lördag 31 december 2022

Året som gått

 Ännu ett år har nu gått. Det är ett år som såklart präglats av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det är ett stort lidande för de drabbade där men det skapar problem för övriga världen också. Vi i grannländer hjälper till i den mån vi kan utan att kriget sprider sig till andra länder, om denna strategi kommer lyckas återstår att se.

Här hos oss så påverkas vi också av kriget och dess konsekvenser. Vi kan se hur Europas energiförsörjning faller samman när vi varken vill eller kan importera rysk gas till Europa och med ett sammankopplat elnät så stiger även energipriserna hos oss. Detta samtidigt som man stängt fungerande kärnkraftsreaktorer gör att vi har elpriser vi aldrig trodde vi skulle få se. Sedan har man från tidigare regeringar tänkt att ersätta kärnkraft med vindkraft vilket visar sig inte fungera, vi behöver även el när det inte blåser.

Inflationen skenade under året till stor del beroende på stigande energipriser men även maten blir dyrare när en stor producent av mat i Europa och världen befinner sig i krig. Denna inflation gör att företagen går sämre, exporten drabbas och allt i samhället blir dyrare. Människor håller då igen och löneökningarna kompenserar inte de ökade priserna i samhället.

Mitt år har annars präglats av valrörelsen. Det är oftast så för oss politiker när man går in i ett valår. Först planerar och planerar man, sedan genomför man valrörelse och därefter har du förhoppningsvis möjlighet att förhandla och ingå i styrande ställning.

Våren

Detta år har även präglats av efterdyningarna av pandemin, som visserligen inte är över än. Vi har medarbetare som slitit under pandemin och som nu väljer att lämna oss. Vi har svårt för dem att kunna få det lite lugnare på jobbet och återhämta sig. Vi försökte därför ge en extra bonus under våren som vi tillslut fick till vilket var glädjande för våra medarbetare, men detta är såklart inte tillräckligt för att få dem att orka jobba vidare.

Vi har nu äntligen sålt våra vindkraftverk vilket skapade en förlust av historiska mått. Just nu så har Slöseriombudsmannen en tävling om årets värsta slöseri och där ligger vår vindkraftshistoria på andra plats. 

Vi i oppositionen blev även granskade under våren av Uppdrag Granskning vilket var lite spännande. Man hade noterat att vi i Gävleborg hade den mest aktiva oppositionen när det gäller skuggbudgetarbetet. I nära två timmar satt vi och prata om detta med dem och de spelade in men sedan blev det inget i själva programmet, vi var väl inte så skandalintressanta hos oss. Men man synliggjorde regionpolitiken och det bortglömda valet. Väldigt påtagligt blev det när man frågade om man kände igen någon regionpolitiker eller vilka som styr regionen. Hos oss trodde i stort sett alla som man pratade med på stan att vi moderater var med och styrde och någon regionpolitiker känner man inte till. 

Vi fick även se en mer aktiv socialdemokrati i regionen. Detta var välkommet och berodde till stor del på att man tillsatt en ny ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi har under många år sett hur man hållit sig borta och inte velat ta något ansvar. Nu när man dessutom går in i oppositionsrollen så kommer detta bli mer påtagligt.

Hösten

Efter sommaren så har det varit valrörelse. Vi moderater valde detta år att starta själva valrörelsen tidigare än vanligt, första augusti. Vi kampanjade sedan i sex veckor, i stort sett varje dag och kväll, ända fram till valdagen. Vi regionmoderater hade såklart planerat allt och gav verkligen järnet. Jag har aldrig drivit en sådan intensiv och lång valrörelse vilket är fantastiskt kul. 

Vi drev ganska hårt olika frågor. Den tydligaste och mest uppmärksammade var att vi lyfte arbetet med medarbetarnas villkor och hur vi ska få dem att trivas på jobbet. Det var något som verkligen uppskattades och vi ser att det gjorde skillnad

Vi hade även med infrastrukturfrågorna där vi vill se motorväg på E4:an genom länet.

Även frågan om Hälsocentralernas framtid lyfte vi fram och drev ganska hårt. På slutet i valrörelsen så dök det upp rykten om att man ville stänga en av de mindre hälsocentralerna, Ljusne HC. Då trodde vi det bara var rykten men efter valet så blev det tydligt, man(Premicare) ville helt enkelt stänga sin enhet på orten. Då kunde vi sedan se hur den blivande oppositionen helt plötsligt började värna om en mindre hälsocentral. Detta har vi aldrig sett när de varit i majoritet, de vill istället minska ned antalet och stänga de mindre enheterna.

Valresultat


När väl valvakan var kunde vi sent på natten se att den sittande majoriteten hade förlorat och att det var oppositionens möjlighet att ta över. Detta var såklart inte självklart. Vi var tvungen att samla samtliga oppositionspartier och hitta en politisk överenskommelse för att kunna ta över. Efter många samtal och turer så blev det tillslut klart att vi skulle ta över regionen efter 103år av obruten socialdemokratisk styre i regionen.

Efter det så har vi(M,KD,SVG,SD) haft majoritet i fullmäktige men den gamla majoriteten har fortsatt styra i nämnderna och regionstyrelsen. Det brukar vara en form av övergångsregering man har men så blev det inte riktigt. Man har istället drivit en oppositionspolitik och satt agendan i de nämnder och styrelser där man fortfarande har haft majoritet. Jag kan tycka det är märkligt för ett parti som brukar vara ansvarstagande och seriösa. 

Nu återstår några timmar innan jag tillträder som regionstyrelsens ordförande. Det kommer bli en spännande tid framöver med mycket hårt arbete. Vi ska nu leverera det vi sagt till väljarna och vi kommer ha en opposition som kommer göra allt för att sätta dit oss.

Jag hoppas verkligen att man kommer till sans och är beredd att tillsammans med oss i den nya majoriteten ta vårt gemensamma ansvar för regionen och dess utveckling. Vi kommer inte till något dukat bord utan utmaningarna är stora, men tillsammans kan vi få ordning på regionen. Det kommer inte lösa sig på några få år men min ambition är att vi nu slår in på en ny kurs och börjar se förbättringar för såväl patienter, medarbetare och regionen i stort. 

Gott Nytt År


torsdag 29 december 2022

Utveckling av Hälsovalet

 En viktig del i den nya majoriteten i regionen är att utveckla primärvården till navet i den nära vården. Redan idag har vi många hälsocentraler i Gävleborg jämfört med andra regioner, men flera av dem är idag hotade. Tyvärr så finns det idag problem på framförallt våra egna hälsocentraler där vi har svårt att bemanna och upprätthålla dem vård som vi förväntar oss och som ska finnas. Men även de andra aktörerna kan ha svårt att tillhandahålla vården på de mindre enheterna, se bara vad som händer med Ljusne HC. 

Därför har vi i vår budget för 2023 gett regionstyrelsen i uppdrag att göra en revidering av regelverket för våra hälsocentraler. Tanken är att återigen ställa krav på allmänspecialister och distriktsköterskor på plats. Vi vill även upprätthålla hälsocentraler mer bra öppettider och bra tillgänglighet, på såväl telefon, digitalt som fysiska besök.

Vi bör även säkerställa regelverket så även de mindre hälsocentralerna får bra förutsättningar att kunna hålla öppet och ge en bra och tillgänglig vård. Idag säger man att det krävs minst 4000 listade patienter för att kunna upprätthålla det innehåll som vårt regelverk kräver. Jag skulle gärna se att man flyttar ned den gränsen till i alla fall 2000 listade patienter. Då skulle man kunna bemanna med 2 läkare på den enheten, finns riktmärken om antal listade per läkare.

Sedan kan man undra om allt de innehåll som idag finns på alla hälsocentraler verkligen då måste finnas överallt. Kan man tänka sig att man kanske kan samarbeta med andra och erbjuda vissa delar på andra enheter. Det kan röra sig om rehabilitering eller psykosociala team. 

Sedan kan man tänka sig att man stimulerar filialkonceptet som är en väldigt flexibel och bra lösning för att skapa tillgänglighet utifrån invånarnas behov. För några år sedan försvårade man för dessa lösningar genom att begränsa vart och hur dessa kunde startas. Man har även försämrat ekonomin för de mindre enheterna som är långt från sjukhusen. 

Så det arbete som nu börjar kommer kräva mycket dialog och samtal med vårdaktörerna i länet. Hur ser de på primärvårdsuppdraget och hur kan det justeras så vi kan tillhandahålla vård i alla delar av länet. Hur ska ersättningsmodellen utvecklas, vilket uppdrag ska ingå? Vilka krav ska vi ha på öppettider och tillgänglighet. Vilka krav på kompetenser ska vi ställa o.s.v. Allt detta kommer nu jobbas intensivt med och ambitionen är att under våren kunna presentera en reviderad handbok. 


onsdag 21 december 2022

Lever vi alla efter Region Gävleborgs värdegrund

 Regionens värdegrund har under den senaste tiden används som ett slagträ i den politiska debatten. Allt som inte gått den nya oppositionens väg säger man strider mot värdegrunden och att vi i den nya majoriteten inte lever efter den och den faktiskt gäller även oss politiker. 

Det är intressant hur man tolkar in saker i detta som blir lite märkligt. Frågan man ställer sig vad är det för värdegrund som de nu hela tiden säger att andra inte lever upp till. 

