lördag 21 januari 2012

Första mötet med kollektivtrafikutskottet

Igår deltog jag på första sammanträdet för landstingets utskott för kollektivtrafikfrågor. Vi fick genomgång av en del aktuella frågor och även en redovisning för den nya myndighetens budget. I den budget för landstinget som fullmäktige beslutade om i höstas ingick det 8miljoner ambitionshöjningar inom kollektivtrafiken, man kunde då inte redogöra vilka ambitionshöjningar man hade för avsikt att genomföra. Jag ställde samma fråga på gårdagens sammanträde och fortfarande finns inga ambitioner i detta avseende (man visste knappt vad det var för extra anslag jag pratade om) och dessa extra resurser fanns inte heller redovisat i den budget som gäller för 2012.

Det finns många utmaningar och möjligheter inom kollektivtrafikområden. Målsättningen med den nya kollektivtrafiklagen är att dubblera kollektivtrafiken innan 2020 vilket måste ses som en rejäl utmaning. Vissa kommer anse att den enda lösningen är utökade resurser från skattebetalarna men alla vet att landstingen står för stora utmaningar framöver när det gäller finansiering av sjukvården. Det som istället krävs är nya smarta lösningar som är långsiktighet och det krävs uthållighet. Det måste helt enkelt bli flexiblare, mer tillförlitlig, lättare och smidigare att åka buss/tåg jämfört med idag. Jag åker själv ganska mycket buss i och vi är priviligierade här som har en väl utbyggd trafik med täta avgångar, men så sent som idag när jag åkte buss till stan var bussen över 15min försenad vilket såklart kan ställa till det.

tisdag 17 januari 2012

Styrelseordförande varken läser tidningar eller lyssnar på radio och TV

Dagens landstingsstyrelse innehöll inte några stora ärenden. Däremot så lyfte vi frågan om nedläggning av BKPH divisionen och huruvida det krävs en utvärdering av divisionsorganisationen. Det känns som det idag fanns en liten förståelse för våra åsikter att vi behöver diskutera detta politiskt, vi får se om styrelseordförande kommer lyfta frågan om divisionaliseringen framöver.

Det som blev den stora snackisen efter dagens styrelse handlade om ett patientfall som lyftes och styrelseordförandes reaktion på detta. En ifrån oppositionen frågade om ett cancerpatientfall som uppmärksammats i såväl radio, TV och tidningarna den senaste tiden. Styrelsens ordförande kände inte till fallet och vi blev lite undrade hur det kommer sig eftersom det har skrivits om detta i länets tidningar, hörts på radio och setts på TV. Hon sa att hon varken sett inslagen eller läst tidningen om detta fall, sedan fällde hon en riktig dålig kommentar att hon ”läser inte sådan skit”

Som politiker är det viktigt att hänga med det som skrivs om i länets tidningar. Det skrivs mycket om landstinget och sjukvården i stort och jag personligen lägger mycket tid på att hänga med. Att vi har en ordförande i styrelsen som varken läser tidningar, lyssnar på radio eller ser på nyheter på TV är mycket anmärkningsvärt. Visserligen kan man missa vissa enskilda artiklar eller insändare, men att missa ett så uppmärksammat fall är mycket anmärkningsvärt.

måndag 16 januari 2012

Trivselkväll med Strokeföreningen

Idag har jag träffat strokeföreningen för att höra hur de upplever lanstingets vård och rehabilitering. Jag har tidigare fått indikationer på att det finns vissa brister i rehabiliteringen för dessa patienter. Den information som jag tidigare har fått bekräftas nu av strokeföreningen vilket är mycket allvarligt. Det finns begränsningar i antal besök hos sjukgymnast och möjligheten till intensivrehabilitering är begränsad nu när man inte tillåter intensivrehab utan för länet. Mycket av den rehabiltering som görs bygger på att patienten själv tar initiativ och är motiverad att träna samt stora insatser av anhörigvårdare. Strokeföreningen gör mycket bra insatser när de bedriver olika typer av aktiviteter med såväl rehabträning som sociala aktiveter. Vi pratade även om vikten av anhörigstöd och Villa Milbo i Gävle som tyvärr är hotad.

Det akuta omhändertagandet på våra sjukhus fungerar bra när man väl kommer till strokenheten. Den första rehabiliteringen som bedrivs på sjukhus som sätts in snabbt och fungerar bra. Däremot finns det mer arbete att göra när det gäller hur snabbt man kommer till strokeenhet och antalet platser på dessa enheter, allt för många strokepatienter i länet får inte vård på strokenhet.

Kvällen avslutades med att jag fick möjligheten att vara med på trivselkväll där över 80medlemmar hade kommit till Tullbomsgården där det bjöds på musik och kaffe.

fredag 13 januari 2012

Nya moderaterna flyttar närmare Gävleborna.

