fredag 21 februari 2014

IVO ska granska länets akutmottagningar.

Alliansregeringen har rensat upp en del i det s.k. myndighetsträsket. Det finns alldeles för många myndigheter och det råder förvirring vilket ansvar de olika myndigheterna har. Därför brukar jag vara ganska kritisk när man inrättar nya myndigheter. 

Nu har man inrättat en myndighet som verkligen fyller sin funktion. Det en myndigheten för Inspektion för vård om omsorg(IVO). Deras uppgift är att granska att befolkningen får en vård och omsorg som är säker har god kvalité och drivs enligt de lagar som finns. Tidigare var ansvaret för detta ganska splittrat och nu har man förtydligat detta, vilket är välkommet.

Myndigheten har nu bestämt att man ska granska länets akutmottagningar för att se att det finns tillräcklig komptens där och att de fungerar på ett säkert sätt. Med tanke på den personalflykt som pågår på akuten i Gävle så är denna granskning mycket välkommen.

Vi har under veckan kunnat läsa om tjänstemannaledningens kommenterar på denna personalflykt, eller rättare sagt deras uteblivna svar på problemet. Däremot så håller sig den politiska ledningen helt borta från verkligeheten och har inga kommentarer alls. Inte ens på veckans landstingsfullmäktige fick vi några svar från ledningen vad de gör för att komma åt problemet. 

Nu hoppas jag att IVO direkt börjar med granskningen i vårt län, för då måste dagens ledning förstå allvaret. Vi i Samverkan Gävleborg kommer fortsätta att arbeta med frågan för att från vårt håll göra det vi kan för att förbättra villkoren på akuten. Den stora påverkan däremot kan alla invånare i länet göra den 14 september när man lägger den blå valsedeln i valurnan, det är då vi väljer vilken politisk inriktning och ledning vi ska ha över sjukvården i länet. 

torsdag 13 februari 2014

Besök på Psoriasisförbundet i Hudik med blandade känslor.

Idag besökte vi oppositionsråd Psoriasisförbundets verksamhet i Hudiksvall. Man har där under många år erbjudit sina medlemmar, och andra, bra behandlingar för psoriasispatienter. Där har man bl.a. fått ljusbehandling, salta bad.

Nu har landstingsmajoriteten valt att ta över denna verksamhet i egen regi istället. Ett mycket märkligt beslut som både försämrar för denna patientgrupp och som kommer bli dyrare för landstinget och patienterna. Ingen har kunnat förklara varför man ska göra detta. Vi har följt detta ärende under en tid och försökt stoppa denna stängning, men imorgon är det sista dagen som håller öppet för sina patienter. På måndag kommer landstinget dit med sin personal för att ta över.

Idag fick vi möjlighet att sitta ned och prata med personalen och patienter för att höra hur framtiden ser ut och vilka konsekvenser detta får för patienterna.

Det var med stor sorg som vi åkte hemåt, att lägga ned en så fantastisk verksamhet är mycket sorgligt. Dessutom har man med ojusta medel gjort detta. Man har inte haft någon dialog med de som idag bedriver verksamheten. Man har stått i landstingsfullmäktige och påstått att det inte kommer bli några försämringar för patienterna, vilket det nu kommer bli.

Det som nu händer är att patienterna inte får möjlighet till samma behandlingar, öppettiderna begränsas kraftigt, man avskaffar dropin möjligheten och avgiften höjs kraftigt. Risken är överhängande att dessa patienter i framtiden kommer tvingas till Gävle för att få vissa behandlingar.

Personalflykt från akuten

I dagarna skriver tidningarna om den personalflykt som råder på akuten på Gävle sjukhus. Detta är inget nytt för oss i politiken utan dessa signaler har vi fått under en längre tid. För ett par veckor sedan så praktiserade jag på akuten för att få se hur det fungerar och lyssna av stämningarna. Vi träffade även vårdförbundet för någon dag sedan och då diskuterade vi dessa frågor också.

Att personer slutar och söker sig vidare är inget konstigt i sig. Men när det blir så stora avhopp som det nu råder då är det något allvarligt problem. Ca 30 sjuksköterskor har sagt upp sig, utav totalt 40 som det är budgetar för, då är verksamheten i fritt fall. Man lyckas visserligen rekrytera en del nya människor dit, men vad blir det för arbetsmiljö och kvalité på arbetet? Tidigare så krävde man skulle haft ett par års erfarenhet som sköterska innan man började på akuten, nu tvingas man ta in nyutbildade. Nu lockar man även andra personer från sjukhuset att arbeta där och de personerna får lönepåslag upp till 10000kr per månad, de som däremot är anställda där får inget påslag på lönen. Är detta en bra personalpolitik? Vilka signaler skickar det till de som har arbetat där i flera år. Detta är respektlöst!