Man(tjänstemännen) skapade 2011 en värdegrund som man implementerade i organisationen. Den togs alltså inte fram politiskt och vi var inte direkt inblandade heller. Det i sig är kanske inte något problem men om man påstår att den gäller hela organisationen så skulle det nog ha varit ett beslut i fullmäktige. 

Men värdegrunden i sig är inte dålig utan är ganska bra. Man formade den som tre ordpar som ska vara vägledande

 • Professionalism och ansvar
 • Respekt och ödmjukhet
 • Öppenhet och ärlighet

Det är alltså dessa ord som ska vara vägledande och jag tolkar att det handlar om hur vi ska vara mot varandra och hur vi patienter och andra utanför vår organisation. Men vad innebär dessa och vad tolkar jag in i dem?

Professionalism och ansvar

Vi ska alltid vara professionella vilket innebär att jag som politiker ska se till att jag har bra underlag, är pålästa och engagerade på våra möten. Vi ska alltid diskutera sakfrågan och inte person, d.v.s. vara tydliga med att vi skiljer på sak och person. Jag tar även ansvar för mina beslut men inte nödvändigtvis för andras. Vi är medborgarnas företrädare och att vi även är medvetna om att vi har det yttersta arbetsgivaransvaret.

Respekt och ödmjukhet

Vi ska visa respekt mot varandra i alla sammanhang vilket bör visa sig i bl.a. fullmäktige. Vi respekterar att det finns andra åsikter än mina och vi är ödmjuka och intresserade vad andra har att säga och att vi lyssnar fördomsfritt på varandra. Vi är ödmjuka inför den situation vi hamnar i och att vi inte alltid har alla svar.

Öppenhet och ärlighet

Vi är öppna för de utmaningar vi har inom regionen och varken förskönar eller förvanskar uppgifter. Vi vågar lyfta problem och ge svar på hur de kan lösas men samtidigt så lyfter vi även det positiva som händer. Vi ljuger inte och är ärliga mot varandra och oss för oss själva. 

Frågan alla behöver ställa sig är om man sedan lever upp till dessa. Jag försöker jobba efter dessa men ser tyvärr att andra inom politiken och i organisationen inte alltid gör det. Så det är värt att påminna varandra om dessa och när man säger att man inte lever upp till värdegrunden så är man också svaret skyldig vilken del man bryter. För ska man leva upp till dessa så kan man inte förvanska värdegrunden eller hitta på någon annan.

Sedan tror jag många blandar ihop värdegrund och värderingar. Värdegrund är något som en organisation kan samlas kring och beskriver hur man förhåller sig till varandra. Värdering är något som formar individen d.v.s. en grundvärdering är något man har med sig från sin uppväxt och kan inte ändras genom något politiskt beslut. 

Men i all ödmjukhet så är detta inte helt enkelt utan det finns nog olika definitioner på detta. Men Region Gävleborgs värdegrund är i alla fall de ordpar som togs fram 2011 som vi fortfarande använder.

måndag 12 december 2022

Kulturen ska vara fri men inte gratis

 Nu har kulturvänstern börjat med drevet mot oss moderater och andra som vill ta ansvar för regionen. När den nya majoriteten nu är valda och snart tillträder så förfaras vissa på vänsterkanten att det är vi moderater och Sverigedemokrater som sitter på ordförandeposter. 

Jag kan lugna både Jennie Wennberg och Fredrik Björkman att kulturen är inte hotad för att det nu är andra som styr. 

Vi moderater anser att kulturen ska vara fri, det ska vara fritt för våra konstutövare att skapa och bedriva kulturverksamhet. Vi anser dock att man som vuxen kan betala mer för sina kulturupplevelser. Detta får såklart Jennie Wennberg att gå i taket, hur ska alla kunna ha råd att gå på en konsert på konserthuset. 

Går man in och söker på biljetter på konserthuset så kan man se att en biljett för att lyssna på Gävle symfoniorkesters jubileumkonsert kostar 300kr Man kan även lyssna på en kortare föreställning med symfoniorkestern med Kungliga Högskolan för endast 50kr. Väljer man däremot att gå på en annan föreställning ex. The Boppers så kostar den 740kr att gå på. 

Varför är man beredd att betala 740kr för att se och lyssna på Boppers men bara 300kr för att se vår fantastiska symfoniorkester? Jag tror inte kulturen går under om även symfoniorkestern tar mer betalt.

Tittar man sedan på vår andra institutioner ex. Folkteatern så har den en föreställning som heter ”Saker vi äter när ingen ser på”. Den kostar 100kr att gå på. Väljer du däremot i grannfastigheten Gävle Teater kan man gå på en föreställning ”Tre lite äldre systrar” och då betalar man 290kr för en föreställning. Hur kommer det sig att man är beredd att betala nästan tre gånger mer på Gävle teater än på folkteatern. Jag förstår att detta bara ett par exempel men det visar ändå på att något går att göra.

Så kulturen kommer inte dö ut om man tar lite mer betalt, däremot så kan kulturen bli mer självständig och mer oberoende av offentliga medel. För den som läst Kulturplanen från det rödgröna gänget i regionen så ser man att det finns mycket detaljstyrning i planen. 

tisdag 6 december 2022

Idag presenterade den nya regionmajoriteten sin budget

 Så händer det, efter 103 år, den nya moderatledda regionmajoriteten presenterade sin budget. Vi fyra partier gjorde det tillsammans där vi lyfte fram de prioriteringar vi kommer göra under de kommande åren.

Den ekonomiska utmaningen är stor. Vi vet att inflationen har rusat i höjden, räntorna lika så. Detta innebär att våra kostnader ökar kraftigt, framförallt för våra pensioner. Detta sammantaget gör att vi inte kommer klara en budget i balans, vilket ingen region gör. Däremot så kommer vi frigöra de medel som finns och satsa på vården och våra medarbetare. 

För att kunna få saker och ting gjort krävs ett tydligt ledarskap. Vi har alla fyra gått till val på ett nytt närvarande, engagerat och lyssnande ledarskap vilket är något vi kommer praktisera. Men vi kommer även vara tydliga med det vi vill uppnå, vilka insatser vi vill att man gör och sedan följa upp att det som är beslutat blir gjort och att vi uppnår de mål vi satt upp.

Vissa undrar varför inte allt vi sagt ska göras finns med i budgeten. Men vi har nu gjort en budget som pekar ut färdriktningen de kommande åren. Till detta kommer vi prioritera i respektive budget vad som ska göras respektive år. Så 2023 har vi gett en rad uppdrag som ska genomföras:

 • Fördjupad psykiatriutredning
 • Översyn av den centrala administrationen
 • Dialog kring hur intäkterna inom kulturen kan öka
 • Revidering av Hälsovalshandboken
 • Översyn lönestruktur
 • Ny upphandlingsstrategi med fokus på närproducerat och beredskap
 • Trygghetsatsningar för vårdens medarbetare och inom kollektivtrafiken
 • Återinför reklam på/i bussar och tåg
 • Vi tar även bort avgiften för spårsäkring vid våldtäkt, vilket har rapporterats om en del i media

Under de kommande åren kommer vi justera på den långsiktiga planen men också lägga nya uppdrag som ska genomföras. Vi är engagerad och dedikerade till att göra Gävleborg och regionen bättre. Vi har fokus på vårdens medarbetare och att få en sjukvård i världsklass. 

Imorgon beslutar regionstyrelsen om vilket av dessa förslag man vill se och nästa vecka fastställer fullmäktige budget för nästa år. 

tisdag 22 november 2022

Historisk dag i Gävleborg

 Idag har regionfullmäktige valt oss som ska leda regionen de kommande åren. Det är första gången sedan allmänna rösträtten som en icke socialdemokratisk ledning styr Landstinget/Regionen.

Detta efter att i den gamla oppositionen i ett rysarval lyckades ta det 38 mandatet i fullmäktige som innebär att vi kunde bilda en ny majoritet. Det har pågåtts samtal under många veckor för att forma ett nytt styre. Ibland trodde vi att det var kört men sedan har samtalen fortsatt och till slut så löste det ut sig med en lösning som alla kunde ställa sig bakom.

Samtalen har varit konstruktiva och goda. Vi har haft högt i tak och lyssnat på varandra. När något har kört ihop sig så har man ändå haft viljan att fortsätta att prata. Vi har träffats alla fyra partier och separat mellan ett par av partierna.

Vad som sagt i dessa samtal stannar mellan oss som deltagit men resultatet börjar nu ta form och synas. Ett första steg är att fullmäktige väljer de som ska sitta på vilka poster. Det kan verka som att poster är det viktigaste men så är självfallet inte. Det är sakpolitiken och den skillnad vi kommer kunna göra. Sakpolitiken har diskuterats och förhandlats under hela tiden och vi kommer inom ett par veckor presentera vår budget där en del av det vi tänker göra finns med.

En viktig del är att vi ska få ett nytt ledarskap i regionen. Det kan låta som att vi tjatar om detta i många år men utan ett fungerande ledarskap kan du ha hur mycket politik du vill men ändå inte lyckas åstadkomma något.

För ambitionen alla har som jobbar med politik är att förändra till det bättre. Vi har alla goda avsikter och ambitioner och målet är på något sätt gemensamt men vägen dit skiljer sig åt.

Jag hoppas verkligen att väljarna och våra medarbetare ska känna av denna förändring och vara hoppfulla inför framtiden. Tillsammans ska vi göra skillnad på riktigt för alla som bor och verkar i länet.

