söndag 22 maj 2022

Kulturting med moderata slutsatser

 Lördagen spenderades i Bollnäs och regionens Kulturting. Det är ett årligt event som regionens kulturenhet bjuder in till och detta år var temat ”Kultur som drivkraft i platsutvecklingen” Ett intressant ämne där det finns mycket vi kan göra. Partierna i länet gavs där möjlighet att samtala med besökare och kulturaktörer om just detta d.v.s. hur vi kan använd kultur och kultursektorn som en kraft i att utveckla platsen Gävleborg.

Många på vänstersidan vill gärna hävda sig i kulturfrågor och man ser det inte särskilt positivt att det finns några som inte håller sig till den vänsteretablerade åsiktskorridoren. Vi har tidigare diskuterat mycket om konsten på sjukhusen men också hur vi kan säkerställa att kulturen verkligen är fri.

Detta framkom även tydligt igår när det var någon som överhörde ett par personer, på vänsterkanten, som satt och ondgjorde sig över moderaterna i regionen och vår bristande kunskap om kultur. Det är valår så man får ha förståelse för att det finns sådana diskussioner och bildsättning från vänsterhåll men det är beklämmande att man ändå gör det. Om nu kulturen ska vara fri och åsiktsfriheten ska gälla så ska man väl inte bli upprörd när någon tycker något.

Slutsatsen från dagen var ändå väldigt moderat. Vi ska använda kulturen som dragningskraft till regionen och här är kulturutövarna otroligt viktiga. Därför är det viktigt att vi möjliggör mer alternativ finansiering så som Crowdfunding, så man inte är bunden till offentlig finansiering. Många av kulturutövarna är företagare och då kan vi använda regionens och kommunernas verktyg för att stödja små och mindre företag. Att vi dessutom ska använda konsten som en del i utvecklingen av platser och byggnader är en stor möjlighet. Detta ska då göras tidigt i processen, vilket vi moderater har krävt. Detta istället för att stirra oss blint på 1% målet(vilket innebär att 1% av investeringen ska användas för konstnärlig miljögestaltning)

Man kom även in en del på matkulturen och dess betydelse för attraktiviteten, vilket är intressant. Sedan är det viktigt för oss som bor här att vi kan vara stolta över den kultur och de miljöer som finns vilket gör att vi alla marknadsför vår kommun eller vår region. Sedan har vi ett fantastiskt kulturarv som vi måste vårda och utveckla. Många känner till Hälsingegårdarna men vi är dåliga på att exempelvis lyfta fram vår gamla stolta industrihistoria. 

När frågan ställdes på scenen vilken oslipad diamant som vi har i regionen som vi skulle kunna utveckla så väcks en del tankar. Vi förhåller oss till det som redan finns och inte det som än inte finns. För min del så skulle jag vilja att man lyfter fram just vår industrihistoria och varför kan man inte utveckla gamla Forsbacka bruk som en möjlig kulturplats för kulturutövare och beskriva vår stolta industrihistoria. Där har vi även Axmar bruk som ett bra exempel i Gästrikland där frivilliga krafter verkligen gjort ett fantastiskt jobb. 

Ett samhälle utan kultur blir ett fattigt samhälle. Vem vill bo och verka där? Detta är moderat kultur som sosseeliten ondgör sig över. Jag ser fram emot kommande politiska kulturdebatter i regionen, om det blir några sådana. Man kanske inte är beredd att genomföra sådana när det finns några som faktiskt utmanar deras sanningar, men vi får se.

Vallöfte 2 – Kulturen ska vara fri och vi ska hitta nya sätt att stödja kulturutövare och idéer.


tisdag 17 maj 2022

Äntligen går Sverige med i Nato.

 Vi har i många decennier lärt oss att Sverige har varit alliansfria och neutrala. Vi har alla lärt oss att det är just det som hållit oss utanför krig i 200år. Det mantrat har man kört fram så mycket så att vi alla har trott på det. Men har vi verkligen varit det? Under andra världskriget valde Sverige att stödja båda sidorna, lite hur det passade oss för tillfället och vilka som såg ut att vinna. I början av kriget så hjälpte vi Tyskarna, exempelvis så exporterade vi järnmalm till dem och vi hjälpte dem att transportera militär genom landet. Sedan när det började gå dåligt för Tyskarna så hjälpte vi den andra sidan istället. Det är kanske just denna strategi som hjälpte oss att undvika krig på vårt territorium under andra världskriget, varför anfalla ett land som ändå stödjer dig? Vi har även på senare år deltagit i krig i andra delar av världen. Så att påstå att vi varit neutrala, eller Alliansfria som man säger, är inte sant.

Men nu har allt förändrats enligt socialdemokraterna när Ryssland invaderar Ukraina. Värt att påminna oss är att Ryssland redan 2014 invaderade Ukraina, men då fanns det inte behov av Nato. Att de redan då hotade Ukraina och det var ingen överraskning att de till slut försökte invadera hela landet. 

Vi vet även att Sovjetiska tanks har rullat in i andra östeuropeiska länder efter andra världskriget. Att dessutom kalla kriget ständigt påminde oss om Rysslands hot mot Sverige kan inte heller vara något okänt.

Så det känns lite märkligt att socialdemokraterna just nu inser att nu behöver vi Nato för att trygga vårt lands säkerhet. Att man dessutom så sent som i höstas lovade på sin partikongress att en S-regering aldrig skulle verka för att vi ska gå med i Nato gör det hela märkligt. Sedan efter Rysslands invasion så var Magdalena Andersson tydlig med att ett Natomedlemskap skulle göra vår del av Europa mer instabil visar bara på att det inte är säkerhetsläget som gör att de ändrar sig.

Det handlar nog mer om att Moderaterna har gått ut med att man inte tillåter att Socialdemokraterna har veto i Natofrågan längre utan att man i en ny moderatledd regering har för avsikt att ansöka om Natomedlemskap om det finns en sådan majoritet i riksdagen har stressat sossarna. Dessutom har svenskarna svängt och är numer för ett medlemskap. Socialdemokraterna vill då inte ha denna fråga i valrörelsen och med det få en fråga som en tydlig majoritet av Svenskarna är emot dem. Så att istället stå för sin politik och gå till val med det man sagt i hundra år så ändrar man sig, på extremt kort tid.

Men nu är det bra att de faktiskt har ändrat sig och går med på att ansöka, det välkomnas inte bara av oss borgerliga politiker i Sverige utan hela västvärlden. Nu ser vi fram emot att de 30 Natoländerna snabbt godkänner Sverige och Finlands ansökningar så vi kan bygga upp en stabil försvarsallians för norra delen av Europa. 

måndag 9 maj 2022

Nu går socialisterna igång i regionen

I veckan hade vi regionstyrelsen där ordföranden presenterade ett initiativ från majoriteten att man nu ska utreda att återta all verksamhet som idag bedrivs av entreprenörer, d.v.s. kollektivtrafik(inkl taxi), restaurangen på sjukhusen, kost till våra patienter, städ och fastighetsskötsel. Motivet är att man vill ha en bättre beredskap för olika kriser som kan komma. Och det är såklart kriget i Ukraina som har gjort sossarna nervösa. Klarar vi av vår verksamhet i kris eller krig? 

För det första är det viktigt att påpeka att vi behöver en organisation och verksamhet som klarar av olika former av kriser. Det kan handla om att varuförsörjningen till vården drabbas, det kan röra sig om en global pandemi, snökaos i länet eller i värsta fall krig. Att man funderar på hur vi ska säkerställa detta och hur det har fungerat de senaste kriserna är ganska naturligt. Det är klart att vi bör fundera på hur vi ska lösa varuförsörjningen av läkemedel, sjukvårdsmateriel och mat om vi blir avskärmade från omvärlden. Samtidigt ska detta göras så att vi i fred och under okris kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. 

