söndag 19 juni 2022

Ny har det så omtvistade sprutbytet startat i Gävle

 Idag kunde vi läsa i tidningen om att man nu har startat sprutbytesverksamheten eller lågtröskelmottagning som det numer heter.

Från början var tanken att man skulle erbjuda nya rena sprutor till våra narkomaner, man lämnar in en använd spruta och får en ren tillbaks. Detta för att minska smittspridningen av hepatit och Hiv bland våra narkomaner. Sedan har man ändrat syftet till att vara en mottagning dit man lockar narkomaner med rena sprutor men att man där ska få en sådan kontakt att man får dem att sluta missbruka.

Att vi gör det vi kan för att minska missbruket i länet är såklart bra men frågan vi ställt oss är om detta verkligen ger de effekter man påstår. Vi har under de år detta har diskuterat efterfrågat underlag som stödjer deras påstående och förhoppningar, men vi har ännu inte sett några sådana. Därför är vi moderater i Gävleborg emot att sådan verksamhet startas. Vi hade hellre sett att vi jobbar med uppsökande verksamhet och försöka hjälpa dem mer på plats där de faktiskt håller till.

Vi har idag ca 200 sprutnarkomaner i länet. Långt ifrån alla bor i Gävle så man förväntar sig att de som finns i andra delar av länet ska ta X-tåget/bussen till Gävle för där få sprutor och man ska då med hjälp av samtal komma på bättre tankar och sluta missbruka.

Jag tror det är en naiv inställning. Jag tror inte de kommer åka till Gävle, men det får utvärderingen visa. När man nu startat så är det 15 personer som har sökt sig till mottagningen och går regelbundet, enligt artikeln blir det alltså en person per dag som dyker upp där. Hade det inte varit bättre om dessa medarbetare tillsammans med kommunerna jobbat med uppsökande verksamhet. 

Jag tror inte heller att man kommer minska smittspridningen av hepatit särskilt mycket. Hur många av dessa 15 har hepatit eller HIV som man kan undvika? Detta för uppföljningen visa.

Sedan ska man få dessa 15 att sluta missbruka. Eftersom ingen har kunnat visa hur många man fått att sluta på andra håll i landet så antar jag att det inte riktigt händer. Men även detta får uppföljningen visa.

Detta har alltså drivits igenom av rent ideologiska skäl utan tydligt vetenskapligt stöd som visar att detta ger de effekter som de påstår. I vanliga fall jobbar vi med sjukvård som har vetenskapligt stöd eller beprövad erfarenhet. Men här kan man alltså inte påvisa något sådant.

Sedan är denna fråga, som jag skrivit tidigare, en fråga som splittrar alla partier. Så det finns även moderater i Gävleborg och i övriga landet som är för detta. Vi har såklart även diskussioner med dem. Men Moderaterna i Gävleborg har ändå landat in i att vi inte är för detta så länge man inte kan påvisa att det faktiskt har de effekter man vill uppnå. Ska det dessutom göras så vill vi inte att den förläggs granne med en gymnasieskola. För risken är om detta blir populär verksamhet så kan det samla missbrukare kring denna verksamhet och då bör den inte vara vid skolan. 

Vi vill att man istället ska ha uppsökande verksamhet. Sök upp dessa människor i sin miljö där de är och försök där hjälpa dem. För ingen vill att de inte ska få hjälp.

Nästa steg i detta arbete kommer vara att man ska inrätta s.k. brukarrum/fixrum. Det är en verksamhet där man ska kunna injicera sina droger på ett tryggt sätt. Vad blir steget efter det, fria droger till våra narkomaner?


torsdag 16 juni 2022

Bättre arbetsmiljö/arbetsvillkor och fler kollegor inom vården

Det finns några frågor som det pratas mycket om inom sjukvården. En är våra medarbetares villkor och arbetsmiljö. När vi har mätt detta så ser vi att det även är en viktig fråga för de som inte jobbar inom vården. 

Vi har under årens lopp sett hur många medarbetare väljer att sluta. Det kan vara en verksamhet som har det svårt under en viss tid så att medarbetarna lämnar och söker nya jobb. De slutar för att det finns ett missnöje med arbetsvillkoren eller ledarskapet. Det kan även vara så att när andra kollegor slutar så väljer man själv att söka sig vidare, det blir en nedåtgående spiral. När folk slutar så är det svårt att rekrytera. 

Så det finns några saker som vi politiker behöver ta tag i

Trivas på jobbet

För att medarbetarna ska göra ett bra jobb och vilja stanna kvar så ska man trivas på sin arbetsplats och med sin arbetsgivare. Det är klart att det alltid finns saker som kan bli bättre och då är det viktigt att ledningen är där och lyssnar och tar till sig vad som kan bli bättre. Sedan kan man inte alltid få som man vill men att bli lyssnad till och ha en bra dialog gör att man trivs. 

