onsdag 25 oktober 2023

Personalparkering vid sjukhusen

 Som ny majoritet finns det många frågor som vi behöver ta tag i. En del gör man med glädje och andra känns lite mer jobbiga. En sådan fråga är hur vi ska hantera våra personalparkeringar

Enligt skatteverkets regler så ska man förmånsbeskattas om man har gratis parkering på jobbet och det kostar på angränsande fria parkeringar. Kan låta som en konstig sak men samtidigt ganska logiskt(om man tänker som skatteverket)

För oss i den nya majoriteten är detta en realitet. Andra regioner som haft/har gratis parkering får nu viten(böter) från skatteverket om de inte åtgärdar detta. Enligt de uppgifter vi har så är det ganska stora belopp som det rör sig om.


Alternativ ett - Förmånsbeskatta parkeringen

Det innebär att värdet på parkeringen läggs på som en löneförmån. Du får sedan skatta för den förmånen och regionen måste betala sociala avgifter. Om denna förmån gäller alla som parkerar eller att man bara har möjligheten är lite oklart men risken är att alla medarbetare måste skatta för den oavsett om du parkerar eller inte. För dig som medarbetare innebär det kanske en skattekostnad på 200kr/mån och för regionen kanske en kostnad upp till 10mnkr/år

Alternativ två – Ta ut avgift för personalparkering

Vi kan som alternativ ta ut en avgift för parkeringen, och då görs det bara för de som nyttjar den. Du får en direkt kostnad som är i samma nivå som om du förmånsbeskattas och Regionen slipper betala sociala avgiter. 
Vi har nu lagt fram ett förslag som tar ut så lite vi bara kan. 

  • Vi tar bara ut på de personalparkeringar där de angränsade fria parkeringarna kostar. Så det berör bara Regionkontoret i Gävle, Gävle sjukhus, Södertull Gävle, Hudiksvalls sjukhus.
  • Vi tar alltså inte ut en avgift där det idag inte kostar något att stå på gatan eller på en besöksparkering.
  • Avgiften är differentierad så att det är dyrare att betala i centrala Gävle än på sjukhuset. Vilket förslaget innebär 150kr/mån förutom Regionkontoret som blir 200kr/mån
  • Du kan även betala per timme eller max 20kr/dygn
  • Där det inte kostar att stå kvällar och helger så kommer vi inte ta ut timpris under dessa tider. Så jobbar du natt så kostar det inget på Gävle sjukhus.
  • Vi har även tillskapat fria parkeringar på Gävle sjukhus som ligger bortanför helikopterplattan. Anledningen är att vi kan göra så är att det inte kostar på angränsande parkeringar eller gator(Tolvfors eller Blåsåsvägen)
Utöver detta så har vi också startat arbete med att se över parkeringssituationen på våra sjukhus. Först ut är Bollnäs där vi tillskapar fler parkeringsplatser(som då också är gratis såklat)
Sedan kommer vi göra motsvarande på övriga sjukhus. Det kommer dock vara svårt på Hudiksvalls sjukhus där vi bygger om och redan är trångt. Även Gävle sjukhus kan bli svårt, men vi ska göra det vi kan.

Vi kommer möta en del kritik från medarbetare och det förstår jag. Men vi har inget val utan gör det som är minst dåligt för våra medarbetare. Oppositionen kommer säkert kritisera oss för att vi inte är rättvisa, varför ska man parkera gratis på våra hälsocentraler och mindre sjukhus men det ska kosta i Gävle och Hudik. För oss är detta inte en rättvisefråga utan en skattefråga. 
Detta hoppas jag ska reda ut en del frågor som nu uppstår. Jag har redan fått flera mail från medarbetare som har frågor kring detta. Är det så att det kommer in fler så kommer jag uppdatera detta inlägg för att förklara ytterligare. 

torsdag 12 oktober 2023

Delårsrapport Januari-Augusti 2023

 Idag presenteras delårsrapporten för Regionens 8 första månader (januari-augusti) Det är en rapport som presenteras i ett väldigt tufft ekonomisk läge där alla regioner går på knäna och har stora ekonomiska underskott i sina verksamheter. Samtidigt är det en rapport som inte är lika dyster att läsa som många kanske hade väntat sig. Läget har blivit lite bättre jämfört med vår delårsrapport från i våras.

Regionen gör ett minus på sista raden för perioden med -108mnkr jämfört med budget på -32mnkr. Det kan tyckas vara ett helt okej resultat men då ska man komma ihåg att detta är efter vårt finansiella resultat som består av ökat värde på våra pensionsfonder. 

Skatteintäkterna ökar med 121mnkr mer än budget samtidigt som de generella statsbidragen är 15mnkr högre än budget. 

