tisdag 7 november 2023

Region Gävleborgs Budget 2024

 Idag överlämnar den styrande majoriteten sin budget till Regionstyrelsen. Det är en stram budget utan några stora satsningar. Tvärtom är vi tvungna att göra tuffa prioriteringar och den kommer inte heller vara i balans för 2024.

Som vi sagt när tillträdde så har vi ärvt ett underskott från den tidigare majoriteten. Vi jobbar nu stenhårt för att få fram detta till ytan och analysera vad i dessa underskott består i. Det är först när man vet orsaken som kan göra något åt dem.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ramarna för våra verksamheter räknas upp på samma sätt som planeringsförutsättningarna i våras vilket innebär att sjukvården (Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hälsovalet) räknas upp med 4,5% vilket motsvarar LPIK+1% (LPIK är det index som speglar regionernas kostnadsökning från ett år till annat)

Hålbarhetsnämnden

Hållbarhetsnämnden får något lägre uppräkning men samtidigt kompensation för ökade drivmedelskostnader, ökade kostnader för våra tåg. Men detta räcker inte för en ekonomi i balans för nämnden utan de jobbar med åtgärder för att komma tillrätta med de underskott de har.

Kultur- och kompetensnämnd

Kultur- och kompetensnämnden får lite lägre uppräkning men samtidigt så prioriterar vi en satsning, inom ram, för att stärka ledarskapet bland ungdomsverksamhet. Men det kommer krävas vissa åtgärder även inom denna nämnd

Regionstyrelsen

Lägst uppräkning får regionstyrelsen där vi, efter vår administrationsutredning, minskar ramarna för den verksamhet som vi direkt kan påverka. Vi sänker även internavgifterna som exempelvis IT-support, HR-stöd o.s.v. Detta innebär att vi behöver åtgärder för att såväl höja intäkterna som att sänka kostnaderna. Men de sänkta kostnaderna innebär i sin tur att vi inte kommer återbesätta alla tjänster där någon går i pension eller slutar. 

Allt som allt gör att vi budgetar för ett positivt resultat på 86mnkr från våra verksamheter men att vi efter finansiella kostnader och intäkter har ett underskott på -367mnkr. När vi sedan kompenserar för orealiserade kostnader/intäkter så budgeterar vi får vi samma resultat där med -367mnkr. Men vi vet att så inte kommer bli fallet med tanke på att våra pensionsfonder ökar eller minskar, just nu planerar vi för nollresultat på dem.

Vi kommer de kommande åren ha det tufft med kassaflödet och behöver därför förbereda oss för att ta lån för att kunna genomföra våra investeringar. Vi har aldrig investerat så mycket som vi kommer göra de kommande åren och vi ser att finansieringen av dessa behöver ske på det sätt som är mest fördelaktigt för oss som region.