Drottninggatan 23, nytt kansli för
nya moderaterna Gävleborg

Idag var det dag två i flytten av vårt förbundskansli för moderaterna. Det var ett tappert gäng som packade och bar möbler i snö och blåst. Det är mycket som ska packas och gås igenom när man efter många år flyttar ett kansli. Vi kommer numer hålla till på Drottninggatan 23, mitt emot stadshuset i Gävle.

Linus och Fredrik hjälper till med att
bära möbler där ombudsman Mårten
styr upp flytten

Vi flyttar från ganska trånga lokaler som inte är anpassade för ett stort parti. De nya lokalerna kommer därmed ge oss bra arbetsplatser och möjlighet till att ha möte och utbildningar för våra befintliga och nya medlemmar. Lokalerna ligger dessutom mycket mer centralt och nära järnvägsstation vilket krävs för att vårt parti ska bli mer tillgängligt för såväl Gävleborna som Gävleborgarna.Partiombudsman monterar
ny brevlåda
Vi ska helt enkelt bli Gävleborgs och Gävles närmaste och mest tillgängliga parti.

onsdag 11 januari 2012

Bloggande ett av många sätt att kommunicera

För mig som landstingsråd är det viktig att lyssna och kommunicera med såväl väljare, landstingspersonal, patienter och andra politiker. Det finns många sätt att göra detta på där sociala medier har vart mycket aktuellt inför det senaste valet och därefter. Jag har valt att använda olika typer av sätt att lyssna och kommunicera där denna blogg är en del.

För något år sedan bestämde landstingets demokratiberedning att alla landstingsråd skulle börja blogga om landstinget. Jag hade då sedan tidigare denna blogg där jag skriver om aktuella frågor i landstinget och länspolitiken. För mig var det inget konstigt att landstinget skulle göra en satsning på detta. Vad har det då blivit av denna satsning?

Arbetarbladet har kartlagt bloggandet och resultatet är väldigt dåligt. Det är i stort sett jag, Ingemar Kalen(KD) och Alf Norberg(V) som skriver i våra bloggar. Majoritetens företrädare har inte lyckats speciellt bra. Vilka verktyg och metoder man använder för att ha en dialog med omvärlden är helt upp till varje politiker och man ska nog passa sig för att ”tvinga” någon till att göra något. Men att lyssna och samtala med människor är oerhört viktigt.

Jag tycker även det är bra att läsa andra politikers bloggar för att se vad som händer hos dem och hur de tänker och resonerar. Därför kan jag som oppositionspolitiker sakna att ingen av majoritetens företrädare skriver något, varken på blogg, twitter eller inte ens på tidningarnas debattsidor. Det har hänt något med den nygamla majoriteten och dess nya ordförande. Tidigare var det mycket debatt och man stod upp för sin politik(eller frånvaro av politik). Vi varken hör eller ser något av det nygamla styret och deras arbete utan allt som ofta är det tjänstemännen som får stå tills vars för den politik som de genomför.

tisdag 10 januari 2012

Desperata omorganisationer löser inte landstingets ledningskris.

Nu efter helgerna har ledningskrisen inom division BKPH tagit en helt ny vändning. Istället för att gå till botten med problemen så väljer den politiska ledningen nu helt enkelt att lägga ned berörd division. Jag tror inte att en omorganisation av detta slag löser de problem som landstinget har. Det blir inte mindre toppstyrt när man tar bort en divisionschef, det ger inte en bättre personalpolitik och det ger inte patienter bättre sjukvård. Oron inom kvinnosjukvården lägger sig kanske nu för tillfället och en duktig chef får möjlighet att gå tillbaka till sin tjänst.

Det är bra att man försöker effektivsera och minska den centrala administrationen på ledningskontoret där reducering av antal divisioner eventuellt kan ge en sådan effekt. När företrädare från oppositionen påpekade behovet att göra en utvärdering av divisionaliseringen så sent som i oktober förra året sa majoritetens företrädare att en sådan inte var nödvändig utan vår organisation fungerar bra som den är. Gårdagens besked om nedläggning av BKPH visar att de hade fel. Det kan inte vara så att läget för våra divisioner kan förändras på några få dagar som motiverar en sådan genomgripande omorganisation. Ledningen blir allt mer desperat i sina försök att göra något åt krisen inom landstinget.

Jag har även hört i radio idag från finanslandstingsrådet att jag som oppositionsledare har vart informerad under tiden denna omorganisation har diskuterats. Jag har fått samtal under julledigheten ifrån direktören som informerat mig om sin version av det som skrivits om i tidningen när det gäller problemen inom kvinnosjukvården och i söndags eftermiddag fick jag information om att man skulle lägga ned BKPH och att det skulle bli offentligt i måndag.

På tisdag träffas landstingstyrelsen och jag förväntar mig att information om detta ges och det finns tid att diskutera detta grundligt.

GD GD GD AB AB HelaHalsingland Helahalsingland SR