Det vi vet om kriser är att då hjälps vi alla åt. Det har bara visat sig under pandemin hur våra privata vårdgivare hjälpte till och städningen fungerade. Patienterna fick också mat och bussarna gick som vanligt. Vi löste detta tillsammans. Så jag är inte särskild orolig över att det inte skulle fungera i någon annan kris. 

För frågan man ställer sig. På vilket sätt skulle bussarna gå i snöoväder när det blir snökaos om chaufförerna är anställda av regionen? Oavsett anställningsform så kommer inte bussen ta sig fram genom snön, eller ska vi utveckla egna bandvagnar som vi kan ha som bussar?  

På samma sätt kan man fråga på vilket sätt skulle man sluta servera mat på sjukhuset för att personalen är anställd av ett privat företag? Jag är helt säker att mat kommer serveras, om det nu finns några råvaror. Eller menar sossarna i regionen att vi även ska odla egen mat för att säkerställa att restaurangen fungerar i en krigssituation. Vart ska detta sluta någon stans, egna ambulanser, eget byggföretag, egen läkemedelstillverkning?

Det som däremot kommer hända är att i fredstid så kommer våra företag och näringsliv drabbas hårt. Det kommer slå ut verksamhet som idag är en förutsättning för att civilsamhället ska fungera. Exempelvis om vi tar tillbaks alla sjukresor, färdtjänst och kör dem i egen regi så kommer den privata taxinäringen dö helt. Vem ska då köra de som privat eller i sitt jobb behöver en taxi. För om regionen tar över detta så kommer vi inte få köra privatpersoner. Allt detta hänger ihop.

Sedan kommer företagsklimatet i länet sjunka ytterligare, ja vi ligger inte sist än. Vem vill bedriva företag i en region där man aktivt motarbetas av det offentliga. 

Dessutom kommer detta göra att den verksamhet som vi tar tillbaks kommer bli mycket dyrare. Det vet vi från andra delar vi, och andra, har upphandlat att när man gör en upphandling så vet man vad man beställer. Man får ett konkurrenskraftigt pris och kostnaderna blir därmed lägre. Se bara när vi startar eget flygbolag, mer än dubbelt så dyrt. Vi upphandlar idag för 6miljarder varav det man nu pratar om rör sig om över 3miljarder kronor. Görs detta i egen regi istället kan vi lätt räkna med att det kommer kosta oss bra mycket mer än 500miljoner kronor extra varje år. Vart ska dessa pengar tas ifrån, vården eller räknar man med att höja skatten med 1-2kr?

Så istället för att socialisera allt som man kan komma på så bör vi jobba med avtalen med våra leverantörer. Var tydlig med det vi vill få ut av tjänsten. Skapa fler avtal som gör oss mindre sårbara, det skapar redundans. Följ upp avtalen och utvärdera dem. Inkludera våra privata entreprenörer i våra beredskapsövningar så vi övar för kris. Jag föreslog att vi istället skulle titta på vår sourcingstrategi för att se hur den kan utvecklas och att vi kan använda upphandlingsinstrumentet för att göra oss mindre sårbara, men det fick kalla handen.

Men det är ju valår och sossarna måste nu visa handlingskraft men tyvärr blir denna handlingskraft kontraproduktiv och riskerar att försämra utgångsläget för en ny majoritet efter valet. 

fredag 6 maj 2022

Det frånvarande ledarskapet

 Jag har under alla år som jag jobbat politiskt pratat om ledarskap och organisationskultur. Jag har även märkt hur den skiljer sig mellan olika organisationer genom att jag har haft förmånen att ha förtroendeuppdrag i såväl regionen som i kommunen. 

För regionens del så har kulturen genom årens lopp förändrats. Från att för 10 år sedan präglas av ett toppstyrt ledarskap och en organisationskultur som har tystat medarbetare och skrämt iväg dem. Vi påpekade då att den måste förändras och genom årens lopp har vi sett hur den har blivit allt bättre och bättre. 

Tyvärr märker vi nu att kulturen har återigen förändrats till det sämre där man nu pratar om tillitsbaserad styrning men som präglas mer ett frånvarande och otillgängligt ledarskap och mer av tysta folk och skrämma till lydnad. Det finns nu även flera mediala exempel på detta. Även kontakterna mellan oss politiker och våra medarbetare ska kontrolleras och all kontakt ska gå via högre chefer. Så samtidigt som man pratar om tillit så har man inte tillit att jag som förtroendevald och som högst ansvarig inom regionen inte kan ha direktkontakt med medarbetare. 

Klimatet mellan oss politiker har också förändrats genom årens lopp och blir allt mer hårt. Att debatten kan vara tuff i en nämnd eller fullmäktige får vi nog alla räkna med, vi tycker ju ändå olika om vilken politik som ska bedrivas. Men att inte kunna lägga detta bakom sig och sätta sig ner och prata över en kopp kaffe är inte bra för kulturen i regionen. Om inte vi politiker kan prata med varandra på ett bra sätt hur ska vi då kunna förvänta oss att våra chefer och medarbetare ska kunna göra det. Orsaken till detta är nog flera och det är inte bara en eller några få som det beror på, tyvärr sitter en del i väggarna också. 

För att bryta detta så krävs att vi alla tillsammans gör något åt det. Jag brukar vara tydlig med att den enda person som jag kan ändra på är mig själv. Om alla verkligen jobbar med det så kan vi tillsammans bryta den onda spiral vi är i och göra bra saker tillsammans. Det är vi som ledare som måste gå före i detta arbete och det vet vi att ledarskapskultur sprider sig nedåt i organisationen. 

Vi har visat tidigare att det går att ändra på det och jag är beredd att göra det igen. Här kommer valet i september vara helt avgörande. Får det befintliga ledarskapet fortsätta så har jag svårt att se att vi kommer kunna förbättra detta. Får vi däremot en ny ledning där jag har möjlighet att ingå så ska jag göra allt jag kan för att ta tag i detta. 

Det får kanske bli mitt första vallöfte. Med ett nytt ödmjukt, engagerande och lyssnande ledarskap så ska vi förändra organisationskulturen i Regionen. Det kommer inte vara enkelt och det kommer inte gå snabbt men jag är övertygad om att det går.

Vallöfte 1 – Inför nytt ödmjukt, engagerat och lyssnande ledarskap i Region Gävleborg


onsdag 4 maj 2022

Är det bra att Microsoft etablerade sig i Gävle?

 I veckan skriver lokaltidningarna i Gävle om Microsofts etablering och tyvärr sprids det felaktigheter om hur det gick till när Microsoft valde att etablera i Gävle och Sandviken. Tesen man driver är att Microsoft fick köpa sin tomt för halva priset och att Northvolt valde bort Gävle eftersom elen är slut i området. 

För det första fick Microsoft köpa marken till marknadspris d.v.s. 250kr/kvm. Det var samma pris som alla andra köpte sina tomter för i Ersbo, dessutom så gjordes två oberoende värderingar som kom fram till det. Från kommunens tjänstemän ville man subventionera markpriset men vi i den dåvarande kommunledningen sa nej. Det är både olagligt men också orättvist mot våra befintliga företag i Gävle. Sedan ville man sälja all ledig detaljplanelagd mark till Microsoft men där sa vi också nej och lät dem bara köpa hälften av det som fanns tillgängligt och sedan fick de köpa lika mycket till utanför detaljplanelagt område, till ett såklart värderat lägre pris. Till detta gav vi även uppdrag att utöka Ersbo Syd-Syd för ytterligare industrimark tillgänglig för våra företagare och nya etableringar.

