir allt tydligare att regionens sossar har tappat kontrollen över läget. 


fredag 27 november 2020

Ropen skalla gratis vaccin till alla

 Pandemin pågår för fullt och alla lägger sin förhoppning till att vaccinen snart ska komma så vi kan påbörja vaccineringen av hela befolkningen. Sverige och Gävleborg är som vanligt försiktiga och väntar på alla andra. Detta brukar var en klok strategi i vanliga fall men just när det gäller denna pandemi så är det viktigt att vi kommer igång så snabbt som möjligt. 

Därför behöver vi nu förbereda en massvaccinering av befolkningen i Gävleborg. Vi gjorde det när Svininfluensan var har här 2010. Det var inte en enkel procedur och det kräver planering och förberedelser.

Därför kräver vi moderater att en vaccinationsplan tas fram omgående så vi står i startgroparna när vi ska köra igång i slutet på detta år eller i början på nästa år.

Dessutom föreslår vi att denna vaccinering ska vara avgiftsfri för alla. Detta för att få så många som möjligt att vaccinera sig. 

För att detta ska ske krävs en del politiska beslut. Fullmäktige måste ta beslut om avgiftsfrihet. I somras hade vi ett extra fullmäktige på parkeringen utanför regionkontoret i Gävle som tog det beslutet. Det skulle nu vara lämpligt att fatta ett sådant beslut på det redan inplanerade fullmäktige den 17 december.

För att detta ska vara möjligt krävs att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen fattar sina beslut innan och frågan måste beredas innan den 9 december. Därför krävs att vi agerar nu och inte som vanligt väntar.

Vaccinationsplanen bör också tas fram och med stor sannolikhet kommer det krävas beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden och/eller krisledningsnämnden för att prioritera detta och få fram de resurser som krävs för att genomföra vaccineringen. Hur denna plan ska se ut får man återkomma till men jag ser gärna att detta görs tillsammans med externa parter så vi kraftsamlar för att få bort denna pandemi så fort som möjligt. 

Majoriteten i regionen har haft en senfärdighet och dålig insikt i pandemin. Man har varit väldigt oengagerad och inte tagit sitt ansvar. Det är oroande och när majoriteten inte tar ledningen i detta, så då får vi i oppositionen göra det istället. Vi har gjort det tidigare och vi gör det igen(och detta är nog inte sista gången heller)


måndag 16 november 2020

Har S tappat kontroller över pandemin?

Under året har regionen genomgått den tuffaste tiden under in år som politiskt aktiv i region/landsting, ja förmodligen för de flesta av oss som är aktiva idag. På kort tid gick vi från en helt normal tillvaro till att allt i samhället i princip stängdes ned. Coronapandemin slog till i hela världen och har skapat stora problem och utmaningar och då inte bara för vården. 

Det är inte den första pandemin som världen drabbas av och inte heller den sista. Vi vet inte heller vilka åtgärder som är mest lyckosamma i bekämpningen, vissa stängde ned hela samhället i flera månader andra hade en lite mer öppen strategi. Vilken av dessa vi vet har lyckats bäst kan man inte säga än, det får vi först veta när allt är över.

Det vi däremot vet att testa får pågående infektion och smittspårning är det som fungerar idag. Det är nog alla överens om. Vi kan se länder som gjorde detta tidigt och vi kan se de som inte lyckats få detta att fungera. 

Vem som bär ansvaret för denna breda testning strider man om fortfarande mellan regeringen och regionerna. Att fokusera på vem av oss som bär ansvaret för att inget är gjort hjälper oss inte i den pågående pandemin. 

Därför krävde vi moderater nationellt och regionalt i våras att bred testning skulle införas. Det tar tid att bygga upp sådan kapacitet och därför är det viktigt att det kommer igång snabbt. Vi i Gävleborg kunde se att man relativt snabbt kom igång och utökade kapaciteten(200/dag i egen regi och 200 i annan regi). Men när vi nu ser att smittspridningen tar fart så visar det sig att det var ett luftslott man byggde upp. Vi har alltså inte idag egen kapacitet att testa mer än vad vi gjorde i våras. Sedan har vi någon form av avtal med annan aktör att testa mycket, 1100/dag. Detta avtal garanterar inga volymer utan ska ses om en målsättning. När nu alla andra skriker efter mer kapacitet så kommer man minska det som vi kan göra hos oss.

Detta är helt oacceptabelt. Vi visste i våras att hög testkapacitet är viktig, att då inte ta tag i detta och säkerställa egen kapacitet är helt oacceptabelt. Den som är ytterst ansvarig för detta i Gävleborg är majoriteten som inte tog tag i saken. Jag är även självkritisk i att vi inte drev på ännu hårdare.

Att majoriteten inte är särskilt intresserad av sjukvård och den delen av regionens ansvar är väl inte någon nyhet men att inte ta pandemin på allvar och säkerställa testkapaciteten är oansvarigt. Vi kan tyvärr konstatera att man helt har tappat kontrollen över hanteringen av pandemin.


tisdag 10 november 2020

Besök på IVA och CovidIVA, Gävle sjukhus


Igår hade jag förmånen att besök några av våra fantastiska medarbetare på IVA i Gävle. Vi är i en tid som är mycket osäker. Just ni så är inte våra sjukhus så hårt belastade av Covid patienter men alla väntar på stormen som kommer.

Vi har under våren läst om hur man haft det på sjukhuset men aldrig kunnat besöka dem. Både för att minska smittspridning men framförallt så vill vi inte störa dem i deras arbete. Därför hade vi en träff med några ur personalen i slutet på september där de fick berätta hur det har varit att jobba på IVA med denna patientgrupp. Men för att få en så bra bild som möjligt och även se hur det ser ut i verkligheten så har vi försökt få till en träff på/vid avdelningen på sjukhuset vilket vi lyckades få till i går.

Jag är grymt imponerad av den energi och lojalitet dessa medarbetare har. De klagar aldrig utan sliter på och ställer upp i vårt och tort. Det är klart att det fungerar ett tag och man kände verkligen hur de brinner för sitt jobb. Men klarar man av det en gång till nu när andra vågen kommer. Det är mycket oklart. En del som jobbade i våras har bränt ut sig och andra som var där tillfälligt vill inte komma tillbaks. Det finns såklart även en del som började där tillfälligt men som nu söker sig dig permanent vilket är mycket positivt. 

Vi kunde även prata lite om de ekonomiska villkoren man har och problemet att få återhämtning. Där finns det en del att göra och vi behöver verkligen sätta oss ned med facken och diskutera hur detta kan lösas. Jag tror inte på snabba quickfix utan vill se en permanent lösning i kollektivavtalen där man kan ge möjlighet till extra ersättning under väldigt extrema situationer.


Men som vanligt så är det mycket mer som behöver göras. Vi fick möjlighet, med full skyddsmundering(nästan i alla fall), se på lokalerna på IVA och den särskilda CovidIVA avdelning man byggde upp i våras. Vi kunde även se lite på håll den avdelning man har idag för de covid patienter som idag ligger på IVA. Jag kan konstatera att det finna mycket att göra på lokalsidan. Varför har man inte lokaler som är anpassade efter deras behov. Det var trångt och rörigt och inte anpassat för den vården och då framförallt inte under pandemin.

För att visa på hur tuff miljö man jobbar i fick vi under den halvtimme vi besökte avdelningen gå runt i det som är vanlig mundering på en CovidIVA avldening d.v.s. gasmask, visir, skyddskläder. Vi slapp dock ha på oss plastförkläde.  Nu förstår man lite bättre hur det är att gå runt i den munderingen, det kliades och blev varmt, svårt att andas och ingen hörde vad man sa. Att jobba med detta i 10-12h flera dagar i sträck är inget som jag skulle vilja göra, men det gör våra medarbetare på IVA dagligen.

