söndag 24 mars 2013

Varför skriver lanstingsdirektören majoritetens debattartiklar?

Vi har tidigare läst i tidningarna om de kraftiga besparingar som genomförs i landstinget. Förra veckan fick vi veta att det rör sig om åtgärder som motsvarar 250 miljoner och som ska ge effekt redan 2013. När journalisterna konfronterar ledningen med dessa siffror så förnekas att det som rör sig om besparingar utan det rör sig om vanliga effektiviseringar. Enligt tidningarna verkar landstingsstyrelsens ordförande vara lika ovetande om detta som oppositionen.

Idag kunde vi i GD läsa en debattartikel där ledningen förklarar det ekonomiska läget i landstinget. Man hävdar med sin vanliga envishet att man har god kontroll på ekonomin. Man nämner ingenting om de kraftiga underskott som finns i divisionerna eller att man har landets högsta landstingsskatt. Och några besparingsåtgärder redovisas inte heller. Man beskriver inte heller vilka åtgärder som vi kan förvänta oss att man kommer genomföra. På slutet hävdar man att den politiska ledningen har barn- och ungdomar och äldre som prioriterade grupper.  Detta hävdar man trots att man nu återigen kommer göra kraftiga besparingar på BUP.

Det märkliga med artikeln är inte att man inte beskriver bristerna i ekonomin eller att man skönmålar landstingets ekonomi. Utan det som är mycket märkligt är att det inte är finanslandstingsrådet, eller någon annan politiker från majoriteten, som skrivit artikeln vilket är brukligt när det gäller politiska inspel. Det konstiga är att det är landstingsdirektören som står som avsändare.

Hur kommer det sig att det är direktören som beskriver majoritetens politik, har man nu helt kapitulerat inför tjänstemannastyret i landstinget? 

fredag 22 mars 2013

Två kreativa dagar för maktskifte i landstinget Gävleborg

Samverkan Gävleborg har träffats i två dagar för att planera inför nästa års val. Vi har haft kreativa dagar i Orbaden där vi har diskuterat fortsättningen och framtiden.

Vi är överens om att vi måste bryta det långa traditionen av socialdemokratiska styret i landstinget.  Vi i Samverkan Gävleborg är det enda alternativet till dagens s-styre. Vi vill och kan ta makten ensamma eller tillsammans med någon annan.

Vi har under dessa dagar kommit fram till de största utmaningarna vi står inför.

Återupprätta förtroendet för landstinget
Förtroendet hos allmänheten och vår personal brister. Det behövs ett nytt lyssnande och närvarande ledarskap.

Tillgängligheten
Under senare åren har tillgängligheten blivit bättre inom sjukvården. Men fortfarande finns det mycket mer att göra. Detta rör allt från telefontillgänglighet som att förstå och göra sig förstådd av läkarna.

Samarbete med kommunerna
Det politiska klimatet mellan kommunerna och landstinget är allt annat än gott. Den kännetecknas av prestige och misstroende.  En nyckel till framgång för länet är att man släpper prestigen och börjar samarbeta om gemensamma frågor som är viktiga för länets invånare.

Patientsäkerhet/vårdskador
Allt för många skadas idag på våra sjukhus. Det rör sig allt från trycksår till misstag inom vården och vårderelaterade infektioner. Dessa skador kan aldrig accepteras utan vi måste ta krafttag för att komma till rätta med detta. Här är vårdhygien och städning på sjukhusen viktiga. Även hur våra lokaler är utformade är en viktig orsak till våra vårdrelaterade infektioner.

onsdag 20 mars 2013

Personalenkät även i Västmanland

Västmanlandsmoderaternas  landstingsblogg beskriver man hur moderaterna har för avsikt att göra en enkät till medarbetarna i landstinget Västmanland. Vi gjorde en liknande enkät för någon månad sedan och även i Västmanland blir den röda landstingsledningen upprörda och försöker stoppa deras initiativ. Vi har tillsammans med våra samarbetspartier i Gävleborg gjort en liknande enkät under vintern och vi fick samma reaktioner från vårt röda styre. Däremot fick vi  mycket bra repsons från våra medarbetare och det framkom mycket intressanta synpunkter. Att sammanställa detta har tagit mycket längre tid än vad vi planerade, men det innebär att vi fick mer synpunkter än vad vi förväntade oss och det är många som vill ha ytterligare kontakt för att komplettera sina synpunkter. Vi håller på för fullt med att sammanställa resultatet som jag hoppas kommer kunna redovisas inom kort.