Om förhandling kan vara tufft ibland så är det nu det hårda arbetet börjar. Personligen är jag hedrad och tacksam för uppdraget att leda regionstyrelsen och dess arbete. Jag tillträder som regionstyrelsens ordförande. Jag kommer göra allt jag kan för att detta ska bli så bra som vi har ambitionen till. Vi tillträder först den 1/1-23 men nu när fullmäktige valt oss kan vi börja planera på riktigt.

Den moderata laguppställningen är inte bara vi som har de yttersta posterna utan en rad engagerade och hårt arbetande politiker, vissa som gör detta på heltid och andra som gör det utanför sitt vanliga jobb och vissa är pensionärer. Alla har vi bra saker att tillföra med idéer och kompetens. 

Vice ordförande i Fullmäktige:                 Linda Elgestad

Ordförande Regionstyrelsen:                 Patrik Stenvard
ledamöter och ersättare i regionstyrelsen: Birgittha Bjerkén, Peter Weider, Ann-Charlotte Granath

Vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnd:         Ann-Charlotte Granath
Ledamöter i nämnden:                         Måns Montell, Maria Unborg, Emelie Gustafsson

Ordförande Hållbarhetsnämnd:                 Alexander Hägg
Ledamöter i nämnden:                         Pia Jansson, Per Bång, Håkan Rönström, Magnus Isomäki, Örjan Larsson

Ordförande Kultur och kompetensnämnd: Frida Stål
Ledamöter i nämnden:                         Birgitta Juhlin, Hans Olsson, Birgitta Bienitzer, Peter Hallgren Stjerndorff

Ledamot Patietnämnd:                         Birgittha Bjerkén, Solveig Nilsson Osseén


tisdag 15 november 2022

Det är inte synd om mig Jenny Wennberg

 Regionen står inför stora utmaningar som vi aldrig har sett tidigare. Jag har i en artikel i tidningen svarat på frågor kring det och utifrån mina uttalanden så tycker nu helt plötsligt den socialdemokratiska ledarskribenten synd om mig.

Visst kan man tycka synd om mig att som får ta över och städa upp socialdemokraternas misslyckande i regionen, men det behöver man inte göra. Som politiker har jag gått till val på att få ordning på regionen och är beredd, oavsett i vilket ekonomiskt läge, ta ansvar för det och jobba stenhårt.

Nu menar Jenny Wennberg i sin ledare att det är synd om mig för att vi har en borgerlig regering med Ulf som statsminister som inte fortsätter gödsla pengar över regionerna. Men jag har tur som nu har en regering som verkligen tar sitt ansvar och får ordning på Sverige. 

Region Gävleborg har haft problem under många år. Jennys partivänner som styrt regionen i över 100år har inte tagit tag i de utmaningar som finns. Vi i den tidigare oppositionen har sett dessa problem och efterfrågat ett djupgående arbete för att komma tillrätta med de ekonomiska problem vi har. Vi har även erbjudit dem att sätta oss ned tillsammans och faktiskt se över detta och hitta de åtgärder som behövs. Men varje gång vi påtalat det så har sossarna tackat nej och fortsatt som om inga problem finns. 

Nu har verkligheten kommit ifatt dem och vi tar över stafettpinnen. Idag hade vi den första budgetberedningen för den nya majoriteten där vi gick igenom de ekonomiska förutsättningarna. Läger är ytterst besvärligt och vi kommer få svårt att göra åtgärder som ger effekt redan nästa år. 

Jennys ledare bekräftar däremot det socialdemokratiska problemet. Det är alltid någon annan som ska fixa våra problem istället för att vi själva gör det vi kan. Det är naivt att tro att en eventuell socialdemokratisk regering skulle fortsätta gödsla miljarder över regionerna. Under pandemin så ökade statsbidragen kraftigt för att kompensera vården för kostnader vi aldrig hade. Dessa miljarder har istället lagts på hög där de inte gjorde någon nytta. 

Så det är inte synd om mig utan det är mer synd om Gävleborgarna som i över 100 år haft en socialdemokratisk regionledning som aldrig jobbat med de ekonomiska utmaningarna. Jag lovar inte att vi kommer lösa alla problem på fyra år men vi kommer direkt ta tag i de problem som finns. Vi kommer inte gömma undan fakta eller dölja något utan vara öppna och transparanta, även om det smärtar en och annan ledarskribent. Om det sedan gör att väljarna belönar oss det återstår att se.

Nu är Vindkraftverken sålda

 Så idag kom nyheten att man äntligen sålt våra vindkraftverk i Kalmar. Nu får äntligen detta fiasko ett slut men tyvärr ett väldigt kostsamt slut. Man har spenderat en bra bit över hundra miljoner för detta plus all tid som tjänstemän lagt på detta politiska äventyr. Allt detta gjordes för att köpa miljöpartiets och centerns lojalitet till sossarna, jag tror faktiskt att en och annan sosse såg detta vansinne men man gör allt för makten. 

Nu säljer man dem för 12miljoner kr vilket innebär att man gjort en förlust på över 100miljoner. Vi vet att verken inte är i användbart skick utan måste uppgraderas och renoveras för många miljoner. 

Vi moderater var emot redan 2011 när de köptes, men när de väl var köpta så ansåg vi att man skulle göra sig av med dem. Men i våras så lades de äntligen ut till försäljning, vilket var en seger. 

Nu när miljöpartiet lämnar regionen(man lyckades inte få tillräckligt stöd för att sitta kvar i fullmäktige) så kan man äntligen sälja verken. Jag ska ge Miljöpartiets avgående regionråd Karin Jansson cred för att hon faktiskt erkänner de misstag som begicks, även om det tar emot. 

Jag hoppas att den avgående majoriteten har lärt sig något av detta, även om det var en dyr läxa. 

Länkar till tidigare bloggar

torsdag 10 november 2022

Tufft ekonomiskt läge

 Arbetet med att få fram en budget för regionen 2023 pågår för fullt. I och med att det är en ny majoritet i regionfullmäktige så har vi valt att skjuta på budgetbeslutet till december för att få mer tid. Även om mycket redan är satt i och med att man jobbat efter våra planeringsförutsättningar från i våras så behöver en del saker arbetas om.

Vi vet att de ekonomiska utmaningarna för alla landets regioner är stora. Jag har aldrig varit med om ett så utmanande läge som vi står inför. Vi är på väg in i en lågkonjunktur som kommer präglas av hög inflation och lägre tillväxt. I och med att inflationen är historiskt hög under 2022 så kommer det påverka kostnadsökningarna nästa år där våra pensionskostnader kommer öka med 500miljoner kr. 

Till detta så ökar även våra andra kostnader med inflationen och det s.k. Landstingsprisindex* ligger nu på 6,8% för 2023. Utöver detta så finns det ett ökande behov av vård som brukar vara 1-2% per år. För att täcka dessa kostnadsökningar så ökar de totala skatteintäkterna för regionen varje år. Men nästa år beräknas de endast öka med 5,2% vilket gör att våra kostnader kommer öka snabbare än vad våra intäkter gör.

Utöver detta så har vi en rad insatser som vi vill göra för att utveckla sjukvården och få ordning på regionen. Frågan som nu ställs är hur mycket av detta an vi göra nu och hur mycket måste vi skjuta på. Sedan finns det otroligt mycket att ta tag i som inte kostar pengar och det är kanske det som vi först måste fokusera på.

Men när kostnaderna nu ökas så mycket mer än vad intäkterna gör så är det naturliga att man måste minska kostnadsvolymen antingen genom effektiviseringar eller neddragningar. Men i och med att läget är så speciellt, och övergående, så finns det planer på att göra en budget som inte är i balans utan som har ett underskott från början.

Detta kan vi då hantera i och med att vi har en reserv uppbyggd(RUR). Denna reserv var något som vi under många år i opposition har tjatat om att vi behöver bygga upp, och till slut så har man äntligen gjort det och nu kommer den tyvärr behöva användas redan nästa år. 

Sedan finns det en del saker i budgeten som vi kommer se över och justera. Bl.a. så behöver vi få en tydligare målstyrning av våra verksamheter. Vi behöver vara tydliga med vad vi politiker vill att man ska åstadkomma under de kommande åren och hur ska det följas upp. Här har vi varit kritiska under alla år som jag suttit i opposition och nu behöver vi styra om detta. Vad som går att göra redan 2023 återstår att se.

Så den 7 december kommer vi leverera en budget till regionstyrelsen som sedan ska beslutas om i fullmäktige den 13 december. 

*Landstingsprisindex LPIK är ett index som visar vilken kostnadsökning vi kommer ha nästa år om vi gör samma saker som i år. 


tisdag 1 november 2022

Maktskifte i Region Gävleborg, efter 103 år

 Nu står det klart efter 7 veckors med samtal och förhandlingar så kommer Region Gävleborg få en ny majoritet och ny politisk ledning från årsskiftet. Socialdemokraterna har styrt regionen i 103 år i sträck, ibland helt själva och ibland tillsammans med andra partier. Men den epoken är nu över.

Efter valet i år så tappade socialdemokraterna återigen sin majoritet tillsammans med andra partier(V,MP,C). De har gjort det tidigare men då har det stått andra partier i rad för att få styra med dem. Det skedde flera försök även efter detta val från S at locka över ytterligare partier från den borgerliga sidan men man har inte lyckats.