Sämre resultat med hög inflation

Det som ställer till det för oss är den kraftiga inflationen som påverkar alla regioner med högre pensionsavsättningar. Det är de avsättningar vi gör för de framtida pensionsutbetalningarna. De som har förmånsbestämda tjänstepensioner i regionen får en viss nivå utbetald av oss när de går i pension. Men för att ta den kostnaderna nu när de jobbar så räknar man baklänges för att se hur mycket vi nu måste sätta av för att kunna betala ut till de blivande pensionerna när de väl går i pension. Eftersom framtida pensionsutbetalningar räknas utifrån KPI så kommer en hög inflation gör att KPI blir högre och därmed vårt pensionsåtagande. En ganska komplicerad fråga men som vi varken kan göra något åt och som dessutom i höginflationsläget vi är i nu gör att kostnaderna ökar kraftigt. På finansnettot rör det sig om 276mnkr utöver den direkta pensionskostnaderna som läggs på lönekostnaderna som därmed blir mycket högre än budgeterat +415mnkr.

Utöver detta så har vi kraftiga ökade kostnader för inhyrd personal, 331mnkr mer än budget.

Sammantaget så blir det ett kraftigt underskott för året. Men i och med att pensionsåtagandet ska betalas ut under en längre tid så väljer vi att skriva av dessa kostnader på 20år. Detta gör att dessa kostnader inte tas nu utan längre fram. Det tillsammans med att vi har mycket avsatta till vår RUR gör att vi klarar ekonomin i år. 

Prognos för 2023

Så allt som allt så visar prognosen för 2023 på ett underskott på -294mnkr, jämfört med budget på -102mnkr. Vi får lite ökade skatteintäkter och statsbidrag på 184mnkr men kostnaderna är kraftigt mycket högre än budget.

Våra tre stora nämnder gör underskott, i lite olika storleksordningar. 

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden: -650mnkr (motsvarar 9% av anslagen)
  • Hållbarhetsnämnden:     -60mnkr (motsvarar 11% av anslagen)
  • Kultur och kompetensnämnden: -2,4mnkr (motsvarar 1,3% av anslagen)

Nu kommer denna delårsrapport redovisas till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. Vi i majoriteten ser såklart allvarligt på detta och håller redan på med åtgärder för att minska dessa underskott. Dessa åtgärder kommer redovisas allt eftersom och vi planerar för att återigen ha en budget i balans till 2025.

Problemen vi ser nu har inte bara uppstått detta år. När vi tillträdde så ärvde vi ett underskott som byggts upp under flera år. 2019, d.v.s. precis före pandemin så hade vi ett underskott på 600mnkr som växte till en underfinansierad budget 2022 med 700mnkr. Detta har räddats av tillfälliga statsbidrag under pandemin(2020-2022) som nu självklart är borttagna. 

Detta har vi nu att hantera, vilket är en rejäl utmaning men om det är någon som är beredd att kavla upp ärmarna och fixa detta så är det den nya majoriteten.


onsdag 4 oktober 2023

Idag firar vi våra företag och företagare

 Idag är det företagarnas dag, vi lyfter och uppmärksammar våra företag och företagare i länet. I länet finns det över 11000 företag, allt från den enskilde företagaren till de stora multinationella företagen. Vi tar allt för ofta dessa företag och företagare för givet men det är viktigt att vi uppmärksammar dessa och idag är det just den dagen.

Som ledande politiker i länet är det viktigt för mig att göra det jag kan för att alla dessa företag ska kunna frodas och växa. Det är genom växande företag där fler jobb skapas som gör att skatteintäkterna ökar som gör att vi får mer resurser till sjukvården och välfärden. 

Vad kan vi då göra som politiker?

Vi har i den nya majoriteten redan satt fokus på detta. Genom att vi nu äntligen kommer följa och följa upp näringslivsklimatet i länet kommer det bli politiskt fokus på att skapa bättre förutsättningar för just våra företag. Som regionpolitiker kanske vi inte direkt påverkar denna indikator men vi har nätverk och kontakter med såväl våra små som stora företag.

Vi moderater har tidigare lyft frågan om våra starka industriföretag och vår industritradition. Även här tar vi ofta dessa företag för givet, men inget är givet att de ska vara kvar här och växa just hos oss. Vi har varit Sveriges främsta industrilän och fortfarande en viktig del i den svenska industrin. Genom att vi lyssnar in dessa företag och skapar förutsättning för att kunna växa genom att säkerställa framtida kompetenser, möjlighet till expansion och stödja det innovativa klimatet så skapar vi bättre förutsättningar för dem.

Sedan har vi i regionen även den direkta insatser vi gör för våra företag. Vi har möjlighet att ge ekonomiskt stöd för investeringar som främjar tillväxten, det kan röra sig om en ny maskin som ökar produktionen eller att man som lite mindre företag siktar på den internationell marknaden. Det kan även handla om hur vi genom vår inkubatorverksamhet, Movexum, hjälper och stödjer nya innovativa företag som växer fram. För vi vill se flera stora multinationella företag som växt fram hos oss och det börjar alltid i det lilla med entreprenören som har en idé som kan växa.

Så idag lyfter vi alla dessa företag och företagare och uppmärksammar alla dessa. Resten av året så fokuserar vi på att jobba för ett bättre företagsklimat, fler innovativa företag. Men självklart ska vi uppmärksamma företagandet även de andra dagarna, men idag gör vi det lite extra.