Moderaterna i Västmanland  är mycket aktiva i sitt arbete att återta makten i landstinget. Det är intressant och inspirerande och se hur de arbetar med dialog med medarbetare och hur de kampanjar och skapar opinion. Vi landstingsmoderater i landet träffas regelbundet och utbyter erfarenheter hur vi arbetar och lyfter viktiga sjukvårdsfrågor och delar med oss av goda exempel.

Idag bor mer än hälften av Sveriges invånare i ett Alliansstyrt landsting och vi arbetar aktivt tillsammans för att det i nästa års val ska bli ännu fler som ges denna möjlighet.

Fortsatta överbeläggningar på sjukhusen

Idag skriver Hälsingetidningarna återigen om beläggningsproblematiken på våra sjukhus. För en tid sedan var läget så akut så sängarna tog slut på Gävle sjukhus. Ledningen har förklarat detta för oss att det beror på att kommunerna inte tar hem sina färdigbehandlade patienter, och där är Gävle kommun sämst i klassen. Kommunerna har idag fem dagar på sig att fixa fram ett omhändertagande i kommunen och för varje dag en patient är kvar på sjukhuset efter det får de betala ersättning till landstinget.

Nu påståransvariga politiker i Gävle kommun att man har löst problemet och att man redan har sett resultat på sjukhuset. När jag nu på morgonen kontrollerar beläggningsläget kan vi konstatera att läget fortfarande är mycket allvarligt.
  • Gävle sjukhus har 29 överbeläggningar på 391 vårdpaltser
  • Hudiksvalls sjukhus har 12 överbeläggningar på 184 vårdplatser
  • Bollnäs sjukhus har inga överbeläggningar

Från vissa håll så blir responsen på detta att riksdagen ändrar lagen så kommunerna får betala till landstinget efter tre dagar istället för som idag fem. Detta kan låta lovande men det är inte där vi ser att lösningen finns. Eftersom man inte idag tar hem patienterna efter 5 dagar så finns det inget som säger att man helt plötsligt tar hem dem efter tre om man ändrar lagen. Det som eventuellt kan göra skillnad är det pris kommunerna man får betala till landstinget. I dag betalar kommunerna ett lägre pris än vad varje vårdplats kostar.

Om man på allvar vill lösa detta så finns det en rad andra åtgärder man kan göra, detta är några exempel:
  • Landstinget sätter sig ned med kommunerna och kommer överens om att inrätta kortidsplatser på sjukhusen.
  • Staten höjer kraftigt ersättningen till landstinget från kommunerna för varje dygn en färdigbehandlad patient vårdas på sjukhuset
  • När vi nu bygger om våra vårdavdelningar bygg dessa för en mer flexibel beläggningssituation. Vi kan inte föreställa oss att vi kommer ha en jämn tillströmning av patienter över året utan anpassa våra verksamheter efter de behov som faktiskt finns.

söndag 17 mars 2013

Träff i Karlstad med 2000 moderater

Varje år träffas 2000 aktiva kommun- och landstingsmoderater för att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Vi får även möjlighet att lyssna till ministrar som inspirerar och berättar vad som görs inom aktuella områden. Nu har vi kommit hem från årets träff som var i soliga Karlstad. Dessa träffar är mycket givande och intressanta där vi i år var ca 40 moderater från länet.

I år var mycket fokus på de arbetsgrupper som har arbetat med vårt förnyelsearbete. Syftet var att få en bred diskussion i partiet inom dessa områden. Sedan kommer dessa rapporter bearbetas ytterligare innan de slutgiltigt tas upp på vår arbetsstämma i höst. Själv så deltog jag i seminarium från sjukvårdsarbetsgruppen som redovisade sitt arbete om hälsosamma Sverige. Det är en sammanställning över de utmaningar som finns inom folkhälsoområet. Det finns mycket att göra för att förbättra hälsoläget i landet och för oss i Gävleborg som har sämst folkhälsa i landet är detta ännu viktigare. Mycket av det som presenterades stämmer väl överens med de områden som vi själva har identifierat i vårt lokala utvecklingsarbete i länet.