Tack för ett mycket bra besök som gav en inblick i er vardag och de utmaningar vi står inför. Vi fick med oss en del saker att jobba vidare och även om vi är i opposition så kommer vi göra det vi kan för att underlätta ert arbete.


söndag 8 november 2020

Rösterna är räknade, Trump bortröstad

Grattis USA och grattis världen. 

Nu är det klart att USA fått en ny president. Det amerikanska folket har valt bort Trump, vi ska även komma ihåg att han inte fick flest röster i förra valet utan blev vald på USAs indelning i majoritetsvalkretsar. Så man har valt bort en president som man aldrig valde. 

När Trump blev vald för fyra år sedan gick det en chockvåg över världen. Hur kunde det hända och vilka konsekvenser skulle det få. Ingen kan nog säga att man blivit överraskad över hans sett att leda världens starkaste ekonomi. Genom att driva en protektionistisk politik på ett sätt som vi bara har sett i diktaturer så har han försämrat det politiska klimatet. Även tonläget och hatet har blivit vardag bland politiker. Sedan finns det såklart bra saker som han gjort också, men de kommer att drunkna i alla nyckfulla tweets som kommit genom åren.

Nu kan man säga att ordningen är återställd. Jag är inte helt säker på att amerikanerna valde Biden utan man valde mer bort Trump, vilket också är ett viktigt verktyg i en demokrati. Är man missnöjd med sin ledare så kan man välja bort dem. Även när Trump blev vald så valde man kanske inte för honom heller utan mot etablissemanget. 

Konsekvenserna för resten av världen är tydlig. Man kommer återigen börja jobba tillsammans med resten av världen istället emot den. Man kommer återigen jobba för klimatet och för världsfreden. Sedan tror jag den politiska tonen kommer bli annorlunda. Trumps sätt att ifrågasätta fakta och oberoende journalistik har skadat tilltron till politiken och demokratin. Hans sätt att utrycka sig har även smittats av hos oss, vi har alla sett våra egna småtrumpar som försökt göra samma sak lokalt.

Även för jobben i länet är det viktigt med ett nytt ledarskap i USA. Genom underlätta och öka handeln mellan länder kommer våra exportföretag kunna sälja mer vilket kommer öka tryggheten för jobben här. Gävleborg och världen behöver trygghet på presidentposten vilket även kommer skapa mer stabilitet på världens börser.

Trumps retorik och sätt att bedriva politik har spridits sig över världen. Vi kan se allt fler länder som tagit samma riktning, även i Europa. Nu är den trenden bruten och jag hoppas att övriga världen följer efter. Det har visat sig att hat, splittring och protektionism inte fungerar och det är ett tydligt trendbrott. 

Så nu känns världspolitiken lite mer hoppfull. Det har visat sig att demokratin fungerar och världspolitiken byter nu riktning(i alla fall lite grann)


onsdag 4 november 2020

Region Gävleborg Budget 2021, första drabbningen

 Idag så kommer regionstyrelsen hantera de olika budgetförslag som finns inför 2021. Majoriteten kommer såklart lägga fram sitt förslag och vi i oppositionen kommer lägga fram två förslag. Ett från den samlade borgerliga oppositionen och ett från Sverigedemokraterna.

Majoritetens förslag är ett långt intetsägande dokument med mest vackra ord och floskler. Det som är värt att notera är att på 52sidor så är det endast 5 som tar upp sjukvårdens utmaningar och de tankar hur de vill utveckla vården i länet. Resten handlar till största del om allt annat regionen gör (och inte gör), samt lite siffror med ramar. Värt att notera att sjukvården står för 83% av den totala anslagen i regionen. Detta visar hur oengagerad man är för att vi ska få en bättre sjukvård. Extra intressant är det i dessa pandemitider.

Man duckar också helt i ansvarsfrågan och tar inte ansvar för regionens utveckling. Dessutom kan vi se att man inte själva tror på sin egen budget vilket har bekräftats av hälso- sjukvårdsnämndens ordförande på senaste Regionstyrelsen där han uttryckligen sa ”Vi kollar inte mot budgeten, det är inte intressant”

Vi i oppositionen (M,SVG,KD,L) lägger ett gemensamt förslag där vi gör det som majoriteten inte gör. Vi satsar rejält på sjukvården och stärker upp såväl primärvården kraftigt som slutenvården där vi satsar extra på utökad bemanning, fler vårdplatser och bättre arbetsvillkor för våra medarbetare.

Vi vill även att man tar fram en långsiktig strategi för vårdens utveckling i länet. Dessutom har vi tidigare kriskommission som verkligen ska gå till botten med regionens ständigt återkommande underskott.

Vi kan inte förvänta oss att majoriteten går med på vår budget men vi hoppas verkligen att de tar till sig några av de alla förslag som vi lägger (totalt 58st). Sista ordet är inte sagt heller, vi kommer debattera detta ytterligare på fullmäktige den 25/11.


torsdag 15 oktober 2020

Dimridåer från ledningen i regionen över delårsapporten

 Nu har regionen presenterat sitt delårsrapport(januari-augusti). Den politiska ledningen håller sig såklart undan utan skjuter fram tjänstemännen istället i uppdrag att förmedla ”rätt” bild. Det innebär att man lägger ut dimridåer och gör allt man kan för att visa en så positiv bild som möjligt men stämmer verkligen denna?

Finns det sedan några små problem så skyller man på pandemin och dess konsekvenser. Men det stämmer såklart inte. Ser man på budgetavvikelserna före pandemin och nu efter(den är ännu inte över men vi har ytterst få covid patienter) så ser man att den är ungefär lika stor inom hälso- och sjukvården. En är dessutom lite högre än föregående år.

Kostnadsavvikelse 2020 2019 2018
September -51mnkr -37mnkr -38mnkr
Februari             -34mnkr -30mnkr -17mnkr

Att på påstå att vi har fått ordning på ekonomin är rena felaktigheter

Gräver vi lite mer i underlagen så ser vi att kostnaderna för inhyrd personal sticker iväg. 238mnkr mot budgeterade 93mnkr och det är framförallt läkare som avviker. Att vi skulle hamna så lågt som budget var ju dessutom inte ens rimligt, men det är stora avvikelser som behöver förklaras.  

Sedan skyller man på pandemin och visst den har kostat en del för oss. Däremot så har övrig vård stannat av. Vi har aldrig haft så många lediga vårdpalatser så eftersom vi bemannar utifrån beläggning så finns det ingen förklaring där att kostnaderna har stuckit iväg, prognosen för året är -210mnkr. 

De områden som sticker ut och som alltid har gjort det är
Primärvården -73mnkr
Internmedicin -59mnkr
Anestesi -38mnkr
BUS -37mnkr

Till detta ska man även lägga till att man från första början medvetet har budgeterat för underskott. Exempelvis så har primärvården ett budgeterat underskott på 73mnkr, Internmedicin 78mnkr. Detta i sig kräver en egen förklaring, hur kan man medvetet underbudgetera och sedan säga att man har en ekonomi i balans i våra verksamheter.

Resultatet räddas som vanligt av ökade intäkter, vilket är lite tur. Denna gång är det inte skatteintäkterna som gör det utan de massiva resurser som staten tillfälligt har gett oss i extra tillfällig statsbidrag. Dessa kommer inte rädda oss på sikt utan ger oss lite andrum.

Allt detta är helt öppna siffror som vem som helst kan få fram. Det krävs lite tid och engagemang för att hitta och förstå dem. Jag brukar alltid sätta mig ned och gå igenom för att försöka förstå var i underskotten uppstår. Jag förstår att media inte har samma tid som mig men lite mer fördjupning skulle vara på sin plats och kanske lite kritiska frågor. Revisorerna har gjort just detta och riktar skarp kritik mot regionledningen som inte tar ekonomin på allvar.