Så nu har vi Moderater,  kristdemokrater och sjukvårdspartister tillsammans med Sverigedemokraterna 38 mandat vilket är en majoritet av de 75 i fullmäktige. Vi har under dessa veckor samtalat och förhandlat för att få till en ny majoritet och tillslut så har vi löst ut de stora frågorna. Det återstår flera delar att göra och mycket kan hända under den fortsatta resan men idag kan vi ändå meddela att det så efterlängtade maktskiftet kommer ske den 1/1-2023.

Vad innebär detta?

Vi moderater och de andra partierna i opposition gick till val på ett nytt ledarskap vilket vi nu kommer genomföra tillsammans. Tillsammans med detta ledarskap ska vi genomföra bra politiska förslag som vi alla gått till val på.

Min ambition med detta är att komma tillrätta med de problem som finns och de utmaningar vi står inför. Vi går in i en väldigt besvärlig tid med krig i Europa, skenade inflation och en demografisk utmaning. Hur denna politik för den nya majoriteten ska se ut kommer nu formas under de kommande veckorna där vi även kommer arbeta fram en budget för 2023 och plan framåt.

Det kommer bli mycket arbete för oss som kommer jobba i denna nya majoritet, men med stort engagemang, kunskap och ödmjukhet kommer vi göra vårt yttersta för ett bättre Gävleborg. Mer detaljer hur detta kommer ske kommer framöver.

Vi har känt både under valet och efter att det funnits en förhoppning och förväntan från våra medarbetare och väljare att detta ska ske. Det har inte gått en dag utan jag fått positiva tillrop där man visar på detta. Självklart finns de som är oroliga och besvikna, konstigt vore det annars. Man vet vad man har men inte riktigt vad man får.

Tack alla väljare för stödet, nu börjar vårt arbete på riktigt.


måndag 17 oktober 2022

Äntligen väljs en ny statsminister

 Idag väljer riksdagen en ny statsminister, äntligen!. Man har efter tuffa förhandlingar kommit fram till en överenskommelse som innebär att M,KD,L bildar regering som samarbetar med SD. Detta var något som moderaterna sa innan valet och nu levererar man. 

Det innebär att man nu har ett avtal som innebär såväl sakpolitik som ska genomföras men också hur man ska jobba för att få fram propositioner och budgetar till riksdagen. 

Självklart så måste partierna kompromissa på både sakinnehåll och hur man jobbar, men det viktigaste är att det finns tillit och en öppen och transparens mellan partierna. Det handlar nu inte längre om hur mycket man ska förnedra andra partier med, som Januariavtalet innebar, utan vad som förenar oss och vad kan vi hitta samsyn kring. I detta arbete får man inte såklart som man alltid vill men att hittar balansen är viktig.

Så idag väljs Ulf som statsminister, om inget oförutsett händer. Vilka som sedan blir ministrar får vi veta imorgon men jag är helt säker på att det kommer bli en stark laguppställning som direkt kan börja jobba med de viktiga reformerna som behövs.

Frågan många ställer sig nu regionalt är hur det går här. Som med alla förhandlingar/Samtal som sker så ska man hålla dem intern i en mindre krets. Men vi moderater har som ambition att göra det som man gör på nationell även på regional nivå d.v.s. hitta sakpolitik vi kan enas kring och samarbetsformer som alla känner att man kan jobba efter. Och min förhoppning är att vi ska lyckas som man gjort i andra regioner. Men hur det kommer gå vet vi inte än, men vi jobbar på för fullt och det får ta den tid som behövs. För regionen behöver ett nytt ledarskap och det kan endast ske om vi byter ut den sittande regionledningen.

fredag 30 september 2022

Tack för alla insatser och förtroendet

 Till slut är alla röster räknade i regionvalet för Gävleborg, det tog väldigt lång tid denna gång. Först kan vi konstatera att moderaterna gjorde ett kanonval i Gävleborg, en av de största framgångarna i landets alla regioner och det näst bästa valresultatet på över 100 år i Gävleborg. Denna framgång beror på alla insatser vi gjort tillsammans genom åren i det moderata laget där vi jobbat strategiskt och målmedvetet. Vi kraftsamlade också och spurtade tillsammans hem en valframgång genom en av de roligaste valrörelser som jag jobbat i. Tack för alla insatser.

Personligen är jag hedrad att så många Gävleborgare valt att sätta sitt kryss på just mig. Jag blev som enda moderat personkryssad och samlade flest personkryss av alla moderater i länet(oavsett val). Men vi ska aldrig se detta som en personlig tävlan utan det är det samlade arbetet och det samlade förtroende som vi tillsammans som har byggt har skapat denna framgång. Så jag ser mig endast som en i det moderata regionlaget. 

Nu har vi en historisk chans genom att den sittande majoriteten på valnatten tappade det sista avgörande mandatet och därmed har vi möjlighet att sy ihop en ny regionledning. Det kommer inte bli enkelt eller gå snabbt utan vi kommer behöva jobba hårt och lika metodiskt som vi gjort inför valet behöver vi göra efter. Vi har fått tagit emot många positiva tillrop med förhoppning om förändring från både väljare och från många av våra medarbetare. Tack, det stärker oss i det fortsatta arbetet.

söndag 18 september 2022

Vi har ett resultat

 För en vecka sedan gick Gävleborgarna till valurnorna för att rösta. På valnatten, eller måndag morgon, fick vi ett preliminärt resultat som räknats i vallokalerna. I onsdags började man sedan räkna de sent inkomna rösterna och det tog ett par dagar innan det var klart. (nu återstår kontrollräkning och räkning av personkryss för regionen och kommunerna)

Så i torsdags stod det klart att vi moderater gjorde ett succéval i Gävleborg. Vi gick emot den nationella trenden och ökade i alla val, riskdag, region och kommunerna. 

Riksdag

På nationell nivå ökade vi med 1% i Gävleborg till skillnad från hela landet där man minskade något. Vi ökade väljarstödet i 9 av 10 kommuner. Detta innebar att vi behöll våra två riksdagsmandat. Glädjande så lyckades vi i Gävleborg få ytterligare två mandat(utjämningsmandat) än de 9 fasta som vi har, vilket innebar att även KD fick representant från länet. 

Allt som allt så lyckades borgerligheten så pass bra så man är nu större än de rödgröna och det kommer bli regeringsskifte med Ulf som ny statsminister.

Region

I regionvalet gjorde vi ett ännu bättre val . Vi gjorde vårt näst bästa val sedan allmänna rösträtten infördes för över 100 år sedan. Vi lyckades även få högre stöd i regionvalet i länet än vad vi har nationellt i Gävleborg, vilket inte brukar vara fallet. Jämför vi oss med andra regioner så är vi bland de regioner som ökade mest. Detta resulterade i att vi fick 14 mandat(tidigare 11) som gör att vi kommer vara 28 moderater som jobbar med regionpolitik i fullmäktige de kommande åren. Tyvärr så ökade SD mer än oss vilket gör att de nu är det näst största partiet i regionen, de var redan det i riksdagsvalet men nu även i regionen.

Tyvärr så åkte Liberalerna ur regionfullmäktige, vi visste att den risken fanns men jag var helt säker på att de skulle klara sig. Nu var de 200 röster ifrån vilket känns riktigt tråkigt. Liberalerna och dess företrädare har gjort mycket bra för regionen och vi moderater har under många år haft ett väldigt bra samarbete med dem. Däremot så var det glädjande att miljöpartiet fick lämna fullmäktige, det var något som vi hade förutspått och nu hände det.

Med allt detta sammantaget så tappade dagens majoritet (S,C,V,MP) sin majoritet och det finns nu möjlighet för oss i oppositionen att ta över. Samtalen pågår åt alla möjliga håll men min förhoppning är att vi ska kunna få detta i hamn så socialdemokraterna förpassas till oppositionsbänken. Det är något som våra väljare har väntat på och man märker nu ett stor hoppfullhet att det ska bli en ny politisk ledning. 

Kommunerna

Vi gjorde även riktigt bra val i länets kommuner. Hofors exempelvis ökade med hela 5% och där lyckades man så bra att det finns möjligheter för ett nytt styre även där. Även i Nordanstig gick moderaterna fram mycket kraftigt, +4,8%. Det finns nu möjligheter att ta över makten i fler kommuner i länet. Nu hoppas vi att man lyckas med de förhandlingar som ska till så man lyckas ta makten i fler kommuner. 

Det är en spännande tid som vi går in i, med en ny regering, möjlighet till ny regionledning och fler kommuner i länet med moderat styre.

söndag 11 september 2022

Valdag

 Nu är 6 veckor intensivt kampanjande över. Vi har i Gävleborg aldrig börjat så tidigt med valrörelse eller kampanjat så hårt. Att bedriva valrörelse med alla härliga partivänner är höjdpunkten för mandatperioden. Då mobiliserar vi allt vi har och möter väljarna i alla kommuner. Intresset för politik är stort så det blir många, många samtal. De allra flesta lever inte med politiken så nära som vi som jobbar med det varje dag men man märker att intresset är stort när det väl gäller

Jag har haft förmånen att få vara i hela länet och hjälpa till där vi har stått vid valstugor, knackat dörr , mött väljarna utanför sjukhuset o.s.v. 

