lördag 28 september 2013

Hur ska vi få en likvärdig hälso- och sjukvård?

Nu är de flesta partierna inne en period där det är partistämmor och som får mycket uppmärksamhet. Det är nu man formar den framtida politiken. Det är intressant att följa dessa stämmor och reflektera över hur olika partier gör olika vägval. Vi har nyligen fått rapporterat från centerpartiets stämma där man har tagit mer eller mindre märkliga ställningstaganden. I dagarna håller kristdemokraterna sitt riksting där man har gjort vissa mer eller mindre uppmärksammade utspel. Ett av de mer intressanta var Göran Hägglunds uttalande om att han inte längre är främmande för att avskaffa landstingen och flytta ansvaret för sjukvården till staten.

Vi moderater har historiskt drivit frågan om att förstatliga sjukvården för att på så sätt kunna garantera en mer likvärdig vård i hela landet. Vi har under de senaste åren valt att delvis överge den stormpunkten, vilket är logiskt. Organisationsformerna får aldrig bli viktigare än att vi ska ge våra invånare en likvärdig vård av högsta kvalité.

Nu är det upp till alla landsting att komma fram till hur detta ska ske tillsammans utan statlig inblandning. I de fall vi landstingspolitiker inte fixar detta så kommer staten att gripa in som t.ex. när inte landstinget Gävleborg vill tillhandahålla hjälpmedel till de som hade personlig assistans. (vilket var uppmärksammat för ett par år sedan och riksdagen inrättade en Lex Gävleborg) Exempel på hur vi frivilligt har löst likvärdigheten är när vi nu beslutar om villkoren för subventioner av p-piller.

Jag är övertygad om att vi kommer se mer av statlig inblandning framöver, och välkomnar detta, och detta kommer att göras eftersom det tar för lång tid för landstingen att komma överens och det finns ett stort tryck från allmänheten att komma tillrätta med olikheterna.

Hälsingetidningarna har gjort en uppföljning på Görans utspel och jag blev väldigt förvånad när jag läser hur vänstermänniskorna resonerar. Landstingsstyrelsens ordförande gör, för en gång skull, ett uttalande och som vanligt skyller man allt på regeringen. Enligt henne är resurserna ojämnt fördelade i landet och att om man bara fick mer statligt stöd så skulle allt bli bra. Suck! När ska länets socialdemokrater ta sitt ansvar för det landsting de har styrt i snart hundra år? Vi har aldrig fått så mycket statliga bidrag som nu och nästa år kommer utjämningssystemet göras om som gör att Gävleborg får ytterligare 140miljoner och till detta har vi landets högsta landstingsskatt, ska inte dessa resurser räcka för den socialdemokratiska landstingsledningen?

Besök i företagens verklighet

Vi moderater gör mycket besök ute i verkligheten, det är en av de viktigaste delarna i det politiska arbetet. Det är otroligt viktig att höra hur människor uppfattar hur det är att bo och verka i kommunen och länet. Det är endast genom att lyssna in som vi kan bilda oss en heltäckande bild av verkligheten och vilka samhällsutmaningar vi står inför.  Just nu intensifierar vi moderater besök hos företag i länet. Vi ska tillsammans besöka 400 företag i länet inom det kommande året för att se vad vi som politiker kan göra för att skapa fler jobb.

Igår gjorde Gävles kommunalråd Inger Källgren Sawella och jag besök på Rönngrens mark och trädgård i Gävle. De sysslar med det som namnet antyder, mark och trädgård, där både planering, etablering och skötsel ingår.

Det var mycket intressant att höra deras syn på vad som är viktigt för att deras bransch ska kunna växa i framtiden. Den viktigaste frågan handlade, inte helt oväntat, om företagsklimat och attityder. Vi måste i kommunerna och i länet ha ett klimat som stimulerar entreprenörskap och företagande. Vi fick mycket konkreta förslag på idéer som kan genomföras, bl.a. kom vi in på hur upphandling fungerar i kommunen och landstinget. Där finns det mycket vi kan göra för att stimulera fler jobb i livskraftiga företag.
Alla dessa synpunkter är viktiga för att fortsätta våra förnyelse i partiet.