Även om det kan bli torrt och tråkigt så kommer jag i alla fall fortsätta att göra det jag kan för att få ordning på ekonomin i regionen. Jag är övertygad att det går, annars kulle jag intehålla på med regionpolitik. Vi bjöd in majoriteten i våras för att göra detta tillsammans men intresset svalnade ganska snabbt. Detta är bara att beklaga, för jag tror att vi kommer tappa dyrbar tid att vänta till nästa mandatperiod för att få koll på ekonomin.


söndag 4 oktober 2020

Idag firar vi den fria företagsamheten

Idag uppmärksammar och firar vi den fria företagsamheten. 

Idag är en viktig dag och värd att påminna oss alla om vikten av att vi har fria företag och företagare som skapar förutsättningar för att skapa det goda samhället.

Vi som inte är företagare behöver påminnas om vilket jobb dessa entreprenörer gör och all den tid de lägger ned i sina företag. Jag är själv uppväxt i en företagarfamilj där båda mina föräldrar har drivit företag under min uppväxt. Jag har även vänner som driver företag lokalt i Gävle. Jag ser hur mycket man behöver slita och vilken otrygg tillvaro man lever i, trots detta så väljer många att driva ett eget företag istället för att jobba som anställd vilket vi ska vara oerhört tacksamma för. 

Men hur är det att driva företag och vara företagare i Gävleborg? Läser man Svenskt näringslivs företagsranking så är det allt annat än en munter läsning. Vi som län ligger verkligen i botten i dessa mätningar. Problemet som ofta lyfts fram är att vi ligger så lågt beroende på politiker och tjänstemäns attityder gentemot företagare. Detta skulle kunna vara enkelt att göra något åt men samtidigt är attityder svårt att förändra. Hade det var andra faktorer som hög skatt eller dålig infrastruktur så hade det varit mer handgripligt att jobba med.

Under de år Alliansen satt vid rodret i Gävle kommun så lyftes dessa frågor och vi började jobba med detta. Men attityder tar lång tid att förändra och vi har de politiker vi har och alla tjänstemän är inte så enkelt att förändra attityder hos. Men vi gjorde stora insatser och det kändes som vi var på rätt väg när sossarna kom tillbaks till makten och nu är vi tillbaks där vi var innan. Därför är det extra kul att se hur andra kommuner i länet lyckats, Ovanåker är ett sådant där har det just vi moderater som ansvarar för dessa frågor vilket kan vara en av orsakerna till deras placering i rankingen(plats 100 av 290, höjning med 60 placeringar). 

I Gävleborg finns det 10 000 företagare vilket är mycket. Dessutom så kan över 70 00 Gävleborgare tänka sig att driva eget företag vilket är kanske ännu mer positivt. Bland dessa kan man tänka sig att det finns en bra attityd och nyfikenhet och med rätt förutsättningar så kan en del av dessa ta klivet och starta eget.

Vad kan vi regionpolitiker göra för att förbättra klimatet i länet? Den mesta av företagspolitiken och kontakterna sker lokalt i våra kommuner. Regionen har en ganska anonym tillvaro i dessa frågor. Vi delar ut en del bidrag och företagsstöd vilket gör en del nytta. Men där finns det en del att fundera över. Är det bra med att det offentliga ger pengar till vissa utvalda företag eller skapar det en snedvridning av konkurrensen.

Sedan kan vi jobba med våra upphandlingar. Kommunerna och regionen upphandlar mycket till våra verksamheter och här kan vi se till att våra lokala entreprenörer får en möjlighet att vara med och konkurrera. Det kan röra sig om kollektivtrafiken och de upphandlingarna, buss och taxi. Det kan även röra sig om upphandling av städ och matlagningen på våra sjukhus. 

Infrastrukturen är också något som är viktigt för företagen och företagarna. Hur kan man på ett snabbt och effektivt sätt röra sig i länet. Har man tillgång till bra bredband o.s.v. Finns det god tillgång till billig och pålitlig elförsörjning. Det finns helt klart en del att göra.

Men det viktigaste vi politiker kan göra är att möte dessa företag och lyssna till hur deras vardag ser ut. Genom att lyssna och förstå deras tillvaro så kan attityden förändras hos oss politiker och våra tjänstemän. Vi kan även i dessa möten få till oss vad som vi behöver jobba med i kommunerna och regionen. Vi har därför föreslagit i regionen att vi ska starta ett regionalt företagarråd, men det har möts av kalla handen från majoriteten. Jag vet från den kommunala världen hur viktig dessa mötesplatser är för att förbättra dialogen mellan oss politiker och näringslivet. Därför är det bra att vi moderat har startat företagarråd på lite olika håll. Där kan vi skapa mötesplatser och förbättra dialogen. Även om vi är företagarpartiet nummer ett så behöver vi också utveckla vårt arbete.

Men idag firar vi den fria företagsamheten och påminner oss om den kamp som mina företrädare genomförde på 80talet när sossarna ville socialisera hela det svenska näringslivet.

söndag 27 september 2020

Uttalande om hur vi förhåller oss till andra partier, igen

Allt som ofta dyker frågan upp om hur vi moderater ser på framtiden och samarbete med alla partier. Senast var i veckan när moderaterna i Gävle förklarade att man har för avsikt att prata med alla partier och att man inte har några problem att göra upp med något parti i sakfrågor. Det var i alla fall så det kommunicerades internt.

Vi har även kunna höra hur man på nationell nivå har för avsikt att göra på samma sätt. Däremot var man tydlig att inte bilda regering med SD.

När detta händer så kommer frågor igen om hur vi moderater ser på detta. Självklart så är det min skyldighet att ge min bild på detta vilket jag har fått göra genom årens lopp. Jag har samma ingångar i detta över tid och känner inte att det hänt så mycket i detta perspektiv. Sedan kan det vara så att vissa tolkar in att vi och jag gjort stora förskjutningar i hur vi förhåller oss till just det partiet. 

Jag har även gjort en rad kommentarer på bloggen vilket underlättar att se den röda tråden genom åren.

Jag har från första dag de kom in i kommun och regionfullmäktige sagt att de är lika demokratiskt valda som oss övriga. Tror man på alla människors lika värde så är en sverigedemokrat lika mycket värd som en moderat eller vänsterpartist. Jag är nog den enda som faktiskt tagit strid i fullmäktige när man behandlat dem illa i fullmäktige.

Blogg 1/8 -2018 ”Tror man på alla människors lika värde så är en sverigedemokrat lika mycket värd som en vänsterpartist, man måste behandla dem lika”

Blogg 20/1-2017 Skrev jag följande ”Sverigedemokraterna är ett parti som har mycket tvivelaktiga historia, det finns även ett annat parti som har det. Men ett parti kan inte endast dömas utifrån sin historia utan även utifrån sina aktiva gärningar och aktuell politik.”

Jag skriver även ”Däremot ska vi behandla SD som ett parti som väljarna har valt in. Jag har alltid sagt att vi ska respektera dem och att de sitter på väljarnas mandat och ska respekteras för det. Därför är det inte okej att kalla dem det ena och det andra eller vända dem ryggen som vissa gjort.”

Jag konstaterar även 22/6-2017 efter budgetomröstningen i Gävle att ”Det som är viktigt att komma ihåg är att SD inte i dessa sammanhang är ett parti att lita på. De röstar inte efter egen övertygelse utan mer för att skapa kaos enligt Jimmies modell ”give them hell”

Att förhandla med ett sådant parti är svårt, man måste först bevisa att man är ett parti att lita på. Det gäller alla partier inte bara ett(det gäller såklart även oss moderater). 


Jag har även kommenterat saker i media vilket en av våra medlemmar (eller f.d. medlem) har lyft upp på insändarsidan med en del lösryckta citat.

I Arbetarbladet (181018): ”Vår starka rekommendation är att inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna i någon församling. Vi står för andra värderingar.”

Det handlar alltså om att man i Ockelbo startade ett samarbete i opposition. Detta är alltså partiets uttalande om hur man ser på samarbeten ute i våra kommuner. Vi förbjöd dem inte att göra något sådant utan rekommenderade dem att inte göra det. Vi har efter det haft dialog om vad som hänt och hur det fungerar, inget konstigt alltså. Det är våra fullmäktigegrupper som är suveräna att avgöra sådana frågor.