Att försäljningar av industritomter i Ersbo därefter har ett högre pris beror på en annan tomt som såldes  i området efter Microsoft köpte sin, det är den s.k. Thunbergstomten som det fanns flera intressenter på. Efter samråd med företagarna om hur kommunen ska agera i sådant fall när fler är intresserade så gick man ut på ett anbudsförfarande d.v.s. den som betalade mest fick köpa tomten, rättvist och enligt de råd vi fick från Företagarna. Priset ökade då rejält eftersom det fanns fler intressenter och jag har för mig att de tillslut betalade det dubbla priset. En kommun varken får eller ska subventionera mark till privatpersoner eller privata aktörer. Alla ska behandlas lika. Detta gjorde att alla framtida värderingar i Ersbo blir dyrare och detta berättar inte tidningarna om. 

Frågan man ställer sig också är om Kommunens kulle ha sagt nej till Microsoft och inväntat någon annan etablering som kan ge fler jobb. När Microsoft skulle etablera sig så pratades om flera hundra jobb men det var inte det primära för kommunen. Om vi endast säger jag till etableringar som ger tusentals jobb så blir det inte så många etableringar, då får vi vänta länge. Jag har aldrig hört om någon kommun som skulle ha sagt nej till en sådan här etablering heller. Dessutom så köpte de privat mark också i Stackbo vilket vi inte kunde säga nej till som kommun heller.

Sedan är frågan om Northvolt valde bort Gävle för bristen på el. Jag vet inte vad de har sagt till kommunen men vad vi vet är att Northvolt valde bort Gävle redan gången innan och då långt innan Microsoft etablerade sig. Man valde dessutom denna gång Göteborg där det inte heller finns särskilt mycket el att tillgå. Så jag har svårt att se att tillgången till el skulle varit avgörande, det måste vara andra faktorer som avgjorde som jag tidigare har skrivit om. Det vi vet däremot är att just Stackbo är en unik plats i landet med mycket el från olika håll.

Jag kan däremot konstatera att Gävle kommun har visat ett väldigt lågt intresse för batterifabriker. Som jag skrivit tidigare har Gävle redan en av två batterifabriker i landet som faktiskt serieproducerar batterier. De har aldrig haft ett enda besök från dagens kommunledning, vilket media också har rapporterat om. När det finns så litet intresse från ledningen i kommunen så är det klart att man väljer bort oss. Se bara vad som hänt i Borlänge och Sandviken, de har fått nya etableringar och Borlänge fick Northvolts senaste fabriksetablering. 

Imorgon ska jag delta i en debatt i Sandviken där detta ska diskuteras och det kommer bli intressant att se vilka partier som nu står upp för länet som etableringslän. Vi har landets högsta arbetslöshet och vi har inte råd att säga nej till företag som vill komma till oss eller befintliga som vill expandera.

Kommunen måste däremot blir mer serviceinriktad och mer på tårna vid förfrågningar. Jag vet att det kommer många och en del är lycksökare men att ge varje förfrågan en ärlig chans att på egna meriter och konkurrensmässigt sätt försöka etablera sig är bra. Det finns mycket att göra för oss politiker i kommunerna och i regionen när det gäller detta. 

torsdag 28 april 2022

Tystnadskulturen tilltar

 Vi har under den senaste tiden lyft frågan om den tystnadskultur som sprider sig allt mer i regionen. Det har rapporterats i media och vi har i oppositionen lyft upp detta på bordet. Det är inget nytt fenomen men det blir allt värre och värre. Läser man media så kan man även där se flertalet exempel på detta

När man pratar med media så bekräftar de detta också. De får allt svårare att få med sig medarbetare på att prata om vad som händer i regionen. Förutom när majoriteten och pressavdelningen går ut med förskönande nyheter som vinklas på så sätt för att göra en positiv bildsättning av regionen och de som leder den.

Ibland lyckas vi förklara för media hur det ligger till men allt som ofta så är den enkla vägen att ta deras pressmeddelande och lägga ut det utan att gå till botten med det. 

Ett exempel är när majoriteten går ut och säger att förtroendet för vården har ökat under pandemin. När man däremot studerar den undersökning som man syftar till så ser man att 

Förtroendet för sjukvården var:

2020 66,5% 2021 66,4% d.v.s. oförändrat eller en liten minskning med 0,1%

Frågan om man anser sig ha tillgång till den sjukvård man behöver var:

2020 92% 2021 89,2% d.v.s. en minskning på ca 3%

SVT berättat för ett tag sedan hur en chef har stormat in på en intervju med medarbetare och ifrågasatt vad media gör det, vilka frågor som ska ställas och att de vill se och kunna korrigera inslaget innan det sänds. 

Det finns även berättelser där chefen har sagt att man inte ska uttala sig till media utan låta presstjänst i Gävle sköta det. 

Sedan har vi kulvertkonsten där medarbetare säger att man blivit tillsagd att inte yttra sig för då kan man få sparken. 

Så här fortsätter det, det finns alldeles för många exempel på när vi som region försöker styra media och tysta vår personal. 

När allt detta händer så blir tyvärr personalen allt mer tyst. Vem vill riskera jobbet eller hamna i onod hos chefen för att man säger vad man tycker. Det spelar inte heller någon roll om man går ut och säger att man får tala med media, känner man sig tystad så räcker det. 

I dagens poddavsnitt så pratar jag och min regionrådskollega Alexander om detta och vilka lagar som gäller. 

onsdag 13 april 2022

Del tre i Uppdrag Gransknings serie om regionerna

 Nu har Uppdrag Granskning släppt sina tre program där man granskar landets regioner. Det blir såklart inte en helomfattande granskning som täcker allt regionerna gör utan mer några få nedslag. Det sista programmet handlar om oss regionpolitiker om vad vi gör. 

Att regionvalet är det glömda valet är det nog ingen som säger emot. När sjukvårdsfrågorna är bland de viktigaste frågorna för väljarna så borde regionen och det som händer där vara väldigt i ropet. I en enkät som SVT har gjort så säger 47% att de vet att regionerna är de som ansvarar för sjukvården. Jag tycker det ändå är ganska högt med tanke på det låga intresse som media visar för regionen och det som händer där. För det är ju ändå så att både kommunerna och staten har sina delar i ansvaret för sjukvården. Men när det kommer till andra delar inom regionens ansvarsområde, kollektivtrafik, infrastruktur, regional utveckling och kultur så är nog kunskapen ännu lägre.

Nu har man ändå granskat oss. Man säger att det är 5000 politiker som styr över regionerna men det är nog lite tillskarvat. Det är alltså inte 5000 som sitter i regionfullmäktige eller i regionstyrelse eller i hälso- och sjukvårdsnämnden. Vissa av de personer som de lyfter fram från oss moderater i Gävleborg har inga uppdrag alls i regionen. Men det är ändå många som jobbar politiskt med dessa frågor. Det skulle vara intressant som en jämförelse att titta på hur många kommunpolitiker vi har i landet, tror att de är bra många fler än oss i regionen. (Gävleborg har 338 regionpolitiker och 1800 kommunpolitiker.)

Sedan försöker man visa vad man får av våra politiker. Där har man jämfört budgetar för att påvisa att det inte skiljer så mycket mellan de politiska alternativen. Så kan det vara men jag blev tidigare intervjuad om just att vi opposition i Region Gävleborg sticker ut i vår budget där vi har väldigt mycket ekonomiska skillnader jämfört med majoriteten. Denna veckas avsnitt av Uppdrag Granskning visar att inte så är fallet hos vissa andra regioner. Det var kanske därför det inte var så intressant att lyfta fram  just Gävleborg som ett bra exempel, det är ju inte UGs grej riktigt.

torsdag 7 april 2022

Dags att sätta ned foten när det gäller regionernas egna flygbolag

 På veckans regionstyrelse hanterade vi frågan kring vårt egna flygbolag, svenskt ambulansflyg. Alla sveriges regioner gick 2015 ihop för att starta ett eget flygbolag som ska transportera våra patienter. Idag så är denna tjänst upphandlad vilket har fungerat bra genom alla år.