fredag 27 september 2013

P4 kollar sjukvården - ranking


Öppna jämförelse ranking 2009 till 2012. Blå landsting
är Alliansstyrda och röda är sossestyrda
Idag berättar Radio Gävleborg om öppna jämförelser och att Gävleborg har klivit uppåt ett par steg på denna ranking. Varje höst kommer SKL och socialstyrelsens med en rapport ”öppna jämförelser”, där kan man jämföra alla landstinget i över 250 olika kvalitétsparametrar. Jag har sedan 2009 sammanställt dessa som en rankinglista för att se hur vi ligger till jämfört med alla andra landsting. När jag har gjort detta har det alltid ifrågasatts av den politiska majoriteten där man hävdar att det inte går att dra några som helst slutsatser av detta.

Min ambition har aldrig vart att få fram en helt vetenskaplig ranking utan den bygger på många olika parametrar som tillsammans ger en helhetsbild som man kan diskutera kring. Under åren 2009-2011 har Landstinget Gävleborg abonnerat på jumboplatsen men så nu förra året tog vi några kliv uppåt på listan vilket är mycket glädjande. Därför kommer det bli mycket intressant att göra motsvarande sammanställning i november när nästa redovisning presenteras, kommer vi fortsätta att klättra eller tappar vi.

Intressant är också att den tjänsteman som idag uttalade sig om radions ranking inte kritiserade metoden med ranking utan gärna lyfte fram att man har förbättrat sig. Även på fullmäktige i veckan så presenterade landstingsdirektören ett eget index och ranking över några mätningar som görs för vården av våra äldre. Det är glädjande att man nu accepterar denna enkla rankingmetod som vi i oppositionen använt i flera år. Jag hoppas också att man kommer göra det när man såväl kliver i ranking som om man kommer tappa i ranking i framtiden.

Gävle kommun satsar på vård vid livets slut


Gävle kommun har nu beslutat att starta en enhet för palliativ vård(vård vid livets slut). Det har under flera år diskuterats om vi ska ha Hospice i länet. Vi i Samverkan Gävleborg har drivit denna fråga väldigt hårt och nu har man kommit en liten bit på väg.

Landstingsledningen har hela tiden påstått att det inte finns intresse från kommunerna att starta Hospiceverksamhet tillsammans med landstinget, men Gävles beslut visar på motsatsen. Vi i oppositionen vet att det finns ett intresse men att man tyvärr misstror landstinget, som vanligt. Landstingsledningen har inte heller visat särskilt intresse utan vill i stället satsa på nya platser på onkologen istället.

Att nu Gävle tar ett första steg är bra men tyvärr kommer det inte bli ett riktigt Hospice. För att det ska kunna ses som ett Hospice krävs att även landstinget är med. Om man gör detta tillsammans så finns det möjlighet för den som driver Hospice att ha egna läkare anställda. Idag kommer det att vara de läkare som finns inom palliativa teamen i länet som hjälper till. Dessa palliativa team finns idag bara på vardagar dagtid. För att klara en Hospiceverksamhet krävs att det finns någon form av tillgång till läkare dygnet runt och på helgerna där det finns kontinuitet och trygghet

Jag hade hoppats på att man från landstingsledningen skulle haft lite mer intresse för de idéer vi presenterade inför förra valet där vi som första steg skulle bygga ett Hospice i anslutning till Gävle sjukhus och Valls Hage.

Vi kommer fortsätta att kämpa riktig Hospiceverksamhet i länet, vi kommer inte ge oss förrän detta är genomfört.

måndag 23 september 2013

Pinsam bortförklaring av nedläggningen av Stortorget HC

Nu är beslutet taget av landstingsstyrelsen att lägga ned Stortorget HC, majoriteten röstade för och en enig opposition röstade emot. Det finns säkert de som tycker att denna fråga har fått alldeles för stort utrymme i den politiska debatten de senaste veckorna. För mig är just denna fråga mycket större än just Stortorgets vara eller inte vara, det handlar om vilken syn majoriteten har på våra egna verksamheter och på vårdvalet.