Dagarna avslutades med ett mycket inspirerade tal av statsministern som lyfte viktiga frågor inom rättsväsendet

torsdag 14 mars 2013

Lyckad start av moderaternas traineeutbildning i Gävle


Igår kväll körde vi moderater igång en av vår två traineeutbildningar i länet. Över 20 nyfikna och intresserade personer samlades igår kväll på vårt kansli i Gävle. Gårdagens ämne var moderaterna och resan från allmänna valmansförbundet till nya moderaterna. Det tog inte många minuter innan diskussionerna var igång och det kom upp många bra synpunkter och frågor kring oss moderater och vår politik.

För mig som landstingsråd var det extra kul att så många hade landstingspolitik som intresse och en del av dem arbetade eller hade arbetat inom landstinget.

Vi genomför dessa traineeutbildningar regelbundet i vårt länsförbund och intresset är mycket stort. Förra året hade vi 50 anmälningar i länet och det kommer bli lika många detta år. Så nu pågår detta under hela året med träffar i Gävle och Hudiksvall.

Vi kan läsa och höra i tidningarna och radio att intresset minskar för politik och att engagera sig politiskt. Detta verka inte gälla för oss moderater i Gävleborg. Med många nya engagerade människor kommer vi bygga vårt lag vidare för valseger 2014.

tisdag 12 mars 2013

Nya besparingar inom landstinget trots skattehöjning

I tidningarna kan vi med viss regelbundenhet läsa om olika besparingsförslag som föreslås inom landstinget. Nu är det besparingar inom BUP som är aktuella vilket Hälsingetidningarna skriver om idag. Det är anmärkningsvärt att vi politiker i landstinget inte får information om detta utan tvingas läsa om det i våra tidningar.

Av den anledningen frågade jag på gårdagens finansutskott om vilka sparkrav som åligger våra verksamheter. Jag blev riktigt förvånad när vi fick redovisat att våra verksamheter ska spara 250 miljoner redan under 2013. Av erfarenhet så vet vi att det krävs ungefär dubbelt så mycket i åtgärder för att det ska ge effekt vilket i detta fall skulle innebära att man ska ta fram förslag på 500mnkr redan för 2013. Detta ska göras trots att man höjde skatten och sa att nu är man gjort en nivåhöjning och det ska vara slut på sparpaket. 

Nu kan vi förvänta oss att det kommer cirkulera sparförslag under den kommande tiden och tyvärr verkar det vara de mest utsatta grupper som det nu ska sparas på.

lördag 9 mars 2013

Träff med reumatikerförbundet

Vi inom moderaterna arbetar med den lokala förnyelsen av vår sjukvårdspolitik. I det arbetet träffar vi nu flera patientföreningar för att höra hur de ser på sjukvården i länet och vad som är våra gemensamma utmaningar i framtiden.

Igår träffade vi representanter från reumatikerförbundet i Gävle. De hade mycket bra synpunkter över det som fungerar bra och mindre bra i landstinget. Den information vi fick om sjukhuset var mycket glädjande där de berättade om den goda läkartillgången och att det finns bra tillgång på specialistutbildade sjuksköterskor på Gävle sjukhus. En av de viktigaste frågorna för oss att arbeta med är rehabilitering och hur den kan utvecklas. Denna patientgrupp behöver mycket rehabilitering för att underlätta sin vardag. Här finns det en del saker att ta tag i för oss politiker.

Vi pratade såklart även om den klimatvård som landstinget Gävleborg tidigare erbjöd men som man för ett par år sedan brutalt plockade bort. Då lovade man att det skulle satsas mer på rehabiliteringen i egen regi i länet, men denna satsning har man inte sett så mycket av.

Det pågår nu en utredning om rehabiliteringen i länet som vi oppositionsråd på tisdag kommer få  en redovisning av läget. Utredningen ska vara klar i April och jag hoppas nu att den ger en korrekt bild av läget och föreslår konkreta åtgärder som är till nytta för dessa patienter.