onsdag 13 september 2023

S-fultolkning av utredning kring informationsutbyte

 Nu kör även media på sossarnas spinn om utredningen om informationsutbyte. Det är tråkigt att media köper sossarnas fultolkning av det uppdrags om utredare har fått om att titta på bl.a. gränsdragningarna kring när myndighetspersoner ska vara skyldig att informera andra myndigheter när man kommer i kontakt med personer som befinner sig olagligt i landet. 

Sverige har en lång tradition att göra just seriösa och noggranna utredningar som underlag inför eventuella beslut. I detta fall ska utredaren titta på just när ska man som myndighetsperson vara skyldig att upplysa andra myndigheter. 

Det nu sossarna gör är att köra sitt spinn på detta, och som tyvärr andra inkl media hakar på.

Det tilläggsdirektiv som regeringen har beslutet är ett komplement till en utredning som sossarna tillsatte juni förra året, så det är alltså den gamla regeringen som har tillsatt denna utredning. Nu görs det ett tillägg som säger:

”Överväga om ta ställning till om och i så fall hur informationsutbyte kan ske i större utsträckning”

Det står även:

”I uppdraget ingår även att överväga och ta ställning till om vissa situationer, utöver de där det finns en rätt till skolgång och sjukvård, ska undantas från en eventuell informationsplikt.” 

” Utredaren ska också analysera konsekvenserna av att införa ett utökat informationsutbyte och beskriva fördelar och nackdelar för berörda verksamheter. I uppdraget ligger också att undersöka vilka eventuella konsekvenser det skulle kunna få om en informationsskyldighet inte efterlevs.”

Så det är alltså ingen lag utan endast en utredning som ska titta på detta och eventuellt föreslå lagförändring, vilket man inte vet än. Om detta påverkar regionerna så kommer vi såklart få yttra oss i frågan när det finns något att ta ställning till. Jag har aldrig varit med om att varken kommuner eller regioner har fått yttra sig om ett utredningsdirektiv.

Men detta vill man såklart inte prata om från vänsterhåll och många andra köper denna fultolkning och deras politiska agenda.

Det som inte kommer fram i debatten är att man redan idag anger om de i vården får kontakt med någon som har misstänkt eller har begått ett brott med straff mer än 1år eller om man försökt begå ett brott som ger straff längre än två år.

Men det är såklart alltid en gränsdragning, vilka typ av brott ska man ange till andra myndigheter. Jag tror ingen, inte heller sossarna, vill att man ska se mellan fingrarna om en våldtäktsman dyker upp på akuten, eller det exempel på den person som hade ett avvisningsbeslut men hade begått 23 brott i Sverige efter det varav ett handlade om att han tagit sig upp på en balkong och knivskurit en person.