Det som slår mig denna gång är att vi aldrig har knackat så mycket dörr och så intensivt. Tillsammans har vi i Gävleborg 12500 dörrar med 8000 samtal. De flesta av dem har vi knackat de senaste veckorna och vi har aldrig haft så högt tempo och energi som denna gång.

Det finns många fina minnen från denna valrörelse som man tar med sig. Bl.a. när man knackar på i Torsåker och så råkar det vara en av våra medarbetare som öppnar och den bekräftelse man får på det jobb vi gör är otroligt kul att höra. Eller den lärare som vi pratade med igår i Andersberg som hade många bra tips och frågor kring skolan. När de öppnar dörren så vet man aldrig vem man möter men det är alltid ett trevligt möte(finns såklart något enstaka undantag)

Vi har rest mycket tillsammans i partiet och sett stora delar av länet. Vi från regionen har även denna gång varit i våra mindre tätorter. Exempelvis har vi varit i både Ljusne och Iggesund, gamla traditionella sossefästen. Men även där har man blivit överraskad vilket bra mottagande och stöd det funnits.

Nu återstår att möte de sista väljarna utanför min vallokal, kanske är det där som den avgörande rösten ges. 

Det är otroligt jämnt och opinionsmätningarna har duggat tätt. Det vi vet är att ingen vet hur det kommer gå. Jag tror och hoppas att vi kommer ta hem detta och att det kommer avgöras på onsdag när de sent inkomna poströsterna och utlandsrösterna räknas.

Återigen Tack alla kampanjande moderater i länet. Vi har tillsammans gjort avtryck på riktigt och det pratas i och utanför länet om vilken fantastisk kampanjmaksin vi är. 

tisdag 6 september 2022

Ingen Hälsocentral ska stängas i Gävleborg

 Idag har vi presenterat moderaternas Hälsocentrallöfte. 

Under Många år har vi diskuterat utvecklingen av vår primärvård. Man har ändrat regelverket från att ha varit Sveriges bästa vårdval till ett som inte längre är det. Man har tagit bort krav på allmänläkare och distriktsköterskor, tagit bort krav på öppettider och gjort det i princip omöjligt att starta nya hälsocentraler.

Detta har man gjort för att man har svårt att få tag på allmänläkare och man vill försvåra för privata att öppna nya centraler. Vi har såklart motsatt oss dessa försämringar men inte blivit lyssnade på.

Vi har även hört hur man från majoriteten vill avlöva våra enheter. Detta genom att begränsa öppettider och göra om enheter till s.k. filialer(enheter som har mycket begränsat utbud) Man har även uttalat att vi har för ,många hälsocentraler och att man vill ha färre men större enheter.

Vi moderater vill göra tvärtom. Vi vill ha fler hälsocentraler som finns nära där man bor. Vi tror även att mindre enheter är mera attraktiva att jobba på för många. Dessutom är det lättare för medarbetarna att lära känna sina patienter och kunna vara just navet i vården som vi alla vill.

Man har även försökt stänga enheter. Detta har vi fått veta eftersom personalen har fått information som de har tolkat som att de ska byta arbetsplats och verksamheten stängas igen. Vi har även sett hur man inte öppnar upp igen med full verksamhet  efter sommarstängning utan skyller på personalbrist.

Därför presenterar vi moderater idag vårt Hälsocentrallöfte.

Stopp för stängning av Hälsocentraler

Vi lovar att vi inte kommer stänga någon hälsocentral. Tvärtom, vi vill göra det möjligt att öppna nya.

Återställ krav på allmänläkare och distriktsköterska

Vi ska återställa kraven i Hälsovalshandboken med krav på att allmänläkare och distriktsköterska ska finnas på plats under öppettiderna. Vi ska även ställa krav på öppettider, men såklart göra det möjligt att ha längre öppettider om behov finns.  Vi vill återställa handbokens möjligheter för att kunna öppna nya centraler och även föra dialog med aktörer hur det kan ske.

Starta närakuter

Vi vill se över det primärvårdsakuta uppdraget där vi vill utveckla våra primrävsjourer till närakukter istället. Det skulle innebära att fler kan söka sig till dessa närakuter i länet istället för att åka till Gävle eller Hudiksvalls sjukhus akutmottagningar. Exakta innehållet får man titta på men den modell vi har i Ljusdal och Bollnäs ser vi gärna som förebilder.

Medarbetardriva enheter

Vi vill ge större makt till enhetscheferna och medarbetarna på respektive enhet. Varför kan man inte ha medarbetardrivna enheter. Vi har tidigare sagt att vi vill se över om det går att göra samma som med folktandvården d.v.s. driva detta i regionägt bolag. 

Sedan har vi flera förslag vi kommer jobba med efter valet:

 • Förtydliga uppdraget att samordna vården för sina patienter
 • Förenkla att öppna fler HC
 • Se över Primärvårdsuppdraget, vad ska det innehålla.
 • Få våra specialister att åka ut och träffa patienterna på HC
 • et tidigare Medarbetarlöftet ska även gälla primärvården(rättvis lön, fler kollegor, vårdplatser, ledarskap)
 • Extra ekonomiska satsningar på primärrvården. 


lördag 20 augusti 2022

Brister inom psykiatrin Gävle sjukhus

 Vi har kunnat läsa under fler år om många tragiska patientfall som påvisar brister inom psykiatrin i Gävle. Det är klart att media inte alltid ger en heltäckande bild men de patientberättelser som vi kan läsa om räcker för att se att det inte fungerar som det ska. Även medarbetare hör av sig och bekräftar de bilder som ges.

Vi har såklart lyft dessa frågor i de politiska forum vi finns i men möts alltid av att vi som politiker inte ska lägga oss i. Det kan handla om möjligheten för en ung patient att söka sig till annan vårdgivare eller vad som verkligen har hänt i ett uppmärksammat fall. Som vanligt så möts vi mest av tystnad från ledningen vilket är oroande. 

Vi ser även att köerna växer och fler väntar på att få den hjälp som de verkligen behöver. Där kan såklart pandemin påverka men det kan inte vara hela förklaringen och den värsta fasen av pandemin är över så man har haft möjlighet att jobba ikapp kön.

Vad kan vi då göra?

För det första så behöver vi gå till botten med de problem som finns inom verksamheterna. Varför slutar medarbetare och hur kommer det sig att vi har de brister och tillgänglighet vi har. Nu görs en genomlysning av regionen själva, vilket man kan ifrågasätta. Med tanke på den tystnadskultur som finns och rädsla att få sparken så krävs att en utredning görs av extern part som är helt oberoende av lojalitetsband mot ledningen.

Arbetsmiljön brister, som jag påpekat tidigare, inom stora delar av regionen och även inom psykiatrin. Det gör att medarbetare slutar och det är svårt att rekrytera och då blir pressen större på de som är kvar och det blir svårt att hinna med, där kommer vårt medarbetarlöfte göra skillnad. 

För att bryta de eventuella kulturer och brister som finns så får man inte vara rädd för att göra en organisationsförändring om så krävs så vi kan fokusera på denna viktiga verksamhet. 

Vi får inte heller dra oss ifrån att ta in externa aktörer som hjälper oss. Jag vet att det finns sådana som är beredda att hjälpa till men av ideologiska skäl så vägrar ledningen att göra det vilket är mycket tråkigt.

Det kommer säkert krävas mer resurser men samtidig löser inte mer resurser till en dysfunktionell verksamhet.

Sedan behöver vi politiker fundera på vilken roll vi ska ha i detta. Hur ska patientnämnden jobba med dessa ärenden, vilken roll ska hälso- och sjukvårdsnämnden ha. Det är klart att politiker inte ska gå in i enskilda fall, men hur kan vi fånga upp dessa berättelser och ta vårt politiska ansvar.

Det finns helt klart mycket som behöver tas tag i regionen när vi tar över makten efter valet. Där får den nya politiska ledningen inte backa. Tillsammans med våra medarbetare ska vi se till att psykiatrivården fungerar som den ska. Det är vi skyldiga våra länsinvånare.

Några klipp från en av länets tidningar

https://www.gd.se/2022-03-07/efter-pandemin--fler-far-vanta-pa-hjalp-hos-pressad-psykiatri

https://www.gd.se/2022-01-20/skylten-som-saknas-hos-psykiatrin-i-region-gavleborg

https://www.gd.se/2022-08-17/sjukskoterskans-kritik-mot-psykiatrin-i-gavle-saknas-grundlaggande-kunskaper

https://www.gd.se/2022-08-14/tvangsvardades-pa-slutenvardsavdelning--anda-kunde-johanna-skara-sig-sjalv

https://www.gd.se/2022-06-27/det-ar-otroligt-slitsamt--men-cheferna-tar-inte-till-sig

https://www.gd.se/2022-06-27/vardforbundet-det-ar-helt-oacceptabelt


söndag 7 augusti 2022

Medarbetarlöfte

 I veckan presenterade vi ett av våra löften inför valet. Det handlade om vad vi lovar att vi ska göra för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vi har problem med att medarbetare väljer att säga upp sig i regionen. Många av dessa gör det för att de inte trivs och vill söka sig till en annan arbetsgivare(Sedan finns det såklart de som slutar av andra anledningar såklart). Det brukar vara så att det kommer i omgångar på olika avdelningar. Sist hörde vi om 1177 där medarbetare väjer att sluta. Förra året var det BB som drabbades och innan där har vi bl.a. hört om ambulansen och akuten som haft problem.

