fredag 15 juli 2022

Svällande administration, näst mest i landet!

 Vi har tidigare i år fått rapporter om att administrationen sväller i regionerna. Där hamnar tyvärr Region Gävleborg på en andra plats på de regioner som ökat andelen administrativ personal. Den region som ökat mest är Region Stockholm. De förklarar med att antalet vårdval minskar antalet vårdanställda i regionens regi men det krävs fortfarande en administrativ överbyggnad. Jag har svårt att bedöma det men det låter kanske rimligt.

I Gävleborgs fall som är näst sämst(om man inte gillar mycket administration såklart) får vi inga förklaringar i SVDs artikel. Vi har inte infört mer privat vård utan tvärtom. Vi har återtagit ett av våra sjukhus i egen regi som tidigare drevs privat, men vi fick såklart både administration och vårdpersonal. 

Tittar man lite närmare på dessa siffror så är det intressant. Utifrån vår egen statistik som finns tillgänglig internt för alla kan vi se förändringen väldigt tydlig. Jag har bara tagit med sjukvården för att inte drunkna i all annan administrativ personal som finns på ledningsnivå och i andra förvaltningar. 

Antalet vårdpersonal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen maj respektive år.

Sjukvårdspersonal varav läkare varav sjuksköterskor
2016 4513st 740st 2146st
2019 4852st 867st 2172st
2022 5273st 941         2318st
Ökning:
2016 till2022 +17%
2019 till 2022 +9%

Antalet administrativ personal
2016 682st
2019 814st
2022 1010st
Ökning
2016 till 2022 +48%
2019 till 2022 +24%

Så vi kan enkelt se att antalet administrativ personal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ökat med nästan 50% mellan 2016 och 2022 samtidigt har antalet vårdpersonal ökat med endast 17% under samma period. 

Detta är såklart helt fel utveckling. Att antalet vårdanställda ökar är bra och nödvändigt men att administratörerna växer snabbare än vårdpersonalen är varken bra eller önskvärt. Det behöver inte heller vara såhär.

Vi behöver därför:
  • Fortsätt öka antalet vårdpersonal så vi kan öka grundbemanningen på våra avdelningar.
  • Anställningsstopp för nya administratörer, möjliggör att ersätta om någon slutar men var även restriktiv där.
  • Ta bort onödig administration, vi vet att det finns mycket som görs som faktiskt inte tillför patienten och vården någonting. 

tisdag 12 juli 2022

Vad händer med din hälsocentral efter valet?

 Jag och vi i oppositionen har under en längre tid påpekad och lyft upp de planer som majoriteten verkar ha när det gäller hälsocentralernas framtid. Det har tidigare uttalats att man vill ha färre och större enheter vilket man aldrig har stått upp för när vi lyft det. Man har ändrat i regelboken på så sätt så att man har försvårat för privata att etablera sig, det är nu i princip omöjligt. Man har tagit bort krav på öppettider och krav på läkar- och sjuksköterskekompetens. Man har pratat om att man göra om enheter till filialer och behålla patienterna hos regionen vilket skulle göra det mycket lättare att lägga ned enheter.

Nu ser vi förslagen komma fram om denna hälsocentralslakt som är på gång. Vi har fått till oss rykten/information som kommer från medarbetare och andra som är väl insatta att detta är på gång. När man sedan frågar vad som händer så backar man. Det senaste exemplet är Södertull hälsocentral där medarbetarna blev informerade om att efter sommarstängningen så ska man inte öppna igen. När jag sedan börjar ställa frågor kring detta till ansvarig chef så förnekar man att något sådant är på gång och senare samma dag kommer det ut information via media att förslaget är tillbakadraget. 

Så det fanns alltså ett sådant förslag och jag förutsätter majoriteten är informerad och involverad i detta men när det börjar hetta till några månader innan valet så drar man sig ur.

Ungefär samma sak hände Iggesund Hälsocentral. Där kom det fram information om att man inte heller skulle öppna igen efter sommarstängningen. Även där förnekade man det när vi i oppositionen börjar ställa frågor. 

Det är såklart ingen slump att två krisdrabbade hälsocentraler utsätts för samma sak. Så det finns säkert fler enheter som finns på avvecklingslistan men som ännu inte kommit till vår kännedom.

Vad händer med våra verksamheter när man gör på detta sätt. Att vi har svårt att rekrytera vet vi men det blir även så att medarbetarna söker sig ifrån en enhet som är under nedläggningshot. Rekrytering av nya blir dessutom mycket svårare för varför ska man söka sig till en enhet som de egentligen vill lägga ned. 

Därför krävs det ett maktskifte i regionen där en ny politisk ledning kan ta över och som sätter stopp för detta destruktiva arbetssätt mot våra egna enheter. Vi behöver en ledning som prioriterar den goda och nära vården på riktigt där alla våra hälsocentraler är viktiga. Personligen vill jag dessutom att vi ska ha fler hälsocentraler och inte färre och vi ska säkerställa en god tillgänglighet och en vård av högsta kvalité till alla länsinvånare. 

Så om du som väljare vill att just din hälsocentral ska vara kvar eller om du vill kunna välja på riktigt så krävs det att det sitter andra i den politiska ledningen än S,C,MP,V som styr idag.

Vallöfte:

Så ytterligare ett vallöfte från mig och moderaterna är att satsa på primärvården på riktigt där vi ska skapa trygghet och stabilitet. 


torsdag 7 juli 2022

Almedalen 2022

 Då år Almedalsveckan slut för detta år. Det var några år sedan som den genomfördes p.g.a. pandemin men nu var det dags igen. En vecka som blev annorlunda än tidigare. En komprimerad vecka på några färre dagar med färre aktörer och deltagare på plats. 

Men det som kommer kommas ihåg är såklart det fruktansvärda mord som begicks mitt inne i Visby där en medarbetare från SKR blev kallblodigt mördad när hon var på väg mellan två seminarium. Detta visar hur skört allt är och hur sårbar vår demokrati är. Trots detta fruktansvärda som hänt så får det inte begränsa oss i våra möjligheter att genomföra Almedalsveckor de kommande åren. Det är en unik och fantastisk arena där man som politiker, lobbyist eller bara samhällsengagerad medborgare kan samtala med politiker från alla partier och alla nivåer. Detta är något vi måste värna och hålla i.

Själv har jag under dessa dagar träffat många olika människor och organisationer. Att återigen få träffas här i Visby öga mot öga och samtala om vården, regionens och Sveriges utmaningar ger mycket. 

Detta år blev det inte fullt så många seminarier som man gick på utan det blev mer samtal på tu man hand med olika samhällsaktörer. Flertalet av de samtalen kretsade kring arbetet i Gävleborg med våran egen digitala vårdapp. Man har väckt stort intresse från Regionen runt om i landet och man vill veta hur det nu fungerar, och om det fungerar. Intressant att samtala kring just vilka utmaningar den digitala vården gör men samtidigt hur kan man utveckla det ytterligare.

Sedan har man såklart träffat många politikerkollegor man inte sett på ganska länge vilket också är viktigt att höra hur läget är runt om i landet och vad vi kan lära oss av varandra.

Nu blir det några lugnare veckor med lite ledighet. Valrörelsen är planerad och den 1:e augusti kör vi igång igen.