I GD (180217): ”Förhandla budget kommer inte att ske. Det är uteslutet. Om vi börjar ha samtal om saker och ting kommer det alltid att landa i att man ska kasta ut invandrare på något sätt. Det köper inte jag.”

Det som även står är, vilket skribenten glömde:

”Att komma överens i enskilda frågor är han däremot öppen för.

– Vi kommer titta på alla förslag de lägger fram och sedan bedöma dem sakpolitiskt. Är vi överens har jag inga problem att stödja det.”

Här gjorde jag alltså ett uttalande som tillträdande KSO, jag talade alltså för hela Alliansen vilket framgår i artikeln. Det var aldrig aktuellt att förhandla med SD om budget då vilket Alliansens övervägda men det fanns inte något stöd för det.

På samma spår uttalade jag mig som KSO och ledare för Alliansen. 

SR 10/9-18  ”Vi har sagt tydligt att vi inte vill förhandla eller ingå i ett samarbete med Sverigedemokraterna.”


Så nu i veckan uttalade jag mig angående Gävle moderaternas uttalande`ifråga. Detta uttalande gjordes utifrån det som var uppe och informerades om på vårt interna gruppmöte, alltså innan artikeln publicerades

”Jag har inget principiellt emot att komma överens med andra partier. Vi har under alla år som vi varit aktiva i kommun och region sagt att vi behandlar SD som andra partier. Vi har ingen beröringsskräck. Lägger de förslag som vi tycker är bra så stödjer vi dem och vice versa, säger han.”

Vilket väl stämmer överens med det som jag sagt tidigare

Jag uttalar mig även om situationen i Regionen

”Däremot är det inte aktuellt att öppna upp för samarbete med SD i Region Gävleborg där Patrik Stenvard är regionråd i opposition.

– Vi har våra vänner i Kristdemokraterna, Liberalerna och Sjukvårdspartiet som vi är nöjda med, säger han.”


Denna fråga har inte varit på dagordningen de senaste åren vilket jag tycker är naturligt. Frågan är i sig överspelat kan jag tycka. Jag har hållit en konsekvent linje hur vi förhåller oss till dem. Sedan att vi inte budgetförhandlat är i sig inget konstigt, vilket blir tydligt om man läser gamla bloggar.

Sedan kan man se att mitt parti har gjort en del förflyttningar i sakfrågor vilket gör det enklare att göra upp i dessa. Även SD har gjort förflyttningar i sakfrågan kan tilläggas. 

Sedan när det kommer till mina och moderaternas grundvärderingar så står vi fast vid dem och har inte gjort någon förflyttning. Att våra värderingar skiljer sig mot andra partier är inte heller något konstigt, tänk om vi hade samma värderingar som kommunister, sossar och nazister. Bara för att jag pratar med en vänsterpartist eller sverigedemokrat så kommer inte mina värderingar att förändras.

Jag tror däremot att det parti som först kommer göra upp och bilda en majoritet med SD(i riksdagen och i regionen) kommer vara socialdemokraterna, de har som idé att göra allt för makten oavsett om det går emot deras värderingar eller inte. Kom ihåg vart ni läste det först. Jag vet att det var på gång i en av våra regioner efter förra valet men stoppades i sista sekund.

tisdag 15 september 2020

Socialdemokraternas regionråd Lahenkorva fortsätter med dimridåer

Det socialdemokratiska regionrådet Lahenkorva verkar nästan vara besatt av oss moderater och det vi gör i regionen. 

Han går igång väldigt mycket på tidningarnas insändarsidor där vi debatterar till och från. Det är välkommet att i alla fall ett av alla sosseregionråd vågar ta debatten och inte bara gömmer sig från allt vad media och debatt heter.

Vi har nyligen haft en diskussion utifrån vad vi driver för politik i regionen. Han vill gärna sätta bilden av att vi inte har någon politik men samtidigt så bygger den politik (som vi inte har) på falska påstående och hittepå.

Vi har såklart svarat honom i de frågor han har men eftersom han bara ser det han vill se, eller rättare sagt inte se, så har vi försökt utifrån de antal tecken som finns tillbuds på insändarsidan. Men det verkar inte räcka utan han fortsätter med sitt mantra och sin besatthet av just oss moderater.

Eftersom han är en flitig bloggare så kanske han läser detta istället, så jag försöker en gång till.

 En av våra viktigaste uppgifter som oppoition är att granska majoriteten vilket vi gör. Som vi skriver i ett av våra svar så har vi fullt upp med att granska allt det tok som majoriteten hittar på.

 När det gäller den politik som  vi driver så finns den väl utvecklad på vår hemsida men vi försöker även få med lite exempel i våra svar.

För oss moderater står alltid människan och individen i centrum. Detta kan låta klyschigt men skiljer verkligen ut oss mot socialdemokraterna som har en annan syn. Vad innebär detta rent konkret, jo att i alla beslut som tas så ser vi hur det påverkar individen. Vi ser alltså alla människor i våra vårdköer och inte dem som statistik och siffror.

Vi har tidigare under våren föreslagit en kriskommission som ska ta tag i det ständiga underskottet inom sjukvården. Där har man från S inte lyckats utan har räddats varje år med extra statsbidrag och mer skatteintäkter än budgeterat vilket beror på att vi har högre tillväxt. Detta kommer inte råda för all framtid och därför behöver vi vara förberedd på de sämre tider som kommer(nu kom de väldigt snabbt i och med Pandemin)

Kompetensmatchningstjänst är något annat vi föreslagit. Vi ser att arbetsförmedlingen inte fungerar och då ser vi att det krävs att regionen gör en insats där vi kan matcha kompetenser som finns och de som efterfrågas. Även en medflyttarservice har vi föreslagit som ska hjälpa kompetens att flytta hit. Till detta vill vi se ett företagarråd som kan hjälpa oss i regionen att prioritera och göra rätt satsningar så företagen kan växa.

I corontider så har vi föreslagit att vi ska tillskapa fler parkeringsplatser för våra medarbetare, vilket vi har drivit under många år men nu under Pandemin har det blivit extra akut när vi har fler vårdplatser och man ska undvika kollektivtrafiken.

Testningsfrågan har vi från början jobbat hårt med både nationellt och lokalt, vi vill att det ska vara enkelt att testa sig om man har Covid19 eller antikroppar. Alla som vill ska få testa sig utan kostnad, detta för att varje människas tillvaro ska bli så bra som möjligt. T.ex. så skulle man kunna släppa på restriktionerna på våra äldreboenden om anhöriga har antiorkroppar, detta om något har ett individperspektiv.

Sedan har vi alla förslag inom medarbetarområdet. Där vi bl.a. föreslagit en whistleblower där man som anställd kan tipsa anonymt om saker som inte står rätt till i vår organisation.

Men som sagt vår politik finns att läsa på vår hemsida. Läs Här!

När det sedan gäller socialdemokraternas politik i regionen så vet vi ju vad vi fått efter 100 års styre.

Köerna växer allt mer och det finns dessutom uttalad ambition att de inte ska minska. Vi har under många år haft högst hyrläkarkostnad och trots att man nu för andra gången ta bort dessa så ser vi att de ökar istället. Ekonomin är ett kapitel för sig. Tidigare hade man som strategi att höja skatten vartannat år men den har man nu släppt och räddas av högre skatteintäkter och statsbidrag.

Inte nog med det så har vi sett ett ledarskap som håller sig borta. Man fattar inga politiska beslut och man tar inte heller debatten. Man kan fråga sig vad vi har sossepolitiker till, de vil ju ändå inte göra något med den makt de har.

Vi har dessutom köpt vindkraftverk i Småland för 100miljoner kronor bara i syfte att köpa MP- och Centerlojalitet. Att man sedan inte kan erkänna detta misstag utan låta miljonerna rulla gör mig ärligt förbannad.