Vi gör många besök i våra verksamheter och träffar våra vårdenhetschefer och medarbetare där vi har gjort hundratals besök de senaste åren. En fråga som vi ställer när vi är ute är vad det är som gör att man slutar och varför vi har svårt att rekrytera. Ett av svaren vi får är att det brister i arbetsmiljön och då blir såklart följdfrågan, vad som präglar en bra arbetsmiljö.

Utifrån detta har vi nu presenterat några löften som vi går till val på. En del är såklart inte nya, utan har vi tjatat om länge och andra är nya för detta val.

Rättvisa löner

En viktig fråga som man lyfter är såklart lönen. Det kanske är det enklaste svaret men också en som kräver lite mer grävande. Det som framkommer då är att det inte är högre lön som är det viktigaste utan att man har en lön som är rätt jämfört med andra. Man vill att den som jobbat i flera år och är duktig ska ha mer i lön än den som är nyanställd och oerfaren. Man vill att kompetensutveckling ska lönas sig och ge mer i lön. Man tycker att den som sliter och är duktig ska tjäna mer. De som jobbar i en dygnet runt verksamhet ska kanske ha lite mer betalt än de som jobbar dagtid. Sedan vill man ha konkurrenskraftig lön jämfört med andra regioner och arbetsgivare. 

Så vi lovar att vi ska kämpa för rättvisa löner i regionen, enligt ovan.

Fler kollegor

Vi märker att man har en väldigt tight bemanning och blir därmed väldigt sårbara. Är någon sjuk eller har semester så måste de andra på avdelningen jobba extra eftersom det är svårt att hitta en vikarie som snabbt kan komma in i jobbet. Dessutom är det mer att göra ibland och mer krävande patienter och då har man inte möjlighet att förstärka bemanningen på avdelningen. Dessutom så har vi sommarsemestern som är svår att få till varje år. 

Så vi lovar därför att vi ska slåss för en högre grundbemanning

Fler vårdplatser

En orsak till dålig arbetsmiljö är att man inte känner att man räcker till. Det är ibland fler patienter än vad man har vårdplatser och bemanning för. Det innebär mer stress hos personalen och sämre vård för våra patienter när de hamnar på överbeläggningsplats eller i korridoren. I vissa fall så tvingas man skicka hem patienter som man kanske inte borde, detta för att ge platsen till en mer sjuk patient. Vi vill därför att man inrättar s.k. mellanvårdsplatser. Det är vårdplatser för de som är för sjuka att åka hem men för friska att vara kvar på sjukhuset. Dessa patienter tvingar man hem idag, vilket inte känns bra för våra medarbetare (och inte heller bra för patienterna såklart)

Så vi lovar att mellanvårdsplatser inrättas 

Ledarskap

Den fråga som kanske gett mest uppmärksamhet i media är att vi vill satsa på det lokala ledarskapet. Vi märker att det är en stor skillnad mellan olika avdelningar hur man trivs och hur många som slutar. Det kan vara en avdelning där få slutar och man har kö för att få jobba där. Medan grannavdelningen har stora problem. Det som då kan skilja är det lokala ledarskapet och vi vill därför satsa på just det lokala ledarskapet där vi ser till att vi har bra chefer som också har mandat att vara just ledare. Vi vill att man ska vara närvarande på avdelningen och att medarbetarna ska ha förtroende för sin chef. Är det sedan en avdelning där ledarskapet inte fungerar så ska man inte vara rädd att faktiskt entlediga chefen från uppdraget, vilket inte är samma sak som att få sparken.

Så vi lovar att satsa på det lokala ledarskapet

Utöver dessa fyra punkter så finns det mycket mer vi kan göra. Nytt politiskt ledarskap som präglas av lyhördhet, närvarande och engagemang. Sedan måste vi ändra kulturen inom regionen och få ett klimat där man vågar säga vad man tycker och lyfta fram det som inte fungerar. Det är endast genom att lyfta fram problem som man kan förbättra verksamheten. 

Våga plocka bort onödig administration och underlätta den nödvändiga. Idag är det alldeles för mycket tid som läggs på onödig administration. Våga säga att vissa saker ska vi inte göra längre. Och den administration som måste göras ska göras så effektivt som möjligt, allt för att öka tiden med patienterna. 

Detta medarbetarelöfte har tagits emot mycket bra av de medarbetare och fackliga företrädare som vi träffat på. Känns riktigt bra.


fredag 15 juli 2022

Svällande administration, näst mest i landet!

 Vi har tidigare i år fått rapporter om att administrationen sväller i regionerna. Där hamnar tyvärr Region Gävleborg på en andra plats på de regioner som ökat andelen administrativ personal. Den region som ökat mest är Region Stockholm. De förklarar med att antalet vårdval minskar antalet vårdanställda i regionens regi men det krävs fortfarande en administrativ överbyggnad. Jag har svårt att bedöma det men det låter kanske rimligt.

I Gävleborgs fall som är näst sämst(om man inte gillar mycket administration såklart) får vi inga förklaringar i SVDs artikel. Vi har inte infört mer privat vård utan tvärtom. Vi har återtagit ett av våra sjukhus i egen regi som tidigare drevs privat, men vi fick såklart både administration och vårdpersonal. 

Tittar man lite närmare på dessa siffror så är det intressant. Utifrån vår egen statistik som finns tillgänglig internt för alla kan vi se förändringen väldigt tydlig. Jag har bara tagit med sjukvården för att inte drunkna i all annan administrativ personal som finns på ledningsnivå och i andra förvaltningar. 

Antalet vårdpersonal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen maj respektive år.

Sjukvårdspersonal varav läkare varav sjuksköterskor
2016 4513st 740st 2146st
2019 4852st 867st 2172st
2022 5273st 941         2318st
Ökning:
2016 till2022 +17%
2019 till 2022 +9%

Antalet administrativ personal
2016 682st
2019 814st
2022 1010st
Ökning
2016 till 2022 +48%
2019 till 2022 +24%

Så vi kan enkelt se att antalet administrativ personal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ökat med nästan 50% mellan 2016 och 2022 samtidigt har antalet vårdpersonal ökat med endast 17% under samma period. 

Detta är såklart helt fel utveckling. Att antalet vårdanställda ökar är bra och nödvändigt men att administratörerna växer snabbare än vårdpersonalen är varken bra eller önskvärt. Det behöver inte heller vara såhär.

Vi behöver därför:
 • Fortsätt öka antalet vårdpersonal så vi kan öka grundbemanningen på våra avdelningar.
 • Anställningsstopp för nya administratörer, möjliggör att ersätta om någon slutar men var även restriktiv där.
 • Ta bort onödig administration, vi vet att det finns mycket som görs som faktiskt inte tillför patienten och vården någonting. 

tisdag 12 juli 2022

Vad händer med din hälsocentral efter valet?

 Jag och vi i oppositionen har under en längre tid påpekad och lyft upp de planer som majoriteten verkar ha när det gäller hälsocentralernas framtid. Det har tidigare uttalats att man vill ha färre och större enheter vilket man aldrig har stått upp för när vi lyft det. Man har ändrat i regelboken på så sätt så att man har försvårat för privata att etablera sig, det är nu i princip omöjligt. Man har tagit bort krav på öppettider och krav på läkar- och sjuksköterskekompetens. Man har pratat om att man göra om enheter till filialer och behålla patienterna hos regionen vilket skulle göra det mycket lättare att lägga ned enheter.

Nu ser vi förslagen komma fram om denna hälsocentralslakt som är på gång. Vi har fått till oss rykten/information som kommer från medarbetare och andra som är väl insatta att detta är på gång. När man sedan frågar vad som händer så backar man. Det senaste exemplet är Södertull hälsocentral där medarbetarna blev informerade om att efter sommarstängningen så ska man inte öppna igen. När jag sedan börjar ställa frågor kring detta till ansvarig chef så förnekar man att något sådant är på gång och senare samma dag kommer det ut information via media att förslaget är tillbakadraget. 

Så det fanns alltså ett sådant förslag och jag förutsätter majoriteten är informerad och involverad i detta men när det börjar hetta till några månader innan valet så drar man sig ur.

Ungefär samma sak hände Iggesund Hälsocentral. Där kom det fram information om att man inte heller skulle öppna igen efter sommarstängningen. Även där förnekade man det när vi i oppositionen börjar ställa frågor. 

Det är såklart ingen slump att två krisdrabbade hälsocentraler utsätts för samma sak. Så det finns säkert fler enheter som finns på avvecklingslistan men som ännu inte kommit till vår kännedom.

Vad händer med våra verksamheter när man gör på detta sätt. Att vi har svårt att rekrytera vet vi men det blir även så att medarbetarna söker sig ifrån en enhet som är under nedläggningshot. Rekrytering av nya blir dessutom mycket svårare för varför ska man söka sig till en enhet som de egentligen vill lägga ned. 

Därför krävs det ett maktskifte i regionen där en ny politisk ledning kan ta över och som sätter stopp för detta destruktiva arbetssätt mot våra egna enheter. Vi behöver en ledning som prioriterar den goda och nära vården på riktigt där alla våra hälsocentraler är viktiga. Personligen vill jag dessutom att vi ska ha fler hälsocentraler och inte färre och vi ska säkerställa en god tillgänglighet och en vård av högsta kvalité till alla länsinvånare. 