När frågan var aktuell 2015 så var vi moderater i Gävleborg tveksamma, varför ta över något i egen regi som fungerar. ”if it ain't broke, don't fix it”

Men man skulle då köpa flygplan där vi sedan skulle upphandla drift och skötsel. Nu har man ändrat sig och nu ska vi anställa piloter, drifta tre flygbaser och äga 6 jetplan. Det har alltså blivit något annat. Det skulle vi kunna leva med om det var så att detta nu skulle göras billigare och bättre. 

När vi fick kalkyler för ett år sedan så ökade priset fem gånger. Nu har man reviderat prissättningen och det visar på att vi fortfarande kommer öka våra kostnader drastiskt.

Priset kommer att öka från idag

Kostnad per flygtimme:
30 000kr/flygtimme 2020
40 000kr/flygtimme 2018

Eller en total kostnad på :
2,3mnkr 2020
4,2mnkr 2018

Till 

125 000kr/flygtimme

Eller 

4-5mnkr grundavgift samt 20000kr/flygtimme

Det är alltså en mycket dålig affär för Gävleborgarna som får betala 4ggr mer per flygtimme med denna lösning. 

Frågan diskuterades på regionstyrelsen nu i veckan när vi skulle besluta om ny förbundsordning för förbundet och vi moderater känner att det är dags att sätta ned foten. Vi kan inte acceptera att man slösar på våra skattebetalares pengar på detta sätt. Så vi vill att man säger nej till detta nya avtal och inleder förhandlingar om att lämna förbundet. Vi blir kanske den första regionen som lämnar men absolut inte den sista. Många regioner är missnöjda men ingen vågar vara den som först kliver. 

För att lösa transporter av våra patienter så kan vi fortsätta att upphandla. 

onsdag 6 april 2022

Granskning av landets 21 regioner

 Nu pågår en granskning av SVTs Uppdrag Granskning av alla regioner och det arbete som regionerna bedriver. I tre avsnitt ska man granska oss utifrån den otillgängliga vården och pandemihanteringen och sist hur vi jobbar politiskt.

Det är bra att man granskar regionerna och medialt ställer oss styrande till svars. Man kommer även ställa oss i oppositionen mot väggen i det sista programmet vilket blir spännande att se.

Dagens avsnitt handlade om hur regionerna hanterade pandemin utifrån dödlighet på IVA och att testningen kom igång sent. Deras slutsats är att det skulle vara bättre med färre regioner än de 21 vi har idag. Jag är tveksam om den slutsatsen är korrekt.

Det skiljer sig hur stor andel av de patienter som vårdades på IVA med covid som avled. Där utser man de bästa regionerna, med lägst dödlighet, och de sämsta, de med högst dödlighet. Man visar på att man haft olika rutiner och jobbat lite annorlunda. Det kan mycket väl vara så att hur vi har arbetat skiljer sig åt och därmed blir utfallet också annorlunda. 

Det är just detta som är paradoxen med regioner. Vi tillåter inte skillnader men samtidigt vill vi ha en vård av hög kvalité. Hur ska man kunna se vad som är hög kvalité om alla gör på samma sätt och får samma resultat. Genom att man gör olika så kan man hitta best practice och därmed sprida de goda exemplen. Men då skiljer sig vården åt vilket inte är acceptabelt.

Skillnaden finns inte bara mellan regioner utan även inom regionerna vilket beror på att det är olika människor som jobbar på olika ställen och det är olika läkare som har det medicinska ansvaret. Detta kommer inte bli annorlunda om vi hade färre eller inga regioner. Sedan skiljer sig också utfallet beroende på vilka typer av patienter man har, vilket man inte riktigt vill prata om i programmet. 

När det kommer till testningen tycker jag att regionerna får oförtjänt kritik. Vi i Gävleborg kom igång sent med testning och vi moderater var snabba på bollen och tjatade om testning. Då när vi tjatade om detta blev det tydligt att staten och Folkhälsomyndigheten kom med otydliga besked som dessutom ändrades över tid. Ingen kan säga att det varit tydligt med vilka som ska vaccineras och när, samma sak var det med testningen. Alla vet att testning och smittspårning är det som fungerar bäst på smittsamma sjukdomar. Att det är regionerna och de regionala smittskyddsmyndigheterna som ansvarar för detta är det ingen som ifrågasätter. Men varför började då FHM och regeringen att peta i detta? Den frågan är det ingen som ställer utan man skyller allt på regionerna.  

Jag tror inte heller att någon region avstod från testning för att man inte hade fått ersättning eller att det finns en motsättning mellan moderaterna i regionerna och regeringen som man påstår i programmet. För även de regioner där sossar styr så kom testningen igång sent och de regionern med god ekonomi hade också problem.  

Men logiken är ju så att man vill hitta konflikt och syndabockar, men det får man kanske räkna med när UG gör sina inslag. Nästa vecka är det oss politiker som ska granskas. Jag har själv suttit i 1,5 timmes intervju och blivit grillad. Blir intressant vilka 30s de klippt ihop.

tisdag 29 mars 2022

Bäst på korta vårdköer eller bland de sämsta?

 Vi matas nästan dagligen med propaganda från regionmajoriteten om att vi är bäst på det ena och det andra. Det kan handla om att vi är bäst på att vaccinera första dosen, utan att vi talar om att vi är bland de sämsta på dos 2. Vi har kortast köer till BUP trots att vi alla känner på oss att något är skumt och nu visar det sig att man trixar med vårdkön. Patientenkäten har också kommunicerats att Gävlborgarna fortfarande ger oss högt betyg, ingen säger dock att vi har tappat de senaste åren. 

När det gäller vårdköer så blev jag intervjuad av SVT för ett tag sedan och de visade siffror på att vi hade bland de längsta köerna i landet, vi har dessutom tappat i ranking. Jag blev såklart lite förvånad eftersom vi alla har matats med att vi är bäst. 

Regionen har sedan länge en värdegrund som säger

  • Professionalism och Ansvar
  • Respekt och Ödmjukhet
  • Öppenhet och Ärlighet

Men när man väljer att censurera och filtrera den information som kommuniceras utåt i alla de pressmeddelanden som skickas så känns inte som man bryr sig så mycket om den värdegrund som de säger sig stå för.

Sedan så är vi bra på mycket som gärna får kommuniceras. Men på vilket sätt är man öppen och ärlig om man väljer ut viss statistik och inte ger hela bilden. Man skickar dessutom inte ens med de underlag man refererar till.

Nu har media börjat ställa kritiska frågor också och ställer majoriteten till svar. Det senaste exemplet i SVT om våra långa vårdköer är riktigt bra. 

Sossarnas regionråd säger i denna intervju att vårdköerna har största prioritet och att arbete har inletts. Men när man får frågan om att man styrt i över 100 år och vi tappar i ranking under de senaste åren och vilka beslut som togs 2018 när man såg detta så har man inget att säga. Svaret blir att man jobbat med att minska beroendet av hyrpersonal istället. Spännande motfråga skulle vara då att kostnaderna för hyrpersonal har skenat under denna tid(från 330mnkr 2018 till 425mnkr 2021 +29%), så även där har man misslyckats. 

