fredag 24 februari 2023

Ett år sedan kriget startade

 Idag är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Ett fruktansvärt krig pågår i Europa och vi får se och höra fruktansvärda berättelser om den grymhet som krig innebär. Det finns aldrig några krig som bedrivs på ett bra sätt men just detta är exempel på hur illa det kan vara. Man respekterar inte några människor utan ger sig på allt och alla, barn, skolor, sjukhus. Ingen kommer undan rysslands fruktansvärda grymhet. 

Ryssland som många i omvärlden trodde nog att man skul
le kunna inta Ukraina ganska enkelt. Det är ändå en av världens största krigsmakter. Men det visar att det är inte alltid som antalet slår engagemang och kvalité.

När det nu idag är ett år sedan man startade kriget så är det värt att påminna oss om det som händer. Vi har från Väst gett vårt stöd och support till Ukraina och tack vare det kan man hålla i motståndet. För om man inte lyckas med det vad blir då nästa steg.


Även vi i Gävleborg påverkas av kriget. Vi kan se hur priserna ökar och inflationen nu tar fart. Vi hade knappt lämnat pandemin och påbörjat återhämtningen när detta händer. Vi har även tagit emot flyktingar från Ukraina som sökt sig hit vilket är en självklarhet. Även om det inte är en lösning på kriget så är det viktigt. 

Idag så uppmärksammar vi kriget och visar vårt stöd till Ukraina och alla Ukrainare. Allt lidande som de får utstå är värt allt stöd man kan ge. Vi hoppas nu att Ukraina håller emot och kriget snart kan avslutas. Men verkligheten gör nog att det kommer ta lång tid innan ryska krigsmakten lämnat landet och man återuppbyggt Ukraina. Men såren som finns i de människor som överlevt och kommande generationer kommer ta otroligt lång tid att läka. 


onsdag 22 februari 2023

Hur lågt kan debattklimatet sjunka?

 Förra veckan genomförde vi återigen ett fullmäktige som går till historien som någon form av lågvattenmärke. Regionfullmäktige är den högst beslutade demokratiska församlingen i länet där de politiska topparna sitter i länet. Man kan därför förvänta sig att just denna församling föregår med gott exempel med god ton och en bra politisk debattklimat. 

Jag har suttit några år och kan konstatera att klimatet har försämrats genom åren. När jag började så reagerade jag på att det var hög debattnivå och det fanns en ömsesidig respekt mellan de olika lägren, man kunde ha hårda debatter men i pausen var man goda vänner. Men allt som tiden gått så har det försämrats och nu när sossarna förlorade makten så har det sjunkit som en sten. 

Jag hade ingången i att om vi som den nya majoriteten agerade som vi ville att den gamla majoriteten skulle ha gjort och den nuvarande oppositionen agerar som man ville att vi i den gamla skulle ha gjort så kommer det bli riktigt bra. Det känns numer som man gör precis tvärtom. 

Så på fullmäktige förra veckan kunde vi höra och se hur man använder allt mer härskartekniker, det kan röra sig om att medvetet inte vad motståndarna heter eller förminskar och osynliggör våra kvinnor som deltar i debatten. Det kan även röra sig om hur man osynliggör ordförande genom att inte tacka för ordet. Men vi har även hört genom åren hur man kallar oss för fascister, schizofrena och andra tillmälen. 

Men värst av allt är nog ändå hur man sitter i salen och öppet hånskrattar åt motståndares inlägg och i pauser ger gliringar och nedlåtande kommentarer. 

Hur ska vi få fler att vilja engagera sig i regionpolitiken när man beter sig så. Man har synpunkter på att få kanske är uppe i debatten, men hur ska man få fler att aktivt delta när man blir påhoppad och nedtryckt av motståndarsidan.

Själv försöker jag verkligen se till att skilja på sak och person. Därför använder jag hellre titel än namn, tackar för bra inlägg och initiativ som tas. Förstärker gärna det andra säger och försöker hålla mig till saken som debatteras. Men det är klart att jag inte alltid lyckas med det. Jag försöker därför kolla på fullmäktige efteråt och på det sättet se om jag utrycker mig så som jag har tänkt mig och förväntar mig att jag ska göra.

Jag brukar även ta fram en del intressanta klipp från talarstolen för att kunna påminna oss om hur det uppfattas och det finns helt klart en del att fundera över,

Men jag är hoppfull. Om vi tillsammans kan ta tag i detta så har vi framtiden i våra egna händer. Jag tror ingen vill att det ska vara som det är.