Så om du som väljare vill att just din hälsocentral ska vara kvar eller om du vill kunna välja på riktigt så krävs det att det sitter andra i den politiska ledningen än S,C,MP,V som styr idag.

Vallöfte:

Så ytterligare ett vallöfte från mig och moderaterna är att satsa på primärvården på riktigt där vi ska skapa trygghet och stabilitet. 


torsdag 7 juli 2022

Almedalen 2022

 Då år Almedalsveckan slut för detta år. Det var några år sedan som den genomfördes p.g.a. pandemin men nu var det dags igen. En vecka som blev annorlunda än tidigare. En komprimerad vecka på några färre dagar med färre aktörer och deltagare på plats. 

Men det som kommer kommas ihåg är såklart det fruktansvärda mord som begicks mitt inne i Visby där en medarbetare från SKR blev kallblodigt mördad när hon var på väg mellan två seminarium. Detta visar hur skört allt är och hur sårbar vår demokrati är. Trots detta fruktansvärda som hänt så får det inte begränsa oss i våra möjligheter att genomföra Almedalsveckor de kommande åren. Det är en unik och fantastisk arena där man som politiker, lobbyist eller bara samhällsengagerad medborgare kan samtala med politiker från alla partier och alla nivåer. Detta är något vi måste värna och hålla i.

Själv har jag under dessa dagar träffat många olika människor och organisationer. Att återigen få träffas här i Visby öga mot öga och samtala om vården, regionens och Sveriges utmaningar ger mycket. 

Detta år blev det inte fullt så många seminarier som man gick på utan det blev mer samtal på tu man hand med olika samhällsaktörer. Flertalet av de samtalen kretsade kring arbetet i Gävleborg med våran egen digitala vårdapp. Man har väckt stort intresse från Regionen runt om i landet och man vill veta hur det nu fungerar, och om det fungerar. Intressant att samtala kring just vilka utmaningar den digitala vården gör men samtidigt hur kan man utveckla det ytterligare.

Sedan har man såklart träffat många politikerkollegor man inte sett på ganska länge vilket också är viktigt att höra hur läget är runt om i landet och vad vi kan lära oss av varandra.

Nu blir det några lugnare veckor med lite ledighet. Valrörelsen är planerad och den 1:e augusti kör vi igång igen.


söndag 19 juni 2022

Ny har det så omtvistade sprutbytet startat i Gävle

 Idag kunde vi läsa i tidningen om att man nu har startat sprutbytesverksamheten eller lågtröskelmottagning som det numer heter.

Från början var tanken att man skulle erbjuda nya rena sprutor till våra narkomaner, man lämnar in en använd spruta och får en ren tillbaks. Detta för att minska smittspridningen av hepatit och Hiv bland våra narkomaner. Sedan har man ändrat syftet till att vara en mottagning dit man lockar narkomaner med rena sprutor men att man där ska få en sådan kontakt att man får dem att sluta missbruka.

Att vi gör det vi kan för att minska missbruket i länet är såklart bra men frågan vi ställt oss är om detta verkligen ger de effekter man påstår. Vi har under de år detta har diskuterat efterfrågat underlag som stödjer deras påstående och förhoppningar, men vi har ännu inte sett några sådana. Därför är vi moderater i Gävleborg emot att sådan verksamhet startas. Vi hade hellre sett att vi jobbar med uppsökande verksamhet och försöka hjälpa dem mer på plats där de faktiskt håller till.

Vi har idag ca 200 sprutnarkomaner i länet. Långt ifrån alla bor i Gävle så man förväntar sig att de som finns i andra delar av länet ska ta X-tåget/bussen till Gävle för där få sprutor och man ska då med hjälp av samtal komma på bättre tankar och sluta missbruka.

Jag tror det är en naiv inställning. Jag tror inte de kommer åka till Gävle, men det får utvärderingen visa. När man nu startat så är det 15 personer som har sökt sig till mottagningen och går regelbundet, enligt artikeln blir det alltså en person per dag som dyker upp där. Hade det inte varit bättre om dessa medarbetare tillsammans med kommunerna jobbat med uppsökande verksamhet. 

Jag tror inte heller att man kommer minska smittspridningen av hepatit särskilt mycket. Hur många av dessa 15 har hepatit eller HIV som man kan undvika? Detta för uppföljningen visa.

Sedan ska man få dessa 15 att sluta missbruka. Eftersom ingen har kunnat visa hur många man fått att sluta på andra håll i landet så antar jag att det inte riktigt händer. Men även detta får uppföljningen visa.

Detta har alltså drivits igenom av rent ideologiska skäl utan tydligt vetenskapligt stöd som visar att detta ger de effekter som de påstår. I vanliga fall jobbar vi med sjukvård som har vetenskapligt stöd eller beprövad erfarenhet. Men här kan man alltså inte påvisa något sådant.

Sedan är denna fråga, som jag skrivit tidigare, en fråga som splittrar alla partier. Så det finns även moderater i Gävleborg och i övriga landet som är för detta. Vi har såklart även diskussioner med dem. Men Moderaterna i Gävleborg har ändå landat in i att vi inte är för detta så länge man inte kan påvisa att det faktiskt har de effekter man vill uppnå. Ska det dessutom göras så vill vi inte att den förläggs granne med en gymnasieskola. För risken är om detta blir populär verksamhet så kan det samla missbrukare kring denna verksamhet och då bör den inte vara vid skolan. 

Vi vill att man istället ska ha uppsökande verksamhet. Sök upp dessa människor i sin miljö där de är och försök där hjälpa dem. För ingen vill att de inte ska få hjälp.

Nästa steg i detta arbete kommer vara att man ska inrätta s.k. brukarrum/fixrum. Det är en verksamhet där man ska kunna injicera sina droger på ett tryggt sätt. Vad blir steget efter det, fria droger till våra narkomaner?


torsdag 16 juni 2022

Bättre arbetsmiljö/arbetsvillkor och fler kollegor inom vården

Det finns några frågor som det pratas mycket om inom sjukvården. En är våra medarbetares villkor och arbetsmiljö. När vi har mätt detta så ser vi att det även är en viktig fråga för de som inte jobbar inom vården. 

Vi har under årens lopp sett hur många medarbetare väljer att sluta. Det kan vara en verksamhet som har det svårt under en viss tid så att medarbetarna lämnar och söker nya jobb. De slutar för att det finns ett missnöje med arbetsvillkoren eller ledarskapet. Det kan även vara så att när andra kollegor slutar så väljer man själv att söka sig vidare, det blir en nedåtgående spiral. När folk slutar så är det svårt att rekrytera. 

Så det finns några saker som vi politiker behöver ta tag i

Trivas på jobbet

För att medarbetarna ska göra ett bra jobb och vilja stanna kvar så ska man trivas på sin arbetsplats och med sin arbetsgivare. Det är klart att det alltid finns saker som kan bli bättre och då är det viktigt att ledningen är där och lyssnar och tar till sig vad som kan bli bättre. Sedan kan man inte alltid få som man vill men att bli lyssnad till och ha en bra dialog gör att man trivs. 

Fler kollegor

En orsak till att man väljer att lämna är att vi har en väldigt utsatt bemanningssituation. Vi har inte några extra medarbetare som kan hugga i när det blir tungt under en period eller om man är sjuk så finns det ingen vikarie att ta in. Konsekvensen blir att de som redan jobbar får jobba ännu mer. Man vet inte helt enkelt om man kommer hem efter sitt arbetspass eller om man måste stanna kvar. Vi kan ju inte bedriva en vård utan medarbetare. Hade det varit lite luft i systemet så hade det varit enklare när någon är bort eller är sjuk.

Minska onödig administation

De flesta som jobbar inom vården gör det för att man vill jobba med människor och hjälpa människor och ge dem bra vård. Man blir ofta frustrerad över all administration som behöver göras, det rör sig om journalföring där man skriver in samma uppgifter på fler ställen. Register och rapporter som ska göras. Man har gjort IT-systemen på så sätt att det krävs många olika inloggningar och utrustning som inte gör det snabbt och enkelt.

Det finns uppgifter som inte tillför patienten och vården av denne någonting. Ska vi verkligen göra sådana uppgifter? Det är dags att vi prövar vad som måste göras och vad vi faktiskt kan strunta i. Det kan även var uppgifter man skriver in som ingen sedan ens kollar på, ska vi verkligen göra dem då? Det som sedan ska göras måste vi se till att det görs så effektivt som möjligt

Lön

Lön kommer ofta upp som en viktig del när man pratar om arbetsvillkor. Samtidigt så när man sedan ställer en del följdfrågor så slutar det nästan alltid med att det finns andra saker som påverkar arbetsmiljön mer. Man kan kompensera en dålig arbetsmiljö kortsiktigt med högre lön men det håller aldrig i längden. Däremot ska man ha rätt lön och en bra och förutsägbar löneutveckling. Det som gör ett bra jobb ska också ha bra betalt. 

Ledarskap

Till sist så är ledarskapet en viktig parameter för att trivas på jobbet. Då rör det sig om det närmaste ledarskapet först men även ledningen högre upp påverkar detta. Har man brister i ledarskapet högst upp(då menar jag även politiken) så sipprar det ned till cheferna ute i verksamheterna. Därför måste vi jobba med just ledarskapet. Vi påbörjade en resa för flera år sedan inom regionen men min känsla, och information jag får till mig, visar tyvärr på att det har blivit sämre igen.

