söndag 21 februari 2021

Digitalt fullmäktige

 I veckan var det dags för det andra digitala fullmäktige i regionen. Planen var att först genomföra ett övningsfullmäktige som inte webbsändes, vilket var bra. Då kan alla prova tekniken och vi kan se att allt fungerar. Även mötesordföranden får öva på att hålla i mötet vilket skiljer sig åt ett fysiskt möte.

Tyvärr kan man konstatera att det blev kaos igen. Denna gång strulade tekniken rejält och ingen kan förklara vad som hände. Man såg inte den som talade, ibland hördes det inte. Voteringssystemet fungerade inte där man inte kunde se vem som röstade vad. Till slut försvann uppkopplingen mot presidiet så man var tvungen att dra nya kablar.

När vi sedan skulle köra igång ett digitalt fullmäktige med reducerat antal ledamöter så insåg ordföranden att det inte skulle fungera och ställde in mötet. Ett klokt beslut, ingen ville uppleva det som vi gjorde sist.

Frågan man ställer sig, vems var felet att det blev som det blev?

Där kommer nog alla ha sina syndabockar. Jag tror det var en kombination av dem alla. Microsoft teams verkar inte fungera så bra hos oss. Vår egen hårdvara tror jag har det tufft med Teams. Flera blev utkastade och kunde inte ta sig in. Supporten gick inte få tag på o.s.v. Det nya voteringssystemet fungerar inte tillfredställande där man inte kunde se hur man röstade. 

Sedan har säkert vissa ledamöter problem med sin uppkoppling. Jag tror dock att det var mycket mindre sådant strul än sist. Jag själv satt på regionens ledningskontor och hade stora problem. 

Men det yttersta ansvaret har fullmäktiges ordförande. Han gjorde nog så gott han kunde men det räcker inte. Är man ytterst ansvarig måste man också ta det ansvaret. Vissa vill skylla på tjänstemännen men det kan man absolut inte göra. Ordföranden ser till att han de tjänstemän han behöver för att genomföra mötet. Sedan tror jag att man inte styr tjänstemännen på ett tillfredställande sätt, men det är en annan fråga.

Vad har jag för personlig ansvar? Vissa skyller på att det är jag och vi moderater som saboterar allt. Det ligger såklart i sossarnas strategi att skylla ifrån sig och då gärna på moderater, det görs överallt och även hos oss.

I detta fall har vi verkligen försökt hjälpt till. Vi har försökt få till en dialog och kommit med förslag på hur man kan göra. Det har man inte tagit till sig över huvud taget. Man har inte ens bemött våra mail i denna fråga vilket är anmärkningsvärt. Istället har man valt att kommunicera via regionrådet Lahenkorvas blogg vilket visar på den arrogans och ignorans som majoriteten har. Vill man lösa detta med digitala möten så låt oss sätta oss ned så löser vi det. Man kan inte lösa det genom att bara stå och se på hur demokratin förfaller. 

Vi har en skyldig att göra det vi kan för att upprätthålla demokratin i kristider. Det är vi skyldiga våra väljare. För det måste vara ordning och reda även på ett regionfullmäktige

Öka takten i vaccinationen

 Tiden går och vi närmar oss allt snabbare det måldatum då alla ska ha erbjudits vaccin i Sverige. Vissa regioner har gått ut med att man kommer få svårt att hinna eftersom vaccinet är så pass försenat. 

Vi får verkligen hoppas att vaccinet kommer i den mängd som behövs men samtidigt måste vi regioner vara på tårna och vara förberedda att vaccinera på ännu kortare tid. För målet om att alla ska vara vaccinerade innan halvårsskiftet får vi inte tumma på och det får absolut inte fallera p.g.a. regionens tillkortakommande och dåliga planering.

Vi moderater i region Gävleborg börjar känna att det inte görs tillräckligt för att klara av målet hos oss. Tempot man har är alldeles för långsamt och beredskapen finns inte för ännu större volymer vaccin, när det väl kommer.

Så därför har vi tillsammans med våra samarbetspartier lagt fram konkreta förslag åtgärder man kan göra. Det presenterades på regionstyrelsen i veckan och som vanligt avslog man detta utan någon direkt diskussion. Man säger att vi inte ska detaljstyra, men att säga att vi ska ha fler vaccinationsställen och upphandla fler aktörer kan väl inte ses som detaljstyrning. Om man inte kan föreslå det då har man ju ingen styrning alls, men det är väl så sossarna i regionen tänker. Gör man inget kan man inte heller ställas till svars.

Men vi nöjer oss inte med det synsättet utan föreslog en rad åtgärder

Fler vaccinationsställen.

Vem som helst kan se att de ställen man nu tagit fram för massvaccination inte räcker. I en kommun som Gävle med över 100000  invånare ska man trycka in alla i en av högskolans lokaler och på HC i Hedesunda och Hamrånge. Vi vill såklart att man tar till fler och varför inte våra idrottsarenor, eller oanvända lagerlokaler. Det räcker med att man enkelt kan ta sig dit och det finns en ingång och en yta för att vänta 15min efter man fått dosen och en annan utgång.