Jag är helt övertygad om att med rätt förutsättningar så kan vår personal på Stortorget vända det ekonomiska läget för dem och fortsätta kunna driva denna mycket populära vårdcentralen på samma sätt som det finns andra HC som klarar det. Vi delar inte majoritetens uppfattning att primärvården har för mycket pengar, utan vi föreslår att även primärvården ska få samma uppräkning 2014 som övrig sjukvårdsverksamhet.

Dessutom förutsätter en välfungerande vårdvalsystem att det finns en mångfald av utövare och att det finns flera olika hälsocentraler att välja på. Nu går man mot att minska valfriheten allt mer. Vi har idag ett system som tyvärr börjar förfalla och det fungerar inte på det sätt som det var tänkt.

På morgonen innan styrelsemötet startade så var den en protestaktion på landstinget, det var patienter och medarbetare som lämnade över en protestlista med 1100 underskrifter. Detta om något borde ha gett effekt hos majoriteten, men inte. Tack alla ni som har hjälpt till att driva på i denna fråga och jag är övertygad om att det tillslut kommer ge effekt. Jag lyssnade på när landstingsråden stod och skulle förklara detta beslut, och det gick inte så bra. Man kunde inte ge svar på alla de frågor som ställdes utan när man blev pressad så började man skylla på Alliansregeringen och Anders Borg. Det är mycket märkligt att landstingsstyrelsens ordförande inte vet hur våra kommuner och landsting styrs.

I Gävleborg är det sossar(tillsammans med C och MP) som styr, Alliansregeringen har mycket begränsad påverkan på vilka hälsocentraler man startar upp eller lägger ned i Gävleborg. Man har till och med skapat reglerna kring vårdvalet på ett sådant sätt att landstingen kan utforma dessa system på det sätt som man själv anser gynnar länets invånare.

Det är dags att landstingsmajoriteten tar sitt ansvar och förklarar sin egen politik. Om ett år är det val och då måste de olika alternativen bli tydliga för väljarna. Jag kommer göra det jag kan för att tydliggöra detta och jag hoppas verkligen att landstingssossarna kommer till samma insikt.

lördag 21 september 2013

Valupptakt i Gävle

Jonas Holm berättar om Alliansens
arbete i glada Hudik.
Under lördagen samlades ett 50tal moderater i Gävle för att prata om hur vi ska vinna de kommande valen nästa år. Det diskuterades om strategier och målsättningar inför valen.

Jonas Holm, kommunalråd i Hudiksvall, berättade om Alliansens resa när man tog över makten i Hudik. Han visade på hur viktigt det är att vara förberedd och visa på väljarna vad man vill göra och sedan genomföra det man har sagt när man får möjlighet.

Kent Persson inspireras oss till
valsegrar nästa år
Kent Persson, partisekreterare, berättade om planerna inför de kommande valen. Det kommer hända mycket under det kommande året och vi är väl förberedda. Vi ska vinna slaget om verklighetsbeskrivningen. Vi ska möta sossarnas svartmålning av Sverige genom att beskriva samhället som det ser ut. ”Vi har gjort ett bra Sverige bättre men det finns mer att göra.”

Viktig för oss är att koppla ihop den nationella, regionala och lokala politiken. All politik hänger ihop och valen vinns om vi visar på att allt hänger ihop.  Vi måste berätta om hur samhället ser ut och vi ska beskriva det som människor känner igen sig i, även lokalt. Vi få inte hamna i det facket att vi bara pratar om det som inte fungerar och lyfter fram alla problem.

Vi gick även igenom vilka frågor som är viktiga i Gävle och Gävleborg för att vinna valen lokalt. Vi kunde även visa på den lokala opinionstrenden och det är tydligt att det finns en nedåtgående opinionstrend för de röd-gröna och en positiv för Alliansen.

torsdag 19 september 2013

Bra besök på Stortorget HC

En skylt som nu rimmar illa med den förda politiken,
"Vi finns nära dig när du behöver oss"
Idag besökte vi oppositionsråd i Samverkan Gävleborg Hälsocentralen på Stortorget i Gävle, som nu hotas av att läggas ned. Vi har under de senaste veckorna kunnat följa hur det har diskuterats i media och hur det drabbar våra patienter. 

Jag har tidigare vart i kontakt med både patienter och personal som har berättat hur besvikna de är att landstinget väljer att lägga ned. Man kan inte förstå hur denna neddragning ska kunna spara de miljoner som vår ledningen påstår. 