Vad är då problemet?

Det som framkommer i tidningarna och som vi hör från sjukhuset så är det artbetsmiljö och avsaknad av förtroende för ledningen. Till detta har man helt urusla lokaler som gör arbetet ännu mer svårjobbat. Patienttillströmingen är också stor och man har inte fått mer resurser för att klara av detta. De som jobbar där gör ett fantastiskt jobb under de förutsättningar de har, men det krävs krafttag för att få ordning där.

Det krävs nytt ledarskap, nya lokaler som är anpassade för dagens akutverksamhet. Flytt av primärvårdsjouren till sjukhuset. Allt detta har vi i Samverkan Gävleborg föreslagit, politik gör skillnad.

onsdag 12 februari 2014

Whistleblower i landstinget

Det finns många synpunkter på vad som händer i landstinget, dessa synpunkter kommer från både patienter/anhöriga, personal eller de som aldrig har satt sin fot på ett sjukhus. Det är bra att det finns mycket åsikter och det är bra om dessa kommer fram på ett bra sätt. Vi kan ofta läsa på tidningarnas insändarsidor om saker som fungerat bra och saker som inte alls har fungerat som det ska. Att allmänheten använder insändare som sitt forum är naturligt, men vlka möjligheter har våra medarbetare att påpeka saker som inte fungerar.

I dagarna lämnade vi moderater in en motion där vi föreslår att man ska inrätta en funktion för våra medarbetare att anonymt tipsa om saker som inte fungerar.

Kan man inte göra detta idag?

Det finns möjligheter idag att anmäla saker som inte fungerar. Denna möjlighet är dessutom skyddad i lagen. I vårt landsting vet vi att det finns en rädsla att påpeka problem, jag får ofta höra att man inte vill framträda med namn när man kritiserar landstinget. Jag får regelbundet anonyma brev där man lyfter frågor som vi bör känna till. Av den anledningen lämnade vi denna motion där vi vill att man inrättar en funktion för dessa ”Whistleblower ”. Det som är viktigt är att det finns olika tekniska möjligheter att lämna uppgifter, mail, telefon eller vanligt brev. Det är viktigt att funktionen garanterar absolut anonymitet och att synpunkterna tas upp på ett strukturerat sätt och redovisas för oss politiker.

Vad händer nu när denna motion är inlämnad?

Jag förväntar mig att den nästa vecka kommer upp på landstinsfullmäktige för att skickas till landstingsstyrelsen för hantering. Därefter kan man hantera den ganska snabbt innan den kommer upp för beslut eller så händer det som tyvärr är ganska vanligt i vårt landsting, den hamnar i någon byrålåda och glöms mer eller mindre bort.

Motioner är ett av de sätt som vi landstingspolitiker i opposition kan lämna konkreta förslag. Nu hoppas vi att man hanterar motionen snabbt så vi underlättar för vår personal att lyfta de brister som finns, men frågan är om man vill detta från dagens majoritet.

måndag 10 februari 2014

Minidebatt om hyrläkare

Sjukvården är en av de viktigaste frågorna i valet, enligt de undersökningar som är gjorda. Detta innebär att media nu granskar vården, vilket är bra. Granskningen sker på såväl nationell nivå men framförallt på lokal nivå. Det är landstingen som idag styr vården i Sverige och det är när man jämför de olika landstingen som vi kan påvisa skillnaden.

I dagarna lyfter SVT fram problematiken med stafettläkare på våra hälsocentraler. Landstinget Gälveborg är ett av de landsting som har flest antal hyrläkare och problemet är som störst på hälsocentralerna. För de patienter som ofta besöker våra vårdcentraler påpekar vilka konsekvenser detta får med bristande kontinuiten och kvalitén. Man får berätta samma sak vid varje besök och man känner sig inte alltid trygg i den vård man får. Även våra medarbetare har berättat för mig hur svårjobbat det kan bli när det hela tiden är nya läkare. Så för patienterna såväl som för vår personal är det viktigt med kontinuitet och långsiktighet.

Idag var det återigen debatt om just hyrläkare, idag var det i SVT lokalnyheter. Jag debatterade mot ett av socialdemokraternas landstingsråd och skillnaden i vår inställning i detta blir väldigt tydligt. Majoriteten skyller på att det är problem i hela landet och man kan inte göra någonting lokalt. För mig finns lösningen både nationellt men den finns framförallt lokalt hos oss. Genom att landstinget är en mer attraktiv arbetsgivare så kan vi behålla de läkare som arbetar hos oss idag och vi kan locka till oss fler läkare. Det finns ingen naturlag om att just vårt landsting ständigt ska ha svårt att rekrytera och behålla läkare. Det finns exempel på andra vårdarbetsgivare i länet som inte har några som helst problem att rekrytera läkare.