Sedan har vi konsulthärvan. Man kan undra hur många hundra miljoner man har kastat i sjön på div konsulter. Senast i raden är det stopp man har gjort på Framtidsbygget som kostar oss 1,5mnkr per vecka på konsulter som rullar tummarna.

Hur sedan andra regioners styrs och leds kan vi ta som en separat diskussion dessutom måste de som bär ansvaret där ges möjlighet att svara på de frågor som ställs. Jag varken kan eller vill ta deras debatt med Lahenkorva och hans påståenden från Sveavägen(Sossarna partihögkvarter i Stockholm)

 

Lahenskorva första inlägga:
https://www.helahalsingland.se/artikel/debatt-kan-verkligen-moderaterna-styra-gavleborg

Vårt första Svar:
https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-flytta-inte-fokus-fran-fragan-lahenkorva-sta-upp-for-den-politik-ni-for-i-gavleborg

Lahekorva svar
https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-moderaternas-svar-klargor-min-poang-de-saknar-egen-politik

vår slutreplik:
https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-jan-lahenkorva-kastar-sten-i-glashus

Lahenkorvas fortsatta försök:
https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-kom-igen-nu-moderaterna-i-region-gavleborg-svara-pa-vad-ni-vill-inte-vad-alla-andra-gor


måndag 14 september 2020

Digitala vårdmöten är det framtiden?

 

Som många regioner jobbar vi i Region Gävleborg med att digitalisera vården. Detta är något som är efterfrågat och som behöver göras. Vi har sett hur de digitala vårdgivarna, KRY Mindoktor.se och vad de nu heter har gjort stora framsteg och är mycket uppskattade av patienterna. 

Gävleborg ska såklart inte vara sämre. Det pågår redan utveckling inom SKR och Inera men det är inte Gävleborg nöjd med utan ska i sann ”kan själv” anda göra ett eget system. Motivet till att man inte vill göra det gemensamt med övriga regioner är att man tror inte de klarar av det och att det tar alldeles för lång tid. Detta visar på en viss otålighet men också en naiviteten i hur komplicerat det är.

Så vi ska nu alltså ta fram ett system som ska hantera alla digitala vårdmöten inom primärvård, slutenvård för såväl vår egen verksamhet som för de privata. Detta ska vara klart i april och då genomföras i alla verksamheter. Ni förstår vilket naiv inställning man har.

Vi har fått lite dragningar om detta men fortfarande är det mesta oklart med vad detta system ska åstadkomma. Alla frågor vi ställer får vi ytterst få svar på. Systemet finns inte idag utan ska utvecklas av regionen själv med hjälp av konsulter. 

Om detta nya fantastiska system kunde vi läsa om i tidningen i helgen. Det som slog mig i reportaget var hur lite kritiska och granskande frågor som ställdes (men det kanske beror på okunskap om hur komplext detta är). Det kändes mer som det var vår egen Kommunikationsenhet som via pressmeddelande hade talat om hur bra allting kommer bli i april nästa år.

För att nyansera bilden lite så kan jag redogöra för det som jag hittills har fått fram. 

Systemet ska alltså vara den enda vägen in i vården. Där ska en digital triageringsmotor avgöra vilken kompetens du ska träffar och när. Genom att svara på några frågor så ska man avgöra om du behöver träffa en allmänläkare i primärvården eller en distriktsköterska. Eller om du behöver specialistvård och då bokas automatiskt en tid hos den som motorn avgör du behöver träffa. Om besöket ska ske digitalt eller fysiskt avgörs också av detta egenutvecklade program. Den ska även avgöra om du kan ta hand om dig själv med egenvård istället. Sedan är ett syfte att halvera antalet hälsocentraler men det är en annan diskussion. Alla tidböcker inom vården ska finnas tillgängliga för detta system. 

Jag har frågat hur mycket detta system kommer att kosta att ta fram och svaret är att man kommer klara det inom vår utvecklingsbudget och att det är taket. Då ska man veta att den budgeten är idag 40miljoner kronor per år.

Man påstår dessutom att systemet redan är testat när man nu har infört den digitala vårdbegäran om coronatest. Det är en stor skillnad mellan att fylla i några enkla frågor för att få göra ett egentest av Covid19 och att triagera alla patienter i hela vården. Bara där visas på en otroligt naiv inställning.

Man har inte heller haft någon som helst dialog med övriga vården. Varken primärvård eller slutenvård. När jag har frågat runt så är man mycket kritisk. Många tror inte de kommer lyckas så de bryr sig inte. Andra är oroliga för att de kommer att lyckas och slå sönder hela sjukvården.

Vem kommer sedan ta det medicinska ansvaret för det som systemet gör. Tänk om det blir rekommendation på egenvård istället för att träffa läkare i en som visar sig vara akut åkomma. Vem är det så som kommer att ta ansvar?

Jag har själv jobbat med att utveckla motsvarande system i en helt annan bransch och det är inte enkelt och det tar tid. Att inte lyssna på slutanvändarna och de som kan vården gör att man kommer inte att lyckas. Och tvingar man in det så kommer mycket inom vården sluta fungera effektivt. 

Vi måste få stopp på den hybris som finns inom regionen innan det är för sent och drabbar patienterna.

Självklart ska vi ha digitala vårdmöjligheter för de som så önskar. Vi ska även ha digitala hjälpmedel för vår personal. Men gör detta på ett professionellt sätt och ta med de som kan vården. Gör pilotinförande. Men framförallt så gör detta tillsammans med andra, vårdgivare och regioner. 


söndag 13 september 2020

Reumatiker får sämre tillgång till vård

 

Jag har tidigare varit kritisk till flytten av hudmottagning och reumatologen till det nya Tullhuset på Gävle Strand. Jag har även riktat stark kritik till den planerade flytt av ögon till Södertull, men just denna flytt har man nu stoppat. 

Att flytta ut sjukhusverksamhet lite här och där i Gävle känns ytterst märkligt. Man slår sönder den sammanhållande vården som ändå kan bedrivas på ett sjukhus där exempelvis som patient kan göra flera besök när man ändå är där. Eller om man är på en mottagning och man hittar ett annat problem så kan man bara gå förbi och se ifall de kan hjälpa till. Jag har själv haft nytta av det när jag varit med ett av mina barn på barnkliniken och vi ”passade på” att kolla en sak på ögonmottagning som ligger i närheten.

Detta var en av de få saker man lärde sig när man var på besök på Kaiser Permanente i Kalifornien, USA. Där jobbade man med att se helheten och ta hand om alla problem samtidigt, detta för att minimera patientens antal besök i vården men också att jobba effektivare. Det verkar som det lilla man lärde sig nu är helt bortglömt.

Nu reagerar även patienter och anhöriga över flytten av reumatologen med kritiken att man inte kan samordna besöken längre. Dessutom tycker man det är svårare att ta sig till Tullhuset. 

Att man inte lyssnar på oppositionen hör väl till, beror säker på politisk prestige. Men att man inte lyssnar på patienterna som drabbas av deras beslut är anmärkningsvärt. 

Motivet till flytten har varit att det är en del av ”god och nära vård” som nu ska implementeras. Att vården nu ska bli god det är bra, även om jag tror att den var det innan. Men på vilket sätt vården blir närmare när man gör den mer otillgänglig är helt obegripligt.

onsdag 2 september 2020

Corona kommission, krävs även lokalt i Gävleborg Vi har genomgått en av de största globala kriserna i modern tid om inte ännu längre. Vi har under våren sett hur ett virus har gått som en våg genom världen och ingen har kunnat undkomma det. Även om du inte har drabbats av själva viruset så har du drabbats av dess konsekvenser. Diskussioner har pågått om vem som har hanterat detta rätt och inte, det svaret kommer dröja innan vi får. Hur länge denna pandemi kommer pågå vet vi inte heller.