SVTs granskning fortsätter och är det så att man granskar lika hårt framöver så kommer det bli jobbigt för regionens socialdemokrater. Sedan kommer det även en granskning av oss i oppositionen och vad vi gör, vilket kan bli jobbigt för oss i oppositionen men det får vi veta om ett par veckor.

onsdag 9 mars 2022

Äntligen, regionen säljer sina vindkraftverk

 Vi har under många år diskuterat huruvida regionen ska äga egna vindkraftverk eller inte. Allt började 2011 när s-styret fick för sig att man skulle köpa egna vindkraftverk, det var en eftergift till MP och C för att få ihop sin majoritet. Redan då kunde vi enkelt se att detta aldrig skulle gå ihop ekonomiskt och vi var starkt emot detta. Allt byggde på antaganden och drömmar som ingen egentligen trodde skulle slå in.

Sedan har detta haveri fortgått och vi har under årens lopp fått månadsvisa uppdateringar. Det finns så mycket att skriva om detta så det skulle räcka till en tjock bok. Försenade leveranser, man tappade vindkraftverken i havet. Bygglov som aldrig ville beviljas. Fladdermöss som gjorde att man inte kunde använda verken. Knappt att de blev CE godkända(tror det var i höstas) Rättsprocesser kring vem som verkligen ägde dem. Regionen skickade dit folk med vinkelslip som bröt sig in i ett av verken och greps av väktare.

Det finns hur mycket som helst kring detta. Men det värsta av allt är det slöseri av skattepengar som detta har varit. Man köpte verken för 85miljoner kronor och nu har man skrivit ned värdet till 5 miljoner. Jag tror vi får vara glada om någon över huvud taget vill ta över dem, annars måste vi återställa marken.

Dessutom har man under alla dessa år lagt ned otaliga timmar och konsulter och andra kostnader på över 30miljoner kronor. Till detta ska vi även lägga till all intern tid som gått åt. 

Så för att sossarna skulle få ihop en majoritet 2010 så har skattebetalarna fått betala minst 115miljoner kronor. 

Vem tar ansvar för detta?

Ingen förmodligen.

Nu har man tillslut kommit fram till att man vill försöka sälja dem, vi får se om de lyckas. Alternativet till försäljning eller att skänka bort dem är att byta ut dem. Tydligen är tekniken oanvändbar och hela verket måste bytas ut och man måste dessutom höja verket för att det ska generera tillräckligt med el. Sedan har leverantören lämnat den europeiska marknaden så det går inte få tag på delar längre. Frågan är vem som vill ta över dessa nu?

Har man lärt sig något?

Nu har man kommit på idén att man ska bygga solceller på taket på hus10 i Hudiksvall. Lite komiskt att man lyfter upp detta på samma möte som man fick skämmas för hanteringen av vindkraftverken. Vi gjorde samma sak som 2012 d.v.s. frågade efter underlag som visar på hur mycket el dessa kan förväntas genereras och när vi kan se att vi tjänat in investeringen. En väldigt enkel och okomplicerad fråga. 

Då får vi till svar att ingen kan säga hur mycket el dessa kommer kunna generera!!!! Men hallå!!! Ingen köper väl solceller utan att veta hur mycket el man kan förvänta att de kan producera. Då svarar sossarnas regionråd, ”ibland gör man investeringar även om de inte är ekonomiska, det finns andra anledningar”

Har man inte lärt sig något över huvud taget! Jag tror visserligen att solceller kan man säkert räkna hem, men då måste man kunna visa på det. Vi kan inte återigen önska och hoppas att det ska fungera. 

Sossarna har verkligen tappat kontrollen över regionen, dags för maktskifte så vi kan få ordning på Region Gävleborg. 

lördag 5 mars 2022

Ge stöd till Ukraina nu

 I torsdag hade vi alla kallats till extra regionstyrelsemöte för att informera oss om Ukrainakrisen påverkan på regionen. Det är positivt att man tar sådan  intiativ för att informera oss om läget. Vi hade dock förhoppningen om att det skulle finnas möjlighet att resonera om vad vi kan göra tillsammans för att stödja Ukraina i deras kamp och hur vi kan förbered oss kommande flyktingvåg.

Det är inte läge nu att driva politisk konfrontation utan nu krävs samling och ledarskap. 

Vi ser hur andra regioner tar intiativ och på Ukrainas begäran skickar medicinskt utrustning och material ned till dem. Där har Stockholm, Uppsala och Västra Götaland gått före. Vi moderater ville därför att vi kontaktar Stockholm för att se vad vi kan bistå med i deras arbete. Vi kan inte som enskilda små regioner göra egna resor dit utan här krävs samarbete. Därför blev jag lite förvånad när man från majoriteten konstaterade att man inte hade några sådana tankar utan väntar istället från en formell begäran, oklart från vem. Men hur svårt kan det var att ringa Svenonius och fråga, jag erbjöd mig själv att göra det. Men man var inte intresserad att prata om saken. Så medan vi sitter och väntar så fortsätter andra regioner att skicka medicinskt stöd.

Vi föreslog även att vi ska inventera vilka lokaler vi kan använda som tillfälliga flyktingboenden, vilket vi även gjorde 2015/2016 under den flyktingkrisen. Då var det inte intressant men nu ska man i alla fall fundera på saken, vilket är ett litet steg framåt(sedan tror jag inte man kommer göra det)

Men sedan blev det otroligt tydligt att man inte är intresserad av samtal och politisk samling. Vänsterpartiet presenterade ett initiativärenden där man nu ska erbjuda all Ukrainare gratis kollektivtrafik med x-trafik för att ”fly undan krig och Rysslands invasion” Man valde även denna gång att inte ge någon förhandsinformation till oss eller dialog, utan man tog detta som ett politiskt initiativ. En enig regionstyrelse ställde sig bakom förslaget.

Frågan i sig kan te sig märkligt. När flyktingar väl har tagit sig till Gävleborg så är de i skydd och behöver inte fly längre. Då ska vi se till att de får bostad och tak över huvudet. Att man då ska åka gratis kollektivtrafik för att fly känns inte relevant. Sedan kan det finnas andra anledningar till att just de Ukrainare som bor här ska få åka gratis, men något sådant presenterade man inte. Vi kan se att andra regioner gör detta i Europa och jag förstår om man kommer till Polen och då kan resa längre in i Europa på ett enkelt sätt, men det behovet avtar ju längre bort från kriget man kommer.

Så vår uppfattning om politisk samling delas helt enkelt inte av majoriteten utan man fortsätter med politisk polarisering och konfrontation vilket är beklagligt, men det är ju valår. Det följer den trend vi sett under det senaste halvåret.

Så vi kan nog se detta fortsätta och vi i oppositionen kommer inte sitta still utan kommer möta upp på deras planhalva. Beklagligt men nödvändigt, för det finns mycket mer vi kan göra.

Men Gävleborg skulle må bra av nytt samlande ledarskap, och i september har Gävleborgarna den möjligheten

torsdag 24 februari 2022

Rysk invasion av Ukraina

 Idag är nog en av de tuffaste dagarna i Europas historia. Vi har levt i ett Europa som har präglats av fred och samtal sedan kalla krigets slut. Nu ser vi hur detta vänts upp och ner av en enda nation och en enda ledare.

Det var visserligen en väntad utveckling när man invaderade Krim och östra Ukraina. Han testade då vart gränsen gick och gör samma sak nu, vart går västvärldens gräns i Rysslands gärning. När de är klara med Ukraina så är frågan vilka länder står näst på tur, Baltikum, Finland och kanske Sverige.

Det som kanske räddar Baltikum är deras medlemskap i Nato som kommer göra det lite svårare för Putin att gå in där.