Fler kollegor

En orsak till att man väljer att lämna är att vi har en väldigt utsatt bemanningssituation. Vi har inte några extra medarbetare som kan hugga i när det blir tungt under en period eller om man är sjuk så finns det ingen vikarie att ta in. Konsekvensen blir att de som redan jobbar får jobba ännu mer. Man vet inte helt enkelt om man kommer hem efter sitt arbetspass eller om man måste stanna kvar. Vi kan ju inte bedriva en vård utan medarbetare. Hade det varit lite luft i systemet så hade det varit enklare när någon är bort eller är sjuk.

Minska onödig administation

De flesta som jobbar inom vården gör det för att man vill jobba med människor och hjälpa människor och ge dem bra vård. Man blir ofta frustrerad över all administration som behöver göras, det rör sig om journalföring där man skriver in samma uppgifter på fler ställen. Register och rapporter som ska göras. Man har gjort IT-systemen på så sätt att det krävs många olika inloggningar och utrustning som inte gör det snabbt och enkelt.

Det finns uppgifter som inte tillför patienten och vården av denne någonting. Ska vi verkligen göra sådana uppgifter? Det är dags att vi prövar vad som måste göras och vad vi faktiskt kan strunta i. Det kan även var uppgifter man skriver in som ingen sedan ens kollar på, ska vi verkligen göra dem då? Det som sedan ska göras måste vi se till att det görs så effektivt som möjligt

Lön

Lön kommer ofta upp som en viktig del när man pratar om arbetsvillkor. Samtidigt så när man sedan ställer en del följdfrågor så slutar det nästan alltid med att det finns andra saker som påverkar arbetsmiljön mer. Man kan kompensera en dålig arbetsmiljö kortsiktigt med högre lön men det håller aldrig i längden. Däremot ska man ha rätt lön och en bra och förutsägbar löneutveckling. Det som gör ett bra jobb ska också ha bra betalt. 

Ledarskap

Till sist så är ledarskapet en viktig parameter för att trivas på jobbet. Då rör det sig om det närmaste ledarskapet först men även ledningen högre upp påverkar detta. Har man brister i ledarskapet högst upp(då menar jag även politiken) så sipprar det ned till cheferna ute i verksamheterna. Därför måste vi jobba med just ledarskapet. Vi påbörjade en resa för flera år sedan inom regionen men min känsla, och information jag får till mig, visar tyvärr på att det har blivit sämre igen.

Så vallöfte från mig

 • Ett bättre lyssnade, engagerat och närvarande ledarskap på alla nivåer
 • Ta bort onödig administration och den som måste göras ska göras så effektivt som möjligt
 • Anställ fler kollegor som gör att det finns luft och flexibilitet i systemet. Det råder brist på nya medarbetare därför måste vi få de som jobbar att stanna kvar.

Om mindre än 100 dagar är det val. Vill du få till en förbättring när det gäller arbetsmiljö, arbetsvillkor och ledarskap så krävs en ny regionledning. Rösta för en sådan.

tisdag 14 juni 2022

Gårdsförsäljning av alkohol

 En fråga som vi borgerliga partier drivit i många år är att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Detta innebär om du är producent av exempelvis öl så får man idag bara server ölen du tillverkar men inte sälja några flaskor till besökarna att ta med sig hem. Detta strider mot det alkoholmonopol vi har.

Nu finns det förslag på att man ska möjliggöra att sälja en liten volym till dina besökare på ditt bryggeri eller Whiskeyfabrik. Detta har regeringen pressats fram att föreslå från centerpartiet och liberalerna i och med januariavtalet.

Så nu är det en remiss ute till alla regioner i landet att svara på hur detta skulle påverka just din region. Vad jag vet så svarar de flesta regioner på detta och jag blev lite förvånad när Gävleborg inte vill svara. Med tanke på att det är samma regeringsunderlag som regionledning i Gävleborg så förväntade jag att man skulle ta detta seriöst och svara, men så ville man inte. 

Därför tog vi initiativ på styrelsen senast där vi hade förberett ett svar i sann liberal positiv anda. Det borde funnits alla förutsättningar att få en majoritet för detta med tanke på att just centern drivit detta så hårt.

Men jag blev förvånad när centerns representant lämnade mötet när detta skulle hanteras. Majoriteten föreslog då att vi skulle skicka detta på ytterligare beredning där vår folkhälsoenhet skulle få ge sin syn. Eftersom den möjliga majoriteten inte fanns i styrelsen så gick vi med på det och vi fick även med att man skulle begära anstånd att svara eftersom remisstiden var på väg att gå ut.