Nu ser vi att smittspridningen har gått ned i Sverige och det är lugnt på våra sjukhus med få fall och antalet döda med Covid19 är lågt. Detta är glädjande men vi kan vara ganska säkra på att det kommer en andra och kanske tredje våg. Vår beredskap och restriktioner kommer nog inte kunna hävas förrän vi har ett vaccin eller kanske inte ens då.

Det är viktigt att vi lär oss av de kriser vi går igenom. Det är dessutom genom kriser innovation skapas och nya metoder och arbetssätt tas fram. Detta måste vi ta lärdom av och ta med oss i det fortsatta arbetet.

På nationell nivå har moderaterna drivit regeringen framför sig i denna fråga och tillslut så tillsattes en opolitisk kommission som ska kolla på detta. Vi moderater anser att det även krävs en sådan kommission regionalt där vi ger ett tydligt uppdrag från regionstyrelsen till en grupp(opolitiskt och neutral) som ska kolla på detta. Jag anser även att den ska vara tillsatta med neutrala pesoner utanför vår egen organisation.


måndag 31 augusti 2020

E-Hälsan, bra besök och inspel om hälsovalet


 Idag var vi på verksamhetsbesök på E-hälsan i Söderhamn.

Det är en av de privata hälsocentralerna vi har i länet. Hälsocentralen drivs av Hälsovalet i Sverige AB som har tre enheter hos oss, E-hälsan Ljusne och Varvet i Hudiksvall.

Dessa är tre välfungerade enheter som såklart samarbetar på ett bra sätt. Både E-hälsan och Ljusne är två mindre enheter men som klarar sig bra i vårt vårdvalsystem tack vare bra regler och got samarbete. Självklart lyfte vi frågor kring hur reglerna och vår handbok kan utvecklas men också de förslag som nu är på bordet från majoriteten.

Kritiken och frågetecken finns kring dessa förslag som kommer få allvarliga konsekvenser för tillgången till primärvård för våra länsinvånare. Vi pratade även mycket om hur själva ersättningsystemet behöver reformeras för att mer spegla de kostnader man har. Dessutom har man inte gjort uppräkningar genom åren som speglar kostnadsökningarna och man har inte hängt med i den utveckling som specialistvården har haft.

Om alla nu pratar om God och nära vård så är det våra hälsocentraler som är nyckeln i detta arbete. Då förstår inte jag hur man kan dra ned och försämra villkoren för att kunna bedriva bra primärvård. Vem ska då ta ansvaret för den nära vården när primärvården saknar resurser och det kommer bli många färre hälsocentraler i länet. Det är just dessa mindre hälsocentraler vi verkligen måste stå upp för om vi vill gå mot detta som alla pratar om, God och nära vård, på riktigt.

Vår besöksverksamhet har varit på sparlåga under våren i och med Pandemin och de restriktioner som funnits och det tryck som har funnit på vården. Nu har pressen minskat och det känns som vi kan återigen göra en del besök, dock på så sätt som gör att vi håller avstånd och följer de rekommendationer som finns.onsdag 26 augusti 2020

Framtidsbygget för Gävle sjukhus skjuts på framtiden

Ögonklinikens flytt till Södertull är stoppad

Vi har under många år diskuterat Gävle sjukhus utveckling. Redan 2010 krävde vi att det skulle tas ett långsiktigt beslut om dess utveckling, det krävde vi även för våra andra sjukhus också.

Därför blev det märkligt när den styrande majoriteten och tjänstemannaledningen föreslog att vissa delar inte längre skulle hålla till på sjukhuset utan sprida sig över hela centrala Gävle. Exempelvis så flyttar nu Hudmottagning och reumatologmottagning till Gävle strand. Samtidigt så beslutade de att man skulle flytta hela ögonkliniken till Södertull. 

Vi moderater protesterade kraftfullt mot dessa flyttar och föreslog att ögonkliniken(även hud och reumatologen) skulle ingå i Framtidsbygget på sjukhuset. Detta eftersom specialistvården hänger ihop och det är lättare för patienter att hitta. Dessutom kommer vi framöver ha en egen tågstation i sjukhuset vilket underlättar för de som har ögonproblem att ta sig dit. 

Nu kan vi läsa att tjänstemännen trotsar fullmäktiges beslut och stoppar byggnationen på Södertull. Det är mycket välkommet att man gör så och jag hoppas att vi politiskt väldigt snart kan upphäva det tidigare beslutet. Det är även glädjande för våra patienter och medarbetare som får en bättre och mer tillgänglig tillvaro, jag har inte hört någon som vill flytta dit(förutom verksamhetschefen och tjänstemannaledningen).

Det finns ändå hopp att det arbete som vi i oppositionen gör faktiskt gör skillnad på riktigt, även om det tar lite mer tid än om vi satt i majoritet. Det tråkiga i detta är att man redan har lagt ned tid och resurser på arbetet. Dessutom så tröttnar våra medarbetare när all förändring dras i långbänk, det finns tyvärr alldeles för många exempel på bra saker som är beslutade men som aldrig genomförs.

Idag har regionstyrelsens fastighetsutskott sammanträde och jag förväntar mig att vi får en fullödig information om detta så att vi inte endast får hålla oss till tidningarna och det de skriver.tisdag 25 augusti 2020

Nationella riktlinjer ska följas

Nationella riktlinjer för MS (Multipel skleros) och Parkinsons sjukdom följs inte

Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer som är vägledande för oss regioner och sjukvården. Det är även till för att få en så likvärdig vård som möjligt. En förutsättning för att det ska fungera som det är tänkt är att vi regioner följer dessa riktlinjer.

Jag har levt i tron att Region Gävleborg lever efter dessa, men har blivit allt mer uppmärksam på att så inte sker. 

Exempelvis så ska en MS-patient varje år få träffa en läkare som är specialiserad på denna diagnos. Detta bör då såklart ske av en neurolog som kan dessa frågor. I Gävleborg hänvisas en del MS-patienter till primärvården och stafettläkare där. Sedan när man försöker söka sig till neurologen genom en s.k. egenremiss så avvisas den. Primärvården tycker inte det är någon ide att skicka någon remiss så då blir patienterna utan den vård man enligt de nationella riktlinjerna kan förvänta sig. 

Dessa riktlinjer är vi inte tvungna att följa men det sägs hela tiden att vi gör det och vi fattar beslut om att de ska antas och följas. Exempelvis så antogs riktlinjer för MS 2017-10-18 av hälso- och sjukvårdsnämnden.

På nästa fullmäktige kommer ansvarigt regionråd Tommy Berger (S) få stå till svars för att man inte följer dessa riktlinjer eller följer det av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut.


söndag 23 augusti 2020

Kroniker har också rätt till vård.

Kroniker skickas mellan vårdens enheter och hamnar därmed mellan stolarna.

Vi har under en längre tid sett hur att allt fler patienter skrivs ut och lämnas i sticket av sjukvården. Samtidigt gör man det svårare att få kontakt med vården. När man skriver en egenremiss(d.v.s. en egen vårdbegäran) så avvisas de. Det är en oroväckande trend.

Vi kunde i somras läsa i @Arbetarbladet om Ruth som bara är ett exempel på hur man hanterar våra patienter. Nu förstår jag också att det finns fler sidor och att allt inte kommer fram i media men det är för många exempel som jag får höra om som gör att vi nu måste reagera.

Jag har därför skrivit en interpellation till socialdemokraternas Regionråd Tommy Berger som är ansvarig för dessa frågor. 

Frågorna är:

 • Anser regionrådet att det är rimligt att som kroniker inte längre får träffa specialistläkare regelbundet med de konsekvenser som uppstår för den enskilde patienten? 
 • Anser regionrådet att primärvården är den vårdnivå som är rimlig för dessa patienter?
 • Varför följer inte regionen de nationella riktlinjerna för exempelvis MS patienter?
 • Är regionrådet nöjd över den vård som bedrivs för dessa patientgrupper? 
 • Varför överger ni dessa patienter?