Vad ska världen göra nu?

Det som nu kommer rapporteras måste man tolka försiktigt. Vi vet att det kommer komma floder av desinformation och vi vet att Ryska nättroll kommer gå till attack på sociala medier. Det var inte länge sedan dessa troll spred skräckbilder på hur Ryssland är på väg att anfalla Sverige. Trots att våra ungdomar är pålästa och lärt sig källkritik så har det blivit många samtal för att förklara att det bara är desinformation som sprids.

Men nu måste västvärlden reagera. Det går inte att stödja Ukraina med militär utan det är med andra resurser som vi måste stödja dem. Det handlar om ekonomiskt stöd, militär utrustning och diplomatiskt stöd. Sedan måste man sätta in ekonomiska sanktioner mot Ryssland där all handel med rysk gas och olja måste upphöra omgående. Frys Putins och hans stödtruppers tillgångar i västvärlden. 

Samtidigt vet vi att sådana ekonomiska sanktioner kommer drabba ryska folket och risken är att stödet för Putin kommer öka, men vad är alternativet.

För Sveriges del så måste vi stärka vårt försvar och vi är ett av de länder som har bäst förutsättningar för det. Vi har en militärindustri som är i världsklass och som nu måste öka upp sin produktion och utveckling. Vi kan aldrig vinna i militär numerär men vi kan ha övertaget i teknik vilket vi ska använda. Sedan måste Sverige gå med i Nato och det är nog det viktigaste. Vi ser nu hur länder hanteras som inte är med i Nato och man kan aldrig räkna med Natos stöd om man inte själv är med och bidrar. 

torsdag 17 februari 2022

Gävleborgs mest tillgängliga länspolitiker - Live med Stenvard och Hägg

Imorgon fredag kör jag och min regionrådskollega igång var nya satsning, Live med Stenvard och Hägg.

Regionvalet kallas det borglömda valet och vi politiker som jobbar med dessa frågor är väldigt anonyma och okända. Detta vill vi nu göra något åt och kommer därför skapa möjlighet för alla gävleborgare som vill och kan att koppla upp sig i ett politiskt samtal. 

Vi kommer varje fredag mellan kl 8-9 vara uppkopplade via Zoom-länken. Du kan välja att ansluta dig med ljud och bild eller bara chatta med oss, och det är väldigt enkelt.

Detta har aldrig gjorts tidigare och vår målsättning är att vara de mest tillgängliga länspolitikerna i Gävleborg. Detta är en unik möjlighet och jag hoppas att man tar denna möjlighet att påverka och säga sin mening, kanske ställa frågor eller bara kolla av läget inom regionpolitiken.

Hoppas vi ses på i morgon, eller någon annan fredag framöver.

Länkar:

Direkt i webbläsare
Med lösenord: 028248

5000kr eller 8000kr extra till vårdens medarbetare

I måndags presenterade vi moderater, med stöd av våra samarbetspartier, en satsning på en engångsutbetalning på 5000kr till alla som jobbar inom sjukvården. Detta gjorde vi i samband med årsbokslutet för att kunna använda det kraftiga överskott från 2021 och betala ut en engångssumma till alla de som jobbar i sjukvården. Vi vill premiera deras fantastiska arbete under pandemin och det slit som de har fått göra, mycket övertid, många svårt sjuka patienter och att aldrig kunnat slappna av utan hela tiden vara beredd att hoppa in och ta hand om de länsbor som har behövt sjukvård. 

Vi har redan tidigare betalat ut en engångssumma men även satsat extra ersättning för varje arbetspass. 
När vi tog upp detta i måndags så blev majoriteten överraskad. De var väldigt upprörda att vi redan kommunicerat detta utan att prata med dem. De ville direkt med ryggmärgsreflexen avslå detta men efter att de tänkte ett varv till så insåg de att de var tvungna att göra något. De försökte då direkt hitta formella bortförklaringar om beredningstvång och att det inte går att göra i bokslutet o.s.v. De hade helt enkelt panik.

Vi försökte gå dem till mötes och besluta om att avsätta dessa medel i årsredovisningen men till slut så drog de tillbaks sitt avslagsyrkande och återremitterade frågan. 
Så igår, mitt under regionfullmäktige, så kom det ett mediautspel på att de minsann skulle satsa 8000kr till alla medarbetare. Att de skulle komma fram till ett belopp som var högre än 5000kr var ju väntat, hade vi sagt 10000 så hade de kommit med 15000 o.s.v. 

De vill dessutom att alla ska få detta medan vi anser att det bör gå till de som jobbat i vården under pandemin. Övriga medarbetare har ju haft det lugnare under pandemin och behöver inte premieras på det sättet. Det de inte förstår är att alla ser detta och det kommer skapa en större irritation på att alla ska ha samma belopp istället för att inte ge något till någon. 

Dessutom gäller inte deras förslag alla. De som jobbar inom den sjukvård som är på uppdrag av regionen d.v.s. våra privata hälsocentraler. Det var ett himla liv om detta sist när majoriteten vägrade att ge all sjukvårdspersonal extra ersättning. Då var det olagligt och helt omöjligt ansåg de. De hittade på alla formella fel som de kunde men efter ett tag så lyckades de privata vårdgivarna lösa ut detta så även deras sjukvårdsanställda kunde få det. För det blir märkligt när två sjuksköterskor står i samma vaccinationsplats och ger vaccin till länets invånare. Bådas löner kommer från oss skattebetalare men den ena får en extra ersättning medan den andra inte får det.

Vi har ännu inte sett något förslag från majoriteten så vi får se och analysera det när det kommer till regionstyrelsen om vi går med på deras eller om vi kommer justera förslaget. 
För vi moderater vill premiera sjukvårdens medarbetare och de som slitit i pandemin ska premieras.

fredag 4 februari 2022

Återigen förlorar Gävle kampen om batterifabrik

 Det är en stor kamp om etableringar av nya industrier. Vi har under de senaste åren läst om batterifabriker och serverhallar som har startats upp och som planeras runt om i Sverige. Kommunerna är med om dessa kamper och lägger fram så bra upplägg som möjligt för att Volvo, Northvolt, Microsoft och Facebook ska välja just din kommunen.

Vi kan tyvärr så er hur facit ser ut för Gävle. På de senaste åren har vi förlorat två batterifabriker och vi har förlorat Facebooks etablering. Däremot så lyckades jag tillsammans med Alliansen få till Microsoft som valde just Gävle/Sandviken. 

Hur kommer det sig att sossarna inte lyckas med detta?

För det första så måste man vara engagerad i detta. Man kan inte tror att man med ett lillfinger kommer få stora multinationella företag att etablera sig just här. Det har Northvolt tydligt förklarat tidigare. Detta kan även göras utan några subventioner eller stöd, vilket Microsoftetableringen visar

Men vad behöver just Volvos batterifabrik?

El!

Gävle har den nod i Sverige som har mest el att tillgå. Sedan planeras ny elproduktion i Gävle och vi ligger väldigt bra till mot Forsmark. Vi har en elkabel som kommer från Finland och Vattenkraften från Norrland passerar Gävle på väg söderut. Så el finns det, mer än någon annan stans!

Arbetskraft

Vi har en av landets högsta arbetslöshet och har en tradition av industriarbete vilket gör att det finns arbetskraft att tillgå och personer som kan tänka sig utbilda sig till industriarbetare

Kompetens

Gävle har en av Sveriges två batterifabriker, så batterikompetens har vi. Vi har dessutom bl.a. Syntronic som är en elektronikkonstruktionsföretag med väldigt hög kompetens. Dessutom finns det spetskompetens  inom materialteknik runt om på våra befintliga industrier. Vi har den kommun(Sandviken) i världen som har flest patent per invånare.