Idag kunde vi i Samverkan själva höra våra medarbetares frustration och hur ledsna de är över den hotande nedläggningen och hur detta har hanterats. Om man hade fått se underlag som visade på att man verkligen skulle kunna spara några pengar så kanske man kunde förstå, men det har man inte fått. Det är en mycket bra och uppskattad hälsocentral, som förmodligen har det bästa läget i länet, med en stor andel patienter som aktivt har valt just denna hälsocentral. 

Tydligt utslag på frågan om man
vill ha Stortorget HC kvar
Vi var även ute och lyssnade till Gävleborna vad de anser om den framtida nedläggningen och det i princip ingen som tyckte att det var ett klokt och logiskt beslut. Vart ska alla dessa patienter ta vägen, de kommer inte försvinna utan de måste få vård. 

Jag har även under dagen studerat de underlag vi har fått till oss och jag förstår inte hur man överhuvudtaget ska kunna spara några större summor. Problemet är att vår primärvård inte har fått någon uppräkning de senaste åren. 2011 gick våra HC i Gävle med ett positivt resultat (+15mnkr)och 2012 blev det ett underskott(-8mnkr). Inför 2013 fick man ingen uppräkning av anslaget till vårdvalet och nu kan vi se att underskottet växer (-8,5mnkr under första halvåret). Inför 2014 så planerar majoriteten att inte räkna upp anslagen heller och dessutom ta bort ytterligare 47mnkr. 

Vi i Samverkan hade ett helt annat förslag när vi i juni beslutade om ramar för 2014. Hade majoriteten lyssnat på oss då så hade vi haft ett helt annat ekonomiskt läge inför 2014.

tisdag 17 september 2013

P4 kollar sjukvården – väntetider på akuten

I dagen P4 kolla sjukvården kan vi höra om hur väntetiderna på akutmottagningen är alldeles för långa. Jag får ofta höra om berättelser om hur det fungerar på akutmottagningen, ibland är det positiva upplevelser men alldeles för ofta är det berättelser om långa väntetider och kaos på mottagningen.

Vi i Samverkan Gävleborg har föreslagit konkreta åtgärder för att komma till rätta med kaoset på våra akutmottagningar:

  • Inför vårdgaranti på akutmottagningarna. Detta kan utformas som en lokal kömiljard för verksamheterna för att stimulera korta väntetider. Det kan även bestå av någon form av kompensation till patienterna om garanterade väntetider inte uppnås.
  • Samlokalisera primärvårdsjouren med akuten på sjukhusen, detta innebär att patienterna lättare söker sig till rätt vårdnivå.
  • Bygg om akuten på Gävle sjukhus. Dagens akutmottagning är utformad som en bunker gjord för krig. Vi har föreslagit att man ska anpassa det lediga våningsplanet i operationsblocket för en modern akutmottagning där även primärvårdsjour kan få plats.

Detta är några exempel på konkreta åtgärder vi har föreslagit. Politik gör skillnad!

måndag 16 september 2013

P4 kollar sjukvården

Igår kunde vi höra om en SIFOmätning där man har kommit fram till att en majoritet av Sveriges invånare anser att sjukvården har blivit sämre under de senaste åren. Det som tyvärr inte framgår i den nationella median är att det är de 21 landstingen som är ansvariga för sjukvården och inte regeringen.

Därför är det bra att P4 Gävleborg idag startar en serie där man ska granska sjukvården i länet. Det är ett mycket bra initiativ och sjukvårdsfrågorna är en av de viktigaste välfärdsfrågorna för våra länsinvånare. Jag blir ofta kontaktad av personer som har åsikter om sjukvården och det är både positiva berättelser men också mycket negativa upplevelser. Det är ganska naturligt att man vill berätta om det som inte fungerar, som patient så förutsätter man att det alltid ska fungera och man vill då berätta om det som avviker.