Detta kommer sedan tas upp på kommande regionfullmäktige där han och övriga i majoriteten kommer att ställas till svars. 

För att kunna erbjuda våra kroniker en bra och likvärdig vård är det viktigt att vi har specialister på våra sjukhus. Vi måste därför bli en mycket mer attraktiv arbetsgivare som gör att läkare och andra söker sig till oss.  Det är även viktigt att vi tar hjälp från andra sjukhus när vi inte har de rätta kunskaperna för att kunna hjälpa patienterna. Då måste vi informera bättre vilka möjligheter som finns och hjälpa patienterna att hitta rätt. Jag får alldeles för ofta hjälpa enskilda patienter att få sina remisser skickade rätt och att man får komma in och träffa läkare.

Det är idag så att du måste vara väldigt drivande och krävande för att få rätt vård eller så måste du ha en anhörig som är det. Detta är inte okej, alla måste ha rätt att få den absolut bästa vården. 

söndag 16 augusti 2020

Förvirrat sosseregionråd har vaknat från sommarvilan

 Som jag tidigare har påpekat så undviker de socialdemokratiska regionråden debatten i det offentliga. Det var länge sedan som vi hade en rejäl diskussion publikt så väljarna verkligen kan se och jämföra våra olika syn på vad som är politik och hur vi kan lösa de utmaningar vi har. Vi har under våren varit överens om att lägga de politiska striderna åt sidan för ett tag för att låta oss fokusera på att hantera pandemin och dess konsekvenser. Tanken med detta var att samla alla goda krafter och ta de bästa idéerna från både majoritet och opposition och hantera pandemin med så lite negativa konsekvenser som möjligt, men det har inte blivit riktigt så. 

Vi har från oppositionen försökt hitta politiska lösningar som vi sedan presenterat men majoriteten har varit helt tysta. Det enda undantaget är det socialdemokratiska regionrådet Lahenkorvas blogg som lyser upp den politiska samtalet lite. Det är såklart inte samma sak som att ha en diskussion i direktsänd radio eller på redaktionell plats i tidningen men det är i all fall något. Jag tror inte heller så många läser hans eller min blogg men det är ändå ett bra sätt att mötas i det politiska samtalet.

Nu märker man att han är tillbaks igen från sin semester genom att han återigen skriver om oss moderater med diverse konstiga påståenden om vad vi har gjort och inte gjort. Han vill gärna kritisera oss att vi inte lägger några förslag samtidigt som han kritiserar oss för att vi lägger just sådana. Hans resonemang hänger liksom inte ihop.

Nu har han lagt mycket av sin fokus på våra konkreta förslag när det gäller kollektivtrafiken, eller om det var så att vi inte föreslagit något.

Det händer mycket inom detta område och vi kan se att man från sossarna har gjort en rejäl vänstersväng, det kanske kan bero på att det är vänsterns regionråd som ansvarar för dessa frågor flankerad av just regionrådet Lahenkorva. 

Vi har bl.a. föreslagit att vi ska fortsätta att ha reklam på våra stadsbussar i Gävle, eller t.o.m. tillåta reklam på alla våra bussar och tåg. Detta konkreta förslag med miljoner som nya intäkter säger sossarna nej till(trots att det var de som införde reklam på bussarna en gång i tiden)

Vi har föreslagit åtgärder för att både kunna skydda busschaufförerna och tillhandahålla en trygg arbetsmiljö samtidigt som vi underlättar för våra resenärer och minskar smittspridningen. Detta genom att montera plexiglas vid förarna(ungefär samma lösning som man har i butikerna för att skydda kassörskorna) för att skydda dem samtidigt så kan framdörrarna var öppna så vi kan ta betalt av passagerarna och minska risken att det blir trängsel genom bakdörrarna.

Sedan vill vi att man ska fortsätta upphandla vår kollektivtrafik. Sossarna har nu svalt vänsterns bete och vill köra all vår kollektivtrafik i egen regi. 

Vi har även lagt förslag på att vi ska ta fram en ny länsplan som möjliggör nödvändiga investeringar av infrastrukturen i länet men det säger man nej till(vad vi kan utläsa av deras tystnad).

Tidigare under våren yrkade vi även på konkreta åtgärder för att göra besparingar inom hållbarhetsförvaltningen, bl.a. översyn av rabattstruktur och minskad administration.

Utöver detta har vi under våren jobbat hårt med att ta fram analyser och konkreta förslag för att få ordning på ekonomin i regionen i övrigt, utan att få någon direkt respons från majoriteten som litar på att någon annan ska lösa det eller att problemet ska försvinna om man blundar tillräckligt länge och hårt.

Så vi har trots pandemin inte legat på latsidan, så som Lahenkorva vill ge sken av. Men det hör kanske till det politiska ”spelet” att inte lyssna eller diskutera med sina politiska motståndare. 

Vi kommer inte heller sitta still under hösten utan vi kommer fortsätta med vårt konstruktiva arbete och det ska bli intressant att se om majoriteten är beredd att kliva upp på banan och faktiskt delta i det politiska samtalet.

fredag 31 juli 2020

Krav på extra ersättning från vårdpersonal

I veckan har vi kunnat läsa om vårdpersonalens krav på extra ersättning för det arbete som de gjort under våren och sommaren. Denna gång var det IVA personalen men tidigare har det varit vårdförbundet som ställt sådana krav och vi har även tidigare läst om politiska krav på extra ersättning.

Det är klart att det är lätt att ställa krav på mer betalt och det är lätt att instämma i kören. Men frågan är nog inte så enkel. Vi kan bara se vad som hände med den så enkla frågan om presentgåvan som den avgående regiondirektören beslutade om. Det var en liten fråga men blev ändå så fel. Vilka skulle få den och inte? Hur gör vi med de som är anställda av någon annan, de kan inte ta del av den. Varför inte gynna de privata företagen med ett sådant presentkort. Ja, kritiken och frågorna är många. Kostnaden för detta var 3 till 7mnkr, beroende på hur man räknar.
 
Allt detta går såklart även tillämpa på kraven på extra ersättning. Vilka inom vården ska få extra ersättning, gäller det all personal eller bara vissa. Vi vet att många haft det riktigt tufft men vi vet också att vissa enheter haft det väldigt lugnt, ska alla få en sådan ersättning. Hur gör man med de som är anställda privat d.v.s. städpersonal och sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som jobbar på de privata vårdcentralerna. Om man sedan politiskt föreslår det så bör man samtidigt berätta hur det ska finansieras. Skulle man ge all vårdpersonal 20000kr extra så kostar det över 100miljoner kronor. Är man beredd att höja skatten för att finansiera det, vad vill man annars dra ned på?

När brevet kom till min kännedom(det skickades bara till RSO) så hade jag kontakt med de medarbetare som stod bakom detta i tidningens artikel. Jag har tidigare haft liknande dialog med vårdförbundet och även andra medarbetare. Jag tror att det krävs mer dialog kring detta innan man tar något vidare steg.

För mig är frågan lite större än att säga ja till detta utan att först se hur det kan göras på ett rättvist och bra sätt som alla kan stå bakom. Det är inte bara de som ska få ett sådant erbjudande som ska vara nöjda utan även andra. Dessutom bör man fundera på hur det slår på kommande löneutveckling. Det är kanske där vi ska lägga dessa medel. 

För mig är det viktigt att vi betalar bra, konkurrenskraftiga och rättvisa löner till våra medarbetare. Det har vi krävt länge och har inte förändrats i och med rådande pandemi. Sedan vet vi att det är mycket annat som är viktigt exempelvis arbetsmiljö, fler kollegor och kompetensutveckling. 