Vet inte vad motståndaren heter


Kallar andra för rasister

måndag 6 februari 2023

Sista kapitlet i Regionens vindkraftsäventyr

 Så då kom slutkapitlet på vindkraftshaveriet i Regionen. Vi anmälde regionen för några år sedan till Slöseriombudsmannen i och med att den gamla majoriteten, S,C,V,MP beslutade att köpa in två vindkraftverk i Småland. Vi visste då att det skulle bli en förlustaffär vilket det nu visat sig vara det värsta slöseriet i Sverige 2022.

Det finns många historier som är komiska men samtidigt blir man förskräckt hur politiker kan slösa med skattebetalarnas pengar. Det fanns inte då några som helst betänkligheter att sätta sprätt på 80miljoner kronor i rent politisk syfte. Haveriet har sedan dess blivit ännu värre där projektet kantats med stora problem och verken har aldrig fungerat som tänkt. Man har haft problem med fladdermöss, dålig teknik och t.o.m blivit gripen av polis när tjänstemän från regionen bröt sig in i kraftverken. 

Så nu äntligen såldes de och man fick några miljoner för dem men förlusten tar sig till historiska nivåer så man t.o.m. bli utnämnd till det värsta slöseriet under 2022. Frågan är om man inte skulle kräva skadestånd från de ansvarslösa politiker, som mot all rimlighet, tog beslut om att inköpa dessa. 

Jag hoppas verkligen att vänstergänget i regionen har lärt sig något på detta haveri. För det första att man ska lyssna på oss som kan räkna och förstå hur saker och ting fungerar. För det andra att man alltid ska vara försiktig med andras pengar. För det tredje behöver man inse att man inte ska låtas förblindas av ideologiska skygglappar utan våga ompröva sina beslut.

Jag har i alla fall lärt mig att inte ge vika för populistiska vänsterprojekt utan alltid stå upp för vad som är rätt och fel och göra allt för att stoppa liknande slöseri.


söndag 5 februari 2023

Frihet är trygghet även inom kulturen

 Just nu pågår en regionalpolitisk debatt mellan vänsterpolitiker och oss i den nya majoriteten i regionen. Vänsterns frustration kommer ifrån att vi inte har ställt oss bakom deras kulturplan och att vi inte anammar deras kulturpolitik och retorik rakt av.

Vi har i den nu beslutade kulturplanen prioriterat andra saker än de som vänstern vill lyfta fram. Vi har bl.a. lyft fram kultursektorn som en viktig del i den regionala tillväxten och tagit bort de politiska kraven på att kulturutövarna ska jobba med miljöfrågor. Vi har även tagit bort detaljstyrning som handlar om att man ville prioritera vissa delar inom slöjden och i detta fall quer- och gerillaslöjd. 

Om nu kulturen ska vara fri, vilket vi på papperet är överens om, så är det bra om man tar bort politiska pekpinnar i vår kulturplan. Det motsatte sig de tre vänsterpartierna(V,S,C) såklart.

Vi har även i vår budget sagt att vi vill se en högre intäktsfinansiering på våra kulturintuitioner. Detta för att göra kulturen mer oberoende av offentliga bidrag. Vi moderater anser att genom att göra sig oberoende av offentliga bidrag så ökar man sin frihet. Det gäller för de personer som går från bidrag till jobb med egen inkomst eller som företag som inte är beroende av offentligt stöd men det gäller även kulturen. Kan man skapa sina egna intäkter även där så blir man mer fri att skapa sin kultur som man själv vill. För oavsett vilken politisk färg en politiker har så vill man gärna styra, även kulturen.

Sedan tror vänstern att ingen är villig att betala för kulturen och att den måste vara avgiftsfri för att vara intressant. Jag tror att det är tvärtom. Genom att man tar en avgift så skapar man större intresse, vad sedan den ska ligga på kan man såklart diskutera. Detta bekräftas även när man talar med enskilda kulturutövare eller kulturarbetare på våra intuitioner. Men eftersom vänstern även vill styra retoriken inom kultursektorn så är detta inget som man öppet pratar om, man är inte fri att känna att man kan utrycka sig som man vill.

Så det är dags att vi högerpolitiker återtar initiativet i kulturfrågorna och vågar stå upp mot vänstern. Jag är helt övertygad om att den nya regionmajoriten kommer göra det och att det kommer tjäna kulturen och kulturutövarna väl.

https://www.gd.se/2023-02-04/blir-nasta-frihetsreform-hogre-avgifter

https://www.gd.se/2023-02-01/var-bild-av-kulturen-ar-inte-lika-dyster

https://www.gd.se/2023-01-27/miljopartiet-star-bakom-en-fri-kultur-for-alla-oavsett-planbok

https://www.gd.se/2023-01-23/fattiga-kulturarbetare-ar-inte-fria

https://www.gd.se/2023-01-15/vi-gor-kulturen-friare