Så vallöfte från mig

 • Ett bättre lyssnade, engagerat och närvarande ledarskap på alla nivåer
 • Ta bort onödig administration och den som måste göras ska göras så effektivt som möjligt
 • Anställ fler kollegor som gör att det finns luft och flexibilitet i systemet. Det råder brist på nya medarbetare därför måste vi få de som jobbar att stanna kvar.

Om mindre än 100 dagar är det val. Vill du få till en förbättring när det gäller arbetsmiljö, arbetsvillkor och ledarskap så krävs en ny regionledning. Rösta för en sådan.

tisdag 14 juni 2022

Gårdsförsäljning av alkohol

 En fråga som vi borgerliga partier drivit i många år är att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Detta innebär om du är producent av exempelvis öl så får man idag bara server ölen du tillverkar men inte sälja några flaskor till besökarna att ta med sig hem. Detta strider mot det alkoholmonopol vi har.

Nu finns det förslag på att man ska möjliggöra att sälja en liten volym till dina besökare på ditt bryggeri eller Whiskeyfabrik. Detta har regeringen pressats fram att föreslå från centerpartiet och liberalerna i och med januariavtalet.

Så nu är det en remiss ute till alla regioner i landet att svara på hur detta skulle påverka just din region. Vad jag vet så svarar de flesta regioner på detta och jag blev lite förvånad när Gävleborg inte vill svara. Med tanke på att det är samma regeringsunderlag som regionledning i Gävleborg så förväntade jag att man skulle ta detta seriöst och svara, men så ville man inte. 

Därför tog vi initiativ på styrelsen senast där vi hade förberett ett svar i sann liberal positiv anda. Det borde funnits alla förutsättningar att få en majoritet för detta med tanke på att just centern drivit detta så hårt.

Men jag blev förvånad när centerns representant lämnade mötet när detta skulle hanteras. Majoriteten föreslog då att vi skulle skicka detta på ytterligare beredning där vår folkhälsoenhet skulle få ge sin syn. Eftersom den möjliga majoriteten inte fanns i styrelsen så gick vi med på det och vi fick även med att man skulle begära anstånd att svara eftersom remisstiden var på väg att gå ut.

Så nu inför dagens styrelse så kom då förlaget från majoriteten(samma partier som är regeringsunderlag). Man väljer att inte svara på remissen eftersom detta är en politisk fråga som avgörs i annan församling.

Men hallå!! Vi svarar på många remisser som sedan beslutas av riksdag och regering. Det är ju det som är själva grejen med att man skickar en remiss innan beslut, så man vet vad andra tycker och vilka konsekvenser

Sanningen är att man inte är överens inom majoriteten och sossarna tillåter inte att centern röstar enligt sin övertygelse. Centerns företrädare har haft hög svansföring i detta men när det kommer till skarpt läge i Gävleborg så viker regionens centerpartister ned sig för sossarna. Detta är något som väljarna bör känna till. 

Vill man ha riktigt borgerlig politik i regionen så finns det andra alternativ att rösta på. Jag hoppas verkligen att väljarna ser detta och man väljer något av oss andra borgerliga partier, och då så klart moderaterna i främsta hand men även L och KD fungerar bra.


Regionens alternativa budget för 2023

 Idag kommer regionstyrelsen besluta om de planeringsförutsättningar som våra nämnder och verksamheter ska jobba efter inför arbetet med budget 2023. Själva budgeten kommer beslutas av det nya fullmäktige i november/december.

Vi i oppositionen brukar lägga motförslag när vi väl tar budgeten på fullmäktige i juni. Men när det är valår så måste det nya fullmäktige fatta beslut om kommande års budget, vilket är helt rimligt. 

För att vara tydlig i denna planeringsprocess så lägger vi idag ett alternativt förslag på planeringsförutsättningar.

Skillnader mot majoritetens förslag

Vi lägger mer än 300mnkr på hälso- och sjukvård. Samtidigt så ger vi tydliga direktiv om hur vi ser att man kan spara 165mnkr. Vi har inte med en budgetreserv, som i majoritetens förslag har minskat från 150miljoner tidigare år till 25mnkr(vilket motsvarar 0,2%)

Vi har högre uppräkning till kollektivtrafiken där vi ger viss kompensation för Magdalenas dieselprisökningar. 

Vi har tydliga mål som är mätbara och prioriterar tydligt vad vi vill satsa inom.

Ekonomiska utvecklingen

Det bygger på de grundläggande principer som vi haft inom oppositionen de senaste 12 åren. D.v.s. ordning och reda och tydlighet när det gäller mål och förväntningar. 

Vi ser att ekonomin utvecklas sämre det kommande året, det beror på de konsekvenser som blir när regeringens politik innebär att bränsle och elpriser höjs kraftigt. Dessa prishöjningar slår rakt in på övriga priser vilket driver inflationen. Till detta så påverkar kriget i Ukraina såklart genom att det blir brist på en del varor. Dessutom så hänger även sviter av pandemin kvar genom att det råder komponentsbrist.

Men tillväxten är trots detta ganska god även kommande år vilket gör att skatteintäkterna ökar en del men tyvärr inte i samma takt som kostnadsökningarna.

Principer

Vi gör som tidigare räknar först upp alla våra verksamheter med index. För sjukvården är det såklart LPIK vilket speglar kostnadsökningen i regionsektorn i stort. Så om vi skulle göra samma sak nästa år som i år så ska ökningen hamna på index. Denna uppräkning för 2023 är 5,1%

Övriga verksamhet får uppräkning enligt KPI, vilket är ett annat index som används för generell kostnadsökning. KPI är för 2023 3,5% men vi ger inte full kompensation för det.

En stor utmaning inför nästa är kraftigt ökade kostnader för pensioner. Detta beror på nytt pensionsavtal och nya beräkningar. Man skulle kunna hantera detta genom att ta den engångskostnaden för 2022 i och med att det är upparbetade pensionskostnader. Men vi, och majoriteten, väljer att ta denna kostnad genom att vi förväntar oss att pensionsfonden ökar i värde nästa år.

Extra anslag

Sedan görs vissa extra anslag. Hälsocentralerna får ett tillskott på 50mnkr, vi ser gärna ett större tillskott men utifrån de ekonomiska förutsättningarna får det vänta till 2024.

Sjukvården får ett tillskott på 100mnkr för 2023 och ytterligare 50mnkr extra 2024 och 2025. Dessa medel ska användas för att utöka antalet vårdplatser, korta vårdköer och anställa fler medarbetare. 

Kollektivtrafiken får kompensation för ökade diesel och HVO priser, de s.k. MagdalenaPriserna. De får inte en full kompensation på 60mnkr utan hälften. 

Åtgärder

Utöver detta så förväntar vi oss att man jobbar med att få en budget i balans. Vi vill att man i regionstyrelsen minskar kostnaderna för konsulter och effektiviserar den centrala administrationen. 

I övrigt ligger det ett generellt sparbeting på 165mnkr för 2023 vilket motsvarar 1,5% effektiviseringar. Dessa ser vi ska ske inom:

 • Minskade kostnader för inhyrd personal
 • Effektivisering av våra lokaler, avyttra lokaler som det inte finns behov av
 • Minska på övrig onödig administration
 • Effektivare upphandlingar och avtal

Exakt hur detta ska gå till har man nu tid på sig att jobba fram inför budget beslutet i november

Mål och prioriteringar

När det sedan gäller styrningen så har vi tydliga mätbara mål som vi vill att vi följer upp vår verksamhet på. Vi ger även tydliga direktiv på vad vi vill att man prioriterar politiskt.

Mål

Medarbetare

 • Sjukfrånvaron ska sjunka.
 • Personalomsättningen ska minska.
 • Medarbetarenkätens HME‐index ska öka.

Sjukvård, kvalité och tillgänglighet

 • Tillgängligheten ska vara god och vårdgarantin ska uppfyllas.
 • Antalet vårdskador ska minska.
 • Vårdrelaterade infektioner ska minska.
 • Antalet överbeläggningar ska minska.

Regional utveckling

 • Arbetslösheten ska minska.
 • Medelplaceringen för länets kommuner i Svenskt näringslivs företagarranking ska förbättras.
 • Befolkningsmängden ska fortsätta öka.
 • Antalet nystartade företag ska öka.

Kollektivtrafik

 • Kundnöjdheten i kollektivtrafiken ska öka.
 • Marknadsandel kollektivtrafik ska öka.

Utbildning

 • Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet ska öka.
 • Invånare med eftergymnasial utbildning ska öka.
 • Andelen som söker vidare från våra folkhögskolor till vidare studier och arbete ska öka.

Kultur

 • Utbudet av kultur ska öka.
 • Antalet besökare i världsarvet och på muséer ska öka.

Ekonomi

 • Resultat av nettokostnad ska vara mer än 0,5% för 2023.
 • Soliditeten ska vara mer än 35%.

Vi vill även att man prioriterar

 • En köfri vård
 • Den goda och nära vården
 • Effektiv administration
 • Infrastruktur
 • Psykisk hälsa
 • Samarbete med kommunerna
 • Vård vid livet slut
 • Medarbetare och arbetsmiljö
 • Tillväxt

Detta förslag är framtaget av M,KD,L och SVG. Sedan får vi se hur stödet ser ut för detta på styrelsen idag.