Geografi

Vi ligger nära till Arlanda, med direkttåg och motorväg dit. Vi har motorväg söderifrån till Gävle och här möts tre järnvägssttråk. 

Logistik

Som sagt, vi har goda järnvägsförbindelser både söderut och norrut(om man nu satsar på ostkustbanan) Vi har Ostkustens största containerhamn med mycket hög kapacitet, där järnvägen ansluter på ett bra sätt. Vi har två europavägar som möts i Gävle. 

Närhet till bilfabrik

Just närheten till bilfabriken i Göteborg har vi inte och det kan ingen annan än Göteborg konkurrera med, inte ens Skövde tydligen. Däremot så tillverkas inte alla bilar där utan fabriken i Gent ligger inte heller i Göteborg. Men på just denna punkt brister det för Gävle

Politisk vilja

Finns det politisk stöd och enighet i industrisatsningar i länet. Det finns många krafter som vill detta men känslan man får är att kommunledningen inte har det driv som krävs. Dessutom brottas vi med jante och att vi inte kan samla oss i länet, se bara att Hudiksvall och Nordanstig gick ut och gav sitt fulla stöd till Sundsvall men inte till Gävle i denna satsning. Detta visar på att varken det regionala eller kommunala ledarskapet finns för att lyckas med detta.

Så slutsatsen är att det är just den politiska viljan och engagemanget som brister, allt annat har vi(förutom bilfabrik, men det har inte Skellefteå heller :) ). Och i detta visar även det politiska ledarskapet skillnad. Microsoft visar just på detta.

fredag 28 januari 2022

Korrupta partier?

I dagarna kom det fram att LO nu ska betala 50 miljoner kronor till socialdemokraterna och deras valrörelse. Detta ”bidrag” kommer också med en kravlista på vad man vill att sossarna ska göra efter valet. Man kräver högre a-kassa, höjd sjukersättning, inte höjd pensionsålder, stoppa privata aktörer i välfärden, skatten ska höjas bl.a.

Definitionen av korruption är enligt NE ”Missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor”

Hur man än ser på LOs bidrag till sossarna med en tillhörande kravlista kan inte ses som annat än korruption. Tänk om Moderaterna hade tagit mot ersättningar från näringslivets, eller deras organisation, med en tillhörande kravlista. Vilket liv det skulle bli. Eller Vänsterpartiet skulle ta emot pengar från utländska stater, kanske inte skulle bli så mycket liv men ytterst allvarligt om så skedde.

Jag har tidigare ställt frågan hur korrupta är länets sossar, får de också bidrag från LO och facken? 

Staten har för några år sedan ställt krav på att alla politiska organisationer ska redovisa vilka intäkter det har. När man då läser sossarnas redovisning för 2019 och 2020 så ser vi att där så får man motsvarande stöd från fackföreningarna Målarförbundet, Handelsanställda, Pappers på 75 000kr. 

Dessutom har man bidrag på 360 000kr från Olof Palmes Internationell center och Arbetarrörelsens intressenter. Vart dessa pengar kommer ifrån går inte att få fram och inte heller vilka krav som kommer med dessa pengar.

Det finns alltså inget annat parti som tar emot enskilda bidrag på detta sätt. Liberalerna får visserligen 370 000kr från Stiftelsen Gefle Dagblad(vilket är från deras försäljning av alla tidningar)

Miljöpartiet har fått ett privat bidrag på 24000 från en privatperson, vem framgår inte.

Vi moderater har alltså inga bidrag från varken privatpersoner eller organisationer eller företag, vilket aldrig har skett under min tid som aktiv och som jag känner till.

Det är bra att man nu tvingas redovisa till Kammarkollegiet vilka intäkter man har och vart de kommer ifrån. Det öppnar upp för transparens och möjlighet att faktiskt ställa de kritiska frågorna. Är det verkligen rätt att man som medlem i en fackförening och kanske röstar på M är med och betalar sossarnas valrörelse. För mig är det helt oacceptabelt. Dessutom så har facken en särställning där man utesluter de som sympatiserar med andra partier och har i praktiken ensamrätt att företräda arbetarna på arbetsplatsen.

Antingen måste facken bli politisk oberoende eller så måste man se över hur ickesossar ska organisera sig på arbetsplatserna, så att vi får rena politiska fackliga organisationer istället. Jag personligen skulle ALDRIG vara med i ett LO förbund, inte heller TCO för den delen(med det av helt andra skäl). Som tur finns SACOförbunden som har en helt annan inställning till politiken och mutar inte partier för att driva deras frågor.

torsdag 20 januari 2022

Gävleborg har misslyckats med den nationella planen

Igår hade vi regionstyrelse och fick information om den nationella planen som trafikverket har tagit fram. Den är nu ute på remiss i kommuner, regioner och andra intressenter för att ge inspel till regeringen innan de tar fram en proposition till riksdagen.

Vi kan konstatera att alla politiker i Gävleborg är missnöjda med det som nu presenteras. Lite märkligt kan man tycka att socialdemokraterna har så högt tonläge när det är deras regering som gett direktiv till Trafikverket som innebär att man prioriterar bort Ostkustbanan och E4:an genom länet.  Sossarna väljer istället att satsa på höghastighetståg i Södra Sverige, Bottniabanan i norra och cykelvägar. Men det är bra att sossarna nu reagera, även om det kan te sig märkligt och tyvärr kanske för sent.

För att vi ska lyckas påverka regering och riksdag krävs ett intensivt lobbyarbete. För att lyckas med sådant arbete krävs att det finns en politiks samling kring dessa frågor i länet. Tyvärr så väljer länets sossar en konfrontatorisk linje istället för samarbetslinjen. Det skulle vara bättre om vi nu lägger politisk prestige åt sidan och jobbar tillsammans, men det var man helt ointresserad av från majoriteten. 

Jag kan enkelt konstatera att länets strategi att få viktiga satsningar till oss har misslyckats. Att man från regeringen prioriterar bort järnvägssatsningar i vårt län som är viktiga för landets tillväxt är mycket allvarligt. Dessutom har vi problem med E4:an som går som en pulsåder genom länet där vi alldeles för ofta får läsa om dödsolyckor mellan Hudiksvall och Sundsvall. Man stänger körfält på 2-1 vägen mellan Gävle-Söderhamn vid alla trafikintensiva helger.

Regioner där man har lyckats få stora satsningar har man haft en annan strategi som byggt på långsiktighet och bred samsyn och samarbete mellan partierna och en mer pragmatisk hållning. 

Som svar på vår framställan så säger s-ledningen att vi får skicka in skriftliga synpunkter till remissvaret som de sedan eventuellt kommer överväga att få in i regionens svar. Remissvar i alla ära men det är väldigt naivt att tro att ett remissvar kommer göra så stor skillnad, även om de tar med kloka skrivningar från oss. Det krävs mer gävlar anamma i detta. Det är kanske snart dags att Gävleborgarna kör ut traktorer och lastbilar stoppar all trafik på E4:an. Det kanske krävs lite mer syderuopisk agerande för att vi i detta sena skede ska lyckas. 

Nu är inte jag den som förespråkar civil olydnad och demonstrationer, men vi behöver en ny gemensam strategi för att lyckas. Vi behöver inte bara lobba på regeringen utan alla riksdagspartier, intresseorganisationer och företag, och detta med en gemensam röst och strategi. 