Så nu inför dagens styrelse så kom då förlaget från majoriteten(samma partier som är regeringsunderlag). Man väljer att inte svara på remissen eftersom detta är en politisk fråga som avgörs i annan församling.

Men hallå!! Vi svarar på många remisser som sedan beslutas av riksdag och regering. Det är ju det som är själva grejen med att man skickar en remiss innan beslut, så man vet vad andra tycker och vilka konsekvenser

Sanningen är att man inte är överens inom majoriteten och sossarna tillåter inte att centern röstar enligt sin övertygelse. Centerns företrädare har haft hög svansföring i detta men när det kommer till skarpt läge i Gävleborg så viker regionens centerpartister ned sig för sossarna. Detta är något som väljarna bör känna till. 

Vill man ha riktigt borgerlig politik i regionen så finns det andra alternativ att rösta på. Jag hoppas verkligen att väljarna ser detta och man väljer något av oss andra borgerliga partier, och då så klart moderaterna i främsta hand men även L och KD fungerar bra.


Regionens alternativa budget för 2023

 Idag kommer regionstyrelsen besluta om de planeringsförutsättningar som våra nämnder och verksamheter ska jobba efter inför arbetet med budget 2023. Själva budgeten kommer beslutas av det nya fullmäktige i november/december.

Vi i oppositionen brukar lägga motförslag när vi väl tar budgeten på fullmäktige i juni. Men när det är valår så måste det nya fullmäktige fatta beslut om kommande års budget, vilket är helt rimligt. 

För att vara tydlig i denna planeringsprocess så lägger vi idag ett alternativt förslag på planeringsförutsättningar.

Skillnader mot majoritetens förslag

Vi lägger mer än 300mnkr på hälso- och sjukvård. Samtidigt så ger vi tydliga direktiv om hur vi ser att man kan spara 165mnkr. Vi har inte med en budgetreserv, som i majoritetens förslag har minskat från 150miljoner tidigare år till 25mnkr(vilket motsvarar 0,2%)

Vi har högre uppräkning till kollektivtrafiken där vi ger viss kompensation för Magdalenas dieselprisökningar. 

Vi har tydliga mål som är mätbara och prioriterar tydligt vad vi vill satsa inom.

Ekonomiska utvecklingen

Det bygger på de grundläggande principer som vi haft inom oppositionen de senaste 12 åren. D.v.s. ordning och reda och tydlighet när det gäller mål och förväntningar. 

Vi ser att ekonomin utvecklas sämre det kommande året, det beror på de konsekvenser som blir när regeringens politik innebär att bränsle och elpriser höjs kraftigt. Dessa prishöjningar slår rakt in på övriga priser vilket driver inflationen. Till detta så påverkar kriget i Ukraina såklart genom att det blir brist på en del varor. Dessutom så hänger även sviter av pandemin kvar genom att det råder komponentsbrist.

Men tillväxten är trots detta ganska god även kommande år vilket gör att skatteintäkterna ökar en del men tyvärr inte i samma takt som kostnadsökningarna.

Principer

Vi gör som tidigare räknar först upp alla våra verksamheter med index. För sjukvården är det såklart LPIK vilket speglar kostnadsökningen i regionsektorn i stort. Så om vi skulle göra samma sak nästa år som i år så ska ökningen hamna på index. Denna uppräkning för 2023 är 5,1%

Övriga verksamhet får uppräkning enligt KPI, vilket är ett annat index som används för generell kostnadsökning. KPI är för 2023 3,5% men vi ger inte full kompensation för det.

En stor utmaning inför nästa är kraftigt ökade kostnader för pensioner. Detta beror på nytt pensionsavtal och nya beräkningar. Man skulle kunna hantera detta genom att ta den engångskostnaden för 2022 i och med att det är upparbetade pensionskostnader. Men vi, och majoriteten, väljer att ta denna kostnad genom att vi förväntar oss att pensionsfonden ökar i värde nästa år.

Extra anslag

Sedan görs vissa extra anslag. Hälsocentralerna får ett tillskott på 50mnkr, vi ser gärna ett större tillskott men utifrån de ekonomiska förutsättningarna får det vänta till 2024.

Sjukvården får ett tillskott på 100mnkr för 2023 och ytterligare 50mnkr extra 2024 och 2025. Dessa medel ska användas för att utöka antalet vårdplatser, korta vårdköer och anställa fler medarbetare. 

Kollektivtrafiken får kompensation för ökade diesel och HVO priser, de s.k. MagdalenaPriserna. De får inte en full kompensation på 60mnkr utan hälften. 