När nu radion specialgranskar detta så hoppas jag att man är tydlig med hur sjukvården styrs och vilka som är ansvariga. Vi har idag en politisk majoritet som håller sig borta från media och låter tjänstemännen allt mer ta den offentliga debatten, vilket är beklagligt.
Just idag så berättar man om en autistisk pojke som inte fick hjälp när han hade en spricka i foten. Nu kunde vi höra hur sjukvården misslyckats att hantera detta och det bekräftar även de tjänstemän som ställs tills svars.

I vårt landsting så har man valt att flytta allt mer av den specialiserade sjukvården till våra vårdcentraler. Detta är något som pågår i smyg och vi har lyft dessa frågor tidigare men inte fått något gehör. Dagens berättelse är ytterligare ett exempel på att det kanske inte är varje hälsocentral som ska sköta allt. Vi har istället föreslagit att vi ska inrätta Barnens hus, där vi ska samla den specialiserade sjukvården för barn och ungdomar. I detta ”hus” ska det även finnas hälsocentral som är inriktade på barn och ungdomar med särskilda behov.

Politik gör skillnad och nästa år finns det möjlighet för Gävleborgarna att rösta fram en ny ledning för landstinget och sjukvården.

fredag 13 september 2013

150år av kommunalt självstyre, är det värt att fira?

Igår tillbringade jag dagen på SKLs ordförandedag där man uppmärksammade 150år av kommunalt självstyre. Det var en dag med många inspirerande tillbakablickar över de senaste 150 åren men också framtidsspaning om det framtida IT-samhället. Vi fick även en grundlig genomgång av de kommunsammanslagningar som genomförts på 50- och 70-talet och anledningarna varför de genomfördes.

Det mest populära seminariepasset var där Percy Barnevik redogjorde för sin syn på ledarskap. Det finns mycket att lära av honom och hans sätt att leda storföretag. Vi hade alla fått en kopia av hans bok där han ger 200 konkreta råd för att uppnå ett bra ledarskap.

Det som var intressant att höra var hans synsätt på hur viktigt det är att skapa de små organisationerna inom stora organisationer för att på så sätt ta till vara på det lokala engagemanget och alla goda idéer. Det är något som vi i Samverkan har lyft som en viktig sak att arbeta med i vårt landsting. T.ex. så vill vi att alla våra hälsocentraler ska bli mer självständiga enheter med ansvar för såväl ekonomi som verksamhet. Det känns bra att få stöd för en sådan politik av en av Sveriges mest framgångsrika företagsledare.

Kvällen avslutades med 150års jubileumsmiddag där alla Sveriges kommuner och landsting var representerade. En mycket givande dag helt enkelt.

Idag blev det tidig morgon för att ta tåget till Gävle för företagsbesök i Teknikparken.

torsdag 5 september 2013

Återigen tillrättavisning på landstingsstyrelsen

Igår hade landstingsstyrelsen återigen sammanträde. Vi fick då bl.a. höra landstingsledningens kommentar till den debatt som har pågått om huruvida vi erbjuder våra länsinvånare relevant rehabilitering eller inte. Denna debatt har pågått under en längre tid men när SVT sände sitt premiäravsnitt av Arga doktorn förra veckan så har det tagit extra skruv hos ledningen.

Jag vet att TV inte alltid visar den kompletta bilden av hur verkligheten ser ut och det är värt att påpeka. Men vi fick återigen bekräftat i TV att landstinget Gävleborg inte kan erbjuda alla patienter den bästa möjliga rehabiliteringen. Detta har vi vetat under en längre tid och vi har fått det bekräftat av såväl patienter, patientorganisationer, vår personal, media och nu även av ledningen för verksamheten. Verksamhetsföreträdarna som kommenterade SVTs program håller med om att man idag inte kan erbjuda intensivrehabilitering till alla som har behov utav det och det handlar om att det saknas resurser.

Då kan man tro att det kommer hända något hos den politiska ledningen, men icke. Man har inte för avsikt att skjuta till några extra resurser så vi kan erbjuda fler människor intensivrehabilitering varken i Sandviken eller hos någon externa aktör. Ett mycket märkligt beteende.

Vi i Samverkan Gävleborg kommer fortsätta att kämpa för dessa människor och vi kommer se till att vi i vårt kommande budgetalternativ utökar resurserna till just intensivrehabilitering. Det finns alternativ inom politiken och det handlar nu om att synliggöra dessa.