Drop in, drive thru

Vi kan inte tidsboka alla invånare utan det måste förberedas för dropin när den stora massan ska vaccineras. Det är redan idag stort tryck på bokningen och den app man använder är ju hopplös och den kan man inte förlita sig på. Vi tycker även vi bör ha drive thru lösningar i länet, detta för att enkelt och smittsäkert kunna åka och vaccinera sig. Vi gjorde det för testning av covid så varför inte för vaccineringen

Upphandla

Det finns många aktörer som vill hjälpa till. Gör en enkel upphandling där vi betalar en ersättning för varje dos man trycker in. Låt våra privata vårdgivare vaccinera, tandläkare och alla som har rätt medicinsk kompetens.

Vaccinationsbuss

Kör runt med en eller flera bussar i länet som kan vaccinera folk där man bor. Enkelt och smidigt så inte alla behöver resa för att få sin dos. Det finns enkla lösningar man kan ta till, gör det!

Vaccination på hälsocentral

Erbjud alla att få vaccin när an är på HC. I mindre volym kan vi även erbjuda vaccination på alla HC i hela länet. Det är ju ändå dit man söker sig när man har frågor eller vill ha hjälp. Då bli det ett halsflussprov och en vaccinspruta samtidigt. Enkelt och effektivt.

Bokning

Förenkla bokningen. Idag tar det alldeles för lång tid och alldeles för komplicerat att boka en tid. Detta måste bli enklare. Det var glädjande att vi dagen efter styrelsen kunde se att man ska upphandla ett call center som sköter bokningen. 

Uppsökande verksamhet

Varför söker vi inte upp människor för att boka tid. Vi kan väl ringa till de äldre och boka in dem. Det finns säkert andra grupper som man lätt kan få individuell kontakt med för att boka in tid. Detta får ju såklart inte sek på så sätt att man förveckla det med de bedragare som nu håller på. Utan ring och fråga, kan vi kalla dig och skicka sedan en skriftlig kallelse. Inget bankid eller liknande, enkelt och smidigt.

Men allt detta fick vi avslag på. Men jag är rätt övertygad om att om ett tag kommer de till insikt och det kommer bli så. Man har bara lite för mycket stolthet att köpa något som vi säger. Men det spelar för mig ingen roll utan vi kommer fortsätta samla in idéer och förslag som vi kommer lägga fram, oavsett vad Jan Lahenkorva och majoriteten tycker.


tisdag 16 februari 2021

Bokslutet för Pandemiåret 2020

 Idag redovisades Regionens bokslut för 2020. Det var ett mycket speciellt år som ingen kunde förutspå. Pandemin sköljde över som en Tsunami över världen och inget har varit sig likt. Inte ens de återkommande underskotten har varit bestående utan förra året visade Regionen på ett nettoöverskott för första gången på många år. 

Eller rättare sagt så visade alla verksamheter ett nettoöverskott, regionen har tack var ökade värde i pensionsfonden klarat positiva resultat andra år också men det ska man vara försiktig i att räkna med.

Men årets ekonomi räddades inte av ordning och reda i ekonomin utan av mycket tillfälliga bidrag från staten som var 900miljoner kr mer än budgeterat. Staten har gödslat pengar över regionerna sedan pandemins start och det måste vi tillskriva lyckat lobbyarbete från oss region- och kommunpolitiker. Men frågan är om det var rätt strategi. Kostnadsmedvetenheten sjunker i samma takt som pengarna rullar in från staten. Nu kan sossarna i regionen luta sig tillbaks och säga att allt är under kontroll.

Det man missar är att de miljarder regionerna och kommunerna har fått är lånade pengar och ska betalas tillbaks någon gång av oss skattebetalare. Vi vet också att vi har ställt in mycket av den planerade sjukvården och personer söker inte vård i den utsträckning som de borde. Detta innebär att vi inte bara bygger upp en ekonomisk skuld utan även en vårdskuld som måste betala tillbaks 

Men åter till bokslutet.

När man analyserar siffrorna så ser man att det är just riktade statsbidrag som är högre än budget. Kostnaderna fortsätter att vara högre än planerat vilket inte är bra. Budgetavvikelsen för sjukvården är ungefär lika stor som innan pandemin. 

Kollektivtrafiken har haft det tufft under förra året men vi även hållbarhetsnämnden lyckas med ett litet överskott, men även där är det staten som räddar oss med extra riktade statsbidrag. Det är många som följer riktlinjer och undviker kollektivtrafiken så antalet passagerare minskar och då framförallt de som betalar för sig. Det går fortfarande inte att köpa eller visera biljetter på våra bussar. Detta beroende på att X-trafik inte vill öppna upp framdörrarna och se till att man kan sälja och kontrollera biljetter som vanligt. 

Pandemiåret 2020 blev inte så djup ekonomisk kris i regionen som vi befarade men de underliggande problemen kvarstår. Vi får nu kavla upp armarna och tag i dessa, men frågan är om majoriteten orkar göra det.