Åtgärder

Utöver detta så förväntar vi oss att man jobbar med att få en budget i balans. Vi vill att man i regionstyrelsen minskar kostnaderna för konsulter och effektiviserar den centrala administrationen. 

I övrigt ligger det ett generellt sparbeting på 165mnkr för 2023 vilket motsvarar 1,5% effektiviseringar. Dessa ser vi ska ske inom:

 • Minskade kostnader för inhyrd personal
 • Effektivisering av våra lokaler, avyttra lokaler som det inte finns behov av
 • Minska på övrig onödig administration
 • Effektivare upphandlingar och avtal

Exakt hur detta ska gå till har man nu tid på sig att jobba fram inför budget beslutet i november

Mål och prioriteringar

När det sedan gäller styrningen så har vi tydliga mätbara mål som vi vill att vi följer upp vår verksamhet på. Vi ger även tydliga direktiv på vad vi vill att man prioriterar politiskt.

Mål

Medarbetare

 • Sjukfrånvaron ska sjunka.
 • Personalomsättningen ska minska.
 • Medarbetarenkätens HME‐index ska öka.

Sjukvård, kvalité och tillgänglighet

 • Tillgängligheten ska vara god och vårdgarantin ska uppfyllas.
 • Antalet vårdskador ska minska.
 • Vårdrelaterade infektioner ska minska.
 • Antalet överbeläggningar ska minska.

Regional utveckling

 • Arbetslösheten ska minska.
 • Medelplaceringen för länets kommuner i Svenskt näringslivs företagarranking ska förbättras.
 • Befolkningsmängden ska fortsätta öka.
 • Antalet nystartade företag ska öka.

Kollektivtrafik

 • Kundnöjdheten i kollektivtrafiken ska öka.
 • Marknadsandel kollektivtrafik ska öka.

Utbildning

 • Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet ska öka.
 • Invånare med eftergymnasial utbildning ska öka.
 • Andelen som söker vidare från våra folkhögskolor till vidare studier och arbete ska öka.

Kultur

 • Utbudet av kultur ska öka.
 • Antalet besökare i världsarvet och på muséer ska öka.

Ekonomi

 • Resultat av nettokostnad ska vara mer än 0,5% för 2023.
 • Soliditeten ska vara mer än 35%.

Vi vill även att man prioriterar

 • En köfri vård
 • Den goda och nära vården
 • Effektiv administration
 • Infrastruktur
 • Psykisk hälsa
 • Samarbete med kommunerna
 • Vård vid livet slut
 • Medarbetare och arbetsmiljö
 • Tillväxt

Detta förslag är framtaget av M,KD,L och SVG. Sedan får vi se hur stödet ser ut för detta på styrelsen idag.

måndag 6 juni 2022

Idag firar vi Sverige

 Idag firar vi Sveriges nationaldag och sedan 2005 är det dessutom en helgdag. Vi har visserligen firat  det sedan 1893 men då var man inte ledig. Så det är ganska nyligen som Sveriges födelsedag är dag när de flesta av oss är lediga. 

Firandet kan inte mäta sig med våra grannländers men det finns förklarliga skäl till det. Sverige har förmånen att inte varit i krig på över 200 år vilket våra grannländer har. Nu är det återigen krig i Europa där en Europeiskt land invaderas av Ryssland som dessutom hotar övriga Europa inklusive Sverige. Då är det extra viktigt att vi idag uppmärksammar vår nationaldag och firar det ordentligt.

Men vad firar vi mer än att Gustav Vasa kröntes till kung 1523 och 1809 års regeringsform. Vi firar såklart att vi har haft fred i över 200år men också de Svenska värderingarna så som yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. I dessa oroliga tider så är det ännu viktigare att vi värnar dessa. Vi firar även vår demokrati och möjligheten att vi själva får välja vilka som ska styra landet, regionerna och kommunerna. Det är inte så att detta kan tas för givet, se bara vad som händer i Ukraina. Det är just deras demokrati och suveränitet som Ryssland vill begränsa genom sin invasion. 

Så det finns mycket vi ska fira idag och det ska vi göra med besked. Själv kommer jag vara tillsammans med mina moderata vänner i Kvarnparken och samtala med alla Gävlebor som är på väg att fira tillsammans i Bolougnerskogen. Tidigare år har jag haft förmånen som ordförande i fullmäktige hälsa nya Svenskar välkomna i en ceremoni i Stadshuset. En riktigt trevlig tillställning och en viktig sådan. Det är något som är ganska nytt i Sverige men som riksdagen har bestämt att det ska ske i alla kommuner. 

Nu hoppas jag på bra väder och en riktig trevlig nationaldag där vi verkligen firar vår nation, demokrati och våra värden.