Vi har lyft frågan under flera år och har vid flertalet tillfällen lyft olika förslag på vad vi konkret kan göra för att komma tillrättamed problemen. Majoriteten fortsätter att ignorera problemen och hoppas att de går över.

lördag 8 februari 2014

Valet blir av oavsett om länets sossar håller sig undan

Nu har valåret kört igång på allvar. Det märks genom att media granskar allt mer det politiska arbetet och just nu står välfärden under granskning.

I Gävleborg har man under hela mandatperioden beskrivit landstingets verksamheter, där man har lyft områden där allt fungerar bra men man beskriver framförallt saker som inte fungerar. Det kan röra sig om långa köer på akuten till utebliven rehabilitering. Det finns en drivkraft hos landstingsmajoriteten att lyfta de områden som fungerar bra, där man talar om hur duktig man är,  och vi i oppositionen lyfter gärna de delar som inte fungerar, där vi säger att majoriteten har misslyckats. Detta är på det sättet politiken fungerar.

När media rapporterar om saker som inte fungerar så skulle det naturliga vara att ställa majoritetens politiker till svars, men så sker inte riktigt hos oss. Det är ytterst sällan jag har sett majoriteten stå tills vars, de väljer att skicka fram våra tjänstemän istället. Det kanske är så att det är tjänstemännen som kan verksamheten bäst men det är alltid politiken som är ansvarig.  Vi i oppositionen kan då inte ställas mot våra tjänstemän och då blir det ingen motbild mot den tillrättalagda verklighetsbild som majoriteten vill ha fram.

Är detta ett problem? Ja, eftersom väljarna inte väljer vilka tjänstemän man vill ha utan det är vi politiker som ställer upp i valet, och som ska väljas, så måste det ligga på såväl majoriteten som oppositionens ansvar att ta den offentliga debatten.

Vår majoritet väljer att helt hålla sig ifrån ansvarstagandet, man har uttryckligen sagt att man inte svarar på insändare och man gör sig onåbar för media, allmänhet och personal. Det är till och med så att man låter landstingsdirektören skriva under politiska debattartiklar i våra tidningar.  Det är ytterst få artiklar under denna mandatperiod som de socialdemokratiska majoritetsföreträdarna själva har skrivit under. Vi i oppositionen lyfter ständigt olika frågor men majoriteten lyser helt med sin frånvaro.

Det är inte på detta sätt som en demokrati ska fungera. För att väljarna ska kunna göra ett val i september måste de olika alternativen belysas och då måste såväl majoritetsföreträdare och vi i oppositionen granskas.

Även om majoriteten håller sig undan och inte tar sitt ansvar så kommer vi i oppositionen fortsätta att ta vårt ansvar och lyfta den verklighetsbeskrivning som vi ser och de frågor där vi vill se en annan politik. Politik gör skillnad!

onsdag 5 februari 2014

Billigare kollektivtrafik med Alliansen i Uppsala län

Jag blir mycket glad när jag nu kan läsa att Alliansen i Uppsala väljer att införa enhetstaxa på månadskort i kollektivtrafiken. Detta innebär att det blir billigare att pendla till/från Uppsala från Gävleborg.


Priset har betydelse för om det är attraktiv att använda kollektivtrafiken istället för egen bil. Det är inte den enda viktiga frågan utan det finns andra frågor som jag tror är viktigare för att få människor att ställa bilen och ta bussen/tåget.

  1. Det ska vara enkelt att resa, enkelt att köpa biljett enkelt att byta trafikslag.
  2. Det ska gå snabbt från dörr till dörr, det är med detta som man jämför om det blir bilen eller inte.
  3. Kollektivtrafiken ska vara pålitlig, bussen/tåget ska gå på utsatt tid och de ska klara av att hålla tidtabellen såväl sommar som vinter.

Däremot  tror jag inte att gratis resor kommer göra att fler tar bilen, vilket vissa politiska partier driver som en valfråga. Det är redan idag mycket billigare att åka kollektivt än att ta bilen, och för att få nya grupper att lämna bilen hemma så krävs mycket mer än att göra det billigare.

Vi behöver underlätta för våra invånare att pendla till och från länet. Vi behöver förstora vår arbetsmarknad så det är möjligt att pendla såväl norrut/västerut som söder ut mot Uppsala Stockholm. Det ska även vara möjligt för invånare i andra län att pendla in till Gävleborg, detta för att tillgodose våra företagare och myndigheter med ett större utbud at arbetskraft.

Vi moderater håller nu på och tar fram vårt lokala landstingsprogram där en del kommer att handla om kollektivtrafik, så det finns en del att göra framöver och det kommer bli en del diskussioner om detta.