Dessa diskussioner kommer att fortsätta under hösten och vi moderater kommer vara seriösa och ansvarstagande i detta arbete. Vi kommer inte lova allt till alla och vi kommer såklart se till att det är finansierat. Det låter säkert lite tråkigt och typiskt moderat men det kanske är just därför vi är moderater, ansvarsfulla, seriösa, rättvisa, och pålitliga.

lördag 18 juli 2020

Hälsovalets nya regler hotar våra Hälsocentraler


Nya regionregler hotar våra hälsocentraler

Regionledningen har under en längre tid jobbat med de nya reglerna i Hälsoval Gävleborg för våra hälsocentraler. Jag har skrivit om detta tidigare och de förslag som man har pratat om. Man har då sagt att man bara tittar på olika alternativ och att det inte finns några skarpa förslag. Stämningen har t.o.m. blivit lite hätsk ibland när jag lyft dessa frågor och ställt frågor till majoriteten.

Nu visar det sig att de farhågor som jag haft också har blivit skarpa förslag. Vi fick se ett utkast på förslag från majoriteten. Det presenterades lämpligen dagen innan alla gick på semester. Vi i oppositionen har nu på oss under juli månad att svara på vad vi anser. 

Att det inte är någon direkt politiskt verksamhet under juli bryr man sig inte om. Att samla våra regiongrupper med kort varsel och mitt i semestern är inte enkelt, även fritidspolitiker har semester från sina jobb och har inte möjlighet att träffas. 

Förslaget som man nu lägger är kortfattat
 • Minska antalet hälsocentraler kraftigt, jag gissar att man vill lägga ned hälften.
 • Försvåra för privata alternativ genom att ändra villkoren för ny och ersättningsetableringar. Det som skedde i Bergsjö kommer inte var möjligt framöver.
 • Ta bort krav på att det ska finnas en läkare på varje hälsocentral
 • Ta bort kravet på distriktssköterska på varje hälsocentral.
 • Ta bort krav på öppettider, man får helt enkelt ha öppet när man vill
 • Regionen ska utveckla ett eget digitalt system som man ska tvinga alla att hälsocentraler att använda. Det ska inte längre vara möjligt att ringa till hälsocentralerna och boka tid utan det ska ske av en central funktion.  

Alla pratar om hur vi kan stärka den nära vården. För mig och för de flesta andra så är det våra hälsocentraler som är navet i den nära vården. Men tydligen inte för den politiska ledningen i regionen.

Dessutom finns det politiska partier(Centern) i regionledningen som pratar om entreprenörskap och företagande. De lovordar valfrihet i sin retorik. De vill att alla ska ha en egen husläkare och finnas i hela länet. Med det förslag som man nu lägger fram så blir detta helt omöjligt. Om det inte finns hälsocentraler i hela länet, finns ingen valfrihet och inga läkare hur ska man då uppnå sin egen politik.

Att sossarna vill försvåra och försämra vården är kanske inte helt oväntat, men att centern driver en politik i regionen som går helt emot deras nationella politik är förvånande

Vi moderater vill stärka den nära vården på riktigt. Vi vill stärka valfriheten och den ska finnas på riktigt i hela länet, detta kräver fler vårdcentraler och fler aktörer. Vi vill ha en valfrihet på riktigt och inte bara i retoriken. Vi vill flytta ut mer av den specialiserade vården närmare patienterna. 

Det kommer bli en tuff höst när dessa två alternativ kommer ställas mot varandra. Vi har tidigare haft en bred överenskommelse om vårdvalet, detta för att säkerställa långsiktighet i de villkor alla hälsocentraler ska jobba efter. Vi har nu erbjudit majoriteten att fortsätta i den riktningen men har inte ännu fått något svar om man vill fortsätta med det. Så för våra länsinvånare så hoppas jag att man inte överge denna viktiga princip. Om några månader vet vi.

fredag 3 juli 2020

Vart är världen på väg, regionsosse som förnekar att han bedriver socialistisk politik

Det är alltid intressant att debattera med majoritetens regionråd och aktuella frågor i regionen. Tyvärr brukar de inte ta debatten så ofta utan duckar mest och tycker vi är jobbiga som inte bara håller tyst och håller med sossarna i alla frågor. Ett undantag finns dock och det är ett regionrådet Lahenkorva(ett av sossarnas fyra regionråd) som är vice ordförande i hållbarhetsnämnden(som för övrigt leds av en vänsterpartist). Lahenkorva brukar ondgöra sig över oss moderater på sin blogg och någon gång ibland även på debattsidan. Nu är han upprörd över att vi beskyller honom för att bedriva en socialistisk politik, vilket är förvånande att han blir. Är inte Lahenkorva socialdemokrat? Är inte socialdemokrater socialister. Bedriver de inte en socialistisk politik, vart ä värden på väg?

I detta fall har vi synliggjort den dolda agenda som finns att driva vår kollektivtrafik i mer socialistisk riktning. Man har tidigare förbjudit vår bussoperatör som kör stadstrafiken i Gävle(som för övrigt äger bussarna som de kör) att ha reklam på eller i sina fordon. Man kommer inte ens få ha flaggor när Brynäs och GIF spelar hemmamatcher. I och med detta så tappar man miljonintäkter(ett av Lahenkorvas käpphästar där man låtit tjänstemännen ta fram siffror som ska stödja att man haft reklam utan några intäkter) Det är såklart ganska enkelt att göra en grov uppskattning vad man förlorar på detta men det vill inte Lahenkorva göra. Dessutom bekräftar operatörerna att det blir dyrare för regionen i och med detta beslut, men det vill inte Lahenkorva se heller.

Sedan har vi riktat stark kritik att man politisk väljer vilka drivmedel man ska köra våra bussar på, dessa politisk val innebär ökade kostnader men det förnekar majoriteten. Vi vet, sedan tidigare, att biogasbussar är dyrare att drifta och dyrare i inköp(det var vi överens om innan den kom politiska direktiv uppifrån). Detta beslut gjorde man för att rädda ett politiskt fiaskoprojekt som Lahenkorvas partivänner i Gävle gav sig in i för att i sin tur kunna köpa miljöpartiets lojalitet och behålla makten i Gävle. Till detta har de även köpt in vätgasbussar till Sandvikens stadstrafik som kostar 3mnkr mer per år(innan kostade stadstrafiken i Sandviken 10mnkr och nu blir det alltså 30% dyrare)

Inte nog med det så har man gjort en beställning på utredning om att driva all trafik i egen regi istället för att upphandla. Direktiven till denna utredning bygger på majoritetens socialistiska program och själva direktivet är framtaget av den vänsterpartistiska ordföranden. Att då inte erkänna att utredningen är för att driva trafiken i mer socialistisk anda är såklart att sprida ut dimridåer för väljare och oss andra. Det finns inga objektiva behov för denna utredning och det har inte skett någon som helst dialog med övriga partier om vad en sådan utredning ska titta på.

Det vi vet(i alla fall alla andra än Lahenkorva) är att dessa vägväl blir dyrare för regionen. Som i sin tur innebär att vi måste höja skatten eller sänka anslagen till sjukvården eller sänka ambitionen i kollektivtrafiken. Inget av dessa tre alternativ är jag beredd att ställa upp på. Så då har jag gärna reklam på bussarna, låter våra lokala entreprenörer och företagare köra våra bussar och låta våra bussar gå på el eller annan kostnadseffektiv förnybart bränsle.

Som politiker ska man vara öppen och transparent och stå för sina värderingar och politik. Att som socialdemokrat förneka att man är socialist och för en sådan politik är ytterst ett demokratiskt problem. Jag är däremot tydlig med vart jag står. Jag är moderat och därmed liberalkonservativ och driver politiken i mer frihetlig och liberal anda men samtidigt som de konservativa delarna innebär att vi är eftertänksamma och skyndar långsamt. Jag tror på marknadskrafter och att varje människa är unik och vill var med och bidra utifrån sin egen förmåga. Men detta är inget nytt och jag står upp för det och inte som regionråd Lahenkorva som inte vill känna vid sin egen ideologi.

Vårt första inlägg
Lahenkorvars första svar
Vårt första svar
Lahenkorvas andra svar
Vår slutreplik kommer snart