Vi får se om man kommer till insikt, vårt erbjudande står fortfarande kvar, bara det inte är för sent när investeringståget redan har gått.

onsdag 19 januari 2022

När får vi Gävle Universitet

Gävleborg har landets lägsta utbildningsnivå där endast 20% av länet invånare har akademisk utbildning. Vi har dessutom näst högst andel som saknar gymnasial utbildning över huvud taget. Att vi dessutom har högst arbetslöshet och sämst hälsa är med det kanske ingen slump. 

Det kan låta dystert att lyfta fram sådana uppgifter men det är fakta och något vi inte får ignorera och att blunda för detta gör inte att problemen kommer försvinna. Det går såklart göra något åt det med det tar tid och kräver mycket energi från samhället i övrigt för att bryta detta. 

Ett första steg är att säkerställa att alla våra ungdomar klarar av gymnasiet. Där har kommunerna ett otroligt stort ansvar. Det krävs att samhället går in och stöttar och verkligen satsar på skolan och kompetenta lärare.

Vi behöver även hitta stöd som bryter den antipluggkultur som finns i samhället. Även jag som lever i ett hem där vi föräldrar studerat vidare märker att mina barn tar med sig hem en kultur om att det räcker med godkänt och det är inte särskilt coolt att vara den som pluggar och anstränger sig. Mina barn kommer såklart få lära sig hemma vikten av att studera och jobba hårt men hur ska det gå för de barn som lever i en familj som inte har samma möjligheter hemma.

Sedan har vi frågan hur vi ska få fler att läsa vidare på högre studier. En del är såklart att vi har en bra högskola i länet och i vårt närområde. En bra högskola som dessutom attraherar studenter från övriga landet att flytta hit och kanske under studietiden rota sig så pass att de blir kvar. Vi ligger bra till i landet med goda kommunikationer ett fantastiskt län att leva och bo i, härliga människor och allt annat positivt som gör att vi som redan insett detta faktiskt blir kvar. 

För att göra vår högskola mer attraktiv så vill vi moderater att man ska fortsätta att ha som mål att bli universitet. Detta skapar då möjligheter för att få hit mer resurser, höja kvalitén och även kunna satsa mer på forskningen vilket gynnar tillväxten i länet. 

Det är kanske inte en slump att vi är ett av de få län som inte har universitet och samtidigt har lägst utbildningsnivå. En ganska förenklad slutsats som säkert inte stämmer men ändå. 

Vård vid livets slut av barn

 Vi har under alla år som jag jobbat politiskt kämpat för den palliativa vården och dess utveckling. Vi har under dessa år påpekat behovet av mångfald av vårdgivare och vårdplatser. Det kan handla om att många vill vårdas den sista tiden i sitt eget hem, eller någon anhörigs. Eller att man vill vårdas på ett Hospice d.v.s. ett boende som särskilt inriktat mot palliativ vård med särskild utbildad personal som hela tiden finns på plats. Eller så känner man sig mest trygg med att ha sjukvårdens resurser på plats och väljer därför att vårdas på ett av våra sjukhus, eller sjukhus i en annan region. Sedan finns det säkert sådan vård som vi ännu inte tänkt på men som man som palliativ patient gärna skulle vilja vårdas på.

Detta ska såklart gälla alla i hela länet oavsett ålder och socioekonomiska förutsättningar på ett likvärdigt sätt. Idag ser det inte ut så i vårt län. 

När vi lyft behovet av Hospice och annan palliativ vård så har majoritet alltid svarat med att ingen vill vara på ett Hospice utan alla vill vårdas i hemmet. Det stämmer säkert att många vill just det men långt ifrån alla. 

Därför blir jag extra förvånad och besviken när vi nu kunde läsa om hur barn exkluderas i vården i hemmet. Det finns ingen som ansvarar för vård i hemmet för våra barn, oavsett om det gäller palliativ vård, specialiserad vård eller bassjukvård.

Så när majoritetens företrädare har stått att slagits för att alla ska vårdas i hemmet så har det inte gällt våra barn tydligen, de ska vårdas på sjukhuset helt enkelt. Detta är något som inte har lyfts tidigare, varken av oss i oppositionen eller majoriteten. 

Vi har nu läst ett par artiklar om hur man som barn vårdas palliativ inte har möjlighet att vårdas i hemmet. Det rör sig inte om så många barn i vårt län men det spelar för mig ingen roll. Ingen ska tvingas att vårdas på ett ställe där man inte vill. Det kanske är extra viktigt för just barn att kunna leva så normalt som möjligt den sista tiden. 

Nu har man från våra verksamheter löst detta, trots att man påpekat att ingen har detta ansvar. Man har ställt upp på sin fritid för att besöka dessa barn och våra palliativa team kunde vi läsa om har försökt lösa detta efter bästa förmåga. 

För att lyfta denna fråga och hitta lösningar så har jag nu lyft frågan till den högsta politiska församlingen i länet, regionfullmäktige. Där ställer jag helt enkelt majoriteten till svars. Trots att de har stått och pratat om att alla ska vårdas i hemmet den sista tiden i livet så har de inte brytt sig om barnen. Det ska bli spännande att höra hur det kommer sig, har de inte kontroll på hur vården fungerar eller snarare inte fungerar. 

Jag hoppas sedan att vi snabbt kommer hitta en organisatorisk lösning för detta, om inte majoriteten gör det omgående så kommer vi tvinga dem helt enkelt.tisdag 11 januari 2022

Dubbelmoral hos politiker

Att ha förtroendeuppdrag är något av det finaste man kan ha och att sedan få jobba med politik är såväl hedrande som väldigt givande. Människor har gett oss förtroende att leda och ta hand om våra gemensamma resurser, detta förtroende kan ta lång tid att bygga upp men också gå snabbt att brytas ned.

Som politiker har jag lärt mig att jag alltid ska leva som jag lär. D.v.s. man ska bara göra sådant som man själv kan stå bakom. Detta är något som även media har bra koll på och gärna granskar och rätt som det är så går mediadrevet och ibland får en politiker lämna under väldigt jobbiga omständigheter. Ibland har de inte gjort något fel utan får lämna för att man inte har talat sanning när man blivit påkommen. Men ibland så är förtroendet raserat och man måste lämna sina uppdrag. 

Att det sedan finns politiker som inte gör detta utan predikar en sak och sedan gör motsatsen själv irriterar mig och jag blir lika frustrerad varje gång. Det kan röra sig om en statsminister som först står och talar om hur man som konsument ska säkerställa att de tjänster man köper köps av ett seriöst företag som har kollektivavtal och som säger man vill ta krafttag mot illegal utländsk arbetskraft. Men sedan så kommer det fram att samma statsminister har anlitat ett företag utan kollektivavtal, med en VD som är dömd för ekonomisk brottslighet och som dessutom har svart illegal arbetskraft som städar ministerns lägenhet. Detta utan att ministern tar ansvar utan skyller ifrån sig på Säpo. 

Eller en tidigare statsminister som gick ut med att man inte ska ut handla i affärer och sedan fångas han på bild när han själv är ute och handlar julklappar, och tycker inte att han själv gjort något fel.

Men det kan även röra sig om regionpolitiker som under förra året ringde och tipsade media om att jag som regionråd hade åkt till vår stuga i fjällen under sportlovet. Nu framkommer det att samma regionråd själv har rest, och utomlands dessutom. Det är såklart inte olagligt att åka utomlands men om man så starkt klankar ned på andra som reser till sin fjällstuga men som sedan utan att ha något samvete reser utomlands mitt under brinnande pandemi med skenande smittspridning och därmed gör att hen inte lever som hen själv lär gör mig irriterad. Dessutom så försöker den flytta fokus från sina egna tillkortakommanden och påpekar att det är mycket opassande att jag sitter ensam i mitt kontor på ett öde ledningskontor och är med på digitalt möte och inte sitter hemma som personen själv gör.